Anunț public

Proces-verbal nr. 7277/16.05.2018 al Comisiei de evaluare, selecție și negociere a ofertelor pentru reluarea procedurii de închiriere a unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă, încheiat în data de 16.05.2018

Proces-verbal nr. 7236/15.05.2018 al Comisiei de evaluare, selecție și negociere a ofertelor pentru reluarea procedurii de închiriere a unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă – etapa 2

Proces-verbal nr. 7233/15.05.2018 al Comisiei de evaluare, selecție și negociere a ofertelor pentru reluarea procedurii de închiriere a unei suprafețe construite cu destinația de bibliotecă – etapa 1

Anunț de intenție privind reluarea procedurii de închiriere a unei suprafețe utile cuprinsă între 1.000-1.200 mp cu destinația bibliotecă