Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

|Prima pagină|Şedinţe|Acte administrative|Conducere|Componenţă|Comisii|Aparatul de specialitate|Instituţii subordonate|D.D.R.|Serviciul de transport|Informaţii publice|

|Audienţe|Achiziţii publice|Calendar 2012|Strategia de dezvoltare|Prezentarea judeţului|Localităţi|Hărţi|Istoria Buzăului|Formulare on-line|Linkuri utile|Hartă site|Contact|

 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2020.

Documentație


”TIA Formazione”, asociație italiană implicată în proiecte de formare, promovare socială, educație și tineret, antreprenoriat, care promovează deopotrivă valorile și identitatea europeană, caută 3 parteneri pentru un proiect ”Erasmus+”, Acțiunea-Cheie 1 ”Mobilitatea tinerilor”, respectiv participarea la cursuri de formare privind conexiunea dintre antreprenoriatul tinerilor și competențele digitale.

Titlul propunerii de proiect: ”DISK - Entrepreneurship and digital skills in a disruptive new era”.

Parteneri căutați: asociații non-profit provenind din țările participante la program, care au experiență în activitatea de tineret într-unul din domeniile: capacitatea de angajare a tinerilor.

Contact pentru manifestarea interesului și detalii: Ines Caloisi formazioneinternazionale@gmail.com , tiaformazione@gmail.com , tel. +393318247773

Termenul limită pentru manifestarea interesului: 31 august 2017.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis, pâna la 31 august 2017, o consultare publica pentru evaluarea la jumatatea perioadei a „Programului pentru competitivitatea întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii” (COSME) (2014 - 2020). Sunt invitati sa raspunda atât publicul larg, cât si toate părtile interesate, în special: întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), reprezentantii IMM-urilor, incluzând organizatiile profesionale si autoritatile publice nationale, regionale sau locale.

Comisia va prezenta un rezumat al raspunsurilor dupa încheierea perioadei de consultare. Rezultatele vor fi luate în considerare în contextul pregatirii raportului privind evaluarea intermediara a programului COSME. Aceasta consultare publica face parte din evaluarea intermediara a programului COSME.

COSME a fost lansat în 2014 si se va finaliza în 2020, beneficiind de o finantare în valoare de 2,3 miliarde €. Programul include mai multe actiuni, al caror scop este sa duca la îndeplinirea a 4 obiective:

îmbunatatirea accesului la finantare pentru IMM-uri, prin instrumentele financiare dedicate,

facilitarea accesului IMM-urilor la piete, în special cu ajutorul Retelei întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network - EEN), al serviciilor de asistenta pentru IMM-uri cu privire la drepturile de proprietate intelectuala si al portalului „Europa ta - Întreprinderi”,

crearea unui mediu favorabil întreprinderilor si competitivitatii pentru a încuraja înfiintarea de întreprinderi si dezvoltarea acestora,

promovarea antreprenoriatului, în special prin actiuni de îndrumare si programe specifice adresate antreprenorilor.

Evaluarea acopera activitatile derulate în perioada 2014 - 2016 pentru tarile UE si tarile participante la programul COSME.

Chestionarul consultarii, varianta în limba româna, este disponibil si poate fi completat online la adresa:https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/5c181478-54b6-4193- 8100-091bd11cfdd8?draftid= 01d44d39-a377-485c-93af- c38856514411&surveylanguage=RO

Întrebarile referitoare la aceasta consultare trebuie adresate direct Comisiei Europene, la adresa grow-cosme@ec.europa.eu.


Direcția Generală ”Piața internă, Antreprenoriat și IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor), componenta ”Erasmus pentru tinerii antreprenori”. Cererea vizează un proiect pilot care să permită transferul de cunoștințe și experiențe în afara UE. Sunt avute în vedere programe de mobilitate cu SUA, Israel și 3 state asiatice, respectiv Singapore, Taiwan și Coreea de Sud.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată implicată în domeniul afacerilor economice și sprijinului pentru întreprinderi.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 30 august 2017.

Bugetul total al cererii: 750.000 Euro; 90% din totalul costurilor eligibile.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte ”Orizont 2020” - ”Îmbunătățirea accesului IMM-urilor inovatoare la forme alternative de finanțare”.

Data de depunere a aplicațiilor (numai în sistem electronic): 07 septembrie 2017.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată constituită legal în țările participante la program.

Bugetul cererii: 2.500.000 Euro; cofinanțare până la 100%.

Fişa de prezentare


Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 a programului european ”Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014-2020, componenta ENERGIE.

Titlul proiectului: ”Cererea de propuneri privind proiectele de Interes Comun (PIC) în domeniul infrastructurii energetice transnaționale”.

Data limită: 12 octombrie 2017.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenţia pentru IMM-uri (EASME) anunță deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2017 pentru programul european ”Life” 2014-2020. Programul are 2 subprograme, respectiv ”Mediu” și ”Politici Climatice”, iar fiecare dintre acestea, mai multe domenii de acțiune.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată cu sediul în UE: autorități publice locale, regionale și naționale, companii, organizații non-profit și asociații, centre de cercetare, IMM-uri, etc.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: septembrie 2017, în funcție de subprogram și tipul de acțiune.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a lansat recent inițiativa ”Intereg Volunteer Youth”, demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 și 30 ani, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate și cooperare în Europa, prin povești de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente și media socială.

Informații pentru depunerea candidaturii: https://www.interregyouth.com/

Alte detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg-volunteers-initiative/

Autoritatea de management a programului este atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).

Contact pentru detalii: ivy@aebr.eu


Facultatea pentru inginerie electrică şi ştiinţa computerelor din cadrul Universităţii Tehnice Ostrava, Republica Cehă, este în cautare de parteneri europeni pentru a demara colaborări în cadrul programului Orizont „2020“. Facultatea este interesată să se alăture unui consorţiu pentru cererile de proiecte care vizează eficacitatea energetică şi societatea cu consum scăzut de carbon (Programul de lucru ENERGY – Comisia Europeană).

Contact pentru manifestarea interesului: dna Michaela Vrazelova, Project manager, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Vysoka skola banska – Technical University of Ostrava, tel: + 420 737 331 647, +32 485 319 946, michaela.vrazelova@vsb.cz

Perioada pentru aplicare va fi deschisă pe 11 mai, iar termenul limită este 7 septembrie 2017.

Fişa de prezentare


Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixta – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi in conformitate cu prioritatile si obiectivele definite in programul multianual de lucru.
Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul european pentru investitii strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de parghie al implicarii si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, principiul acordarii necumulative.

Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.

Două termene-limită pentru depunerea propunerilor: 14 iulie 2017 și 30 noiembrie 2017.

Info Day la Bruxelles: 27 februarie 2017.

Fişa de prezentare


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri:
www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.


Comisia Europeana a deschis recent, în cadrul programului “Orizont 2020”, cererea de propuneri 2017 “Provocari societale – ecologizarea economiei”.
Prezenta cerere propune mai multe tematici de interes pentru autoritatile locale si regionale, respectiv parteneri sau institutii din subordine, îndeosebi cea privind cofinantarea pentru proiectele care abordeaza regenerarea rurala axata pe patrimoniul cultural (material si imaterial) considerat ca un catalizator economic, social si de mediu puternic, care genereaza dezvoltare durabila si imbunatatirea calitatii vietii si a bunastarii comunitatilor.

Printre tematicile deschise:
SC5-01-2016-2017: Exploatarea valorii adaugate a serviciilor pentru clima;
SC5-02-2016-2017: Modelare regioanala europeana integrata si predictie climatica;
SC5-04-2016-2017: Catre un sistem robust si cuprinzator de verificare a gazelor cu efect de sera;
SC5-06-2016-2017: Cai spre decarbonizare si capacitate de rezistenta a economiei europene în perioada 2030-2050 si dupa;
SC5-19-2016-2017: Coordonarea initiativelor observatoarelor cetatenilor;
SC5-21-2016-2017: Patrimoniul cultural ca motor pentru o crestere durabila;
SC5-22-2016-2017: Modele de finantare, de afaceri si de guvernare inovatoare pentru o reutilizare adaptata a patrimoniului cultural.
Bugetul estimativ disponibil: 68.000.000€ (pentru unele tematici, bugetul este comun); pentru tematicile SC5-21 si SC5-22, bugetele sunt individuale, respectiv 14.000.000 € si 5.000.000 €.
Termenele limita pentru depunerea propunerilor
7 martie si 5 septembrie 2017 (unele tematici au o singura data de aplicare, altele au prevazute 2 date de depunere a propunerilor).
Eligibilitate: orice entitate stabilita legal în tarile participante la program (Romania este eligibila).

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Întelegerea EurComisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Întelegerea Europei – promovarea spatiului public si cultural european"din cadrul programului „Orizont 2020”.

Date limita pentru depunerea aplicatiilor : 2 februarie si 13 septembrie 2017

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 “Renaştere rurală – stimularea inovării şi oprtunităţi de afaceri” din cadrul programului european “Orizont 2020”.

Cererea are mai multe tematici pe care se poate aplica pentru cofinanţare, respectiv:

RUR-02-2017: “Interacţiuni în zonele rurale de coastă: sinergii între consolidarea terenurilor şi activităţile maritime”;

RUR-03-2017: “Către 2030 – politici şi instrumente de sprijin decizional pentru o abordare integrată a gestionării terenurilor ca resursă”;

RUR-05-2017: “Noi politici publice, modele de afaceri şi mecanisme pentru aprovizionare durabilă şi plata pentru serviciile ecosistemice forestiere”;

RUR-09-2017: “Modele de afaceri pentru economiile rurale moderne”;

RUR-10-2016/17: “Reţele tematice care reunesc cunoştinţe pregătite pentru punerea în practică”;

RUR-12-2017: “Reţele de ferme europene pentru a stimula schimburile de cunoştinţe tematice şi a elimina decalajul de inovare”;

RUR-13-2017: “Construirea unui viitor sistem al ştiinţei şi educaţiei, apt să livreze pentru practică”;

RUR-15-2017: “Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social în sectorul agricol”;

RUR-16-2017: “Optimizarea abordărilor de proiecte de inovare interactive şi realizările politicilor UE pentru a accelera inovarea în zonele rurale”.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor14 februarie (pentru tematicile care propun o singură data de depunere a aplicaţiilor) şi 13 septembrie (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicaţiilor pe an).

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în ţările participante la program.

Buget: 61 000 000 €, în funcţie de topicul la care se aplică; se acordă 100 % finanţare pentru acţiunile de cercetare şi inovare şi acţiunile de coordonare şi sprijin şi 70 % pentru cele de inovare.

Fişa de prezentare a cererii se regăseşte în anexă.


Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro