Oportunități regionale și europene

 

Termen: 11 decembrie 2018, orele 17:00 la Bruxelles

Fișă prezentare

Comisia Europeană , prin intermediul EASME-Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles, a lansat o cerere de de propuneri de proiecte 2018 pentru ,, Cofinanțarea unor consorții pentru achizițiile publice de soluții inovatoare”.

Program european : ,,COSME- Program pentru competitivatea întreprinderilor și a întrprinderilor mici și mijlocii (2014-2020)”

Bugetul total al cererii: 4.000.000 €; maximum 60 % cofinanțare totală ( detalii în fișa de prezentare)

Eligibilitate: autorități publice de la nivel central, local și regional (administrații, camere, agenții), orice entitate care are calitatea de contractant de achiziții publice și orice operator economic care participă la sistemul de achiziții publice, centre de cercetare, ONG-uri publice și private, universități și instituții educaționale, IMM-uri și companii.

Pentru mai multe detalii , atașăm Fișa acestui apel de proiecte, redactată de către Biroul de Reprezentare al UNCJR de la Bruxelles.


Centrul de Transfer Tehnologic SMART TECH Connect  prezintă soluții si tehnologii privind producția de energie regenerabilă, management energetic și eficiență energetică pentru clădiri publice.

Anexat se regăsesc documentele de prezentare:

Brosura ecoHORNET RO 2018

SCRISOARE DE INTENTIE

Invitatie_si_agenda_seminarii_energie_AM_POIM


Publicat: 18 iunie 2018

Consiliul Provincial Barcelona, Spania, dorește să se alăture unui consorțiu care pregătește o propunere de parteneriat pentru cererea deschisă prin programul european „Drepturi, Egalitate, Cetatenie” 2014-2020 (REC-RDAP-GBV-AG-2018) – prevenirea și combaterea violenței față de diferența de gen și a celei împotriva copiilor. O fișă de prezentare a fost deja trimisă de către Biroul UNCJR Bruxelles, spre informare, la 16 martie a.c.   

Mai exact, acesta ar putea fi un bun partener în proiecte pentru combaterea violenței sexuale si sociale în diverse domenii (prevenire, conștientizare, sensibilizare și angajare) și medii de activitate (în contextul unor activități de petrecere a timpului liber și festivități, căsătorii aranjate, etc.).  

Contact pentru manifestarea interesului: Marta Suero, tel: +34 93 404 93 05


Data limită pentru depunerea electronică a aplicațiilor: 26 iulie 2018  

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2018  pentru a susține organizațiile/autoritățile locale și regionale care promovează inițiative în domeniul sportului la nivel local cu scopul de a disemina valorile pozitive ale acestuia.

Titlul cererii: „Promovarea valorilor europene prin intermediul unor inițiative sportive la nivel municipal ” 

Data limită pentru depunerea electronică a aplicațiilor: 26 iulie 2018  

Eligibilitate: organizații publice și private active în domeniul sportului sau care încurajează activitățile fizice și sportul, de exemplu: ONG-uri, autorități publice locale/regionale/naționale, cluburi sportive, unități de învățământ și universități, etc.  

Buget : 1.000.000 €; se acordă până la 80% cofinanțare.


Publicat: 04 iunie 2018

Informare UNIT 4 RMPD

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin structurile sale teritoriale are în implementare proiectul ”UNIT 4 RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile mai puțin dezvoltate” care are ca scop îmbunătățirea posibilităților de încadrare a șomerilor înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

Prin proiect se acordă sprijin financiar angajatorilor care încheie contracte de ucenicie la locul de muncă cu șomeri non-NEET și contracte de stagiu cu șomeri non-NEET absolvenți ai unor instituții de învățământ superior.

Organizațiile interesate se pot adresa direct Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău.


Publicat: 21 mai 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina de internet www.afir.info o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.

Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție.

O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va face sub rezerva unei clauze suspensive care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 21 mai 2018

Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printr-un singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a  fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro.

Noua platformă online cuprinde informații referitoare la sursele de finanțare disponibile pentru proiectele de investiții în agricultură și în dezvoltarea mediului rural, precum și pentru plățile directe pe suprafață, pentru plățile compensatorii de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plăţile privind bunăstarea animalelor. 

Prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informațiile de interes general necesare accesării și implementării fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală se realizează simplu și rapid, toate informațiile utile fiind centralizate într-un singur site.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 07 mai 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prezintă o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanțare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă această categorie de beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind clarificările legate de lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un model de cerere pentru emiterea autorizației de mediu pentru beneficiarii submăsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2020, pe pagina oficială de internet http://www.afir.info/ , în cadrul secțiunii ”Informații utile”, subsecțiunea ”Tipizate”.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziție a unei informări sintetice privind etapele pe care aceștia trebuie să le parcurgă după încheierea Contractului de finanțare.

Continuăm demersurile prin care dorim să fim cât mai aproape de beneficiarii noștri și să îi sprijinim pentru a-și duce la bun sfârșit investiția pe care și-au asumat-o. Această informare este în fapt un document prin care explicăm pe scurt toate etapele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă până la finalizarea proiectului. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene presupune anumite drepturi, dar și respectarea unor obligații de către ambele părți semnatare. Responsabilitatea nu este doar a beneficiarului pentru că avem împreună cu el un scop convergent, acela de a dezvolta economia rurală și satul românesc. a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Detalii în comunicatul  de presă atașat Recomandări AFIR privind implementarea cu succes a proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, 

E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publică (infrastructură de bază și de acces din mediul rural), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrări în cadrul unei singure proceduri, procedură numită și „licitație la pachet”.

AFIR, în colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), va armoniza în scurt timp procedura internă de lucru și va pune la dipoziție fișele de date model specifice care vor putea fi utilizate de beneficiarii publici în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții.

Acest tip de procedură va putea fi derulat numai după aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020 prin ordin semnat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual – EACEA, a lansat în luna decembrie 2017 platforma Youth Wiki, o enciclopedie online a Europei în domeniul politicilor naționale pentru tineret. 

Platforma este o bază de date cuprinzătoare a structurilor, politicilor și acțiunilor naționale care sprijină tinerii. Aceasta acoperă cele opt domenii principale de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret 2010-2018: educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile de voluntariat, incluziunea socială, tineretul și lumea, respectiv creativitatea și cultura.

În prezent, 27 de țări printre care si România participă la Youth Wiki.


Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.


TermenDatele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică sunt detaliate în fișa de prezentare

Fișa de prezentare

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2018 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.

Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă din statele participante poate solicita finanțare în cadrul programului. 


Termen: 27 august 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent cererea de propuneri de proiecte „Music Moves Europe” din cadrul programului european „Europa Creativă” 2014-2020.

Prezenta cerere vizează finanțarea programelor de formare pentru tineri muzicieni profesioniști, în contextul în care UE dorește să se implice mai mult în valorificarea sectorului muzical european, atât prin investiții în resursele umane, cât și prin sprijinirea producțiilor culturale de gen. 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 27 august 2018   

Eligibilitate: universități, centre de formare, școli, autorități publice locale, regionale și naționale, asociatii, ONG-uri, etc.     

Buget: 550.000 €; 80% cofinanțare și maximum 55.000€/proiect 


Termen: 03 septembrie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea generală de propuneri de proiecte – granturi pentru acțiuni 2018 – a programului „Europa pentru cetățeni″.  

Două componente sunt avute în vedere prin aceasta cerere:

1.      „Memoria europeană″

2.      „Implicarea democratică și participarea civică” (3 măsuri): înfrățiri între orașe/municipalități, rețele de orașe/municipalități și proiecte ale societății civile.  

Autoritățile locale și județene sunt direct eligibile.     

Bugetul disponibil estimat: circa 16.300.000€


Termen04 septembrie 2020

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale” pe tema implicării autorităților locale și regionale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea independenței energetice și eficacității utilizării acesteia în Uniunea Europeană.

Titlul cererii: „Sprijin pentru autoritățile publice să implementeze Uniunea Energetică” 

Tematica: „Să construim un viitor rezilient la climă și cu emisii reduse de carbon”   

Context: Autoritățile publice locale și regionale au un rol esențial în stabilirea unor strategii ambițioase de eficiență energetică, de exemplu în cadrul inițiativelor „Pactul primarilor pentru climă și energie”, „Orașe și comunități inteligente” sau „Energie curată pentru toate insulele”. Angajamentul politic la nivel local ar trebui consolidat, iar accentul ar trebui să se îndrepte spre punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a soluțiilor și acțiunilor concrete de eficiență energetică care pot contribui la modernizarea și decarbonizarea economiei europene.   

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 4 septembrie 2018 

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program   

Buget disponibil: 8.000.000 €


Termen05 septembrie 2018

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte a Programului „EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială” privind programele de mobilitate a șomerilor cu vârsta de peste 35 ani în interiorul Uniunii Europene.

Titlul cererii: Acțiuni pregătitoare “REACTIVATE” – „Program de mobilitate intra-UE pentru șomerii cu vârsta peste 35 ani”   

Eligibilitate: entități publice și private implicate în angajare/ocupare, organizații specializate în domeniul menționat, parteneri sociali, centre de competențe/formare, IMM-uri, federații, camere de comerț, agenții de dezvoltare, centre de mentorat și consiliere, AJOFM-uri, etc.   

Buget: 5.000.000 €; se acordă până la 95% cofinanțare 


Termen: 11 octombrie 2018

Fișă de prezentare

Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA) a Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri de proiecte 2018 a programului european „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014 -2020, componenta Energie. Vor fi finantate Proiectele de Interes Comun din sectorul energetic, mai precis din domeniul electricitatii, al retelelor inteligente, al retelelor de gaze naturale si al dioxidului de carbon transfrontalier.

Titlul cererii: „Cerere de propuneri privind Proiectele de Interes Comun (PIC) în domeniul infrastructurii energetice transeuropene” 

Bugetul total al cererii:  500.000.000 € .   

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.  

O zi de informare virtuala, pentru cei interesati sa depuna aplicatii sau sa cunoasca mai bine acest tip de cofinantare, a fost organizata inaintea lansarii cererii, prezentarile sunt inca disponibile online (detalii în fisa de prezentare).


Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.