Oportunități regionale și europene

  

Termen limită pentru depunerea propunerilor: 14 martie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale”.  

Titlul cererii: „Transformări socio-economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții industriale”  

Tematici de interes pentru autoritățile locale/județene:Impactul transformator al tehnologiilor revoluționare asupra serviciilor publice” – 7.000.000 €; „Impactul transformărilor tehnologice pentru copii și tineri” – 9.000.000 €; „ Abordări colaborative ale patrimoniului cultural pentru coeziune socială” – 12.000.000 €; „ Soluții inovatoare pentru medii urbane incluzive și durabile″ – 6.000.000 €; „ Platforma socială privind evaluarea impactului și calitatea intervențiilor în mediul istoric european și în siturile de patrimoniu cultural” – 1.500.000 €; „ Provocări societale și artele″ – 9.000.000 €  

Buget disponibil: 53.500.000 €; se acorda pana la 100% finantare.

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program

Fișa de prezentare a cererii se regăsește în anexă.


Data limită pentru depunerea notelor succinte de prezentare a ideii de proiect: 6 decembrie 2018 (februarie 2019 pentru aplicația completă, dacă evaluarea notei succinte este pozitivă)

Fișă de prezentare

Comisia Europeană, prin intermediul Direcției generale pentru cooperare internaționalî și dezvoltare, a lansat cererea de propuneri de proiecte „Autorități locale: parteneriate pentru orașe sustenabile”.

Bugetul total al cererii: 53.151.603€; cofinanțare între 50 si 95%.

Eligibilitate: autorități locale și asociații de autorități locale, inclusiv rețelele urbane constituite în conformitate cu legislația în vigoare a țării respective.

Lista țărilor în care se pot desfașura acțiuni este precizată în anexa N; printre țările menționate sunt și Republica Moldova, Ucraina și Serbia.


Liceul IES El Rincón situat în Las Palmas, Gran Canaria, Insulele Canare, Spania, caută parteneri pentru un proiect în cadrul programului KA101 Erasmus + (School education staff mobility). Liceul predă învățământul obligatoriu și secundar superior elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, precum și cursuri de formare profesională intermediară și avansată. Profesorii ar fi interesați de un schimb de experiență în străinătate, pentru a învăța din alte sisteme educaționale din Europa prin stagii de observare directă la locul de muncă. Principalele linii ale proiectului lor sunt îmbunătățirea motivației procesului de învățare a elevilor și implicarea studenților în inițiativele europene. De asemenea, aceștia sunt interesați să participe cu studenții lor în proiecte Etwinning sau KA2, și sunt, de asemenea, dispuși să găzduiască personalul partenerilor lor în cadrul programului Erasmus +.

Părțile interesate sunt invitate să-și exprime interesul direct la: Daniel Puche IES El Rincón

Site web: www.ieselrincon.org

E-mail: danielpuche@ieselrincon.org

In cazul în care sunteți interesați, vă rugăm să completați următorul formular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwA-HGG1Lrs7gSA/viewform?usp=sf_link


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a Ghidul solicitantului pentru investiții în exploatații pomicole finanțate prin submăsura 4.1a din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Comunicat de presă


AFIR a lansat la INDAGRA 2018 o aplicație inovativă pentru identificarea produselor alimentare certificate calitativ.

Comunicat de presă


Comunicat de presă emis de către  AFIR privind cererile de plată și aprobarea acestora se vor realiza exclusiv on-line, prin sistemul electronic al AFIR

Comunicat de presă


Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbări societale”

Titlul cererii: „Securitate alimentară sustenabilă”; sunt disponibile mai multe tematici de interes pentru entitățile de la nivel local, după cum urmează:  

CE-SFS-24-2019: Abordări de sisteme alimentare inovatoare și axate pe cetățeni în orașe – 15.000.000€

SFS-30-2018-2019-2020: Laboratoare Agri-Aqua – 18.000.000€

SFS-23-2019: Gestionarea integrată a apei în bazinele agricole mici – 14.000.000€

SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversitatea în acțiune: între terenurile agricole și lanțul valoric – 16.000.000€

LC-SFS-19-2018-2019: Agricultura inteligentă și rezistentă la schimbările climatice – 7.000.000€

SFS-05-2018-2019-2020: Riscuri noi și emergente pentru sănătatea plantelor – 7.000.000€   

Sunt anunțate diferite termene-limită pentru depunerea aplicațiilor, în funcție de tematica aleasă

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program   

Buget disponibil: 77.000.000€. 


Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 31 ianuarie 2019

Fișă de prezentare

Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME) a lansat o cerere de propuneri de proiecte concentrată pe cofinanțarea acțiunilor care vizează dezvoltarea sustenabilă a economiei albastre. Cofinanțările sunt prevăzute prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). 

Eligibilitate: entități publice și private din statele membre ale UE și țări vecine din bazinele maritime vizate. Pentru bazinul Mării Negre, sunt eligibile și: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Rusia, Turcia și Ucraina.   

Buget disponibil: 18.700.000€


Comunicat de presă emis de către  AFIR privind 18 ani de activitate a Agenției în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Comunicat de presă


Data limită pentru depunerea aplicațiilor:  31 ianuarie 2019

Fișă de prezentare

Informare de presă emisă de către Comisia europenă privind lansarea celei de a patra cerere de propuneri de proiecte a inițiativei „ Acțiuni Urbane Inovatoare”, programul Urbact III.

Municipiile, orașele și suburbuiile pot cere și primi finanțare din partea UE, prin FEDR pentru proiecte urbane inovatoare ce vizează 4 axe specifice cererii:

  • tranziția digitală;
  • utilizarea sustenabilă a terenurilor, soluții fondate pe natură;
  • sărăcia urbană;
  • securitatea orașelor

Eligibilitate: administrații publice locale urbane, democratic alese, cu cel puțin 50.000 locuitori și grupuri sau asociații de administrații publice locale (incluzând grupările transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel puțin 50.000 locuitori; parteneri pentru implementare: instituții publice sau private, agenșii, instituții de educație, etc.

Precizare importantă: numai în cadrul acestei a patra cereri de propuneri și numai pentru propunerile ce abordează tema „Utilizarea durabilă a terenului, soluții bazate pe natură”, autoritățile urbane recunoscute ca LAU-uri de către EUROSTAT, dar clasificate ca rurale conform gradului lor de urbanizare pot fi implicate în mod excepțional exclusiv ca Autorități Urbane Asociate (AUA).

Pentru tema „ Utilizarea durabilă a terenului, soluții bazate pe natură ” sunt relevante stimularea conexiunilor dintre mediul urban și cel rural.

Buget estimat: 80.000.000-100.000.000 euro, până la 80% din totalul costurilor eligibile; până la 5.000.000 euro/proiect.

Aplicația poate fi depusă doar online, prin utilizarea Electronic Exchange Platform.


Informare de presă emisă de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) privind epuizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru dezvoltarea fermelor mici, înainte de data închiderii sesiunii.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la participarea directorului general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian CHESNOIU, la a 44-a Conferință a directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană, eveniment desfășurat la Viena în perioada 01 – 03 Octombrie 2018, sub auspiciile președinției europene a Austriei.

Din delegația României mai fac parte directorul general adjunct AFIR, Daniel CRUNȚEANU și directorul general al APIA, Adrian PINTEA.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) reamintește tuturor celor interesați că infrastructura secundară de irigații este sprijinită prin intermediul submăsurii (sM) 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Beneficiarii eligibili pentru finanțare sunt Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, conform legislaţiei în vigoare. Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI) pot depune cereri de finanțare numai dacă sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin proces verbal de predare-primire.

Prin componenta de infrastructură de irigații a sM 4.3 vor fi eligibile investiţiile în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, a clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și de racordare la utilități, inclusiv construcția şi modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat, precum și echipamentele de irigat în limita a 30% din valoarea proiectului.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) atrage atenția solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 să fie vigilenți și să nu permită apariția unor situații infracționale cu impact financiar produse de persoane care nu au nicio legătură cu AFIR.

AFIR face acest demers de informare în urma semnalelor venite din partea unor beneficiari și din mass-media, ultimul caz fiind consemnat zilele acestea în localitatea Lugoj, județul Timiș.

AFIR precizează faptul că relația contractuală este directă și are loc numai între Agenție, prin structurile sale teritoriale regionale sau județene și solicitantul/ beneficiarul finanțării nerambursabile. AFIR nu va solicita niciodată sume de bani pentru depunerea unor proiecte și, cu atât mai mult, nu va realiza vreun demers care să pericliteze egalitatea de șanse a solicitanților.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunță epuizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul rural. 

În cadrul sesiunii de primire a cererilor de finanțare din acest an, AFIR a primit online 680 de solicitări de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 28 milioane de euro. Precizăm că alocarea financiară stabilită pentru sesiunea anuală 2018, aferentă submăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieria fost de 11 milioane de euro.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la deschiderea noilor sesiuni de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a trei submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării (ITI-DD). 

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secțiunea Dezbatere Publică, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructura de irigații, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Campania Națională ”Informare acasă! Siguranță în lume!”

PLIANT Informare acasa!Siguranta in lume! ETAPA II


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la utilizarea semnăturii electronice pentru solicitarea fondurilor europene acordate prin PNDR:

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat  cele mai recente versiuni ale Ghidului de implementare și Manualului de procedură aferente submăsurii 19.4 prin care se acordă sprijin nerambursabil pentru cheltuieli de funcționare și animare ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru programarea financiară 2014 – 2020.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) face precizări pentru solicitanții Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) referitor la amenajările pentru depozitarea gunoiului de grajd în exploatațiile agricole.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis din 3 august 2018 până în 31 ianuarie 2019 sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare prun submăsura 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” din PNDR.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat comunicatul de presă referitor la cazierul judiciar solicitat beneficiarilor.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Termen: 05 decembrie 2018

Fișă de prezentare

Comisia Europeană, prin intermediul Directiei Generale HOME, a lansat la 4 septembrie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 privind sprijinirea acțiunilor care se adresează luptei împotriva consumului de droguri.   

Titlul cererii: „Sprijin pentru inițiative în domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene”   

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 5 decembrie 2018  

Bugetul total al cererii: 2.249.000 €; se cofinanțează maximum 80% din costurile eligibile.   

Eligibilitate: orice entitate publică, incluzând autorități publice locale, regionale și naționale, asociații, instituții de educație, centre de cercetare, etc., orice entitate privată care nu este orientată spre profit, organizații internaționale, ONG-uri.


Consiliul Provincial Barcelona, Spania, dorește să se alăture unui consorțiu care pregătește o propunere de parteneriat pentru cererea deschisă prin programul european „Drepturi, Egalitate, Cetățenie” 2014-2020 (REC-RDAP-GBV-AG-2018) – prevenirea și combaterea violenței față de diferența de gen și a celei împotriva copiilor. O fișă de prezentare a fost deja trimisă de către Biroul UNCJR Bruxelles, spre informare, la 16 martie a.c.   

Mai exact, acesta ar putea fi un bun partener în proiecte pentru combaterea violenței sexuale si sociale în diverse domenii (prevenire, conștientizare, sensibilizare și angajare) și medii de activitate (în contextul unor activități de petrecere a timpului liber și festivități, căsătorii aranjate, etc.).  

Contact pentru manifestarea interesului: Marta Suero, tel: +34 93 404 93 05.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina de internet www.afir.info o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.

Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție.

O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va face sub rezerva unei clauze suspensive care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printr-un singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a  fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro.

Noua platformă online cuprinde informații referitoare la sursele de finanțare disponibile pentru proiectele de investiții în agricultură și în dezvoltarea mediului rural, precum și pentru plățile directe pe suprafață, pentru plățile compensatorii de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plăţile privind bunăstarea animalelor. 

Prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informațiile de interes general necesare accesării și implementării fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală se realizează simplu și rapid, toate informațiile utile fiind centralizate într-un singur site.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prezintă o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanțare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă această categorie de beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind clarificările legate de lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziție a unei informări sintetice privind etapele pe care aceștia trebuie să le parcurgă după încheierea Contractului de finanțare.

Continuăm demersurile prin care dorim să fim cât mai aproape de beneficiarii noștri și să îi sprijinim pentru a-și duce la bun sfârșit investiția pe care și-au asumat-o. Această informare este în fapt un document prin care explicăm pe scurt toate etapele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă până la finalizarea proiectului. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene presupune anumite drepturi, dar și respectarea unor obligații de către ambele părți semnatare. Responsabilitatea nu este doar a beneficiarului pentru că avem împreună cu el un scop convergent, acela de a dezvolta economia rurală și satul românesc. a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Detalii în comunicatul  de presă atașat Recomandări AFIR privind implementarea cu succes a proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publică (infrastructură de bază și de acces din mediul rural), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrări în cadrul unei singure proceduri, procedură numită și „licitație la pachet”.

AFIR, în colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), va armoniza în scurt timp procedura internă de lucru și va pune la dipoziție fișele de date model specifice care vor putea fi utilizate de beneficiarii publici în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții.

Acest tip de procedură va putea fi derulat numai după aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020 prin ordin semnat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info


Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.


Data limită pentru depunerea notelor de concept:  16 octombrie 2018 și 18 februarie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeana  a deschis cererea de propuneri de proiecte 2018 „Corpul Europen de Solidaritate” care oferă posibilitatea tinerilor de a se implica în proiecte de voluntariat.

Eligibilitate: orice organism public sau privat, tineri între 18 și 30 ani din țările membre UE sau din afara UE.    

Fișa de prezentare se regăsește în anexă.


Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.