Oportunități de aplicare pentru proiecte cu fonduri europene sau interne

 

 

Perioada27 decembrie 2017- 30 iunie 2018

Comunicat de presă

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada 27 decembrie – 30 iunie 2018 a unei noi sesiuni de primire a solicitărilor de finanțare prin intermediul submăsurii 4.1a ”Investiții în exploatații pomicole” din cadrul PNDR 2020.

Fondurile europene disponibile pentru această sesiune sunt de 85 milioane de euro.


 

Perioada 08 ianuarie 2018, ora 9:00- 11 mai 2018, ora 16:00

Informare de presă AFIR

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea  unei noi sesiuni de primire a solicitărilor de finanțare prin intermediul submăsurii 6.5 ”Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Fondurile europene disponibile pentru această sesiune de primire a cererilor de finanțare sunt în valoare de 12.290.531 euro.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea on-line prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenției, www.afir.info.

Toți cei interesați pot consulta pe site-ul AFIR ( secțiunea Investiții PNDR-sM 6.5). Ghidul solicitantului și anexele aferente sM 6.5 din PNDR 2020.

∗AFIR- Direcția Relații Publice, Biroul de Presă

∗ 004 031 860 27 24/59; birou.presa@afir.info; www.afir.info


 

Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.


 

Termen31 ianuarie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2017 a programului “Erasmus+”, acțiunea-cheie 3, care vizează calificările comune din domeniul VET. 

Obiectivele generale ale acesteia sunt, pe de o parte, creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor și aducerea unei contribuții la dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate, competente și mobile, de care să beneficieze inclusiv întreprinderile și, pe de altă parte, încurajarea evoluțiilor comune în domeniul VET în Europa și consolidarea în ansamblu a calității, a relevanței și a atractivității acestuia.

Titlul cererii: „Calificări comune în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET)”

Eligibilitate: autorități publice de la nivel regional/local, camere de comerț, industrie și meserii, organizații patronale și sindicale, furnizori de VET, institute de cercetare, asociații de tineret și de părinți, etc.

Buget: 6.000.000 €; se acordă până la 80% cofinanțare.


 

Termene31 ianuarie 2018

Comunicat de presă SM 16.4 16.4a

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea până la 31 ianuarie 2018 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare a proiectelor pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol și pomicol prin intermediul submăsurii 16.4 (pentru sectorul agricol) și 16.4a (pentru sectorul pomicol) din cadrul PNDR 2020.


 

Termen: 05 februarie 2018

Fișă prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului ” Europa Creativă ” 2014-2020. Cererea se adresează hub-urilor creative sau altor părți interesate.

Titlul cererii: „Orașe și spații culturale și creative”

Eligibilitate: entități publice și private, operatori activi în sectoarele culturale și creative.


 

Termen13 februarie 2018 (pentru tematicile care propun o singură dată de depunere a aplicațiilor) și 11 septembrie 2018 (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicațiilor pe an)

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis la 31 octombrie 2017 mai multe cereri de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbări societale”, tematica „Renaștere rurală”.

Titlurile cererilor și bugetele sunt detaliate în Fișa de prezentare.

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program


 

Termen13 februarie 2018

Fisa prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului ” Orizont 2020”, componenta ” Provocări societale” , Construirea unui viitor cu emisii reduse de carbon și rezistent la climă: energie eficientă, sigură și curată.

Tematica este: ” Creșterea performanței tehnologiilor pentru soluțiile locale de încalzire și răcire ”, referință : LC-SC3-RES-5-2018

Parteneri căutați: state membre UE, țări asociate la program în urma unor acorduri cu UE, organizații internaționale care au ca scop promovarea cooperării științifice și tehnologice în Europa și ai căror membri provin din statele UE și țările asociate la program.

Buget: 10.000.000 € ( cofinanțare de 70% pentru acțiunile de inovare, 100% pentru organizațiile non-profit)


 

Termenfebruarie 2018

Fișă de prezentare (engleză)

Fișă de prezentare (franceză)

Lycée professionnel Haute Follis  (școala profesională din regiunea franceză Pays de la Loire) caută parteneri pentru un proiect „ERASMUS+″, Acțiunea-cheie 1: „Mobilitate pentru formarea profesională”.

Scopul este de a asigura mobilitatea și formarea profesională pentru elevi de 16-17 ani în următoarele domenii: administrație-management, tehnician de uzină, servicii și îngrijire pentru persoanele cu nevoi, sectorul horeca.                                                                                                                                                                                                                                                           

Parteneri căutați: școli, licee, asociații, comunități sau orașe care au rețele locale cu care ar putea colabora.

Persoana de contact: Jean-Christophe Dambreville, coordonator Erasmus+ , jean-christophe.dambreville@ lhf53.eu


 

Termen08 martie 2018

Fișă prezentare

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017, intitulată ”Parteneriate strategice europene de clustere pentru investiții de specializare inteligentă”, ,, Programul  pentru  competitivitatea  întrprinderilor  și  IMM-urilor ” COSME” 2014-2020”.

Eligibilitate: organizații de clustere sau rețele de organizații de afaceri, parcuri științifice și centre tehnologice implicate în sprijinirea intensificării colaborării, a creării de rețele și a învățării în clusterele de inovare pentru stimularea activităților de inovare.

Buget: 2.800.000 € ; 75% din totalul costurilor eligibile


 

Termen: 13 martie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului ”Orizont 2020”, componenta ”Provocări sociale”, cu titlul ”Transformări socio-economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții industriale”, cu următoarele tematici de interes pentru autoritățile locale/județene:

1. ”Impactul transformator al ehnologiilor revoluționare asupra serviciilor publice” – 9.000.000 Euro;

2. ”Conservarea activelor digitale și digitalizarea avansată” – 10.000.000 Euro;

3. ”Platforma socială privind patrimoniul cultural pe cale de dispariție și traficul ilicit de bunuri culturale„ – 1.500.000 Euro;

4. ”Soluții inovatoare pentru medii urbane incluzive și durabile” – 1.500.000 Euro;

5. ”Orașele ca platformă pentru inovarea bazată pe cetățean” – 1.000.000 Euro;

6. ”Creșterea incluzivă și durabilă prin intermediul industriilor culturale și creeative și al artelor” – 7.500.000 Euro.

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.


TermenDatele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică sunt detaliate în fișa de prezentare

Fișa de prezentare

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2018 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.

Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă din statele participante poate solicita finanțare în cadrul programului. 

 


Termen: 5 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeana va deschide la 5 decembrie 2017 o noua cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocari societale”.

Titlul cererii: „Construirea unui viitor cu emisii reduse de carbon și rezistent la climă: energie eficientă, sigură și curată”

Tematica: „Orașe și comunități inteligente”

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program


Data limită pentru participare la eveniment: 1-17 aprilie 2018

Fișă prezentare

Conferința Smartcities CEE 2018 Central Eastern Europe , își propune să prezinte modalitățile prin care colaborarea cu alte orașe, instituții, parteneri, antreprenori și cetățeni,​ poate crea un oraș inteligent, sustenabil. Potențialii doritori sunteți așteptați la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca pentru a găsi idei inovative și studii de caz ale Orașelor Inteligente din Europa

 

Parteneri căutați : orașe, instituții, parteneri, antreprenori și cetățeni

Contact pentru detalii și manifestarea interesului :  http://www.smartcitiescee.com. 

Conform Fișei de prezentare.


Termen: 12 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a deschis recent cea de-a doua perioadă pentru depunerea aplicațiilor la cererea de propuneri mixtă 2017 – Programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi în conformitate cu prioritățile și obiectivele definite în programul multianual de lucru. Cererea se referă la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combină granturi MIE cu finanțare din Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS), din partea Băncii Europene de Investiții, a băncilor naționale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a crește la maximum efectul de pârghie al implicării și capitalului sectorului privat în ceea ce privește realizarea proiectelor, respectându-se, totodată, principiul acordării necumulative.

Eligibilitate: autorități naționale ale statelor membre, entități publice și private de la nivel local/regional, inițiative comune și organizații internaționale dacă au acordul statului membru din care fac parte Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.


Termen: 11 mai 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte în cadrul proramului ”Erasmus+” pentru crearea și funcționarea unei noi rețele europene în domeniul educației preuniversitare care să vizeze profesorii și directorii de școli. Comisia Europeană va organiza un webinar de informare la 16 ianuarie 2018.

Titlul cererii: Acord cadru de parteneriat cu o rețea europeană privind profesorii și directorii de școli.

Eligibilitate: centre de cercetare, asociații, universități, școli, organizații internaționale, parteneri sociali.


 

Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.


 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat oferta unei instituții bancare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanție Bancară pentru autorități publice locale, care derulează proiecte de investiții finanțate prin PNDR 2020, pe pagina oficială de internet www.afir.info, în cadrul secțiunii ”Rapoarte și Liste”, subsecțiunea ”Lista instituțiilor financiare”.

Mai multe detalii despre eveniment și găsesc în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă.


 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a adus modificări formularelor prin care se solicită plățile pentru submăsurile care au beneficiari autorități publice.

Aceste modificări privesc submăsurile 4.3 (infrastructura agricolă și silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniul cultural) și 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL) și au ca rezultat simplificarea efectivă și imediată a modului de implementare a proiectelor.

Instrucțiunile și formularele de plată precum și metodologiile de completare sunt disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru pentru PNDR.

Mai multe detalii sunt prezentate în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă


 

Comisia Europeană a lansat recent inițiativa ”Intereg Volunteer Youth”, demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 și 30 ani, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate și cooperare în Europa, prin povești de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente și media socială.

Informații pentru depunerea candidaturii: https://www.interregyouth.com/

Alte detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg-volunteers-initiative/

Autoritatea de management a programului este atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).

Contact pentru detalii: ivy@aebr.eu