Concurs 05.12.2019

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, 

după cum urmează:

  • „Arhitect şef al judeţului” la Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
  • şef serviciu la Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

  • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău, începând cu data de 04.11.2019 până în data de 25.11.2019, ora 16,30;
  • selecţia dosarelor se va face în perioada 26.11.2019 – 02.12.2019;
  • sustinere proba scrisă în data de 05.12.2019 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
  • susţinere interviu.

Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.         

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare–tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Condiții de participare și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 05 decembrie 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 05 decembrie 2019
Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în data de 05.12.2019
Rezultatul final la concursul de recrutare organizat în data de 05.12.2019