Oportunități regionale și europene

  

           Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) sprijină, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), investiții în sectorul apicol. De la demararea Programului și până în prezent, AFIR a încheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totală a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Până în prezent, AFIR a efectuat plăți de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultură.    

       „Deși există un Program tematic pentru acest sector, respectiv Programul Național Apicol, cei interesați pot obține finanțare și prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru a dezvolta investiții în domeniul apiculturii. Aceștia au la dispoziție mai multe linii de finanțare pentru a-și dezvolta proiectele apicole, dintre care 2 submăsuri sunt cu sprijin 100% nerambursabil, mai precis submăsura dedicată instalării tinerilor fermieri, submăsura 6.1 și cea pentru dezvoltarea fermelor mici, submăsura 6.3” a menționat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Astfel, cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submăsurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502 decizii de finanțare în valoare de 22,5 milioane de euro. De asemenea, prin submăsura 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri), AFIR a încheiat 600 de contracte de finanțare cu o valoare de peste 24 de milioane de euro. Restul proiectelor au fost contractate prin intermediul submăsurilor 4.1 (Investiții în exploatații agricole) și 4.2 (Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole) cu o valoare cumulată de aproximativ 1,3 milioane de euro.

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, 

E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziție a unei informări sintetice privind etapele pe care aceștia trebuie să le parcurgă după încheierea Contractului de finanțare.

Continuăm demersurile prin care dorim să fim cât mai aproape de beneficiarii noștri și să îi sprijinim pentru a-și duce la bun sfârșit investiția pe care și-au asumat-o. Această informare este în fapt un document prin care explicăm pe scurt toate etapele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă până la finalizarea proiectului. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene presupune anumite drepturi, dar și respectarea unor obligații de către ambele părți semnatare. Responsabilitatea nu este doar a beneficiarului pentru că avem împreună cu el un scop convergent, acela de a dezvolta economia rurală și satul românesc. a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Detalii în comunicatul  de presă atașat Recomandări AFIR privind implementarea cu succes a proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, 

E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


S.C. LIBRO EVENTS S.R.L. , în calitate de coordonator al contractului de finanțare POCU/3/7/, nr.0206/11.01.2018, are plăcerea de a vă anunța demararea proiectului START SMART din cadrul programului de finanțare România-Start Up Plus prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informații proiect START SMART


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publică (infrastructură de bază și de acces din mediul rural), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrări în cadrul unei singure proceduri, procedură numită și „licitație la pachet”.

AFIR, în colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), va armoniza în scurt timp procedura internă de lucru și va pune la dipoziție fișele de date model specifice care vor putea fi utilizate de beneficiarii publici în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții.

Acest tip de procedură va putea fi derulat numai după aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020 prin ordin semnat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual – EACEA, a lansat în luna decembrie 2017 platforma Youth Wiki, o enciclopedie online a Europei în domeniul politicilor naționale pentru tineret. 

Platforma este o bază de date cuprinzătoare a structurilor, politicilor și acțiunilor naționale care sprijină tinerii. Aceasta acoperă cele opt domenii principale de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret 2010-2018: educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile de voluntariat, incluziunea socială, tineretul și lumea, respectiv creativitatea și cultura.

În prezent, 27 de țări printre care si România participă la Youth Wiki.


Global Skills Network, S.L., companie privata din Spania care are o experienta de 15 ani în proiecte europene de formare si educare, cauta parteneri pentru un proiect în cadrul programului european „Erasmus+”, actiunea-cheie 1 “Mobilitate pentru studentii si personalul din domeniul VET”.

Titlul propunerii: „E-Incubator for EntreComp Entrepreneurship Competences″

Ideea proiectului: E-learning privind competentele antreprenoriale dupa modelul „EntreComp” deja dezvoltat într-un proiect precedent si desfasurat în zona mediteraneana, completat cu „formare de formatori” prin ateliere de instruire pentru formatori si mentori ai programelor de formare pentru antreprenoriat în VET, organisme publice si/sau de consiliere în cariera si centre de ocupare a fortei de munca, de învatamânt superior si secundar si centre de dezvoltare economica.

Parteneri căutați: entități eligibile Erasmus+, interesate de ideea proiectului

Contact direct și informații detaliate pe site-ul oficial: http://www. europeworkexperience.com/  


Perioada27 decembrie 2017- 30 iunie 2018

Comunicat de presă

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada 27 decembrie – 30 iunie 2018 a unei noi sesiuni de primire a solicitărilor de finanțare prin intermediul submăsurii 4.1a ”Investiții în exploatații pomicole” din cadrul PNDR 2020.

Fondurile europene disponibile pentru această sesiune sunt de 85 milioane de euro.


Perioada 08 ianuarie 2018, ora 9:00- 11 mai 2018, ora 16:00

Informare de presă AFIR

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea  unei noi sesiuni de primire a solicitărilor de finanțare prin intermediul submăsurii 6.5 ”Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Fondurile europene disponibile pentru această sesiune de primire a cererilor de finanțare sunt în valoare de 12.290.531 euro.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea on-line prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenției, www.afir.info.

Toți cei interesați pot consulta pe site-ul AFIR ( secțiunea Investiții PNDR-sM 6.5). Ghidul solicitantului și anexele aferente sM 6.5 din PNDR 2020.

AFIR- Direcția Relații Publice, Biroul de Presă; 004 031 860 27 24/59; birou.presa@afir.info; www.afir.info


Termene29 ianuarie – 30 aprilie 2018

Comunicat de presă SM 16.1 și 16.1a

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește în perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitări pentru finanțarea proiectelor de înființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvoltă proiecte pilot și noi produse în sectorul agricol și în cel pomicol prin submăsurile 16.1 (pentru sectorul agricol) și 16.1a (pentru sectorul pomicol) din cadrul PNDR 2020.


Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.


Termene: 01 martie 2018 și 03 septembrie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea generală de propuneri de proiecte – granturi pentru acțiuni 2018 – a programului „Europa pentru cetățeni″.  

Două componente sunt avute în vedere prin aceasta cerere:

1.      „Memoria europeană″

2.      „Implicarea democratică și participarea civică” (3 măsuri): înfrățiri între orașe/municipalități, rețele de orașe/municipalități și proiecte ale societății civile.  

Autoritățile locale și județene sunt direct eligibile.     

Bugetul disponibil estimat: circa 16.300.000€


TermenDatele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică sunt detaliate în fișa de prezentare

Fișa de prezentare

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2018 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.

Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă din statele participante poate solicita finanțare în cadrul programului. 


Termen: 05 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană va deschide la 5 decembrie 2017 o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocari societale”.

Titlul cererii: „Construirea unui viitor cu emisii reduse de carbon și rezistent la climă: energie eficientă, sigură și curată”

Tematica: „Orașe și comunități inteligente”

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.


Data limită pentru participare la eveniment: 01-17 aprilie 2018

Fișă de prezentare

Conferința Smartcities CEE 2018 Central Eastern Europe , își propune să prezinte modalitățile prin care colaborarea cu alte orașe, instituții, parteneri, antreprenori și cetățeni,​ poate crea un oraș inteligent, sustenabil. Potențialii doritori sunteți așteptați la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca pentru a găsi idei inovative și studii de caz ale Orașelor Inteligente din Europa

Parteneri căutați : orașe, instituții, parteneri, antreprenori și cetățeni

Contact pentru detalii și manifestarea interesului :  http://www.smartcitiescee.com. 


Data limită pentru participare la eveniment: 06 aprilie 2018

Fișă prezentare

Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – mobilizare de voluntari.  

Titlul cererii: Initiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, inclusiv stagii de ucenicie pentru profesionisti juniori si consolidarea capacitatilor/asistenta tehnica pentru organizatiile de implementare, costuri administrative pentru oportunitati de voluntariat online. 

 Eligibilitate:

 – organizatii neguvernamentale, non-profit, înfiintate în conformitate cu legislatia unui stat membru si având sediul în Uniune;

 – organisme de drept public cu caracter civil;

– Federatia Internationala a Societatilor Nationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

Atentie, modificari fata de cererile anterioare: s-au schimbat regulile privind Mecanismul de certificare pentru organizatiile/entitatile interesate sa participe; lista cu cele 126 de tari terte pentru care UE accepta sa trimita voluntari se regaseste în fisa de prezentare din anexa. Republica Moldova, Serbia si Ucraina sunt mentionate în aceasta lista.

Bugetul cererii: 8.400.000 Euro; se acordă maximum 1.400.000Euro/proiect;

 Pentru mai multe detalii atașăm Fișa acestui apel de proiecte redactată de către Biroul de Reprezentare al U.N.C.J.R. de la Bruxelles.


Termen: 12 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat la 12 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 „Programe multinaționale – promovarea produselor agricole. Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. Obiectivul general al acțiunilor de informare și promovare este creșterea competitivității sectorului agricol al Uniunii. Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2018, adoptat prin Decizia de punere în aplicare din 15 noiembrie 2017, stabilește detaliile pentru acordarea de cofinanțare și prioritățile pentru programele simple și multinaționale pe piața internă și în țările terțe. Programul este disponibil la următoarea adresă de web: http://ec.europa.eu/ agriculture/promotion/annual- work-programmes/2018/index_en. htm

Eligibilitate: Solicitanții trebuie să fie organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru sau de la nivelul UE și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

Bugetul total al cererii: 74.100.000.000€, cofinanțare de 80% .

O zi de informare privind această cerere de propuneri va fi organizată la Bruxelles la 31 ianuarie 2018


Termen12 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat la 12 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 „Programe simple – promovarea produselor agricole. Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului”.

Obiectivul general al acțiunilor de informare și promovare este creșterea competitivității sectorului agricol al Uniunii. 

Eligibilitate:  Solicitanții trebuie să fie organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizații de producători și asociații ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector.

O zi de informare privind această cerere de propuneri va fi organizată la Bruxelles la 31 ianuarie 2018

Bugetul total al cererii: 95.000.000€, diferite grade de cofinanțare, detalii în textul oficial al cererii


Termen: 12 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a deschis recent cea de-a doua perioadă pentru depunerea aplicațiilor la cererea de propuneri mixtă 2017 – Programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi în conformitate cu prioritățile și obiectivele definite în programul multianual de lucru. Cererea se referă la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combină granturi MIE cu finanțare din Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS), din partea Băncii Europene de Investiții, a băncilor naționale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a crește la maximum efectul de pârghie al implicării și capitalului sectorului privat în ceea ce privește realizarea proiectelor, respectându-se, totodată, principiul acordării necumulative.

Eligibilitate: autorități naționale ale statelor membre, entități publice și private de la nivel local/regional, inițiative comune și organizații internaționale dacă au acordul statului membru din care fac parte Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.


Termen: 20 aprilie 2018

Comisia Europeană a deschis la 22 ianuarie 2018 o consultare publică privind efectele politicii de dezvoltare rurală în perioada de programare trecută.

Titlul consultării: „Rezultatele programelor de dezvoltare rurala din perioada 2017-2013 – parerea dumneavoastra”

Grup țintă: consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor, în special beneficiarilor programelor de dezvoltare rurală: agricultori, operatori, comercianți cu amănuntul și ridicata, cetățeni din zonele rurale, autorități publice naționale, regionale și locale, organizații profesionale (spre exemplu asociații, camere de comerț, etc.), ONG-uri și organizații ale societății civile, etc.

Scop: Rezultatele acestei consultări vor fi folosite de Comisia Europeană pentru a formula concluzii care, la rândul lor, vor fi utilizate în pregătirea Politicii agricole comune pentru perioada de dupa 2020. 

Prezentul chestionar este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE. Participarea la consultare se poate face pe pagina oficiala în româna: https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/9112b2a7-7499-4321- b709-a610021d818a?draftid= 27064cc6-1d4d-4e5f-97c0- 01449e040e59&surveylanguage=RO

Informații suplimentare în anexa și pe pagina web oficială a consultării: https://ec.europa.eu/info/ consultations/performance- rural-development-programmes- 2007-2013-period_ro

Contact direct pentru detalii și nelămuririDirecția Generală „Agricultura și dezvoltare rurală”, Comisia Europeană: AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu


Termen: 25 aprilie 2018

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a lansat recent cererea de propuneri de proiecte 2018 a „Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii”.

Titlul: „Cerere 2018 pentru proiecte de prevenire și pregătire în protectția civilă și poluarea marină”

Eligibilitate: entități publice și private, organizații internaționale; administrațiile locale, județene și regionale sunt direct eligibile.

Bugetul total al cererii: 8.400.000€; maximum 75% cofinanțare din totalul costurilor eligibile si 800.000€/proiect.


Termen: 11 mai 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte în cadrul proramului ”Erasmus+” pentru crearea și funcționarea unei noi rețele europene în domeniul educației preuniversitare care să vizeze profesorii și directorii de școli. Comisia Europeană va organiza un webinar de informare la 16 ianuarie 2018.

Titlul cererii: Acord cadru de parteneriat cu o rețea europeană privind profesorii și directorii de școli.

Eligibilitate: centre de cercetare, asociații, universități, școli, organizații internaționale, parteneri sociali.


Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat oferta unei instituții bancare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanție Bancară pentru autorități publice locale, care derulează proiecte de investiții finanțate prin PNDR 2020, pe pagina oficială de internet www.afir.info, în cadrul secțiunii ”Rapoarte și Liste”, subsecțiunea ”Lista instituțiilor financiare”.

Mai multe detalii despre eveniment și găsesc în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a adus modificări formularelor prin care se solicită plățile pentru submăsurile care au beneficiari autorități publice.

Aceste modificări privesc submăsurile 4.3 (infrastructura agricolă și silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniul cultural) și 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL) și au ca rezultat simplificarea efectivă și imediată a modului de implementare a proiectelor.

Instrucțiunile și formularele de plată precum și metodologiile de completare sunt disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru pentru PNDR.

Mai multe detalii sunt prezentate în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă


Comisia Europeană a lansat recent inițiativa ”Intereg Volunteer Youth”, demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 și 30 ani, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate și cooperare în Europa, prin povești de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente și media socială.

Informații pentru depunerea candidaturii: https://www.interregyouth.com/

Alte detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg-volunteers-initiative/

Autoritatea de management a programului este atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).

Contact pentru detalii: ivy@aebr.eu