MATEEȘESCU
IOAN CATON

 

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (08.07.2016, Ónceput de mandat)

Declaraţia de avere şi de interese (16.12.2016, Óncetare mandat)