Concurs 26.09.2017

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău

după cum urmează:

  • inspector de specialitate, grad profesional IA – Biroul administrație publică, Direcția juridică și administrație publică locală;
  • consilier, grad profesional IA (2 posturi) – Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în data de 26 septembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 18 septembrie 2017 (inclusiv), la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • selecția dosarelor: 20.09.2017;
  • proba scrisă: 26.09.2017, ora 10oo;
  • proba interviu: 29.09.2017, ora 14oo.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare  – tel. 0238/713697 sau  0238/414112 int. 134.


Selecția dosarelor:
Rezultatul selecției dosarelor pentru funcții contractuale

Proba scrisă:
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale

Contestații:
Rezultatul contestațiilor formulate de candidați
Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale

Rezultat final:
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale