Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

|Prima pagină|Şedinţe|Acte administrative|Conducere|Componenţă|Comisii|Aparatul de specialitate|Instituţii subordonate|D.D.R.|Serviciul de transport|Informaţii publice|

|Audienţe|Achiziţii publice|Calendar 2012|Strategia de dezvoltare|Prezentarea judeţului|Localităţi|Hărţi|Istoria Buzăului|Formulare on-line|Linkuri utile|Hartă site|Contact|

 

Department of Environmental Quality and Water of Regional Government of La Rioja (Spania) caută parteneri pentru un proiect legat de eficiența managementului apelor în orașele mici, în cadrul programului INTERREG EUROPE.

Titlul propunerii de proiect: ”Water Manage”

Termen limită: 30 iunie 2017.

Persoana de contact: Jose Maria Infante, iminfante@larioja.org.

Fişa de prezentare


”PiGreco - Centro di Apprendimento Mediato”, organizație non-profit din Faenza, Italia, caută parteneri pentru un proiect ”Erasmus+”, componenta Tineret.

Titlul propunerii de proiect: ”Empty your mind to fill it with creativity... again!”

Formularul de parteneriat se găsește la adresa următoare: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScZiYJDY8CTQImj83JVGCI0 z-3qCg8gMr0ij2177uSwjeYuiA/ viewform?c=0&w=1

Contact pentru manifestarea interesului și detalii: Elisa Emiliani, tel. +39 3898443025, progetti@pigrecoapprendimento.it, elisa.emiliani.86@gmail.com .

Termen limită pentru manifestarea interesului: 30 iunie 2017.

Fişa de prezentare


Sea-Teach S.L. din Spania (Mallorca), caută un coordonator de proiect pentru o aplicație ce urmează să fie depusă la cererea deschisă a programului EaSI ”Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults” - referință VP/2017/011”.

Termen limită pentru depunerea propunerilor: 30 iunie 2017.

Partenerii potențiali (în special autorități locale) interesați de această propunere, sunt rugați să/și manifeste interesul cât mai rapid.

Contact: tel. 0034 971 64 84 29 / 0034 626090664 / e-mail: info@sea-teach.com / www.sea-teach.com .

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis, pâna la 31 august 2017, o consultare publica pentru evaluarea la jumatatea perioadei a „Programului pentru competitivitatea întreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii” (COSME) (2014 - 2020). Sunt invitati sa raspunda atât publicul larg, cât si toate părtile interesate, în special: întreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), reprezentantii IMM-urilor, incluzând organizatiile profesionale si autoritatile publice nationale, regionale sau locale.

Comisia va prezenta un rezumat al raspunsurilor dupa încheierea perioadei de consultare. Rezultatele vor fi luate în considerare în contextul pregatirii raportului privind evaluarea intermediara a programului COSME. Aceasta consultare publica face parte din evaluarea intermediara a programului COSME.

COSME a fost lansat în 2014 si se va finaliza în 2020, beneficiind de o finantare în valoare de 2,3 miliarde €. Programul include mai multe actiuni, al caror scop este sa duca la îndeplinirea a 4 obiective:

îmbunatatirea accesului la finantare pentru IMM-uri, prin instrumentele financiare dedicate,

facilitarea accesului IMM-urilor la piete, în special cu ajutorul Retelei întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network - EEN), al serviciilor de asistenta pentru IMM-uri cu privire la drepturile de proprietate intelectuala si al portalului „Europa ta - Întreprinderi”,

crearea unui mediu favorabil întreprinderilor si competitivitatii pentru a încuraja înfiintarea de întreprinderi si dezvoltarea acestora,

promovarea antreprenoriatului, în special prin actiuni de îndrumare si programe specifice adresate antreprenorilor.

Evaluarea acopera activitatile derulate în perioada 2014 - 2016 pentru tarile UE si tarile participante la programul COSME.

Chestionarul consultarii, varianta în limba româna, este disponibil si poate fi completat online la adresa:https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/5c181478-54b6-4193- 8100-091bd11cfdd8?draftid= 01d44d39-a377-485c-93af- c38856514411&surveylanguage=RO

Întrebarile referitoare la aceasta consultare trebuie adresate direct Comisiei Europene, la adresa grow-cosme@ec.europa.eu.


Direcția Generală ”Piața internă, Antreprenoriat și IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor), componenta ”Erasmus pentru tinerii antreprenori”. Cererea vizează un proiect pilot care să permită transferul de cunoștințe și experiențe în afara UE. Sunt avute în vedere programe de mobilitate cu SUA, Israel și 3 state asiatice, respectiv Singapore, Taiwan și Coreea de Sud.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată implicată în domeniul afacerilor economice și sprijinului pentru întreprinderi.

Data limită pentru depunerea propunerilor: 30 august 2017.

Bugetul total al cererii: 750.000 Euro; 90% din totalul costurilor eligibile.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 privind actualizarea competențelor adulților aflați în dificultate datorită gradului de calificare sau al studiilor insuficiente care nu le permit încadrarea pe piața muncii ”EaSI 2014-2020 - Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială”.

Titlul cererii: Acțiuni de conștientizare privind ”Parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți”.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 30 iunie 2017.

Eligibilitate: entități naționale/regionale implicate în activitățile de educație și formare profesională.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte ”Orizont 2020” - ”Îmbunătățirea accesului IMM-urilor inovatoare la forme alternative de finanțare”.

Data de depunere a aplicațiilor (numai în sistem electronic): 07 septembrie 2017.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată constituită legal în țările participante la program.

Bugetul cererii: 2.500.000 Euro; cofinanțare până la 100%.

Fişa de prezentare


Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 a programului european ”Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014-2020, componenta ENERGIE.

Titlul proiectului: ”Cererea de propuneri privind proiectele de Interes Comun (PIC) în domeniul infrastructurii energetice transnaționale”.

Data limită: 12 octombrie 2017.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenţia pentru IMM-uri (EASME) anunță deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2017 pentru programul european ”Life” 2014-2020. Programul are 2 subprograme, respectiv ”Mediu” și ”Politici Climatice”, iar fiecare dintre acestea, mai multe domenii de acțiune.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată cu sediul în UE: autorități publice locale, regionale și naționale, companii, organizații non-profit și asociații, centre de cercetare, IMM-uri, etc.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: septembrie 2017, în funcție de subprogram și tipul de acțiune.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană, prin agenţia executivă pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 “Sprijin pentru promovarea şi dezvoltarea produselor tematice turistice transnationale legate de industriile creative şi culturale” din cadrul programului COSME 2014-2020: Program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Cererea se adresează în special promovării patrimoniului cultural european.
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 29 iunie 2017.

Fişa de prezentare


Consiliul local Bergueda din Catalonia (Spania) caută parteneri pentru un proiect care poate fi propus prin programele ”Orizont 2020, Cultură / patrimoniul cultural și Cooperarea teritorială”. Comarca Bergueda este o regiune din nordul provinciei Barcelona care reunește mai multe așezări rurale și montane și are o populație de aproximativ 38.000 de locuitori.

Titlul proiectului: ”From cultural heritage to an innovation hub”.

Parteneri eligibili: entități publice și private care au un patrimoniu industrial similar și sunt interesate să-l reevalueze pe baza conceptului ”triple helix”: inovare, antreprenoriat și cultură.

Contact pentru detalii ;i manifestarea interesului> Eduard Barcons, Consiliul local Bergueda, barconsce@adbergueda.cat, tel. +34 659 77 02 22.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte a programului ”Drepturi, Egalitate, Cetățenie” 2014-2020 destinată profesioniștilor care lucrează în domeniul drepturilor copiilor ieșiți din centrele de plasament sau alte forme de îngrijire pentru orfani.

Titlul cererii: ”Capacitate administrativă în aria drepturilor copilului”.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 29 iunie 2017.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată orientată nonprofit din UE și Islanda.

Fişa de prezentare


Comisia Europeană a lansat recent inițiativa ”Intereg Volunteer Youth”, demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 și 30 ani, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate și cooperare în Europa, prin povești de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente și media socială.

Informații pentru depunerea candidaturii: https://www.interregyouth.com/

Alte detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg-volunteers-initiative/

Autoritatea de management a programului este atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).

Contact pentru detalii: ivy@aebr.eu


Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte a programului ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” - Asistența tehnică pentru organizațiile de trimitere. Consolidarea capacităților pentru ajutor umanitar ale organizațiilor de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, non-profit, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 3 iulie 2017.

Fişa de prezentare


Secretariatul Tehnic Comun al Comisiei Europene care gestioneaza programul INTERREG Europe a deschis la 1 martie a.c. cea de-a 3-a cerere de propuneri de proiecte a programului.

Eligibilitate: autoritatile publice locale si regionale, alte entitati publice, organisme private non-profit, companii.

Bugetul total al cererii: 145.000.000€; se acorda maximum 85% cofinantare pentru organismele publice si 75% pentru cele private orientate non-profit.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 30 iunie 2017.

Fişa de prezentare


Facultatea pentru inginerie electrică şi ştiinţa computerelor din cadrul Universităţii Tehnice Ostrava, Republica Cehă, este în cautare de parteneri europeni pentru a demara colaborări în cadrul programului Orizont „2020“. Facultatea este interesată să se alăture unui consorţiu pentru cererile de proiecte care vizează eficacitatea energetică şi societatea cu consum scăzut de carbon (Programul de lucru ENERGY – Comisia Europeană).

Contact pentru manifestarea interesului: dna Michaela Vrazelova, Project manager, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Vysoka skola banska – Technical University of Ostrava, tel: + 420 737 331 647, +32 485 319 946, michaela.vrazelova@vsb.cz

Perioada pentru aplicare va fi deschisă pe 11 mai, iar termenul limită este 7 septembrie 2017.

Fişa de prezentare


Technopaisajes Consultores S.L. din Andaluzia - Spania este interesată să participe - coordonator sau partener - la proiecte care se înscriu în următoarele domenii: orașe inteligente, sustenabilitate, orașe verzi, clădiri inteligente, mediu, etc.

Compania a realizat peste 175 de proiecte de amenajare teritorială, bazate pe respectul față de mediu și integrarea peisagistică a tuturor elementelor care fac parte din aria respectivă, atât pentru sectorul, cât și pentru cel privat, în Europa, America, Africa și Asia.

Contact pentru detalii și manifestarea interesului: dl. Jesus de Vicente, departamentul ceo, tel. +34696428231, tecnopaisajes@tecnopaisajesconsultores.net, www.tecnopaisajesconsultores.Net.

Fişa de prezentare


Uniunea Camerelor de Comert din regiunea Lombardia (Unioncamere Lombardia), Italia, este interesata sa devina partener în consortii care vor aplica pentru cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte a programului Interreg Europe care va fi deschisa la 1 martie a.c. (data limita de depunere a propunerilor este 30 iunie a.c.)

Unioncamere Lombardia este o asociatie a 12 camere de comert, industrie, agricultura si mestesuguri din regiunea Lombaria, entitate care isi propune sa consolideze politicile si cele mai bune practici care sprijina dezvoltarea companiilor din zona, dar si cresterea leadership-ului economic al Lombardiei în Italia si Europa. Experienta în proiecte europene s-a concretizat prin participare la programe precum INTERREG Europe, COSME, FSE FEDR, INTERREG Alpine Space, MED, Central Europe, ADRION, HORIZON 2020, EASI,ERASMUS+, etc.

Unioncamere Lombardia coopereaza cu administratii publice, centre de cercetare, IMM-uri sau alte entitati interesate în proiecte europene care sa le permita dezvoltarea teritoriilor lor si a strategiilor inovatoare.

Contact pentru detalii si manifestarea interesului:  Marco Corrias, Biroul european al Unioncamere Lombardia de la Bruxelles, tel. + 32 02 5123528

e-mail: progettoeurodesk@lom.camcom.it

Fişa de prezentare


Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixta – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi in conformitate cu prioritatile si obiectivele definite in programul multianual de lucru.
Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul european pentru investitii strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de parghie al implicarii si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, principiul acordarii necumulative.

Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.

Două termene-limită pentru depunerea propunerilor: 14 iulie 2017 și 30 noiembrie 2017.

Info Day la Bruxelles: 27 februarie 2017.

Fişa de prezentare


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lansat următoarele apeluri de proiecte:
- în data de 27.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 3.1 B, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice;
- în data de 28.12.2016 apelul de proiecte pentru Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectiv specific ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele site-uri:
www.inforegio.ro și www.adrse.ro, secțiunea 2014-2020, sesiuni active.


Comisia Europeana a lansat „Corpul European de Solidaritate„, initiativa prin care tinerii europeni cu varste cuprinse intre 17 si 30 de ani se pot inscrie ca voluntari in propria tara sau in alte state ale Uniunii pentru a ajuta oameni si comunitati din spatiul comunitar. Proiectele sprijinite de Corpul european de solidaritate pot dura intre 2 si 12 luni, ele derulandu-se de obicei pe teritoriul statelor membre.

Misiune: Corpul european de solidaritate urmareste sa construiasca o societate mai inclusiva, sa sprijine persoanele vulnerabile si sa caute solutii la provocarile cu care se confrunta comunitatile. In acest sens, reuneste tineri care vor sa invete, sa ajute si sa se dezvolte.
Celor care opteaza pentru voluntariat li se vor asigura cazarea, masa, cheltuielile de deplasare si banii de buzunar, iar celor care doresc sa beneficieze de stagii si ucenicii li se vor plati cheltuielile de deplasare si o diurna.
Tinerii angajați prin intermediul Corpului european de solidaritate vor avea contract de munca si salariu, in conformitate cu legislatia, reglementarile si contractele colective de munca la nivel local.

Conditii de inscriere si participare:
Participarea la Corpul european de solidaritate nu implica plata vreunei taxe.
La sfarsitul activitatii, participantii au dreptul de a primi un certificat din partea Corpului european de solidaritate, care sa confirme faptul ca au participat la activitatea in cauza. 
Cand accepta sa se implice intr-o activitate de voluntariat, participantii din cadrul Corpului de solidaritate semneaza un contract de solidaritate cu organizatia participanta, care detaliaza conditiile de desfasurare a activitatii, in conformitate cu principiile Cartei Corpului european de solidaritate. In cazul proiectelor profesionale, contractul de angajare urmareste un scop similar.

Eligibilitate: Persoane cu resedinta legala sau cetatenia unuia din statele membre ale UE sau a uneia din urmatoarele tari: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, fosta Republica iugoslava a Macedoniei.

Tipuri de proiecte/domenii de actiune: incluziune, mediu si protectia naturii, sanatate si bunastare, educatie si formare, ocuparea fortei de munca si antreprenoriat, prevenirea dezastrelor si reconstructia zonelor afectate, cetatenie si participare democratica, primirea si integrarea refugiatilor si a migrantilor, creativitate si cultura, sport.
Pentru alte detalii, accesati comunicatul de presa al Comisiei Europene http://files.finantare.ro/2016/parteneriate/Comunicat%20de%20presa%20-%20%C3%AEntrebari%20si%20raspunsuri%20Corpul%20European%20de%20Solidaritate.pdf

Comisia Europeana a deschis recent, în cadrul programului “Orizont 2020”, cererea de propuneri 2017 “Provocari societale – ecologizarea economiei”.
Prezenta cerere propune mai multe tematici de interes pentru autoritatile locale si regionale, respectiv parteneri sau institutii din subordine, îndeosebi cea privind cofinantarea pentru proiectele care abordeaza regenerarea rurala axata pe patrimoniul cultural (material si imaterial) considerat ca un catalizator economic, social si de mediu puternic, care genereaza dezvoltare durabila si imbunatatirea calitatii vietii si a bunastarii comunitatilor.

Printre tematicile deschise:
SC5-01-2016-2017: Exploatarea valorii adaugate a serviciilor pentru clima;
SC5-02-2016-2017: Modelare regioanala europeana integrata si predictie climatica;
SC5-04-2016-2017: Catre un sistem robust si cuprinzator de verificare a gazelor cu efect de sera;
SC5-06-2016-2017: Cai spre decarbonizare si capacitate de rezistenta a economiei europene în perioada 2030-2050 si dupa;
SC5-19-2016-2017: Coordonarea initiativelor observatoarelor cetatenilor;
SC5-21-2016-2017: Patrimoniul cultural ca motor pentru o crestere durabila;
SC5-22-2016-2017: Modele de finantare, de afaceri si de guvernare inovatoare pentru o reutilizare adaptata a patrimoniului cultural.
Bugetul estimativ disponibil: 68.000.000€ (pentru unele tematici, bugetul este comun); pentru tematicile SC5-21 si SC5-22, bugetele sunt individuale, respectiv 14.000.000 € si 5.000.000 €.
Termenele limita pentru depunerea propunerilor
7 martie si 5 septembrie 2017 (unele tematici au o singura data de aplicare, altele au prevazute 2 date de depunere a propunerilor).
Eligibilitate: orice entitate stabilita legal în tarile participante la program (Romania este eligibila).

Fişa de prezentare


Parcul Tehnologic Wrocław (WTP), unul dintre cele mai mari parcuri de acest fel din Polonia şi centru-lider pentru antreprenoriat şi promovarea noilor tehnologii, este în căutare de noi oportunităţi de colaborare în vederea internaţionalizării activităţii sale.

Partenerii căutaţi: entităţi interesate de următoarele tematici: inovare, sprijin pentru start-ups, antreprenoriatul academic, promovarea noilor tehnologii.

O fişa de informare generală/profil şi una privind activităţile curente sunt anexate acestui mesaj de informare. 
Contact direct pentru detalii şi manifestarea interesului de cooperare: dna Anna Juszkiewicz - 
anna.juszkiewicz@technologpark.pl.

Fişa de prezentare


Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Întelegerea EurComisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Întelegerea Europei – promovarea spatiului public si cultural european"din cadrul programului „Orizont 2020”.

Date limita pentru depunerea aplicatiilor : 2 februarie si 13 septembrie 2017

Fişa de prezentare


Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2017 a programului european pentru educatie, formare, tineret si sport "Erasmus+".

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educatia, formarea, tineretul si sportul de masa din statele participante poate solicita finantare în cadrul programului. România participa la program.

Datele limita pentru depunerea aplicatiilor difera în functie de tipul de proiect si actiunea pentru care se aplica.

Fişa de prezentare


Centrul tehnologic “Habitec” din Malaga, Spania, doreşte să colaboreze cu un consorţiu care urmează să se dezvolte în următoarele domenii de interes: clădiri, TIC şi comunităţi şi oraşe inteligente, pe subiectul: rezistenţa la cutremure.

Contact pentru detalii: Rafael Abad, rabad@cthabitec.com, tel.: +(34) 606 675 776.

Fişa de prezentare se regăseşte în anexă.


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 “Renaştere rurală – stimularea inovării şi oprtunităţi de afaceri” din cadrul programului european “Orizont 2020”.

Cererea are mai multe tematici pe care se poate aplica pentru cofinanţare, respectiv:

RUR-02-2017: “Interacţiuni în zonele rurale de coastă: sinergii între consolidarea terenurilor şi activităţile maritime”;

RUR-03-2017: “Către 2030 – politici şi instrumente de sprijin decizional pentru o abordare integrată a gestionării terenurilor ca resursă”;

RUR-05-2017: “Noi politici publice, modele de afaceri şi mecanisme pentru aprovizionare durabilă şi plata pentru serviciile ecosistemice forestiere”;

RUR-09-2017: “Modele de afaceri pentru economiile rurale moderne”;

RUR-10-2016/17: “Reţele tematice care reunesc cunoştinţe pregătite pentru punerea în practică”;

RUR-12-2017: “Reţele de ferme europene pentru a stimula schimburile de cunoştinţe tematice şi a elimina decalajul de inovare”;

RUR-13-2017: “Construirea unui viitor sistem al ştiinţei şi educaţiei, apt să livreze pentru practică”;

RUR-15-2017: “Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social în sectorul agricol”;

RUR-16-2017: “Optimizarea abordărilor de proiecte de inovare interactive şi realizările politicilor UE pentru a accelera inovarea în zonele rurale”.

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor14 februarie (pentru tematicile care propun o singură data de depunere a aplicaţiilor) şi 13 septembrie (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicaţiilor pe an).

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în ţările participante la program.

Buget: 61 000 000 €, în funcţie de topicul la care se aplică; se acordă 100 % finanţare pentru acţiunile de cercetare şi inovare şi acţiunile de coordonare şi sprijin şi 70 % pentru cele de inovare.

Fişa de prezentare a cererii se regăseşte în anexă.


Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro