Concurs 09.10.2017

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al C. J. Buzău

după cum urmează:

  • Director executiv la Direcția de dezvoltare regională;
  • Șef serviciu la Serviciul de informatică, Direcția economică.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 09 octombrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.


Selecția dosarelor:
Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși

Proba scrisă:
Rezultatul probei scrise

Interviu:
Rezultat interviu

Rezultatul final:
Rezultatul final