Concurs 25.05.2020

Consiliul Judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău pentru următoarele funcţii publice:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul informaţii publice şi secretariat A.T.O.P., Biroul coordonare si colaborare instituţii şi servicii publice din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul contabilitate – financiar din cadrul Direcţiei economice – două posturi;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul administrare domeniu public şi privat din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • inspector, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul strategii, programe, prognoze şi dezvoltare rurală din cadrul Direcţiei de dezvoltare regională;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială din cadrul Direcţiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul  N. Bălcescu nr. 48, după cum urmează:

  • proba scrisă :  25 mai 2020, ora 1000;
  • proba interviu : 28 mai 2020, ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării,  respectiv până la data de 13 mai 2020 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.

Condiții de participare și bibliografie concurs 25.05.2020

Rezultatul selecției dosarelor la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău
Rezultatul probei scrise la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău
Rezultatul interviului la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău
Rezultatul final la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău