BOGDAN
ION

 

Curiculum Vitae

 

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului și Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (14.06.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (30.06.2016, Ónceput de mandat)