Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro
|Prima pagină|Şedinţe|Acte administrative|Conducere|Componenţă|Comisii|Aparatul de specialitate|Instituţii subordonate|D.D.R.|Serviciul de transport|Informaţii publice|
|Audienţe|Achiziţii publice|Calendar 2012|Strategia de dezvoltare|Prezentarea judeţului|Localităţi|Hărţi|Istoria Buzăului|Formulare on-line|Linkuri utile|Hartă site|Contact|

 

 

Uniunea Camerelor de Comerţ din regiunea Lombardia (Unioncamere Lombardia este o asociaţie a 12 camere de comerţ, industrie, agricultură şi meşteşuguri din regiunea Lombaria) Italia, este interesată să devină partener în consorţii care vor aplica pentru cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte a programului Interreg Europe care va fi deschisă la 1 martie a.c. (data limită de depunere a propunerilor este 30 iunie a.c.)

Contact pentru detalii şi manifestarea interesului:  

Marco Corrias, Biroul european al Unioncamere Lombardia de la Bruxelles,

tel. + 32 02 5123528,  e-mail: progettoeurodesk@lom.camcom.it  

Fişa de prezentare


Direcţia generală politică regionala şi urbană din cadrul Comisiei Europene a lansat pe 15 februarie a.c. ediţia 2017 a premiilor Regio Stars. Proiectele trebuie să fi beneficiat de cofinanţări ale FEDR, Fondului de Coeziune, FSE, IPA, prin programe operaţionale 2007-2013 sau 2014-2020, sau  au combinat finanţările FEDR sau ale Fondului de Coeziune cu alte fonduri structurale sau cu gestiune directă a UE.

Premiile sunt structurate pe 5 categorii. Ceremonia de acordare din acest an va avea loc marţi, 10 octombrie 2017, în timpul desfăşurării evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor”.

Aplicaţiile pot fi depuse (numai online şi, de preferat, în engleză) de către o autoritate regională sau locală de management sau de către managerul de proiect, cu aprobarea Autorităţii de Management.

Platforma online pentru a aplica este deschisă până la 10 aprilie a.c.

Detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Adresă contact pentru mai multe informaţii:  regiostars2017@iservice-europa.eu .

Asociaţia Asistenţă pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), structură responsabilă cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living" şi cu alocarea şi monitorizarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2017.

Titlul cererii: „Pachete AAL – Soluţii integrate” - Furnizarea de soluţii integrate bazate pe TIC pentru a sprijini viaţa activă, sănătoasă şi independentă a persoanelor  în vârstă.

Beneficiari: autorităţi publice, centre de cercetare, companii, asociaţii, organizaţii ale utilizatorilor finali (fiecare stat participant îşi defineşte tipul de parteneri eligibili).

Buget: 26.304.496 €; ratele de cofinanţare sunt stabilite de fiecare stat participant la program, România este tară participantă.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 24 mai 2017.

Fişa de prezentare


Agenția de Dezvoltare Regională Rozwoju Dazowsza din regiunea Mazovia din Polonia caută parteneri pentru un proiect care va fi propus prin Programul Interreg Europe al treilea apel.
Data limită: 1 martie 2017. Se dorește manifestarea cât mai rapidă a interesului.
Persoane de contact pentru detalii și manifestarea interesului: Slawomir Pycinski s.pycinski@armsa.pl și Agnieszka Zdanowicz a.zdanowicz@armsa.pl

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a deschis o consultare publică privind evaluarea intermediară a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).
Detalii despre FEAD la adresa: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1089
Chestionarul consultării, varianta în limba română, este disponibil și poate fi completat online la adresa:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
Întrebările referitoare la această consultare trebuie adresate direct Comisiei Europene, adresa de contact: Andris.SKRASTINS@ec.europa.eu
Rezultatele acestei consultări vor fi analizate și rezumate într-un raport de sinteză care va fi publicat pe site-ul internet al DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene și utilizate pentru a sprijini documentul de lucru al serviciilor interne care prezintă rezultatele evaluării intermediare.
Organizațiile și instituțiile interesate să participe trebuie să se înscrie în Registrul de Transparență al UE.
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro
Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 5 mai 2017  

Institutul European de Administrație Publică (EIPA) anunță deschiderea perioadei de aplicare pentru competiția ”Premiile Sectorului Public European” - EPSA 2017 prin care să recompenseze acele studii de caz sau proiecte implementate și comunicate de administrațiile publice care au demonstrat o abordare inovatoare pentru furnizarea de servicii publice și de elaborare a politicilor adaptate la provocările din ce în ce mai complexe, cu care se confruntă sectorul public din Europa.
Solicitantul principal trebuie să fie o instituție din instituție din sectorul public sau o autoritate, iar ceilalți solicitanți din consorțiu pot fi, de exzemplu, companii private, instituții semi-publice, ONG-uri, universități sau instituții de formare.
Informații complete și aplicație online:
http://epsa2017.eu/files/site/EPSA_Brochure_EN.pdf și http://epsa2017.eu/
Termenul limită pentru depunerea aplicației: 13 aprilie 2017
Contact pentru mai multe detalii: info@epsa2017.eu, Tel.: 0034932451205 sau 0031(0)433296278. 

Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixta – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi in conformitate cu prioritatile si obiectivele definite in programul multianual de lucru.
Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul european pentru investitii strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de parghie al implicarii si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, principiul acordarii necumulative.

Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.

Două termene-limită pentru depunerea propunerilor: 14 iulie 2017 și 30 noiembrie 2017.

Info Day la Bruxelles: 27 februarie 2017.

Fişa de prezentare


Consorţiul proiectului european ENLARGE (ENergies for Local Administrations: Renovate Governance in Europe), demers cofinanţat pentru 2 ani prin programul „Orizont 2020", a lansat o propunere de practici participative în domeniul energiei sustenabile. Orice entitate interesată – autorităţi locale, ONG-uri, companii – este invitată să-şi prezinte iniţiativele, reuşite sau nu, în cadrul unui eveniment ce va avea loc în octombrie 2017 la Milano. 

Cei care doresc să participe la această invitaţie şi să devină «parteneri de sprijin» ai proiectului sunt rugaţi să completeze formularul de aplicare din anexă şi să-l trimită la contactul de mai jos până la 15 martie
2017 la doamna Erica Melloni, coordonator al proiectului: contact@enlarge-project.eu.  

Partenerii proiectului sunt Institutul de Cercetari Sociale (IRS) din Italia (coordonator), Universitatea de Studii din TorinoAsociatia Europeana pentru Democratie Locala (ALDA) si Stockholm Environment Institute, filiala din Tallinn (Estonia), iar scopul vizat este de a explora modele existente de guvernare participativa în domeniul energiei sustenabile, în particular legitimitatea lor, sustenabilitatea si mecanismele de reusita, plecand de la cunostinte teoretice si experiente practice.  

 Cei care doresc sa participe la aceasta invitatie si sa devina «parteneri de sprijin» ai proiectului sunt rugati sa completeze formularul de aplicare din anexa si sa-l trimita la contactul de mai jos pana la 15 martie a.c.

Partenerii de sprijin au posibilitatea sa profite de urmatoarele avantaje, alaturi de participarea la evenimentul de la Milano:

- sa organizeze, alaturi de consortiul proiectului, un eveniment local de diseminare privind procesele participative în politicile energetice (resursele specifice sunt deja prevazute de proiect);

- sa se alature unei retele largi de autoritati locale si regionale si entitati ale societatii civile care detin bune practici în materie de politici energetice si beneficiaza de transfer de cunostinte;

- sa testeze instrumentele inovatoare furnizate prin cartea CYOA (Alegeti propria aventura) privind participarea cetateneasca si politicile locale în materie de energie sustenabila.   Contact pentru manifestarea interesului si detalii: dna Erica Melloni, contact@enlarge-project.eu, coordonator al proiectului.

