NICOARĂ
SILVIU

 

 

Curiculum Vitae

 

Membru în Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (29.05.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (19.07.2016, început de mandat)