Oportunități regionale și europene

 


Publicat: 25 mai 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info.

 INFORMARE DE PRESĂ

Sprijin financiar prin PNDR 2020 pentru investiții în zona montană

  Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a încheiat peste 4.500 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții în zona montană și pentru care s-au efectuat plăți în valoare totală de 230,6 milioane de euro. Alocarea distinctă acordată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru finanțarea investițiilor realizate în zona montană este de 683 mililioane euro.

 „Zona montană este o prioritate pentru AFIR, iar proiectele din această zonă constituie o necesitate pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural. Alocarea distinctă dispusă în sesiunile de finanţare şi interesul crescut al beneficiarilor pentru accesarea fondurilor PNDR 2020 urmăresc dezvoltarea şi stabilizarea populaţiei în zona montană. Până în prezent, am finanţat 154 de ferme şi mai multe proiecte de procesare a produselor agricole, am susţinut financiar realizarea şi modernizarea a 1.192 kilometri de reţele de apă sau apă uzată şi a peste 1.450 de kilometri de drumuri comunale, agricole şi forestiere în zonele montane” a menționat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

     Cele mai multe investiții în zona montană au fost finanțate pentru instalarea a 1.998 de tineri fermieri prin intermediul submăsurii 6.1, pentru care AFIR a semnat decizii de finanțare în valoare de 81 milioane de euro. Pentru dezvoltarea fermelor mici prin submăsura 6.3, AFIR a încheiat 1.952 de contracte de finanțare cu o valoare de peste 29,3 milioane de euro. De asemenea, au fost contractate proiecte de investiții în exploatații agricole prin submăsura 4.1 și proiecte de înființare sau modernizare a unităților de procesare a produselor agricole prin submăsura 4.2, cu o valoare cumulată de peste 52 milioane de euro.

    Investiţiile în infrastructura din zona montană au fost finanţate prin intermediul submăsurii 7.2 (Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică) pentru care AFIR a semnat 297 de contracte în valoare totală de peste 276 milioane de euro. De asemenea, 147 de contracte în valoare totală de 48,6 milioane de euro au fost semnate prin intermediul submăsurii 7.6 (Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural).

 


Publicat: 21 mai 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secțiunea Dezbatere Publică, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru 4 submăsuri de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru implementarera proiectelor de investiții în agricultură.

Toți cei interesați să pregătească proiecte de investiții în vederea depunerii și să formuleze observații, pot consulta varianta consultativă a Ghidurilor solicitantului pentru următoarele submăsuri: 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 4.2  „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Solicitanţii submăsurilor 6.1 şi 6.3 pot beneficia de elaborarea documentației şi consilierea pe perioada de derulare a proiectului, în mod gratuit prin Măsura 2 a PNDR, cu condiția ca să prevadă acest lucru în planul de afaceri. 

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de internet a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele 4 submăsuri. Toți cei interesați pot să transmită propuneri sau observații, până în data de 21 mai 2018, pe adresa de e-mail, consultare@afir.info.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 21 mai 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina de internet www.afir.info o noua versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.

Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție.

O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va face sub rezerva unei clauze suspensive care să condiționeze încheierea și executarea contractului de achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 21 mai 2018

Începând cu data de 9 mai 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează portalul unic Fonduri europene pentru dezvoltare rurală, o platformă online dedicată furnizării printr-un singur punct de acces a informațiilor utile privind modalitățile de obținere a  fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Portalul poate fi accesat prin adresa www.finantare-rurala.ro.

Noua platformă online cuprinde informații referitoare la sursele de finanțare disponibile pentru proiectele de investiții în agricultură și în dezvoltarea mediului rural, precum și pentru plățile directe pe suprafață, pentru plățile compensatorii de mediu și climă, pentru împădurire și pentru plăţile privind bunăstarea animalelor. 

Prin intermediul acestui instrument de informare, accesul publicului la informațiile de interes general necesare accesării și implementării fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală se realizează simplu și rapid, toate informațiile utile fiind centralizate într-un singur site.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Termen: 09 iunie 2018

Dl. Mircea Diaconu propune lansarea proiectului “Rețea națională de repere ale civilizației spațiului românesc”, instituită prin act normativ cu finanțare directă de la bugetul de stat pe baza unui plan anual de activități, cu obligativitatea verificării financiare periodice.

Detalii privind organizarea, obiectivele, modul de implementare și perspectivele acestui proiect sunt disponibile în materialul următor: Rețea națională de repere ale civilizației spațiului românesc


Publicat: 07 mai 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)  a  publicat cel mai recent comunicat de presă privind accesarea fondurilor europene acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru exploatații agricole.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 07 mai 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) prezintă o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

OUAI-urile constituite conform legii, care au încheiat contracte de finanțare cu AFIR, se încadrează în prevederile art. 43 alin.(1) litera h) din OUG nr.49/ 2015 și pot beneficia de rambursarea TVA din bugetul statului. Potrivit art. 43 alin.(3), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă această categorie de beneficiari își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit ordonanței de urgență amintite, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 07 mai 2018

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că fondurile disponibile prin submăsura (sM) 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din sesiunea actuală, au fost epuizate, fiind atinsă limita de 200% din alocare.