Anexa


Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 privind mobilitatea ucenicilor pe termen lung, program: “EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala”

Titlul cererii„Proiecte-pilot privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor” - „Un cadru european pentru mobilitatea ucenicilor:dezvoltarea cetateniei europene si a abilitatilor prin integrarea tinerilor pe piata fortei de munca"

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 29 martie 2017

Eligibilitate: entitati publice si private implicate în educatia si formarea vocationala/profesionala

Buget: 2.841.856 €; se acorda pâna la 85% cofinantare si cofinantari cuprinse între 300.000 si 500.000€/proiect

Fişa de prezentare


Asociația non-profit „Movimentazioni” din Pescara, Italia, caută parteneri din 6 țări pentru un proiect „Erasmus+”, componenta Tineret. Proiectul va fi axat pe formare, networking și schimb de experiențe și idei în domenii precum antreprenoriat, inovare, educație informală și politici de tineret.
Titlul propunerii: „START HUB MEETS EUROPE”.

Data limită pentru manifestarea interesului: 10 martie 2017.
Contact pentru detalii și manifestarea interesului: Barbara Magliani, barbara.magliani@gmail.com
Fişa de prezentare


Guvernul regiunii Navarra din Spania cauta parteneri pentru un proiect care va fi propus prin Programul „Drepturi, Egalitate, Cetățenie”, componenta DAPHNE – prevenirea si combaterea violenteI impotriva copiilor, tinerilor si femeilor.
Titlul propunerii
: Attention systems for victims of domestic violence in the rural European scope

Data limita pentru aplicare: 8 martie 2017; se doreste manifestarea cât mai rapida a interesului.
Contact pentru detalii si manifestarea interesului: navarra@reper.maec.es
Fişa de prezentare

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 „Programe multinationale – promovarea produselor agricole. Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piata interna si în tarile terte în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”.

Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 20 aprilie 2017.

Bugetul total al cererii: 43.000.000€, cofinanțare de 80% .

Fişa de prezentare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri: www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.


Comisia lanseaza o a doua cerere de proiecte in valoare de 50 de milioane €, in cadrul initiativei „Actiuni Urbane Inovatoare”. Municipiile, orasele si suburbiile pot cere si primi finantare din partea UE, prin FEDR, pentru proiecte urbane inovatoare ce vizeaza trei domenii, in conformitate cu prioritatile Agendei urbane a UE: integrarea migrantilor, mobilitatea urbana si economia circulara.

Eligibilitate: administratii publice locale urbane, democratic alese, cu cel putin 50.000 locuitori si grupuri sau asociatii de administratii publice locale (incluzand gruparile transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel putin 50.000 locuitori; parteneri pentru implementare: institutii publice sau private, agentii, organizatii, institutii de educatie, etc.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 14 aprilie 2017.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte “Erasmus+”, actiunea-cheie 3, care vizeaza identificarea, testarea, dezvoltarea si evaluarea de abordari inovatoare in materie de politici care au potentialul de a deveni integrate si de a furniza date utile in scopul imbunatatirii sistemelor educationale si de formare profesionala. Titlul cererii: „Proiecte europene de cooperare prospectiva in domeniul educatiei si formarii profesionale”.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 14 martie 2017,  ora 12.00 la Bruxelles.

Buget: 8.000.000 €; se acorda pana la 75% cofinantare.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru societatea civila din Republica Moldova" – Instrumentul pentru Cooperare si Dezvoltare, componenta „Organizatii ale societatii civile si autoritati locale”.
Obiectivul general al acestei cereri de propuneri de proiecte este de a contribui la dezvoltarea societatii civile care sa devina un actor major cu participare activa la luarea deciziilor, crearea de politici si procesul de punere în aplicare a cadrului Acordului de asociere UE-Moldova, întelegere ce are drept scop consolidarea politicii locale, transparenta si managementul financiar.

Data limita
 pentru depunerea notelor de concept: 27 ianuarie 2017; 20 aprilie 2017 pentru întreaga aplicatie (daca evaluarea primei etape este pozitiva).

Eligibilitate: entitati non-profit, scoli si universitati, IMM-uri, federatii si sindicate, agentii locale si asociatii, camere de comert, organizatii ale minoritatilor, diasporei sau migrantilor, organizatii si retele locale care activeaza pentru cooperare regionala descentralizata si integrare, organizatii de tineret, ale femeilor, etc.
Fişa de prezentare

Metapolis, IMM cu sediul la Bordeaux, Franţa, doreşte să devină partener într-un proiect „Orizont 2020”, cererea de propuneri „Smart and Sustainable Cities” - H2020-SCC-2016-2017. 
Soluţiile Metapolis pentru oraşe inteligente sunt orientate către:
  • - sprijinirea teritoriilor în planificarea foilor de parcurs,

  • - promovarea utilizării standardelor de date pentru a permite dezvoltarea de noi servicii urbane,

  • - construirea, în mod colaborativ, a unei platforme de date deschisă şi inteligentă pentru a forma o comunitate de “oraşe/companii” de utilizatori.

Contact pentru informaţii suplimentare şi manifestarea interesului: dl Fabien Cauchi, fabien.cauchi@metapolis.fr.

Fişa de prezentare


Comitetul Regiunilor Comitetul Regiunilor a deschis, pana pe 7 aprilie 2017, competitia “Regiunea Europeana Intreprinzatoare” (REI), editia 2018.

Context si obiective:

Titlul de Regiune Europeana Intreprinzatoare a fost creat de Comitetul Regiunilor in parteneriat cu Comisia Europeana incepand cu anul 2011, initiativa beneficiind de sprijinul Parlamentului European, al Comitetului Economic si Social European (CESE) si al mai multor parti interesate de la nivelul UE, cum ar fi Uniunea Europeana a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME), Asociatia Camerelor de Comert si Industrie din UE (Eurochambres) si Europa Economiei Sociale (Social Economy Europe). Obiectivele urmarite vizeaza:
–          contributia la punerea in aplicare a Small Business Act (SBA) in parteneriat;
–          demonstrarea utilizarii optime a fondurilor UE si a altor fonduri publice care vizeaza dezvoltarea unei politici antreprenoriale in regiunea respectiva.

Eligibilitate: Premiul este accesibil tuturor teritoriilor UE de la nivel subnational – regiuni, orase, judete/provincii, GECT-uri, zone metropolitane, comunitati, etc. – care sunt inzestrate cu competente la nivel politic si au capacitatea de a implementa o viziune antreprenoriala globala, indiferent de caracteristicile lor: dimensiune, prosperitate/bogatie sau competente. 
Autoritatile interesate sunt invitate sa trimita un dosar de candidatura pe adresa eer-cdr@cor.europa.eu .

