Concurs 30.05.2018

Consiliul Judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum urmează:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice și contracte – compartiment achiziții publice.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 30 mai 2018, ora 1000– proba scrisă.

Proba interviu se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării (până la data de 16.05.2018 inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite pentru concursul din data de 30.05.2018


Rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul probei scrise susținute la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul interviului la concursul din data de 30.05.2018

Rezultatul final la concursul din data de 30.05.2018

Anunț public

MENȚIUNE: Se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură până la data de 01.06.2018,  pentru procesul de recrutare și  de selecție a 3 (trei) membri pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

Consiliul Județean Buzău, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL, organizează procesul de selecție pentru cele trei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății DOMENII PREST SERV SRL.

(mai mult…)

Anunț public

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și S.C. FIATEST S.R.L. București, anunță demararea proiectului “START-UP AS – Antreprenor de Succes în Regiunea Sud-Est”, acoperind mediul urban din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea.

(mai mult…)