Anunț de participare

Lista asociațiilor/fundațiilor și persoane fizice care au depus propuneri de proiect până la data limită 02.04.2018 ora 12:00

Anunț de participare pentru depunerea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul Activităţi sportive.

Consiliul Judeţean Buzău invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul Activităţi sportive.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul Activităţi sportive pe anul 2018 este prevăzuta de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 32/2016 – Anexa nr. 2.
  2. Sursa de finanţare a contractelor: bugetul judeţului Buzău pe anul 2018.
  3. Durata proiectelor: de la data semnării contractelor până la 15 decembrie 2018.
  4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 02 aprilie 2018, ora 12.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.
  6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 02 aprilie 2018, ora 12.05, Consiliul Judeţean Buzău.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de selecţionare şi evaluare, în perioada 03 – 30 aprilie 2018.

Informaţii şi clarificări cu privire la documente se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de selecţionare şi evaluare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208,    e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com.

Anunţul de participare a fost publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  partea a VI-a Nr. 37/27.02.2018

Documente necesare:

Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4Anexa 5Anexa 6Anexa 7