Concurs 14.02.2018

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău:

  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economică;
  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.
  • consilier, grad profesional IA – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 14 februarie 2018, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 05 februarie 2018 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 07.02.2018;
  • proba scrisă: 14.02.2018, ora 10oo;
  • proba interviu: 20.02.2018, ora 10oo.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.

Anunt concurs functii contractuale 14 februarie 2018


Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la la concursul organizat în perioada : 14-20.02.2018


Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău


Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău


Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău