Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro
|Prima pagină|Şedinţe|Acte administrative|Conducere|Componenţă|Comisii|Aparatul de specialitate|Instituţii subordonate|D.D.R.|Serviciul de transport|Informații publice|
|Audienţe|Achiziţii publice|Calendar 2012|Strategia de dezvoltare|Prezentarea judeţului|Localităţi|Hărţi|Istoria Buzăului|Formulare on-line|Linkuri utile|Hartă site|Contact|

 

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2016

Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2016

 

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017

 

 

Codul de conduită pentru funcționarii publici (Anexa nr. 1 la Dispoziția Președintelui nr. 190/02.02.2017)

Codul de conduită pentru personalul contractual (Anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui nr. 190/02.02.2017)

Codul de conduită pentru auditorii interni (Anexa nr. 3 la Dispoziția Președintelui nr. 190/02.02.2017)

 

Raport privind activitatea societăților comerciale la care Județul Buzău este acționar majoritar, în anul 2015

 

 

 

 Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2016

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (forma actualizată)

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie - iunie 2015

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public conform Legii nr.544/2001 pentru anul 2015 - formă actualizată la data de 10 noiembrie 2015

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public conform Legii nr.544/2001 pentru anul 2015 - formă actualizată la data de 01 august 2015

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2014

Raportul de activitate pentru anul 2014 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2014 al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2014 al Comisiei pentru servicii publice, comerț și agricultură, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2014 al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2014 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

 

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor, ianuarie-iunie 2014

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor, iulie-decembrie 2013

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2013

Raportul de activitate pentru anul 2013 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2013 al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2013 al Comisiei pentru servicii publice, comerț și agricultură, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2013 al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2013 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

 

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada ianuarie 2013 - iunie 2013

Raportul de activitate pentru anul 2012 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2012 al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2012 al Comisiei pentru servicii publice, comerț și agricultură, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2012 al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

Raportul de activitate pentru anul 2012 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, întocmit și prezentat în temeiul art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Raport privind transparența decizională conform Legii nr.52/2003 în anul 2012 la nivelul Consiliului județean Buzău

Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada iunie 2012 - decembrie 2012

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2012

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public conform Legii nr.544/2001 pentru anul 2012 (actualizat la data de 31.10.2012)

 

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2011

Bilanţul activităţii Avocatului Poporului în anul 2011

Bilanțul activității pe trimestrul III 2011 - Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești

Bilanțul activității pe trimestrul II 2011 - Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2011

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2010

Bilanțul activității pe trimestrul I 2011 - Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 în anul 2010

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2010 la nivelul Consiliului județean Buzău

Bilanțul activității pe anul 2010 - Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU

 

Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în intervalul ianuarie-iunie 2010

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2010 (actualizat 18 mai 2010)

Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2009

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001 în anul 2009

Raport privind aplicarea Legii nr.52/2003 în anul 2009 la nivelul Consiliului județean Buzău

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în intervalul iulie-decembrie 2009

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, în anul 2007

Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2007 la nivelul Consiliului judeţean Buzău

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2007

Situaţia apartenenţei politice a aleşilor locali pentru Consiliul judeţean Buzău şi consiliile locale (conform Legii nr. 249/2006)

Programul de transport persoane prin servicii regulate - jud. Buzău -01.07.2005-30.06.2008

Programe de transport persoane interjudețene limitrofe - jud. Buzău -01.07.2005-30.06.2008

Lista proiectelor derulate la nivelul județului Buzău cu fonduri europene

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro