Anunț public

Anunț privind stadiul procedurii de selecție în funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL

Rezultatele selecției/evaluării dosarelor candidaților înscriși pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL

MENȚIUNE: Se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură cu 10 zile, respectiv până la data de 14 mai 2018 pentru procesul de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

Dosarul de candidatură se va depune la registratura Consiliului Județean Buzău, timp de  30 de zile, începând cu data de 02.04.2018.

Procesul de selecție se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, municipiul Buzău, bld.Nicolae Bălcescu, nr.48, jud. Buzău, în perioada februarie-iunie 2018.

ANUNT SELECȚIE