GHIVECIU
ADRIAN IULIAN

 

 

Membru Ón Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (15.06.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (14.07.2016, Ónceput de mandat)