FLORESCU
RAUL IOAN

 

Curiculum Vitae

 

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (12.06.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (15.07.2016, Ónceput de mandat)