Monitorul Oficial al Județului Buzău nr.2/2017

 

I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU
 Hotărârea C.J. nr.98/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 Hotărârea C.J. nr.99/2017 Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 unității administrativ-teritoriale comuna Vintilă Vodă, județul Buzău
 Hotărârea C.J. nr.103/2017 Modificarea și actualizarea componenței nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
 Hotărârea C.J. nr.108/2017 Abrogarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.270/22.11.2016 privind stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C. Brătianu, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – forma actualizată
 Hotărârea C.J. nr.111/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău
 Hotărârea C.J. nr.112/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
 Hotărârea C.J. nr.113/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
 Hotărârea C.J. nr.114/2017 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
 Hotărârea C.J. nr.115/2017 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Diaconiță Cornel şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
 Hotărârea C.J. nr.117/2017 Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
 Hotărârea C.J. nr.118/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 Hotărârea C.J. nr.119/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 Hotărârea C.J. nr.123/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Unităţii Administrativ-Teritoriale – Judeţul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national
 Hotărârea C.J. nr.124/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 Hotărârea C.J. nr.125/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 Hotărârea C.J. nr.128/2017 Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2017 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998
 Hotărârea C.J. nr.131/2017 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 Hotărârea C.J. nr.138/2017 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL, prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur
 Hotărârea C.J. nr.139/2017 Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Buzău-Lipia-Găgeni și Cândești-Buzău-Verguleasa și retur
 Hotărârea C.J. nr.140/2017 Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Zărnești-Buzău, Aldeni-Buzău, Racovițeni-Buzău, Săgeata-Maxenu-Buzău, Ulemni-Năieni-Pietroasele-Merei-Stîlpu-Lipia-Buzău, C.A.Rosetti-Vizireni-Rușețu-Buzău, Valea Nucului-Berca-Rătești-Vernești-Nișcov-Buzău, Tisău-Buzău și retur
 Hotărârea C.J. nr.141/2017 Aprobarea proiectului ”IMPACT RÎMNICELU – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Rîmnicelu, județul Buzău” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1.
 Hotărârea C.J. nr.142/2017 Aprobarea proiectului ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată
 Hotărârea C.J. nr.144/2017 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicoare Iulian
 Hotărârea C.J. nr.146/2017 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017
 Hotărârea C.J. nr.147/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017
 Hotărârea C.J. nr.149/2017 Aprobarea Planului de integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020 la nivelul Consiliului județean Buzău
 
II. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
 Hotărârea C.L. nr. 101/2017 Modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 106/2017 Aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 107/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 108/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și dispecerat taxi în municipiul Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 113/2017 Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unor spații situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareșal Averescu nr.5
 Hotărârea C.L. nr. 114/2017 Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unor spații situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareșal Averescu nr.5
 Hotărârea C.L. nr. 115/2017 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăști nr.8bis
 Hotărârea C.L. nr. 144/2017 Aprobarea Ghidului solicitantului prntru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Buzău a propunerilor de acțiuni, proiecte și programe culturale de interes local
 Hotărârea C.L. nr. 145/2017 Aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de proiecte editoriale (activități de creație, producție editorială, tipografică, de difuzare și promovare a culturii scrise) și a ghidului deconturilor de cheltuieli efectuate
 Hotărârea C.L. nr. 150/2017 Modificarea prețului local de facturare a energiei termice livrate populației din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde de consum
 Hotărârea C.L. nr. 151/2017 Majorarea tarifului de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloace de transport ale Asociației Transportatorilor Traseului nr.4 Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 170/2017 Organizarea și funcționarea târgului de vară ”DRĂGAICA – 2017”
 Hotărârea C.L. nr. 178/2017 Aprobarea Regulamentului de funcționare a piețelor din municipiul Buzău și a procedurii de autorizare a acestora
 Hotărârea C.L. nr. 180/2017 Aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Buzău, județul Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 188/2017 Modificarea Hotărârii nr. 106/28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor / autovehiculelor / remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Buzău
 Hotărârea C.L. nr. 194/2017 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a suprafeței locative cu altă destinație decât cea de locuință, situată în municipiulș Buzău, cartier Micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter
 Hotărârea C.L. nr. 195/2017 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Lăstunului nr. 101
 Hotărârea C.L. nr. 196/2017 Aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu din cadrul Complexului sportiv ”Gloria”, situat în municipiul Buzău, b-dul Mareșal Averescu, pentru programul ”Școală după școală”
 Hotărârea C.L. nr. 200/2017 Declanșarea procedurii de expropriere a unui teren pentru lucrarea ”Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110” din municipiul Buzău