Anunț Public

Selecție de parteneri în cadrul proiectului ce va fi promovat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii

Proces Verbal de evaluare a ofertelor înaintate de participanții la procedura de selecție de parteneri

Anunț de intenție privind selecția de parteneri din cadrul proiectuluice va fi promovat în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Procedura operațională de selectare de parteneri

Anexa nr.1 – Scrisoare de intenție 

Anexa nr.2 – Fișa partenerului