VIERU (PANAIT)
ELIZA MARIANA

 

Membru Ón Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

 

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (15.07.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (19.07.2016, Ónceput de mandat)