Concurs 26.09.2017

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

după cum urmează:

  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul administrație publică, Direcția juridică și administrație publică locală;
  • consilier, grad profesional IA (2 posturi) – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

        Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 26 septembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

         Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 18 septembrie 2017 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

         Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 20.09.2017;
  • proba scrisă: 26.09.2017, ora 10oo;
  • proba interviu: 29.09.2017, ora 14oo.

       Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

       Rezultatul selecției dosarelor pentru funcții contractuale

         Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.