- Hotărârea nr. 1/2017 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2016
- Hotărârea nr. 2/2017 Constatarea desființării Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr. 03/2017 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău în implementarea proiectului ”Provocări în educația secolului XXI”
- Hotărârea nr. 04/2017 Validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 488 și 489 din 28 decembrie 2016
- Hotărârea nr. 05/2017 Aprobarea Strategiei de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2017
- Hotărârea nr. 06/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Oreavu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
- Hotărârea nr. 07/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băbeni-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
- Hotărârea nr. 08/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebănu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
- Hotărârea nr. 09/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băile-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DORION TRANSPORT SRL
- Hotărârea nr. 10/2017 Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 11/2017 Aprobarea modificării Statului de funcții la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 12/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 13/2017 Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca - Vadu Pașii (E85)” - formă actualizată, ianuarie 2017
- Hotărârea nr. 14/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnic-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport Robeasca - Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” - formă actualizată
- Hotărârea nr. 15/2017 Modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
- Hotărârea nr.16/2017

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală

 

- Hotărârea nr.17/2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă - Plaiul Nucului, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
- Hotărârea nr.18/2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele - Breaza - Năeni - Fințești - DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
- Hotărârea nr.19/2017 Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2017
- Hotărârea nr.20/2017 Stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical - medici nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.21/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada noiembrie-decembrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.22/2017 Aprobarea capacităților de furnizare de servicii sociale în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.23/2017 Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2017-2018
- Hotărârea nr.24/2017 Exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018
- Hotărârea nr.25/2017 Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Centrul Francofon și Institutul Francez din România
- Hotărârea nr.26/2017 Însușirea Planului strategic pentru anul 2017 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
- Hotărârea nr.27/2017 Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
- Hotărârea nr.28/2017 Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - formă actualizată
- Hotărârea nr.29/2017 Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.30/2017 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.31/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.32/2017 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.33/2017 Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
- Hotărârea nr.34/2017 Aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.35/2017 Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 36/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
- Hotărârea nr.36/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești - Smeeni - Maxenu - Țintești - Pogonele - Frasinu fermă și retur, operatorului de transport rutier SC ENVIENT SRL
- Hotărârea nr.37/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău - Merei și retur, operatorului de transport rutier SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC
- Hotărârea nr.38/2017 Aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council
- Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2016
- Raport privind transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2016 la nivelul Consiliului Județean Buzău
- Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2016
- Hotărârea nr. 39/2017 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
- Hotărârea nr. 40/2017 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 10.513.000 lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020
- Hotărârea nr. 41/2017 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 9.376.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020
- Hotărârea nr. 42/2017 Suplimentarea pe anul 2017 a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău
- Hotărârea nr. 43/2017 Completarea consiliilor de administrație ale instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean buzău cu un reprezentant al Președintelui
- Hotărârea nr. 44/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean buzău la campania umanitară ”Maratonul Luminii”
- Hotărârea nr. 45/2017 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a comunei Colți în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilului situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”