- Hotărârea nr. 1/2017 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2016
- Hotărârea nr. 2/2017 Constatarea desființării Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr. 03/2017 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău în implementarea proiectului ”Provocări în educația secolului XXI”
- Hotărârea nr. 04/2017 Validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 488 și 489 din 28 decembrie 2016
- Hotărârea nr. 05/2017* Aprobarea Strategiei de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2017 (* Înlocuit anexa cu anexa la Hotărârea nr.95/2017)
- Hotărârea nr. 06/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Oreavu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
- Hotărârea nr. 07/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băbeni-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
- Hotărârea nr. 08/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Grebănu-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DUMITRU TRANS SRL
- Hotărârea nr. 09/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Băile-Rm. Sărat și retur operatorului de transport rutier SC DORION TRANSPORT SRL
- Hotărârea nr. 10/2017 Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 11/2017 Aprobarea modificării Statului de funcții la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 12/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 13/2017 Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca - Vadu Pașii (E85)” - formă actualizată, ianuarie 2017
- Hotărârea nr. 14/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnic-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport Robeasca - Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” - formă actualizată
- Hotărârea nr. 15/2017 Modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
- Hotărârea nr.16/2017

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală

 

- Hotărârea nr.17/2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă - Plaiul Nucului, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
- Hotărârea nr.18/2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele - Breaza - Năeni - Fințești - DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
- Hotărârea nr.19/2017 Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2017
- Hotărârea nr.20/2017 Stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical - medici nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.21/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada noiembrie-decembrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.22/2017 Aprobarea capacităților de furnizare de servicii sociale în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.23/2017 Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2017-2018
- Hotărârea nr.24/2017 Exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018
- Hotărârea nr.25/2017 Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Centrul Francofon și Institutul Francez din România
- Hotărârea nr.26/2017 Însușirea Planului strategic pentru anul 2017 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
- Hotărârea nr.27/2017* Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău (*Revocată prin Hotărârea nr.103/2017)
- Hotărârea nr.28/2017 Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - formă actualizată
- Hotărârea nr.29/2017 Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.30/2017 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.31/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.32/2017 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.33/2017 Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
- Hotărârea nr.34/2017 Aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.35/2017 Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 36/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
- Hotărârea nr.36/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești - Smeeni - Maxenu - Țintești - Pogonele - Frasinu fermă și retur, operatorului de transport rutier SC ENVIENT SRL
- Hotărârea nr.37/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău - Merei și retur, operatorului de transport rutier SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC
- Hotărârea nr.38/2017 Aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council
- Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2016
- Raport privind transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2016 la nivelul Consiliului Județean Buzău
- Raport privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2016
- Hotărârea nr. 39/2017 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020
- Hotărârea nr. 40/2017 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 10.513.000 lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020
- Hotărârea nr. 41/2017 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 9.376.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020
- Hotărârea nr. 42/2017 Suplimentarea pe anul 2017 a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău
- Hotărârea nr. 43/2017 Completarea consiliilor de administrație ale instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean buzău cu un reprezentant al Președintelui
- Hotărârea nr. 44/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean buzău la campania umanitară ”Maratonul Luminii”
- Hotărârea nr. 45/2017 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a comunei Colți în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilului situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”
- Hotărârea nr.46/2017 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr.47/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.48/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr.49/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
- Hotărârea nr.50/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
- Hotărârea nr.51/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
- Hotărârea nr.52/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
- Hotărârea nr.53/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.54/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Județene "Vasile Voiculescu" Buzău
- Hotărârea nr.55/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
- Hotărârea nr.56/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului județean Buzău
- Hotărârea nr.57/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului "George Ciprian" Buzău
- Hotărârea nr.58/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.59/2017 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr.60/2017* Aprobarea utilizarii în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 (*Modificată prin Hotărârea nr.97/2017)
- Hotărârea nr.61/2017 Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
- Hotărârea nr.62/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.63/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr.64/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău pe anul 2017
- Hotărârea nr.65/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
- Hotărârea nr.66/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
- Hotărârea nr.67/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
- Hotărârea nr.68/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.69/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Bibliotecii Județene "Vasile Voiculescu" Buzău
- Hotărârea nr.70/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
- Hotărârea nr.71/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.72/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
- Hotărârea nr.73/2017 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.74/2017 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2017
- Hotărârea nr.75/2017 Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.76/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de partener în acțiuni și manifestări de interes județean
- Hotărârea nr.77/2017* Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017 (*Anexa completată prin Hotărârea nr.100/2017)
- Hotărârea nr.78/2017 Aprobarea finanțării fazelor naționale a unor olimpiade școlare organizate în Județul Buzău, precum și a proiectului educațional ”Provocări în educația secolului XXI”
- Hotărârea nr.79/2017 Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-februarie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.80/2017 Aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 - formă actualizată
- Hotărârea nr.81/2017 Aprobarea Planului de anali și acoperire a riscurilor la nivelul județului Buzău - forma actualizată pentru anul 2017
- Hotărârea nr.82/2017 Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
- Hotărârea nr.83/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.84/2017 Validarea Dispoziției nr. 236/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.85/2017 Validarea Dispoziției nr. 238/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.86/2017 Aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
- Hotărârea nr.87/2017 Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
- Hotărârea nr.88/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL - Lopătari, operatorului de transport SC Grup Atyc SRL
- Hotărârea nr.89/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) - Buzău și retur operatorului de transport rutier SC Trans Expert Slănic 94 SRL
- Hotărârea nr.90/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – ferma Frasinu (comuna Țintești) și retur operatorului de transport SC Envient SRL
- Hotărârea nr.91/2017 Aprobarea dezmembrării unui lot de teren din terenul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56 / nr. cadastral 61949-C7
- Hotărârea nr.92/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 privind desemnarea reprezentantului județului Buzău în Adunarea Generală a Societății ”Compania de Apă” SA Buzău
- Hotărârea nr.93/2017 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 28.03.2017
- Hotărârea nr.94/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice - Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B - Clădiri Publice
- Hotărârea nr.95/2017 Aprobarea formei actualizate a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2017
- Hotărârea nr.96/2017

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni

- Hotărârea nr.97/2017 Modificarea HCJ Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
- Hotărârea nr.98/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.99/2017 Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 unității administrativ-teritoriale comuna Vintilă Vodă, județul Buzău
- Hotărârea nr.100/2017 Completarea anexei la HCJ Buzău nr. 77/2017 privind aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
- Hotărârea nr.101/2017 Aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a primei ediții a Festivalului ”BUZĂU FEST” - 02-04 iunie 2017
- Hotărârea nr.102/2017 Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului - 1 iunie
- Hotărârea nr.103/2017 Modificarea și actualizarea componenței nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
- Hotărârea nr.104/2017 Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău - formă actualizată
- Hotărârea nr.105/2017

Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici - filiala Buzău în proiectul ”Artiști plastici buzoieni la București”

- Hotărârea nr.106/2017 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator al manifestărilor organizate de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” - Filiala Buzău cu ocazia sărbătoririi ”Zilei Eroilor”
- Hotărârea nr.107/2017 Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău
- Hotărârea nr.108/2017 Abrogarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.270/22.11.2016 privind stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 - fost Spital I.C. Brătianu, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău - forma actualizată
- Hotărârea nr.109/2017 Acordarea unui titlu de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău”
- Hotărârea nr.110/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 271/22.11.2016 pentru aprobarea promovării proiectului ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nizolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”
- Hotărârea nr.111/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău
- Hotărârea nr.112/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.113/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.114/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău