Anunț Public

Finalizarea etapei de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ):

Consiliul Județean Buzău face cunoscut publicului finalizarea informării și consultării publicului în ETAPA PREGĂTITOARE – ANUNȚAREA INTENȚIEI de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău.

Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, municipiul Buzău, jud. Buzău, tel. +0040-238-414112, fax +0040-238-725507, e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro , consjudbuzau@gmail.com , cjbuzau@yahoo.com , în perioada 26.06.2017 – 07.07.2017.
Observațiile și propunerile transmise de către instituțiile publice informate au fost incluse în Caietul de sarcini pentru atribuirea documentației.