Anunț Public

UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 4644 arbori din specia plop, exploatare masă lemnoasă pe picior.

(mai mult…)

Anunț Public

Anunț Public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Județean Buzău, titular al proiectului ”Restabilirea circulației pe drum județean DJ 203K, km 127+000, extravilan sat Bâsca Rozilei – sat Nehoiașu, oraș Nehoiu, județul Buzău”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzău: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat, propus a fi amplasat în: extravilan sat Bâsca Rozilei, pe DJ 203K, km 127+000, oraș Nehoiu, județul Buzău.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Democrației nr.11, județul Buzău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului. 

Anunț Public

UAT Județul Buzău – Consiliul Județean Buzău organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, pentru valorificarea unui număr de 1317 arbori din specia plop, pe aliniamentul DJ 202 Rm.Sărat-Puiești-Limită județ Vrancea, exploatare masă lemnoasă pe picior.

(mai mult…)