Anunț Public

UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 1317 arbori din specia plop, pe aliniamentul DJ 202 Rm.Sărat-Puiești-Limită județ Vrancea, exploatare masă lemnoasă pe picior.


Anunț Publicitar licitație masă lemnoasă

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEȚUL BUZĂU – Consiliul Județean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48, telefon 0238-414112, fax
0238-725507, prin Direcția Administrare Patrimoniu și lnvestiții, organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 1317 arbori din specia plop, pe aliniamentul DJ 202 Rm.Sărat-Puiești-Limită județ Vrancea, exploatare masă lemnoasă pe picior, în conformitate cu prevederile HG. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

1 . Înscrierile la preselecție se pot face până la data de 20.11.2017, ora 9.00;

2. Preselecția va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, la data de 20.11.2017, ora 11.00;

3. Înscrierile la licitație se pot face până la data de 27.11.2017, ora 9.00;

4. Licitația va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, la data de 27.11.2017, ora 11.00;

5. Volumul brut de masă lemnoasă ce se va licita este de 2079 mc, specia plop;

6. Termenul de execuție a lucrărilor va fi de 45 de zile lucrătoare;

7. Garanția de participare la licitație va fi de 8.940 lei; aceasta se poate depune în contul RO64TREZ1665006XXX000351, deschis la Trezoreria Municipiului Buzău;

8. Prețul de pornire a licitației este de 86 lei/mc, masă lemnoasă brută, fără TVA, iar pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire;

9. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Consiliului Județean Buzău, Direcția Administrare Patrimoniu și lnvestiții, cam. 18. Contravaloarea acestuia este de 100 lei și poate fi
achitată la casieria Consiliului Județean Buzău;

10. Pentru desfășurarea licitației este necesară participarea a minim 2 (doi) ofertanți;

11 . Relații suplimentare se pot obține la cam. 18 sau la telefon 0238-414112, int. 282.