Oportunități regionale și europene

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale informează beneficiarii proiectelor de investiții în agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural că rambursarea cheltuielilor eligibile, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, se realizează fără întreruperi atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici, conform procedurilor de lucru aprobate și a legislației în vigoare.
Astfel, cererile de plată depuse online la AFIR în vederea rambursării fondurilor europene, vor fi decontate de către Agenție, ulterior verificării și autorizării acestora, urmând același flux procedural ca și în anul anterior.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei GBER aferente submăsurii 4.2 din cadrul PNDR 2020, în perioada 21 decembrie 2018, ora 9:00 – 30 iunie 2019, ora 16:00.

Comunicat de presă


Liceul “IES Rector Francisco Sabater García” din Cabezo de Torres (Murcia, Spania) dorește să fie partener în proiecte “Erasmus+”, actiunea-cheie 2 – “Alianțele cunoașterii”.

Interesul este îndreptat mai ales către implicarea elevilor de 13 ani pentru schimburi interculturale care să le permită colaboarea cu alți elevi europeni pentru dezvoltarea competențelor. Totodată, se vizează și un al doilea obiectiv, cel al implicării profesorilor pentru schimburi și formări în diferite domenii. 

Școala are circa 600 de elevi cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani și 55 de profesori, unii dintre aceștia fiind vorbitori de engleză, germană, italiană sau franceză și având experința în proiecte europene. Pentru o prezentare în detaliu, sunt disponibile un website și pagina de facebook. Instituția are o secție de engleză, unii elevi urmând cursurile de matematică și de arte în engleză.

Pentru actuala cerere “Erasmus+″ se dorește participarea pe un subiect legat de diferențele culturale și o mai bună înțelegere a celuilalt. Se preferă colaborarea cu profesori de spaniolă sau vorbitori de engleză.

Contact pentru manifestarea interesului de colaborare : dl Fernando Carmona Ruiz, profesor de limba spaniolă și literatură, fernando.carmona2@murciaeduca.es


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 19 martie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeana a deschis „Cererea de propuneri de proiecte pentru prevenirea și combaterea radicalizării violente″, inițiativa finanțată prin Fondul pentru Securitate Interna 2014-2020, componenta cooperare polițienească.

Context: „Fondul pentru securitate interna” (FSI) a fost pus în practică pentru a promova aplicarea Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene pentru a se asigura că aceasta devine o realitate operațională, pentru prevenirea terorismului și abordarea concretă a radicalizării și a recrutării, pentru a spori nivelul de securitate al cetățenilor și al companiilor în spațiul cibernetic și rezistența Europei în fața crizelor și a dezastrelor. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, Comisia a adoptat, la 4 octombrie 2018, pentru punerea în aplicare a FSI – componenta polițienească, programul anual de lucru pentru acțiunile Uniunii Europene și asistența de urgență, care include această cerere de propuneri. În cadrul programului anual de lucru este prevăzut un efort important pentru a oferi sprijin financiar proiectelor care abordează radicalizarea și dezvoltă răspunsuri și instrumente eficiente pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de radicalizare în domenii prioritare precum: copiii și tinerii, responsabilizarea comunităților locale, abordarea prin intermediul diferitelor agenții/multi-instituționala, respectiv închisorile, cu accent pe cartografierea, analiza, schimburile și evaluarea abordărilor existente, precum și dezvoltarea de metodologii și abordări cu un grad ridicat de transferabilitate. În acest context, cooperarea cu autoritățile/entitățile locale este foarte importantă, așa cum reiese dintr-un studiu al Centrului de Excelenta RAN – Rețeaua pentru Conștientizarea Radicalizării (Radicalisation Awareness Network). Prezenta cerere de propuneri vizează finanțarea proiectelor de prevenire și pentru combaterea radicalizării care duce la extremismul violent.

Eligibilitate: entități publice de la nivel local, regional și național, parteneri privați, organizații internaționale

Buget: 5.000.000 €; se acordă maximum 90% cofinanțare

O fișă de prezentare a cererii se regăsește în anexă.


Termene-limită pentru depunerea propunerilor: în funcție de tipul de acțiune, detalii în fișa de prezentare.

Fișă de prezentare

Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului “Corpul european de solidaritate”.

Comisia Europeană a deschis la 10 decembrie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2019 pentru această inițiativă, propunându-și ca, până la sfârșitul anului 2020, să facă posibilă participarea a cel puțin 100.000 de tineri la “Corpul european de solidaritate”.  Corpul european de solidaritate este inițiativa Uniunii Europene care oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toata Europa. Tinerii care fac parte din Corpul european de solidaritate trebuie să accepte și să respecte misiunile și principiile inițiativei.

Detalii pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro  

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului European de Solidaritate:

– parteneriate de voluntariat (acorduri specifice pentru 2019 în cadrul ACP 2018-2020 ; numai organizațiile participante care au semnat un acord-cadru de parteneriat pentru 2018-2020 sunt eligibile pentru a solicita finanțare în cadrul acestei actiuni),

– proiecte de voluntariat,

– echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată,

– stagii și locuri de muncă,

– proiecte de solidaritate,

–  „eticheta de calitate”. 

Cererile pentru „Eticheta de calitate” pot fi depuse permanent.

Eligibilitate: orice organism public sau privat, grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate; pot fi eligibile și țări din afara UE, ghidul solicitantului menționează acțiunile și condițiile.

Bugetul estimat al cererii este de 96.322.671 € și se bazează pe programul de lucru anual pentru 2019 al Corpului european de solidaritate.

O fișă de prezentare a cererii se regăsește în anexă.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reamintește procesatoriilor care doresc să acceseze fonduri europene că se mai pot depune online cereri de finanțare, până la 31 ianuarie 2019 ,pentru înființarea sau modernizarea unităților de producție, inclusiv pentru achiziția de abatoare mobile, prin intermediul submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea de produse agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Comunicat de presă

 


Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor: 14 martie 2019

Fișă de prezentare (limba engleză)

Universitatea din Pisa, regiunea italiana Toscana, caută parteneri pentru un proiect legat de cererea deschisă prin programul european “Orizont 2020” –  „Îmbunătățirea drepturilor sociale și a cetățeniei UE”

Proiectul vizează:

• îmbunătățirea cadrului de reglementare actual al cetățeniei sociale a Uniunii Europene;
• evidențierea studiilor de caz care pot contribui la construirea narațiunii cetățeniei europene;
• furnizarea de recomandări pentru punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale și pentru exercitarea drepturilor sociale ca parte integrantă a cetățeniei europene. 

Contact direct pentru informații suplimentare și manifestarea interesului pentru participare la proiect: profesorii Gabriele Tomei și Francesca Nugnes: gabriele.tomei@unipi.itfrancesca.nugnes@unipi.it.

 


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 ianuarie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte pentru un proiect-pilot în cadrul programului „Orizont 2020″, subprogramul « STARTS ».   

Titlul cererii: Proiect-pilot 2019 „Artă și digital: dezlănțuirea creativității pentru industrie, regiuni și societatea europeană”

Această cerere solicită propuneri care să adune inițiativele existente și planificate din întreaga Europă pentru a crea o rețea europeană de orașe/regiuni cu interese similare, având la bază sinergiile dintre arte și tehnologiile digitale, pentru a stimula afacerile locale și pentru a spori coeziunea socială.  

Eligibilitate pentru această cerere: autorități locale, regionale, companii și IMM-uri, universități, centre de cercetare, instituții de educație, etc. din statele membre ale UE   

Buget disponibil: 1.000.000 €; cofinanțare de 60%

 


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) finanțează dezvoltarea proiectelor pilot și a noilor produse prin PNDR 2020

Comunicat de presă


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 19 februarie 2019, 04 septembrie 2019

Fișă de prezentare 

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale”.

Titlul cererii:O economie mai ecologică, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)”  

Posibile tematici de interes pentru autoritățile locale/județene: „Construirea unei economii și a unei societăți inteligente din punct de vedere al apei”; „Consolidarea cooperării internaționale privind urbanizarea durabilă: soluții bazate pe natură pentru restaurarea și reabilitarea ecosistemelor urbane”; „Soluții vizionare și integrate pentru creșterea bunăstării și a sănătății în orașe”; „Transformarea zonelor urbane istorice și/sau a peisajelor culturale în hub-uri de antreprenoriat și de integrare socială și culturală”  

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program  

Buget disponibil: 150.000.000 €; se acordă max. 100% finanțare pentru acțiunile de cercetare și inovare și max. 70% pentru cele de inovare.

