Concurs 14.02.2018

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău:

  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică;
  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.
  • consilier, grad profesional IA – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 14 februarie 2018, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 05 februarie 2018 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 07.02.2018;
  • proba scrisă: 14.02.2018, ora 10oo;
  • proba interviu: 20.02.2018, ora 10oo.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.

Anunt concurs functii contractuale 14 februarie 2018


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la la concursul organizat în perioada : 14-20.02.2018


Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău