Adresa: Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260 ; Telefon: 0238-414.112 ; Fax: 0238-725.507 ; E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro sau public.relations@cjbuzau.ro

|Prima pagină|Ședințe|Acte administrative|Conducere|Componență|Comisii|Aparatul de specialitate|Instituții subordonate|D.D.R.|Serviciul de transport|Informații publice|
|Audienţe|Achiziţii publice|Calendar 2012|Strategia de dezvoltare|Prezentarea judeţului|Localităţi|Hărţi|Istoria Buzăului|Formulare on-line|Linkuri utile|Hartă site|Contact|

Consiliul județean Buzău - Istoria meleagurilor buzoiene

 

ISTORIA BUZĂULUI

 Pentru detalii, accesați site-ul Muzeului județean la adresa http://muzeubz.net4u.ro/

 

Mileniile VIII - II î. Hr. Spațiul buzoian era acoperit în întregime cu locuire paleolitică și eneolitică, remarcându-se siturile arheologice de la Coțatcu, com. Podgoria.

Mileniile II - I î. Hr. Civilizația bronzului atinge un înalt nivel de dezvoltare în zona subcarpatică, remarcându-se siturile de la Năeni și Monteoru.

Secolele II - I î. Hr. - I d. Hr. Locuirea dacică atinge un înalt nivel de dezvoltare, remarcându-se prin cetatea Cârlomănești - reședință tribală, cetatea de la Gruiu Dării - loc sacru de cult și cetatea de apărare Târcov.

Secolul IV d. Hr. Imperiul Roman de Răsărit întărește zona de nord a Dunării și ridică la Pietroasele un mare castru în interiorul căruia erau therme, locuințe, ș.a..

372, aprilie 12. Prima atestare documentară a Buzăului. Documentul amintește de martiruirea lui Sava în apa Buzăului.

Sfârșitul secolului IV. Goții, care ocupau și spațiul buzoian, sunt alungați de huni, eveniment din timpul căruia datează Tezaurul de la Pietroasa – Cloșca cu Puii de Aur.

Secolele V - XI. Locuirea străromânească a creatorilor Culturii Dridu acoperă spațiul județului, remarcându-se siturile arheologice de la Pietroasele și Gherăseni.

1241. În timpul marii invazii tătare au loc jafuri și în zona Buzăului.

1358, iunie 28. Într-o scrisoare adresată brașovenilor, regele Ludovic al Ungariei amintește Târgul Buzăului ca fiind punct comercial pentru Brașov.

1431, ianuarie.  Prima atestare documentară a Buzăului într-un document emis de cancelaria lui Dan al II-lea, domnul Țării Românești, prin care Buzăul capătă titlul de „târg și vam㔠în relațiile domniei cu Brașovul.

1471. Conflictul dintre Radu cel Frumos, domnul Țării Românești și Ștefan, domnul Moldovei afectează și pe buzoieni.

1481. Prima mențiune documentară a județelor Buzău și Râmnicu Sărat ca unități administrative, când, prin proclamația către locuitorii ținutului Buzăului, Râmnicului și Brăilei, Ștefan cel Mare îi îndeamnă să-l recunoască domn al Țării Românești pe Mircea, favoritul său. Buzoienii refuză cererea domnului moldovean.

1500. Domnul Țării Românești, Radu cel Mare, înființează Episcopia Buzăului, fapt ce dovedește existența aici a unui târg cu rol comercial important și a unei zone dezvoltată economic și cu populație numeroasă.

1521. După moartea lui Neagoe Basarab, puternicii boieri buzoieni susțin la tronul Țării Românești pe Radu Călugăru, un boier dinspre partea Buzăului, intrând în conflict cu turcii care îl susțineau pe Teodosie, fiul lui Neagoe Basarab. Faptul atrage pedeapsa turcilor care jefuiesc Buzăul.

1595. Mihai Viteazul înființează o nouă dregătorie Banul de Buzău, dovadă a rolului politic și militar jucat de acest spațiu în conflictele din secolele XVI - XVII.

1599, octombrie. Trupele muntene conduse de Mihai Viteazul după ce trec prin Ploiești, Urlați, ajung în valea Tisăului și apoi prin Ciuta străbat valea Buzăului spre Transilvania.

1691. Constantin Brâncoveanu a înființat pe lângă Episcopia Buzăului o tipografie domnească, organizată de episcopul Mitrofan.

1688 - 1714. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, Buzăul cunoaște o mare importanță economică și politică. Domnitorul deținea aici moșii (vii și crame) și își petrecea sărbătorile la Episcopia Buzăului, pe care o înnoiește. La Râmnicu Sărat construiește o reședință domnească, iar la Cetatea Bradu își ascundea familia în situații critice.

1725, ianuarie 9. Nicolae Mavrocordat, domn al Țării Românești, finanțează la Buzău o școală greacă și alta slavonă.

1778, august 26. Prima mențiune documentară a târgului Drăgaica, care funcționa de câteva secole și era târg românesc de vite mari (boi și cai) și lână.

1821. Buzoienii răspund afirmativ proclamației lui Tudor Vladimirescu de a se uni pentru dreptate și de aceea în anul următor suportă represiunile armatei turcești. Pentru a se apăra populația târgului Buzău și locuitorii de sub deal se refugiază în munți.

1831, august 15. Se înființează  Judecătoria Județului Buzău.

1832, aprilie 18. Dionisie Romano înființează la Buzău Școala Primară Națională (de stat), prima școală românească.

1836, august 15. Se înființează la Buzău Seminarul, prima școală secundară.

1848. Buzăul este un puternic centru revoluționar cu idei progresiste, fapt ce determină vizita la Buzău a lui Nicolae Bălcescu în 22 iunie.

1859. Buzăul, unde partida unionistă era predominantă, îl întâmpină cu entuziasm pe primul domn al Principatelor Unite, în ziua de 6 spre 7 februarie.

1867, septembrie 1. S-a înființat Gimnaziul urbei Buzău, astăzi Colegiul Național „B.P. Hasdeu”.

1871. Se construiește prima fabrică de ulei mineral (extracție de petrol) din țară la Monteoru.

1872. Se dă în exploatare calea ferată București – Buzău.

1877. Locuitorii județului Buzău sprijină material și moral armata, prin rechiziții (56.863 lei) și donații (suma de bani pentru cumpărarea a 2.000 de puști și alte bunuri materiale).

1881. S-a inaugurat linia de cale ferată Buzău – Mărășești.

1889. S-a înființat la Râmnicu Sărat Gimnaziul „Vasile Boierescu”.

1893, aprilie 24. S-a înființat societatea Corpului Didactic din Buzău.

1895. Se constituie (într-o sală a Gimnaziului „Tudor Vladimirescu”) prima Colecție publică de piese arheologice, antropologice și istorice, primul Muzeu la Buzău.

1895, iulie 3. Se inaugurează Stațiunea balneo-climaterică  Băile Sărata Monteoru.

Sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX. Județul Buzău, prin extracțiile de petrol de la Monteoru și Arbănaș-Berca, este pe primul loc în țară.

1899. S-a înființat Școala Normală de Fete.

1901. S-a înființat Școala Normală de Băieți.

1907 - 1908. A fost montată prima linie ferată Buzău – Nehoiaș.

1912. Este înființată Școala Militară de Aviație de la Boboc, devenită Școala de Aplicație pentru Aviație „Aurel Vlaicu”.

1930. S-a înființat prima Bibliotecă Publică pentru Copii.

1935. Se înființează Casa Culturală, primul așezământ cultural de la Râmnicu Sărat.

1937.  S-a înființat Manufactura de tutun din Râmnicu Sărat.

1952 - 1968. Orașele Buzău și Râmnicu Sărat au fost reședințe de raion.

1968. Reînființarea județului Buzău. Orașul Buzău devine Municipiu și redevine Reședință de județ.

1992. Se înființează Consiliul Județean Buzău.

Pentru sesizări şi sugestii se va folosi una din adresele de e-mail:
cjbuzau@cjbuzau.ro ; consjudbuzau@yahoo.fr ; consjudbuzau@gmail.com ; public.relations@cjbuzau.ro