BURADA
PETRE

 

Curiculum Vitae

 

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (09.06.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (27.06.2016, Ónceput de mandat)