Oportunități de aplicare pentru proiecte cu fonduri europene sau interne

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat oferta unei instituții bancare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanție Bancară pentru autorități publice locale, care derulează proiecte de investiții finanțate prin PNDR 2020, pe pagina oficială de internet www.afir.info, în cadrul secțiunii ”Rapoarte și Liste”, subsecțiunea ”Lista instituțiilor financiare”.

Mai multe detalii despre eveniment și găsesc în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă.


Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a avut o întâlnire de lucru cu personalul de conducere al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

pentru analiza implementării PNDR și a absorbției fondurilor europene pentru dezvoltare rurală.

Evenimentul desfășurat miercuri 06.09.2017 la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este al treilea din seria de întâlniri lunare pentru analizarea stadiului implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și pentru găsirea unor soluții concrete la problemele semnalate din teritoriu.

Mai multe detalii despre eveniment și găsesc în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a inițiat Planul de prevenire a neregulilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

AFIR a organizat în perioada 28-31 august 2017 o serie de acțiuni în sprijinul beneficiarilor și personalului instituției, la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 2 – Sud-Est Constanța (CRFIR).

După eveniment a fost emis următorul comunicat de presă.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a adus modificări formularelor prin care se solicită plățile pentru submăsurile care au beneficiari autorități publice.

Aceste modificări privesc submăsurile 4.3 (infrastructura agricolă și silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniul cultural) și 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL) și au ca rezultat simplificarea efectivă și imediată a modului de implementare a proiectelor.

Instrucțiunile și formularele de plată precum și metodologiile de completare sunt disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru pentru PNDR.

Mai multe detalii sunt prezentate în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă


Termen: 25 octombrie 2017

Fișa de prezentare

Comisia Europeana, prin intermediul Directiei Generale Justitie, a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 privind sprijinirea actiunilor care se adreseaza luptei împotriva consumului de droguri.

Titlul cererii: „Sprijin pentru initiațive în domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene”

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 25 octombrie 2017

Bugetul total al cererii: 2.632.000 €; se cofinanțează maximum 80% din costurile eligibile.

Eligibilitate: orice entitate publica, orice entitate privata care nu este orientata spre profit, organizatii internationale, respectiv autoritati publice locale, regionale si nationale, ONG-uri, asociatii, institutii de educatie, centre de cercetare, etc.


Termen: 25 octombrie 2017

Comisia Europeană a deschis, pâna la 25 octombrie 2017, o consultare publică privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020, prin care ăși propune să colecteze opiniile părților interesate cu privire la realizările și provocările asociate celor 7 ani de punere în aplicare a Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor.

Sunt invitate să participe, prin completarea unui chestionar: organizațiile care reprezintă autoritățile naționale, locale, regionale și municipale și alte entități publice sau mixte, punctele naționale de contact pentru romi, diferitele autorități administrative, organizațiile neguvernamentale (rome și pro-rome), dar și cetățeni care, își manifestă interesul față de această politică.

Chestionarul poate fi completat doar online. Varianta în limba română este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/a574567c-89c2-46f4- b340-401037123215?draftid= c9356dba-506f-4ad7-8930- af30be246be8&surveylanguage=RO . 

Alte informații despre această consultare sunt prezentate pe pagina oficială: https://ec.europa.eu/info/ consultations/public- consultation-evaluation-eu- framework-national-roma- integration-strategies-2020_ro .


Banca Mondială a realizat studiul ”Orașe Magnet: Migrație și Navetism în România”, care analizează în mod direct tiparele de migrație și navetism din România. Analiza identifică motivele pentru care unele orașe sunt mai eficiente decât altele în atragerea migranților și a navetiștilor și propune măsuri care ar putea ajuta zonele urbane să devină mai atractive și mai competitive.

Raportul este disponibil în limba română și în limba engleză.  


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2020.

Documentație


Termen: 12 octombrie 2017

Fişa de prezentare

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 a programului european ”Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014-2020, componenta ENERGIE.

Titlul proiectului: ”Cererea de propuneri privind proiectele de Interes Comun (PIC) în domeniul infrastructurii energetice transnaționale”.


Termen: septembrie 2017

Fişa de prezentare

Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenţia pentru IMM-uri (EASME) anunță deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2017 pentru programul european ”Life” 2014-2020. Programul are 2 subprograme, respectiv ”Mediu” și ”Politici Climatice”, iar fiecare dintre acestea, mai multe domenii de acțiune.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată cu sediul în UE: autorități publice locale, regionale și naționale, companii, organizații non-profit și asociații, centre de cercetare, IMM-uri, etc.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: septembrie 2017, în funcție de subprogram și tipul de acțiune.


Comisia Europeană a lansat recent inițiativa ”Intereg Volunteer Youth”, demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 și 30 ani, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate și cooperare în Europa, prin povești de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente și media socială.

Informații pentru depunerea candidaturii: https://www.interregyouth.com/

Alte detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg-volunteers-initiative/

Autoritatea de management a programului este atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).

Contact pentru detalii: ivy@aebr.eu


Termene: 14 iulie 2017 și 30 noiembrie 2017

Fişa de prezentare

Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixta – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi in conformitate cu prioritatile si obiectivele definite in programul multianual de lucru.
Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul european pentru investitii strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de parghie al implicarii si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, principiul acordarii necumulative.

Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.

Info Day la Bruxelles: 27 februarie 2017.