Hot. nr. 10

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Buzău

Hot. nr. 15

privind constituirea Comitetului judeţean pentru descentralizare

Hot. nr. 17

pentru aprobarea unor modificări ale Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău

Rectificări la anexa Hotărârii nr.17/2005

Hot. nr. 18

privind aprobarea vânzării unui bun imobil – clădire cu teren aferent, aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău

Hot. nr. 19

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Buzău – Spitalul judeţean

Hot. nr. 37

privind aprobarea înfiinţării şi organizării "Bibliotecii Franceze" ca filială a Bibliotecii judeţene "Vasile Voiculescu" Buzău

Hot. nr.47

pentru aprobarea reactualizării componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Buzău

Hot. nr.48

pentru reactualizarea componenţei Comisiei judeţene Anti-Sărăcie şi promovare a Incluziunii Sociale

Hot. nr.54

privind aprobarea asocierii Consiliului judeţean Buzău cu Consiliul local al municipiului Buzău în vederea cofinanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii de interes public "Amenajare parc cu role" (SKATE PARK) în Parcul Tineretului din municipiul Buzău

Hot. nr.55

privind aprobarea reactualizării contractului de închiriere a unui spaţiu cu destinaţia proces instructiv-educativ universitar în imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, din municipiul Buzău, B-dul N.Bălcescu nr.50

Hot. nr. 69

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău

Hot. nr. 70

privind aprobarea Statutului judeţului Buzău - formă actualizată

Hot. nr. 71

privind stabilirea legitimaţiei de consilier judeţean şi a semnului distinctiv al consilierului judeţean

Hot. nr. 75

pentru aprobarea Strategiei actualizate a Consiliului judeţean Buzău de modernizare a Administraţiei publice pentru perioada iulie 2005 - decembrie 2006

Hot. nr. 83

privind stabilirea taxelor locale şi speciale pentru anul 2006

Hot. nr. 85

pentru aprobarea perfectării unei convenţii între Consiliul judeţean Buzău şi Uniunea Naţională a Consiliilor judeţene din România

Hot. nr. 87

pentru aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de activitate medicală, proprietate privată a judeţului Buzău şi administrate de Consiliul judeţean Buzău, care urmează a fi vândute conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.110/2005

Hot. nr. 92

privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Buzău, precum şi a Secretariatului tehnic al acesteia

Hot. nr. 100

privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău la proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”

Hot. nr. 104

pentru aprobarea trecerii unui bun imobil din proprietate publică a judeţului Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău

Hot. nr. 107

pentru aprobarea acordării de ajutoare financiare unor familii afectate de inundaţiile din judeţul Buzău în anul 2005

Hot. nr. 109

privind stabilirea unor tarife pentru anul 2006