 


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că începând din luna noiembrie 2018, producătorii, importatorii sau dealerii pot încărca online în Baza de date cu prețuri de referință a AFIR oferte privind linii tehnologice pentru investițiile agricole și procesarea produselor agricole finanțate prin PNDR 2020. După publicarea în Baza de date, beneficiarii privați PNDR vor putea achiziționa direct respectivele produse, fără a mai parcurge procedura de achiziție publică.

Comunicat de presă

 


Fișă de prezentare 

Comitetul Regiunilor a deschis, până la 27 aprilie 2019, cererea pentru aplicații a competiției „Regiunea Europeană Întreprinzătoare” (REI), ediția 2020. Premiul REI este accesibil tuturor regiunilor și orașelor europene care sunt gata să pună în aplicare o strategie ambițioasă pentru a-și sprijini IMM-urile și antreprenorii.

Ce este REI?

  • o etichetă acordată anual de Comitetul European al Regiunilor, pentru maximum 3 municipalități, orașe, provincii sau regiuni cu strategii orientate spre viitor pentru a sprijini IMM-urile, start-up-urile și companiile la scara mare;
  • o rețea de teritorii-pionier în creștere, care consolidează în mod activ ecosistemele lor antreprenoriale, schimbă bune practici și colaborează pentru proiecte europene. Cine este eligibil? Inițiativa este deschisă tuturor regiunilor, orașelor, municipalităților, euroregiunilor și GECT care au o viziune antreprenorială ambițioasă pentru a revigora economia lor și un plan de măsuri credibil și susținut politic pentru transformarea acestei viziuni în realitate.

De ce ar trebui să aplicați? REI oferă recunoașterea și vizibilitatea strategiei locale antreprenoriale și a proiectelor concrete încurajate sau dezvoltate de administrația respectivă. REI ajută părțile interesate ale ecosistemului antreprenorial să se implice proactiv și să stimuleze maturizarea ecosistemului. Această inițiativă oferă, de asemenea, acces la o rețea de potențiali parteneri pentru inițiativele de cooperare.

Context și obiective: Titlul de Regiune Europeană  Întreprinzătoare a fost creat de Comitetul Regiunilor, în parteneriat cu Comisia Europeană, în anul 2011, inițiativa beneficiind de sprijinul Parlamentului European, al Comitetului Economic și Social European (CESE) și al mai multor părți interesate de la nivelul UE, cum ar fi Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME), Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din UE (Eurochambres) și Europa Economiei Sociale (Social Economy Europe).

Obiectivele urmărite vizează: contribuția la punerea în aplicare în parteneriat a Small Business Act (SBA); demonstrarea utilizării optime a fondurilor UE ăi a altor fonduri publice care țintesc dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă.  

Până în prezent, 27 de teritorii europene din Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Slovacia si Spania au primit această distincție, la ediția 2019 fiind premiate regiunea Asturia (Spania), provincia Gelderland (Olanda) și regiunea Tesalia (Grecia).   La evaluarea candidaturilor nu are importanță dacă un teritoriu are competențe legislative sau nu. Pentru fiecare regiune candidată, juriul REI ține seama de bugetul, provocările structurale sau teritoriale specifice și punctul de pornire din punct de vedere economic.

Titlul rămâne accesibil atât teritoriilor care au înregistrat deja succese, cât și celor care, deși în prezent sunt mai rămase în urmă, se angajează să implementeze schimbările necesare pentru a-și dezvolta potențialul antreprenorial.

Contact: eer-cdr@cor.europa.eu

Detalii în fișa de prezentare din anexă și pe pagina de web oficială, versiunea în română: https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx 

 


Fișă de prezentare

În luna noiembrie 2018, Secretariatul european comun INTERREG de la Budapesta, care gestionează Programul Transnațional ”Dunăre” (DTP), va deschide oficial cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte.

Țări eligibile: 9 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria) și alte 5 state terțe: Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina.

Bugetul total al cererii: 59.345.302,73 Euro

Durata implementării: maximum 36 luni

Parteneri eligibili: entități publice locale, regionale, naționale, incluzând GECT, organizații internaționale și entități private. Parteneriatele trebuie să fie formate din minimum 3 parteneri și din 3 țări eligibile.

 


Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 23 ianuarie 2019 (pentru tematicile care propun o singură dată de depunere a aplicațiilor) și 4 septembrie 2019 (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicațiilor pe an)

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2019 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbări societale”

Titlul cererii: „Renaștere rurală  

Tematicile de interes pentru comunitățile locale, respectiv autoritățile publice și alte entități implicate în dezvoltarea rurală sunt următoarele: „Modele circulare de afaceri bazate pe bio pentru comunitățile rurale”; „Lanțuri valorice sustenabile pentru utilizarea lemnului”; „Construirea unor politici rurale moderne bazate pe viziunile pe termen lung și angajamentul societății”; „Rețele tematice care reunesc cunoștințe pregătite pentru practică”

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.

Buget total disponibil pentru tematicile menționate: 56.000.000€.

 


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat un comunicat de presă privind fondurile nerambursabile disponibile prin PNDR 2020 pentru finanțarea investițiilor în procesarea produselor agricole.

Comunicat de presă

 


Fișă de prezentare

Comisia Europeana, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2019 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.  

Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului.  

Bugetul total al cererii 2019: 2 733,4 milioane €, în creștere cu circa 250 mil. € față de anul trecut; detalii privind cofinanțările și sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.  

Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Precizare privind instituțiile responsabile pentru punerea în aplicare a programului. La nivel european, EACEA este responsabilizată de Comisia Europeana să pună în aplicare acțiunile centralizate ale programului Erasmus+, aceasta ocupându-se de gestionarea întregului ciclu de viață al proiectelor, de la promovarea programului, analizarea cererilor de finanțare, monitorizarea proiectelor la fața locului, până la diseminarea rezultatelor proiectului și ale programului.   La nivel național, agențiile Erasmus joacă un rol foarte important. Programul Erasmus+ se implementează, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țară participantă la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promovează și pun în aplicare programul la nivel național și actionează ca intermediar între Comisia Europeană și organizațiile participante de la nivel local, regional și național. Agențiile naționale au rolul să ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul prin procesul de depunere a cererii de participare până la realizarea proiectului și la evaluarea finală. Agenția Națională „Erasmus +” din România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

 


Termenul limită pentru depunerea aplicației: 5 februarie 2019

Fișă de prezentare

„Autoritatea locală pentru sănătate Toscana Sud-Est” din Italia caută parteneri pentru un proiect „Erasmus+”, acțiunea-cheie 2 – parteneriate strategice -, pentru schimb de bune practici, cunoștințe și experiențe legate de dependența de internet la adolescenți.  

Titlul propunerii de proiect: „The difficult relationships of adolescents in web and social use. Study trip in the experiences of some European realities” 

 Propunerea privește constituirea unui parteneriat strategic care să ofere oportunități pentru organizațiile active în domeniul tineretului, precum și pentru companii, organisme publice, organizații ale societății civile active în diferite sectoare socio-economice, să coopereze pentru a implementa practici inovatoare care să conducă la o animație a tineretului de înaltă calitate, modernizare instituțională și inovare socială. De asemenea, se propune o cooperare pentru recunoașterea și certificarea națională a competențelor, incluzând cele care țin de educația non-formala, cu referire la reglementările europene și naționale și utilizând instrumentele UE de validare.  

Contact pentru detalii și manifestarea interesului privind participarea la proiect: Paola Melani, Local Health Authority Toscana Sud Est, paola.melani@uslsudest.toscana.it

 


Termen limită pentru depunerea propunerilor: 14 martie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale”.  

Titlul cererii: „Transformări socio-economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții industriale”  

Tematici de interes pentru autoritățile locale/județene:Impactul transformator al tehnologiilor revoluționare asupra serviciilor publice” – 7.000.000 €; „Impactul transformărilor tehnologice pentru copii și tineri” – 9.000.000 €; „ Abordări colaborative ale patrimoniului cultural pentru coeziune socială” – 12.000.000 €; „ Soluții inovatoare pentru medii urbane incluzive și durabile″ – 6.000.000 €; „ Platforma socială privind evaluarea impactului și calitatea intervențiilor în mediul istoric european și în siturile de patrimoniu cultural” – 1.500.000 €; „ Provocări societale și artele″ – 9.000.000 €  

Buget disponibil: 53.500.000 €; se acorda pana la 100% finanțare.

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program.

 


Liceul IES El Rincón situat în Las Palmas, Gran Canaria, Insulele Canare, Spania, caută parteneri pentru un proiect în cadrul programului KA101 Erasmus + (School education staff mobility). Liceul predă învățământul obligatoriu și secundar superior elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, precum și cursuri de formare profesională intermediară și avansată. Profesorii ar fi interesați de un schimb de experiență în străinătate, pentru a învăța din alte sisteme educaționale din Europa prin stagii de observare directă la locul de muncă. Principalele linii ale proiectului lor sunt îmbunătățirea motivației procesului de învățare a elevilor și implicarea studenților în inițiativele europene. De asemenea, aceștia sunt interesați să participe cu studenții lor în proiecte Etwinning sau KA2, și sunt, de asemenea, dispuși să găzduiască personalul partenerilor lor în cadrul programului Erasmus +.

Părțile interesate sunt invitate să-și exprime interesul direct la: Daniel Puche IES El Rincón

Site web: www.ieselrincon.org

E-mail: danielpuche@ieselrincon.org

In cazul în care sunteți interesați, vă rugăm să completați următorul formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform?usp=sf_link

 


AFIR a lansat la INDAGRA 2018 o aplicație inovativă pentru identificarea produselor alimentare certificate calitativ.

Comunicat de presă

 


Comunicat de presă emis de către  AFIR privind cererile de plată și aprobarea acestora se vor realiza exclusiv on-line, prin sistemul electronic al AFIR

Comunicat de presă

 


Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbări societale”

Titlul cererii: „Securitate alimentară sustenabilă”; sunt disponibile mai multe tematici de interes pentru entitățile de la nivel local, după cum urmează:  

CE-SFS-24-2019: Abordări de sisteme alimentare inovatoare și axate pe cetățeni în orașe – 15.000.000€

SFS-30-2018-2019-2020: Laboratoare Agri-Aqua – 18.000.000€

SFS-23-2019: Gestionarea integrată a apei în bazinele agricole mici – 14.000.000€

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversitatea în acțiune: între terenurile agricole și lanțul valoric – 16.000.000€

LC-SFS-19-2018-2019: Agricultura inteligentă și rezistentă la schimbările climatice – 7.000.000€

SFS-05-2018-2019-2020: Riscuri noi și emergente pentru sănătatea plantelor – 7.000.000€   

Sunt anunțate diferite termene-limită pentru depunerea aplicațiilor, în funcție de tematica aleasă

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program   

Buget disponibil: 77.000.000€. 

 


Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 31 ianuarie 2019

Fișă de prezentare

Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME) a lansat o cerere de propuneri de proiecte concentrată pe cofinanțarea acțiunilor care vizează dezvoltarea sustenabilă a economiei albastre. Cofinanțările sunt prevăzute prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). 

Eligibilitate: entități publice și private din statele membre ale UE și țări vecine din bazinele maritime vizate. Pentru bazinul Mării Negre, sunt eligibile și: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Rusia, Turcia și Ucraina.   

Buget disponibil: 18.700.000€

 


Data limită pentru depunerea aplicațiilor:  31 ianuarie 2019

Fișă de prezentare

Informare de presă emisă de către Comisia europenă privind lansarea celei de a patra cerere de propuneri de proiecte a inițiativei „ Acțiuni Urbane Inovatoare”, programul Urbact III.

Municipiile, orașele și suburbuiile pot cere și primi finanțare din partea UE, prin FEDR pentru proiecte urbane inovatoare ce vizează 4 axe specifice cererii:

  • tranziția digitală;
  • utilizarea sustenabilă a terenurilor, soluții fondate pe natură;
  • sărăcia urbană;
  • securitatea orașelor

Eligibilitate: administrații publice locale urbane, democratic alese, cu cel puțin 50.000 locuitori și grupuri sau asociații de administrații publice locale (incluzând grupările transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel puțin 50.000 locuitori; parteneri pentru implementare: instituții publice sau private, agenșii, instituții de educație, etc.

Precizare importantă: numai în cadrul acestei a patra cereri de propuneri și numai pentru propunerile ce abordează tema „Utilizarea durabilă a terenului, soluții bazate pe natură”, autoritățile urbane recunoscute ca LAU-uri de către EUROSTAT, dar clasificate ca rurale conform gradului lor de urbanizare pot fi implicate în mod excepțional exclusiv ca Autorități Urbane Asociate (AUA).

Pentru tema „ Utilizarea durabilă a terenului, soluții bazate pe natură ” sunt relevante stimularea conexiunilor dintre mediul urban și cel rural.

Buget estimat: 80.000.000-100.000.000 euro, până la 80% din totalul costurilor eligibile; până la 5.000.000 euro/proiect.

Aplicația poate fi depusă doar online, prin utilizarea Electronic Exchange Platform.

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la deschiderea noilor sesiuni de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a trei submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării (ITI-DD). 

Comunicat de presă

 


Campania Națională ”Informare acasă! Siguranță în lume!”

PLIANT Informare acasa!Siguranta in lume! ETAPA II

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la utilizarea semnăturii electronice pentru solicitarea fondurilor europene acordate prin PNDR:

Comunicat de presă

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat  cele mai recente versiuni ale Ghidului de implementare și Manualului de procedură aferente submăsurii 19.4 prin care se acordă sprijin nerambursabil pentru cheltuieli de funcționare și animare ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru programarea financiară 2014 – 2020.

Comunicat de presă

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) face precizări pentru solicitanții Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) referitor la amenajările pentru depozitarea gunoiului de grajd în exploatațiile agricole.

Comunicat de presă

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis din 3 august 2018 până în 31 ianuarie 2019 sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare prun submăsura 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” din PNDR.

Comunicat de presă

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat comunicatul de presă referitor la cazierul judiciar solicitat beneficiarilor.

Comunicat de presă

 


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina de internet www.afir.info o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.

Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție.

O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va face sub rezerva unei clauze suspensive care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția.

Comunicat de presă

 


Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printr-un singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a  fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro.

Noua platformă online cuprinde informații referitoare la sursele de finanțare disponibile pentru proiectele de investiții în agricultură și în dezvoltarea mediului rural, precum și pentru plățile directe pe suprafață, pentru plățile compensatorii de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plăţile privind bunăstarea animalelor. 

Prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informațiile de interes general necesare accesării și implementării fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală se realizează simplu și rapid, toate informațiile utile fiind centralizate într-un singur site.

Comunicat de presă

 


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prezintă o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanțare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă această categorie de beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Comunicat de presă

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind clarificările legate de lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziție a unei informări sintetice privind etapele pe care aceștia trebuie să le parcurgă după încheierea Contractului de finanțare.

Continuăm demersurile prin care dorim să fim cât mai aproape de beneficiarii noștri și să îi sprijinim pentru a-și duce la bun sfârșit investiția pe care și-au asumat-o. Această informare este în fapt un document prin care explicăm pe scurt toate etapele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă până la finalizarea proiectului. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene presupune anumite drepturi, dar și respectarea unor obligații de către ambele părți semnatare. Responsabilitatea nu este doar a beneficiarului pentru că avem împreună cu el un scop convergent, acela de a dezvolta economia rurală și satul românesc. a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Detalii în comunicatul  de presă atașat Recomandări AFIR privind implementarea cu succes a proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info

 


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publică (infrastructură de bază și de acces din mediul rural), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrări în cadrul unei singure proceduri, procedură numită și „licitație la pachet”.

AFIR, în colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), va armoniza în scurt timp procedura internă de lucru și va pune la dipoziție fișele de date model specifice care vor putea fi utilizate de beneficiarii publici în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții.

Acest tip de procedură va putea fi derulat numai după aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020 prin ordin semnat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info

 


Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.

 


Data limită pentru depunerea notelor de concept:  16 octombrie 2018 și 18 februarie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeana  a deschis cererea de propuneri de proiecte 2018 „Corpul Europen de Solidaritate” care oferă posibilitatea tinerilor de a se implica în proiecte de voluntariat.

Eligibilitate: orice organism public sau privat, tineri între 18 și 30 ani din țările membre UE sau din afara UE.    

 


Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.