POPESCU D.
ION

 

 

Membru Ón Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

 

 

Declaraţii de avere şi de interese:

Declaraţia de avere şi de interese (12.06.2017)

Declaraţia de avere şi de interese (01.07.2016, Ónceput de mandat)