Ședința 08.08.2017

Materialele aferente ședinței extraordinare din 08 august 2017:

 

Hotărârea nr. 188/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016. 
NOTĂ pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.J. nr. 188/2017
Hotărârea nr.189/2017 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.190/2017 Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită de județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.
Hotărârea nr.191/2017 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca – Vadu Pașii, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ” Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.