Hot. nr. 1

privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale īn anul 2007

Hot. nr. 2

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 3

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 4

privind repartizarea pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale - municipii, oraşe şi comune - a sumei de 6.209.000 lei reprezentānd 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, şi a sumei de 4.599.000 lei reprezentānd 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2007, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală

Hot. nr. 5

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a lucrărilor "Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Pănătău, comuna Pănătău, judeţul Buzău" şi "Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Izvoru Dulce, comuna Merei, judeţul Buzău"

Hot. nr. 6

pentru aprobarea Strategiei judeţului Buzău privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice

Hot. nr. 7

privind īnsuşirea Planului strategic anual de ordine publică şi a indicatorilor de performanţă minimali pentru Poliţia judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 8

privind aprobarea achiziţionării unui sistem de poziţionare globală (GPS) īn vederea īmbunătăţirii activităţii poliţiei pe raza judeţului Buzău

Hot. nr. 9

privind aprobarea acordului de parteneriat īntre Consiliul judeţean Buzău şi Inspectoratul şcolar al judeţului Buzău īn promovarea proiectului "O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare" īn cadrul Programului PHARE 2003/005-155.03.03.04

Hot. nr. 10

privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au ocupat locurile I, II, III şi menţiune la olimpiadele internaţionale şi naţionale, precum şi la alte concursuri şcolare de nivel naţional īn anul şcolar 2005-2006, precum şi profesorilor coordonatori

Hot. nr. 11

privind aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului īn luna ianuarie 2007

Hot. nr. 12

privind aprobarea programului de lucrări pe drumurile aflate īn administrarea Consiliului judeţean Buzău īn perioada 2007-2009

Hot. nr. 13

privind aprobarea Programului de Investiţii Publice al Consiliului judeţean Buzău īn anul 2007

Hot. nr. 14

privind trecerea Centrului de Integrare şi Terapie ocupaţională Rm. Sărat īn subordinea directă a Consiliului judeţean Buzău

Raport

privind activitatea Comisiei pentru protecţia copilului īn anul 2006

Raport

privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi īn anul 2006

Informare

privind activitatea Autorităţii teritoriale de ordine publică a judeţului Buzău īn anul 2006

Raport

privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, īn anul 2006

Raport

privind aplicarea Legii nr. 52/2003 īn anul 2006 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor (iulie-decembrie 2006)

Raport de activitate pe anul 2006

preşedintele Consiliului judeţean Buzău, dl. Victor Mocanu

Raport de activitate pe anul 2006

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, dl. Ioan-Caton Mateeşescu

Raport de activitate pe anul 2006

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, dl. Petre-Emanoil Neagu

Hot. nr. 20

pentru aprobarea asocierii Consiliului judeţean Buzău cu unele consilii locale īn scopul promovării unor proiecte īn cadrul programului PHARE 2005 "Coeziune Economică şi Socială - Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregătirea de proiecte īn domeniul protecţiei mediului"

Hot. nr. 21

privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului judeţean Buzău īn anul 2007

Hot. nr. 22

pentru stabilirea unor măsuri īn exercitarea calităţii de membru asociat al Consiliului judeţean Buzău la cluburile sportive CONSTAM METAL Buzău, C.S.M. Rm. Sărat şi ASTRAL Buzău

Hot. nr. 23

privind aprobarea utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 24

privind aprobarea unor măsuri organizatorice la S.C. AGROFIT PRO SERVICII s.r.l. Buzău

Hot. nr. 25

pentru aprobarea acordului de cooperare īntre Consiliul judeţean Buzău şi Institutul autonom "CASE POPOLARI" Catania, Regiunea Sicilia, Italia

Hot. nr. 26

pentru avizarea proiectului de structură organizatorică a Spitalului judeţean Buzău

Hot. nr. 27

privind aprobarea unor limite de cheltuieli pentru servicii furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2007

Hot. nr. 28

privind declararea zilei de 11 aprilie ZIUA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE JUDEŢENE

Raport

privind situaţia gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului īn anul 2006

Hot. nr. 29

pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Buzău

Hot. nr. 30

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Hot. nr. 31

pentru aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Hot. nr. 32

privind īnsuşirea variantei de stemă a judeţului Buzău

Hot. nr. 33

privind rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006; anexa 1; anexa 2

Hot. nr. 34

privind rectificarea definitivă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006; anexele 1-16

Hot. nr. 35

privind repartizarea definitivă a sumelor defalcate din TVA pe unităţile administrativ-teritoriale pe anul 2006; anexa 1; anexa 2; anexa 3; anexa 4

Hot. nr. 36

privind repartizarea definitivă a cotei de 22% din impozitul pe venit la dispoziţia Consiliului judeţean Buzău pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2006; anexa

Hot. nr. 37

privind repartizarea pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 4.594.200 lei din 6.209.000 lei reprezentānd 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a sumei de 3.465.800 lei din 4.599.000 lei reprezentānd 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2007

Hot. nr. 40

privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către Consiliul judeţean Buzău a manifestărilor consacrate "Zilei Internaţionale a Romilor" organizate de Asociaţia romilor Rm. Sărat

Hot. nr. 41

privind aprobarea cofinanţării editării de către Casa Corpului Didactic a revistei de specialitate "ŞCOALA BUZOIANĂ"

Hot. nr. 43

privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Buzău

Hot. nr. 44

pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău

Raport

privind activitatea Autorităţii publice judeţene īn anul 2006

Hot. nr. 45

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului judeţean Buzău "Al.I. Odobescu"

Hot. nr. 46

privind aprobarea modificării Programului cultural pentru anul 2007 al Teatrului "George Ciprian" Buzău

Hot. nr. 47

privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului

Hot. nr. 48

privind darea īn administrarea Centrului pentru Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat a unui teren din domeniul public al judeţului Buzău

Hot. nr. 50

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Buzău īn Consiliul de administraţie al Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Hot. nr. 53

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a lucrării "Sistematizare pe verticală - Secţia exterioară Gīrlaşi" a Spitalului judeţean Buzău

Notă

privind solicitarea Muzeului judeţean Buzău "Al.I. Odobescu" de aprobare a īmprumutului piesei "DIADEMA DE SECOL IV" pentru a fi expusă la expoziţia "Attila şi Hunii", organizată de Historiches Museum der Pfaltz Speyer īn Germania

Hot. nr. 57

pentru aprobarea unor măsuri aferente activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău, īmpreună cu anexele 1 (Raportul de activitate pe anul 2006) şi 2 (Planul de acţiune pe anul 2007)

Hot. nr. 58

pentru aprobarea unor măsuri la finalizarea implementării proiectului "AJUTOR PENTRU AUTOAJUTOR"

Hot. nr. 59

pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău īn Consiliile de administraţie ale unor instituţii de cultură de interes judeţean

Hot. nr. 60

pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006

Hot. nr. 61

pentru aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului īn luna mai 2007

Hot. nr. 62

pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău

Hot. nr. 63

privind aprobarea primirii īn administrare de către Muzeul judeţean Buzău "Al.I. Odobescu" de la Ministerul Culturii şi Cultelor a unor imobile, terenuri şi construcţii situate īn comuna Pietroasele, judeţul Buzău

Hot. nr. 65

privind acordarea avizului favorabil pentru iniţierea de către Spitalul Judeţean Buzău a procedurii de externalizare a unor servicii nemedicale de preparare a hranei şi, respectiv, de spălătorie

Hot. nr. 66

pentru aprobarea promovării de către Consiliul judeţean Buzău īn parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale a proiectului "Să īnvăţăm limba engleză"

Hot. nr. 67

pentru aprobarea īncetării contractelor de concesiune bunuri imobile şi mobile perfectate īntre Consiliul judeţean Buzău şi S.C. "Drumuri şi poduri" S.A. Buzău şi stabilirea unor măsuri īn administrarea acestor bunuri

Hot. nr. 68

pentru īncetarea contractului de concesionare a balastierei Măgura şi aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea Consiliului judeţean Buzău īn proprietatea publică a comunei Măgura şi administrarea Consiliului local al comunei Măgura, judeţul Buzău

Hot. nr. 70

privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului īn data de 30 mai 2007

Hot. nr. 72

pentru aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hot. Consiliului judeţean Buzău nr. 37/2007

Hot. nr. 74

privind completarea Strategiei judeţului Buzău pentru asistenţă socială a persoanelor adulte cu/fără handicap şi pentru protecţia copilului pe perioada 2006-2010 aprobată prin Hot. Consiliului judeţean Buzău nr. 25/2006

Hot. nr. 75

privind aprobarea schimbării denumirii unei instituţii de asistenţă socială din structura DGASPC Buzău

Hot. nr. 76

pentru aprobarea īnfiinţării Căminului pentru persoane vārstnice Smeeni

Hot. nr. 78

pentru aprobarea īnfiinţării de funcţii publice īn cadrul aparatului de specialitate al DGASPC Buzău

Hot. nr. 79

privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap din Centrele de īngrijire şi asistenţă din judeţul Buzău

Hot. nr. 80

privind īnfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Hot. nr. 84

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru realizarea proiectului Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău

Hot. nr. 85

pentru aprobarea parteneriatului C.J. Buzău cu unele consilii locale īn scopul promovării unor proiecte īn cadrul programului PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public īn sectoarele prioritare de mediu

Hot. nr. 86

pentru aprobarea parteneriatului C.J. Buzău şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău cu Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău, cu unele consilii locale - servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi cu unele ONG īn scopul promovării unor proiecte īn cadrul programului PHARE 2005 Accelerarea implementării Strategiei Naţionale pentru īmbunătăţirea situaţiei romilor

Hot. nr. 87

privind determinarea obiectivului de investiţie publică Alimentare cu apă a localităţilor de pe Valea Buzăului din lacul de acumulare Siriu ca investiţie de interes judeţean

Hot. nr. 90

privind revocarea art. 1 din H.C.J. Buzău nr. 64/2007 privind modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 şi punctului 1 din Anexa nr. 3 la H.C.J. Buzău nr. 83/2006 privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate īn 2007 la nivel judeţean

Hot. nr. 91

pentru aprobarea parteneriatului C.J. Buzău şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor cu Asociaţia Forum Art şi unele consilii locale pentru promovarea proiectului Intrarea īn legalitate - condiţie pentru legitimarea civică a romilor īn cadrul programului PHARE 2005 Accelerarea implementării Strategiei Naţionale pentru īmbunătăşirea situaţiei romilor

Hot. nr. 92

pentru aprobarea promovării de către C.J. Buzău, īn parteneriat cu unele consilii locale şi servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ şi īn asociere cu Biroul judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor a proiectului Reţea de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor la nivelul judeţului Buzău īn cadrul Programului PHARE 2005-2006, componenta Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

Hot. nr. 93

pentru aprobarea promovării de către C.J. Buzău īn parteneriat cu Instituţia Prefectului - judeţul Buzău a proiectului Strategia de dezvoltare durabilă a localităţilor judeţului Buzău īn cadrul Programului PHARE 2005-2006, componenta Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

Hot. nr. 94

privind aprobarea alocării din bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2007 a unei sume aferente achiziţiei de aparate de aer condiţionat de către Spitalul judeţean Buzău

Hot. nr. 96

privind aprobarea Acordului de asociere īntre C.J. Buzău şi consiliile judeţene Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea pentru realizarea proiectului Achiziţionare echipamente specifice pentru īmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie īn situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat

Hot. nr. 97

privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului īn data de 24 iulie 2007

Hot. nr. 98

privind aprobarea repartizării pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 1.589.800 lei rămasă nerepartizată din 6.209.000 lei reprezentānd 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a sumei de 1.133.200 lei rămasă nerepartizată din 4.599.000 lei reprezentānd 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2007

Hot. nr. 99

privind aprobarea rectificării utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 100

privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile (mijloace fixe) din proprietatea publică a judeţului Buzău īn proprietatea privată

Hot. nr. 101

privind īncetarea contractului de concesiune pentru Pepiniera Verneşti, prin reziliere

Hot. nr. 102

privind acordarea avizului favorabil pentru iniţierea de către Spitalul judeţean Buzău a procedurii de externalizare a serviciului de īntreţinere şi reparaţii din centralele termice

Hot. nr. 103

privind aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău īn anul 2007 conform Legii nr. 34/1998

Hot. nr. 104

privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către C.J. Buzău a Festivalului Mărcilor Tradiţionale Buzoiene, Buzău - ediţia a III-a

Hot. nr. 106

privind aprobarea Convenţiei de parteneriat pentru constituirea echipei inter-instituţionale judeţene pe linia prevenirii şi combaterii traficului de persoane

Hot. nr. 107

privind completarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău cu reprezentantul DGASPC Buzău

Hot. nr. 109

privind īnsuşirea īncadrării īn categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza comunelor Pietroasele, Siriu, Smeeni, Gălbinaşi, Robeasca, Mărăcineni şi C.A. Rosetti

Hot. nr. 110

privind aprobarea cofinanţării nerambursabile a organizării de către Direcţia de Sport a judeţului Buzău a unor etape Liga I şi Cupa E.H.F. - handbal masculin

Hot. nr. 111

privind aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2007 al DGASPC Buzău īn vederea constituirii bugetului unei instituţii nou īnfiinţate

Hot. nr. 112

privind aprobarea participării judeţului Buzău, prin C.J. Buzău, īn calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

Hot. nr. 113

privind aprobarea de principiu a solicitării de parteneriat cu C.J. Buzău formulată de SC "MAD LINOTYPE" s.r.l. Buzău īn vederea promovării unor proiecte cu finanţare din fonduri structurale

Hot. nr. 115

privind aprobarea īncadrării īn categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Rīmnicelu şi Valea Rīmnicului (fără anexe)

Hot. nr. 116

privind atribuirea denumirii de Chircu Menelaş Centrului Judeţean de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare Buzău

Hot. nr. 118

privind aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul judeţean Buzău, īn calitate de membru asociat - membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Sărata Monteoru

Hot. nr. 122

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău

Hot. nr. 124

privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău īn vederea sărbătoririi Zilei Naţionale a Romāniei

Hot. nr. 125

privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către C.J. Buzău a Topului Judeţean al Firmelor Buzău - ediţia a XIV-a

Hot. nr. 126

privind aprobarea Acordului de parteneriat īntre C.J. Buzău şi C.L. al comunei Merei pentru realizarea proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA ZONELE TURISTICE CU POTENŢIAL DEMONSTRAT ALE JUDEŢULUI BUZĂU

Hot. nr. 127

privind aprobarea Programului lucrărilor de reabilitare a podurilor aflate pe traseul proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA ZONELE TURISTICE CU POTENŢIAL DEMONSTRAT ALE JUDEŢULUI BUZĂU

Hot. nr. 128

privind īnfiinţarea Consiliului tehnico-economic al C.J. Buzău

Hot. nr. 129

privind preluarea fără plată a unor bunuri scoase din funcţiune de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău

Hot. nr. 130

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Pavilion cazare şi tratament la Căminul pentru persoane vārstnice Alecu Bagdat din mun. Rm. Sărat, jud. Buzău

Hot. nr. 131

privind aprobarea unor măsuri organizatorice la SC AGROFIT PRO SERVICE s.r.l. Buzău

Hot. nr. 132

privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice judeţene īn Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean Buzău

Hot. nr. 135

privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor īn zona localităţilor de pe Valea Buzăului şi Valea Chiojdului cu staţia de transfer īn comuna Cislău, judeţul Buzău"

Hot. nr. 136

privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor īn zona localităţilor de pe Valea Slănicului cu staţia de transfer īn comuna Beceni, judeţul Buzău"

Hot. nr. 137

privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei Consiliului judeţean Buzău la proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău"

Hot. nr. 138

pentru aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul judeţean Buzău, īn calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare la nivel judeţean

Hot. nr. 139

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a lucrărilor "Reabilitare sistem de alimentare cu apă a comunelor Săpoca şi Mărăcineni, judeţul Buzău"

Hot. nr. 140

pentru completarea Hotărārii C.J. Buzău nr. 9/2007 privind aprobarea acordului de parteneriat īntre C.J. Buzău şi Inspectoratul şcolar al judeţului Buzău īn promovarea proiectului "O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare" īn cadrul Programului PHARE 2003/005 - 155.03.03.04

Hot. nr. 141

privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate īn 2008 la nivel judeţean

Hot. nr. 143

privind īnsuşirea raportului de expertiză privind imobilul - Spital Brătianu - proprietate publică a judeţului Buzău, situat īn municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 40

Hot. nr. 144

privind aprobarea unor măsuri īn exercitarea dreptului de administrare al C.J. Buzău privind balastiera Şeţu, oraşul Nehoiu, judeţul Buzău

Hot. nr. 145

privind aprobarea concesionării prin licitaţie a balastierelor Bīscenii de Jos, Bentu şi Verneşti, bunuri imobile aparţinānd domeniului public de interes judeţean şi īn administrarea C.J. Buzău

Hot. nr. 146

privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.J. Buzău nr. 136/16.11.2007 privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei C.J. Buzău la proiectul "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău"

Hot. nr. 147

privind aprobarea modificării şi completării H.C.J. Buzău nr. 127/2007 privind aprobarea programului lucrărilor de reabilitare a podurilor aflate pe traseul proiectului "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău" şi pentru aprobarea lucrărilor de reabilitare a aleii Sărata Monteoru aferentă traseului aceluiaşi proiect, din bugetele proprii pe anii 2008-2009 ale C.J. Buzău

Hot. nr. 148

privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice privind finalizarea lucrărilor de reabilitare a DC 34 Cīrligu Mic - Smīrdan - Mitropolia şi DC 47 Dealul Viei - Monteoru

Hot. nr. 149

privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului īn data de 01 noiembrie 2007

Hot. nr. 150

privind aprobarea unor limite de cheltuieli pentru servicii specializate furnizate de DGASPC Buzău pentru anul 2008

Hot. nr. 151

privind aprobarea promovării de către DGASPC Buzău a proiectului "Īmpreună se poate" īn cadrul Programului PHARE 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială - Servicii Sociale

Hot. nr. 152

privind aprobarea promovării de către DGASPC Buzău a proiectului "Centrul Phoenix" īn cadrul Programului PHARE 2004-2006 - Coeziune Economică şi Socială - Servicii Sociale

Hot. nr. 153

privind privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către C.J. Buzău a manifestării "Moş Crăciun vine la toţi copiii"

Hot. nr. 157

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 158

privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice şi servicii publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

Hot. nr. 159

privind repartizarea pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 2.044.000 lei reprezentānd 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2007

Hot. nr. 160

privind aprobarea actelor adiţionale la acordurile de parteneriat pentru elaborarea si implementarea proiectelor: ”Sprijin pentru punerea īn legalitate a romilor ce aparţin celor 10 comunităţi din zona oraşului Patīrlagele, judeţul Buzău”, ”Sprijin pentru punerea in legalitate a romilor ce aparţin celor 8 comunităţi din zona oraşului Pogoanele, judeţul Buzău”, respectiv a proiectului “Identitate/proprietate = condiţie esenţială pentru īmbunătăţirea situatiei romilor din zona Săhăteni, judeţul Buzău” īn cadrul Programului PHARE 2005 „Accelerarea Implementarii Strategiei Naţionale pentru īmbunătăţirea situaţiei romilor”

Hot. nr. 161

pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat

Hot. nr. 163

privind aprobarea asocierii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău cu calitatea de membru fondator la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică

Hot. nr. 164

privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Consiliile locale ale comunelor Cilibia şi C.A.Rosetti īn scopul promovării proiectului „Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor din zona Cilibia – C.A.Rosetti,  premisă a reabilitării şi protecţiei mediului īnconjurător, īn cadrul Programului PHARE 2005 „Coeziune Economică şi Social㠖 Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public īn sectoarele prioritare de mediu”

Hot. nr. 165

privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Consiliile locale ale comunelor Stīlpu şi Costeşti īn scopul promovării proiectului „Serviciul de gestionare a deşeurilor īn regiunea Stīlpu şi Costeşti, īn cadrul Programului PHARE 2005 „Coeziune Economică şi Social㠖 Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public īn sectoarele prioritare de mediu”

Hot. nr. 166

privind aprobarea īncadrării īn categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ teritorială a comunelor Merei, Ţinteşti, Brădeanu şi Glodeanu Siliştea

Hot. nr. 167

pentru aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău, īn calitate de asociat – membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ŢINUTUL BUZĂULUI”

Hot. nr. 169

privind aprobarea unei rectificări la Hot. Consiliului Judeţean Buzău nr. 141/2007 pentru stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate īn 2008  la nivel judeţean

Hot. nr. 171

pentru stabilirea unor costuri şi baremuri de cheltuieli aferente serviciilor de protecţie a persoanei adulte, furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2008

Hot. nr. 172

privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap din Centrele de īngrijire şi asistenţă din judeţul Buzău ce se vor practica īn anul 2008

Hot. nr. 173

pentru aprobarea actului constitutiv şi statutului – cadru ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitar㠄BUZĂU 2008”