Concurs 25.09.2017

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău,

după cum urmează:

  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul de informatică, Direcţia economică;
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • ,,consilier, clasa I, gradul profesional debutantla Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • ,,consilier, clasa I, gradul profesional debutantla Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
  • ,,consilier juridic, clasa I, gradul profesional principalla Serviciul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în  data de 25 septembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.


Selecția dosarelor:
Rezultatul selecției dosarelor pentru funcții publice în cadrul DAPI
Rezultatul selecției dosarelor pentru funcții publice în cadrul Direcției Economică

Proba scrisă:
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuție la Direcția Economică
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuție în cadrul DAPI și Achiziții

Interviu:
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuție la Direcția Economică
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuție la DAPI și Achiziții

Rezultat final:
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuție la DAPI și Achiziții
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru funcții publice de execuție la Direcția Economică