ROTARU
EDUARD

 

 

Membru Ón Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură

 

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (30.05.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (18.07.2016, Ónceput de mandat)