Oportunități regionale și europene

 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) atrage atenția solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 să fie vigilenți și să nu permită apariția unor situații infracționale cu impact financiar produse de persoane care nu au nicio legătură cu AFIR.

AFIR face acest demers de informare în urma semnalelor venite din partea unor beneficiari și din mass-media, ultimul caz fiind consemnat zilele acestea în localitatea Lugoj, județul Timiș.

AFIR precizează faptul că relația contractuală este directă și are loc numai între Agenție, prin structurile sale teritoriale regionale sau județene și solicitantul/ beneficiarul finanțării nerambursabile. AFIR nu va solicita niciodată sume de bani pentru depunerea unor proiecte și, cu atât mai mult, nu va realiza vreun demers care să pericliteze egalitatea de șanse a solicitanților.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunță epuizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul rural. 

În cadrul sesiunii de primire a cererilor de finanțare din acest an, AFIR a primit online 680 de solicitări de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 28 milioane de euro. Precizăm că alocarea financiară stabilită pentru sesiunea anuală 2018, aferentă submăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieria fost de 11 milioane de euro.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la deschiderea noilor sesiuni de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a trei submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării (ITI-DD). 

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secțiunea Dezbatere Publică, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta infrastructura de irigații, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Campania Națională ”Informare acasă! Siguranță în lume!”

PLIANT Informare acasa!Siguranta in lume! ETAPA II


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un comunicat de presă referitor la utilizarea semnăturii electronice pentru solicitarea fondurilor europene acordate prin PNDR:

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat  cele mai recente versiuni ale Ghidului de implementare și Manualului de procedură aferente submăsurii 19.4 prin care se acordă sprijin nerambursabil pentru cheltuieli de funcționare și animare ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru programarea financiară 2014 – 2020.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea sesiunilor de primire a solicitărilor de finanțare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pentru submăsurile 6.1 și 6.3.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) face precizări pentru solicitanții Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) referitor la amenajările pentru depozitarea gunoiului de grajd în exploatațiile agricole.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Comisia Europeană a publicat Raportul final al Grupului operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul ”Mai puțin, dar mai eficient”.

Raportul este disponibil în prezent numai în limba engleză și poate fi găsit în format digital accesând linkul: https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en .


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis din 3 august 2018 până în 31 ianuarie 2019 sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare prun submăsura 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” din PNDR.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind deschiderea primei sere hidroponice din județul Bihor finanțată prin PNDR 2020.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind publicarea versiunii finale a Ghidului solicitantului pentru submăsurile 6.1 și 6.3 pe pagina de internet https://www.afir.info/ la secțiunea PNDR 2020.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat comunicatul de presă referitor la cazierul judiciar solicitat beneficiarilor.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat:

Comunicat de presă


Comisia Europeana a deschis înscrierile online pentru participare la „Săptămâna Europeana a Regiunilor și Orașelor”(EWRC), manifestare care se va desfășura la Bruxelles, în perioada 8 – 11 octombrie 2018. Ediția 2018 aniversează cei 30 de ani de politică regională și se va desfășura sub titlul generic: „Pentru o politica de coeziune puternica a UE dupa 2020”.  

Pentru detalii privind evenimentul în general: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en .

Pentru înregistrarea participanților și informații despre cele peste 160 de dezbateri, conferințe, ateliere de lucru, expoziții și Master Class pentru doctoranzii în politica regională, este disponibil link-ul urmator: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en, deși pagina principală are un mesaj de eroare tehnică și de suspendare a înscrierilor.  

În programul din acest an, pentru cei care doresc să participe și se deplasează la Bruxelles, se regăsesc următoarele acțiuni la care sunt anunțați parteneri români, după cum urmează: 

9 octombrie 

Consiliul Județean Harghita – atelierul de lucru BRAIN DRAIN: a one way ticket? Workshop on youth and workforce migration 

Consiliul Județean Timiș – consorțiul “The role and the challenges of cultural heritage” – seminarul The role and the challenges of cultural heritage in the EU of tomorrow ADR Nord-Est – consorțiul “Alliance4development” – seminarul Multi-partner cooperation formulas and their impact on territorial development 

11 octombrie 

ADR Bucuresti-Ilfov – atelierul de lucru Innovative technologies and partnerships in developing regions 

Atenție: evenimentele de la Bruxelles se vor organiza DOAR în locații ale parteneriatelor regionale și la centrul de conferinte THE SQUARE. Nu vor fi evenimente la Comitetul Regiunilor și la Comisia Europeană, așa cum se proceda în anii trecuți.  

Înregistrările pentru participare sunt posibile DOAR on-line, nu se mai acceptă înscrierea pe loc și nici participarea la evenimente pentru care nu s-a individualizat înscrierea, prin folosirea badge-ului de acces general cu care se putea intra la oricare manifestare a Saptamanii Europene a Regiunilor si Oraselor.  

Aplicarea pentru un anumit seminar nu implica automat și confirmarea participării, răspunsul organizatorilor este trimis ulterior. Înregistrarea în grup NU este posibilă și nici folosirea aceleași adrese de email. Seminariile și conferințele care și-au completat locurile prevăzute pentru participanți vor fi marcate cu acest semn .  

Participarea/intrarea la seminarii și conferințe este gratuită, dar costurile deplasării la Bruxelles a celor interesați, nu sunt acoperite de organizatori.


Termen: 05 decembrie 2018

Fișă de prezentare

Comisia Europeană, prin intermediul Directiei Generale HOME, a lansat la 4 septembrie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 privind sprijinirea acțiunilor care se adresează luptei împotriva consumului de droguri.   

Titlul cererii: „Sprijin pentru inițiative în domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene”   

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 5 decembrie 2018  

Bugetul total al cererii: 2.249.000 €; se cofinanțează maximum 80% din costurile eligibile.   

Eligibilitate: orice entitate publică, incluzând autorități publice locale, regionale și naționale, asociații, instituții de educație, centre de cercetare, etc., orice entitate privată care nu este orientată spre profit, organizații internaționale, ONG-uri.


Termen: 11 decembrie 2018, orele 17:00 la Bruxelles

Fișă prezentare

Comisia Europeană, prin intermediul EASME – Agenția Executivă pentru IMM-uri de la Bruxelles, a lansat o cerere de de propuneri de proiecte 2018 pentru ”Cofinanțarea unor consorții pentru achizițiile publice de soluții inovatoare”.

Program european: ”COSME- Program pentru competitivatea întreprinderilor și a întrprinderilor mici și mijlocii (2014-2020)”

Bugetul total al cererii: 4.000.000 €; maximum 60 % cofinanțare totală (detalii în fișa de prezentare)

Eligibilitate: autorități publice de la nivel central, local și regional (administrații, camere, agenții), orice entitate care are calitatea de contractant de achiziții publice și orice operator economic care participă la sistemul de achiziții publice, centre de cercetare, ONG-uri publice și private, universități și instituții educaționale, IMM-uri și companii.

Pentru mai multe detalii, atașăm Fișa acestui apel de proiecte, redactată de către Biroul de Reprezentare al UNCJR de la Bruxelles.


Consiliul Provincial Barcelona, Spania, dorește să se alăture unui consorțiu care pregătește o propunere de parteneriat pentru cererea deschisă prin programul european „Drepturi, Egalitate, Cetățenie” 2014-2020 (REC-RDAP-GBV-AG-2018) – prevenirea și combaterea violenței față de diferența de gen și a celei împotriva copiilor. O fișă de prezentare a fost deja trimisă de către Biroul UNCJR Bruxelles, spre informare, la 16 martie a.c.   

Mai exact, acesta ar putea fi un bun partener în proiecte pentru combaterea violenței sexuale si sociale în diverse domenii (prevenire, conștientizare, sensibilizare și angajare) și medii de activitate (în contextul unor activități de petrecere a timpului liber și festivități, căsătorii aranjate, etc.).  

Contact pentru manifestarea interesului: Marta Suero, tel: +34 93 404 93 05.


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina de internet www.afir.info o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.

Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție.

O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va face sub rezerva unei clauze suspensive care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printr-un singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a  fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro.

Noua platformă online cuprinde informații referitoare la sursele de finanțare disponibile pentru proiectele de investiții în agricultură și în dezvoltarea mediului rural, precum și pentru plățile directe pe suprafață, pentru plățile compensatorii de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plăţile privind bunăstarea animalelor. 

Prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informațiile de interes general necesare accesării și implementării fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală se realizează simplu și rapid, toate informațiile utile fiind centralizate într-un singur site.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prezintă o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanțare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă această categorie de beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind clarificările legate de lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un model de cerere pentru emiterea autorizației de mediu pentru beneficiarii submăsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2020, pe pagina oficială de internet http://www.afir.info/ , în cadrul secțiunii ”Informații utile”, subsecțiunea ”Tipizate”.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziție a unei informări sintetice privind etapele pe care aceștia trebuie să le parcurgă după încheierea Contractului de finanțare.

