Dezbatere Publică

Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Județului Buzău:

Consiliul Județean Buzău supune dezbaterii publice următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Județului Buzău