BĂDULESCU
DORIN VALERIU*


* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale.

 

Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (20.07.2016, început de mandat)

Declaraţia de avere şi de interese (18.11.2016, încetare mandat)