Continuăm demersurile prin care dorim să fim cât mai aproape de beneficiarii noștri și să îi sprijinim pentru a-și duce la bun sfârșit investiția pe care și-au asumat-o. Această informare este în fapt un document prin care explicăm pe scurt toate etapele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă până la finalizarea proiectului. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene presupune anumite drepturi, dar și respectarea unor obligații de către ambele părți semnatare. Responsabilitatea nu este doar a beneficiarului pentru că avem împreună cu el un scop convergent, acela de a dezvolta economia rurală și satul românesc. a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Detalii în comunicatul  de presă atașat Recomandări AFIR privind implementarea cu succes a proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publică (infrastructură de bază și de acces din mediul rural), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrări în cadrul unei singure proceduri, procedură numită și „licitație la pachet”.

AFIR, în colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), va armoniza în scurt timp procedura internă de lucru și va pune la dipoziție fișele de date model specifice care vor putea fi utilizate de beneficiarii publici în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții.

Acest tip de procedură va putea fi derulat numai după aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020 prin ordin semnat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info


Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.


TermenDatele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică sunt detaliate în fișa de prezentare

Fișa de prezentare

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2018 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.

Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă din statele participante poate solicita finanțare în cadrul programului. 


Termen: 11 octombrie 2018

Fișă de prezentare

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) a Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri de proiecte 2018 a programului european „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014 -2020, componenta Energie. Vor fi finanțate Proiectele de Interes Comun din sectorul energetic, mai precis din domeniul electricității, al rețelelor inteligente, al rețelelor de gaze naturale și al dioxidului de carbon transfrontalier.

Titlul cererii: „Cerere de propuneri privind Proiectele de Interes Comun (PIC) în domeniul infrastructurii energetice transeuropene” 

Bugetul total al cererii:  500.000.000 € .   

O zi de informare virtuală, pentru cei interesați să depună aplicații sau să cunoască mai bine acest tip de cofinanțare, a fost organizată înaintea lansării cererii, prezentările sunt încă disponibile online.


Data limită pentru depunerea notelor de concept:  16 octombrie 2018 și 18 februarie 2019

Fișă de prezentare

Comisia Europeana  a deschis cererea de propuneri de proiecte 2018 „Corpul Europen de Solidaritate” care oferă posibilitatea tinerilor de a se implica în proiecte de voluntariat.

Eligibilitate: orice organism public sau privat, tineri între 18 și 30 ani din țările membre UE sau din afara UE.    

Fișa de prezentare se regăsește în anexă.


Data limita pentru depunerea aplicatiilor:  31 octombrie  2018 

Fișă de prezentare

Agentia Executiva pentru IMM-uri de la Bruxelles, EASME, a lansat o cerere de propuneri de proiecte prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) si Programul de lucru al CE pentru 2018.  

Titlul cererii:  „Proiecte privind Planificarea Spatiala Maritima″    

Eligibilitate: autorități competente responsabile cu planificarea spațială maritimă, organizații internaționale, regionale sau interguvernamentale, inclusiv convențiile maritime regionale relevante (de exemplu, OSPAR, Comisia pentru Marea Neagră, Cooperarea economică la Marea Neagră, ICES, printre altele), autorități publice locale, regionale și naționale, universități, clustere maritime, centre de cercetare, asociații, etc.

Buget disponibil: 2.470.000€; 80% cofinanțare.  

Fișa de prezentare se regăsește în anexă.


Termen04 septembrie 2020

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale” pe tema implicării autorităților locale și regionale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea independenței energetice și eficacității utilizării acesteia în Uniunea Europeană.

Titlul cererii: „Sprijin pentru autoritățile publice să implementeze Uniunea Energetică” 

Tematica: „Să construim un viitor rezilient la climă și cu emisii reduse de carbon”   

Context: Autoritățile publice locale și regionale au un rol esențial în stabilirea unor strategii ambițioase de eficiență energetică, de exemplu în cadrul inițiativelor „Pactul primarilor pentru climă și energie”, „Orașe și comunități inteligente” sau „Energie curată pentru toate insulele”. Angajamentul politic la nivel local ar trebui consolidat, iar accentul ar trebui să se îndrepte spre punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a soluțiilor și acțiunilor concrete de eficiență energetică care pot contribui la modernizarea și decarbonizarea economiei europene.   

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 4 septembrie 2018 

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program   

Buget disponibil: 8.000.000 €


Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.