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a lansat „Corpul European de Solidaritate„, initiativa prin care tinerii europeni cu varste cuprinse intre 17 si 30 de ani se pot inscrie ca voluntari in propria tara sau in alte state ale Uniunii pentru a ajuta oameni si comunitati din spatiul comunitar. Proiectele sprijinite de Corpul european de solidaritate pot dura intre 2 si 12 luni, ele derulandu-se de obicei pe teritoriul statelor membre.
Misiune:
Corpul european de solidaritate urmareste sa construiasca o societate mai inclusiva, sa sprijine persoanele vulnerabile si sa caute solutii la provocarile cu care se confrunta comunitatile. In acest sens, reuneste tineri care vor sa invete, sa ajute si sa se dezvolte.
Celor care opteaza pentru voluntariat li se vor asigura cazarea, masa, cheltuielile de deplasare si banii de buzunar, iar celor care doresc sa beneficieze de stagii si ucenicii li se vor plati cheltuielile de deplasare si o diurna.
Tinerii angajați prin intermediul Corpului european de solidaritate vor avea contract de munca si salariu, in conformitate cu legislatia, reglementarile si contractele colective de munca la nivel local.
Conditii de inscriere si participare:
Participarea la Corpul european de solidaritate nu implica plata vreunei taxe.
La sfarsitul activitatii, participantii au dreptul de a primi un certificat din partea Corpului european de solidaritate, care sa confirme faptul ca au participat la activitatea in cauza. 
Cand accepta sa se implice intr-o activitate de voluntariat, participantii din cadrul Corpului de solidaritate semneaza un contract de solidaritate cu organizatia participanta, care detaliaza conditiile de desfasurare a activitatii, in conformitate cu principiile Cartei Corpului european de solidaritate. In cazul proiectelor profesionale, contractul de angajare urmareste un scop similar.

Eligibilitate:
Persoane cu resedinta legala sau cetatenia unuia din statele membre ale UE sau a uneia din urmatoarele tari: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, fosta Republica iugoslava a Macedoniei.
Tipuri de proiecte/domenii de actiune: incluziune, mediu si protectia naturii, sanatate si bunastare, educatie si formare, ocuparea fortei de munca si antreprenoriat, prevenirea dezastrelor si reconstructia zonelor afectate, cetatenie si participare democratica, primirea si integrarea refugiatilor si a migrantilor, creativitate si cultura, sport.

Pentru alte detalii, 
accesati comunicatul de presa al Comisiei Europene http://files.finantare.ro/2016/parteneriate/Comunicat%20de%20presa%20-%20%C3%AEntrebari%20si%20raspunsuri%20Corpul%20European%20de%20Solidaritate.pdf


Comisia Europeana, prin intermediul Secretariatului european pentru programul URBACT III, a lansat o cerere de propuneri privind bunele practici ale oraselor. În urma selectarii oraselor care pot deveni “mentor”, vor fi constituite anul viitor 15 Retele de Transfer pentru a facilita adaptarea si utilizarea experientelor de succes de la nivel urban.
Titlul: „Cerere de bune practici"
Data limita pentru depunerea aplicatiilor31 martie 2017
Eligibilitate: orase, arii metropolitane, districte/sectoare, indiferent de numarul de locuitori, agentii locale, etc.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana, prin Agentia executiva pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis o noua cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 2014-2020.
Titlul cererii: «Rute nautice pentru Europa» 
Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 15 martie 2017. 
Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu sediul legal în statele membre ale UE sau în tarile terte participante la program, activa in domeniul turismului sau al serviciilor conexe; autoritatile publice locale si regionale sunt direct eligibile. Republica Moldova, ca stat tert din bazinul Marii Negre, este stat eligibil. 
Bugetul total al cererii: 1.500.000 €; se acorda maximum 80% cofinantare. EASME prevede cofinantarea a 5-6 proiecte.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis recent, în cadrul programului “Orizont 2020”, cererea de propuneri 2017 “Provocari societale – ecologizarea economiei”.
Prezenta cerere propune mai multe tematici de interes pentru autoritatile locale si regionale, respectiv parteneri sau institutii din subordine, îndeosebi cea privind cofinantarea pentru proiectele care abordeaza regenerarea rurala axata pe patrimoniul cultural (material si imaterial) considerat ca un catalizator economic, social si de mediu puternic, care genereaza dezvoltare durabila si imbunatatirea calitatii vietii si a bunastarii comunitatilor
.
Printre tematicile deschise
:
SC5-01-2016-2017: Exploatarea valorii adaugate a serviciilor pentru clima;
SC5-02-2016-2017: Modelare regioanala europeana integrata si predictie climatica;
SC5-04-2016-2017: Catre un sistem robust si cuprinzator de verificare a gazelor cu efect de sera;
SC5-06-2016-2017: Cai spre decarbonizare si capacitate de rezistenta a economiei europene în perioada 2030-2050 si dupa;
SC5-19-2016-2017: Coordonarea initiativelor observatoarelor cetatenilor;
SC5-21-2016-2017: Patrimoniul cultural ca motor pentru o crestere durabila;
SC5-22-2016-2017: Modele de finantare, de afaceri si de guvernare inovatoare pentru o reutilizare adaptata a patrimoniului cultural.

Bugetul estimativ
 disponibil: 68.000.000€ (pentru unele tematici, bugetul este comun); pentru tematicile SC5-21 si SC5-22, bugetele sunt individuale, respectiv 14.000.000 € si 5.000.000 €.
Termenele limita pentru depunerea propunerilor
7 martie si 5 septembrie 2017 (unele tematici au o singura data de aplicare, altele au prevazute 2 date de depunere a propunerilor).
Eligibilitate: orice entitate stabilita legal în tarile participante la program (Romania este eligibila)
.

Fişa de prezentare


Parcul Tehnologic Wrocław (WTP), unul dintre cele mai mari parcuri de acest fel din Polonia şi centru-lider pentru antreprenoriat şi promovarea noilor tehnologii, este în căutare de noi oportunităţi de colaborare în vederea internaţionalizării activităţii sale.

Partenerii căutaţi: entităţi interesate de următoarele tematici: inovare, sprijin pentru start-ups, antreprenoriatul academic, promovarea noilor tehnologii.  

O fişa de informare generală/profil şi una privind activităţile curente sunt anexate acestui mesaj de informare. 
Contact direct pentru detalii şi manifestarea interesului de cooperare: dna Anna Juszkiewicz - anna.juszkiewicz@technologpark.pl.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Întelegerea EurComisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Întelegerea Europei – promovarea spatiului public si cultural european"din cadrul programului „Orizont 2020”.

Date limita pentru depunerea aplicatiilor : 2 februarie si 13 septembrie 2017

Fişa de prezentare


Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2017 a programului european pentru educatie, formare, tineret si sport "Erasmus+".

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educatia, formarea, tineretul si sportul de masa din statele participante poate solicita finantare în cadrul programului. România participa la program.

Datele limita pentru depunerea aplicatiilor difera în functie de tipul de proiect si actiunea pentru care se aplica.

Fişa de prezentare


Centrul tehnologic “Habitec” din Malaga, Spania, doreşte să colaboreze cu un consorţiu care urmează să se dezvolte în următoarele domenii de interes: clădiri, TIC şi comunităţi şi oraşe inteligente, pe subiectul: rezistenţa la cutremure.

Contact pentru detalii: Rafael Abad, rabad@cthabitec.com, tel.: +(34) 606 675 776.

Fişa de prezentare se regăseşte în anexă.


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 “Renaştere rurală – stimularea inovării şi oprtunităţi de afaceri” din cadrul programului european “Orizont 2020”.

Cererea are mai multe tematici pe care se poate aplica pentru cofinanţare, respectiv:

RUR-02-2017: “Interacţiuni în zonele rurale de coastă: sinergii între consolidarea terenurilor şi activităţile maritime”;

RUR-03-2017: “Către 2030 – politici şi instrumente de sprijin decizional pentru o abordare integrată a gestionării terenurilor ca resursă”;

RUR-05-2017: “Noi politici publice, modele de afaceri şi mecanisme pentru aprovizionare durabilă şi plata pentru serviciile ecosistemice forestiere”;

RUR-09-2017: “Modele de afaceri pentru economiile rurale moderne”;

RUR-10-2016/17: “Reţele tematice care reunesc cunoştinţe pregătite pentru punerea în practică”;

RUR-12-2017: “Reţele de ferme europene pentru a stimula schimburile de cunoştinţe tematice şi a elimina decalajul de inovare”;

RUR-13-2017: “Construirea unui viitor sistem al ştiinţei şi educaţiei, apt să livreze pentru practică”;

RUR-15-2017: “Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social în sectorul agricol”;

RUR-16-2017: “Optimizarea abordărilor de proiecte de inovare interactive şi realizările politicilor UE pentru a accelera inovarea în zonele rurale”.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 14 februarie (pentru tematicile care propun o singură data de depunere a aplicaţiilor) şi 13 septembrie (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicaţiilor pe an).

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în ţările participante la program.

Buget: 61 000 000 €, în funcţie de topicul la care se aplică; se acordă 100 % finanţare pentru acţiunile de cercetare şi inovare şi acţiunile de coordonare şi sprijin şi 70 % pentru cele de inovare.

Fişa de prezentare a cererii se regăseşte în anexă.


„Europe.Wonder is all around” este o campanie a Comisiei Europene, pentru a promova turismul în Europa , lansată în iunie 2016 de către Directorate- General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs” a Comisiei Europene. Campania are ca scop să arate europenilor că ei nu au nevoie să meargă departe pentru a găsi ceea ce caută: minunea este chiar la uşa lor.  Nu este târziu să vă promovaţi minunile ascunse favorite pe “Wonder map!”

          Prin această campanie suntem invitaţi să încărcăm itinerariile şi  destinaţiile tematice (cum ar fi: drumeţii,  rute pentru biciclete, rute de surfing, itinerare culturale şi gastronomice) pe care le promovăm în cadrul iniţiativelor noastre , programe şi proiecte pe Wonder Map. Aceasta este o hartă care schiţează poveşti, delicii culinare şi minuni ascunse ale Europei. Prin adăugarea unui pin pe Wonder Map, noi putem oferi posibilitatea vizitatorilor să afle mai multe despre iniţiativele lor permiţându-le să se inspire şi să exploreze noi itinerarii şi destinaţii de călătorie. Destinaţia se poate promova astfel:

- se face click  pentru a ne loga la app,  apoi click pe tabelul verde “Submit your Wonder” pentru a accesa formularul de aplicare online. Ni se  indică să nu folosim contul de Facebook pentru a ne loga. Username-ul tău este adresa de email către care a fost trimis acest mail. Parola ta este: Wonder-2016

- încarcă o fotografie a destinaţiei sau itinerariului tău

- inserează numele destinaţiei sau al itinerariului tău;

- inserează ţara şi adresa destinaţiei tale pentru a o localiza pe hartă. Poţi adăuga până la 10 adrese diferite dacă itinerariul include locaţii diferite;

- repartizează destinaţia ta sau itinerariul către una din cele 4 teme ale campaniei: “Astonishing Beauty”, “You never feel alone”, Find your favourite colour” şi “Europe is your kingdom”;

- adaugă o scurtă descriere a destinaţiei sau itinerariului (în engleză);

- include pânâ la 3 link-uri diferite şi relevante (website, alte pagini relevante) dacă doriţi;

- eşti de acord cu termenii şi condiţiile.

Se pot încărca cât de multe destinaţii doriţi!

Comunicarea Comisiei Europene în cadrul campaniei “Europe.Wonder is all around” care promovează turismul în Europa,  intră într-o nouă fază prin lansarea unui  “Joc al Minunilor”. Jocul permite călătorilor să testeze cunoştinţele lor  despre destinaţiile europene şi să înveţe într-un mod interactiv despre diversitatea Europei.

Data limită a lansării campaniei este: 3 octombrie 2016.

Se pot afla mai multe despre campanie pe : http://europa.eu/wonder-is-all-around , ca şi pe pagina de Facebook şi puteţi folosi materialele promoţionale ale campaniei    (Imagini,  reclame,  video clipuri,  informaţii grafice,  fundaluri,  rapoarte de călătorie).

Contact pentru manifestarea interesului: info@wonder-is-all-around.eu  sau telefon :  +32 (0) 2 333 59 54.


Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro