DIACONIŢĂ
CORNEL

 

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (09.06.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (18.07.2016, Ónceput de mandat)