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investiții în exploatații pomicole prin Sm 4.1a a fost lansată în data de 27 decembrie 2017. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 30 iunie 2018.

Depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiunii s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare pentru că valoarea publică totală nerambursabilă a proiectelor depuse a fost de 170,4 milioane de euro, iar alocarea financiară la nivel național a fost de 85 milioane de euro.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Publicat: 19 aprilie 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)  a  publicat cel mai recent comunicat de presă privind cooperarea pentru implementarea proiectelor  cu  fonduri europene  în  agricultură  și dezvoltare rurală între România și Croația, finanțate prin Măsura 4 – Investiții în active fizice, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) .

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind clarificările legate de lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind proiectele de infrastructură din mediul rural finanțate prin submăsura 7.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat cel mai recent comunicat de presă privind investițiile în exploatații agricole finanțate prin submăsura 4.1 din cadrul PNDR 2020.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat un model de cerere pentru emiterea autorizației de mediu pentru beneficiarii submăsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2020, pe pagina oficială de internet http://www.afir.info/ , în cadrul secțiunii ”Informații utile”, subsecțiunea ”Tipizate”.

Mai multe detalii în comunicatul de presă atașat.

Comunicat de presă


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) sprijină, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), investiții în sectorul apicol. De la demararea Programului și până în prezent, AFIR a încheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totală a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Până în prezent, AFIR a efectuat plăți de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultură.    

Deși există un Program tematic pentru acest sector, respectiv Programul Național Apicol, cei interesați pot obține finanțare și prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru a dezvolta investiții în domeniul apiculturii. Aceștia au la dispoziție mai multe linii de finanțare pentru a-și dezvolta proiectele apicole, dintre care 2 submăsuri sunt cu sprijin 100% nerambursabil, mai precis submăsura dedicată instalării tinerilor fermieri, submăsura 6.1 și cea pentru dezvoltarea fermelor mici, submăsura 6.3” a menționat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Astfel, cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submăsurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502 decizii de finanțare în valoare de 22,5 milioane de euro. De asemenea, prin submăsura 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri), AFIR a încheiat 600 de contracte de finanțare cu o valoare de peste 24 de milioane de euro. Restul proiectelor au fost contractate prin intermediul submăsurilor 4.1 (Investiții în exploatații agricole) și 4.2 (Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole) cu o valoare cumulată de aproximativ 1,3 milioane de euro.

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, 

E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în sprijinul beneficiarilor publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin punerea la dispoziție a unei informări sintetice privind etapele pe care aceștia trebuie să le parcurgă după încheierea Contractului de finanțare.

Continuăm demersurile prin care dorim să fim cât mai aproape de beneficiarii noștri și să îi sprijinim pentru a-și duce la bun sfârșit investiția pe care și-au asumat-o. Această informare este în fapt un document prin care explicăm pe scurt toate etapele pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă până la finalizarea proiectului. Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene presupune anumite drepturi, dar și respectarea unor obligații de către ambele părți semnatare. Responsabilitatea nu este doar a beneficiarului pentru că avem împreună cu el un scop convergent, acela de a dezvolta economia rurală și satul românesc. a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Detalii în comunicatul  de presă atașat Recomandări AFIR privind implementarea cu succes a proiectelor de investiții finanțate prin PNDR 2020

AFIR  –  Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, 

E-mail: birou.presa@afir.info, pagina oficială  www.afir.info


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publică (infrastructură de bază și de acces din mediul rural), finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrări în cadrul unei singure proceduri, procedură numită și „licitație la pachet”.

AFIR, în colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), va armoniza în scurt timp procedura internă de lucru și va pune la dipoziție fișele de date model specifice care vor putea fi utilizate de beneficiarii publici în cadrul viitoarelor proceduri de achiziții.

Acest tip de procedură va putea fi derulat numai după aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020 prin ordin semnat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă, Telefon : 004 031 860 27 24/ 25 00, E-mail: birou.presa@afir.info


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual – EACEA, a lansat în luna decembrie 2017 platforma Youth Wiki, o enciclopedie online a Europei în domeniul politicilor naționale pentru tineret. 

Platforma este o bază de date cuprinzătoare a structurilor, politicilor și acțiunilor naționale care sprijină tinerii. Aceasta acoperă cele opt domenii principale de acțiune identificate în Strategia UE pentru tineret 2010-2018: educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul, sănătatea și bunăstarea, participarea, activitățile de voluntariat, incluziunea socială, tineretul și lumea, respectiv creativitatea și cultura.

În prezent, 27 de țări printre care si România participă la Youth Wiki.


Global Skills Network, S.L., companie privata din Spania care are o experienta de 15 ani în proiecte europene de formare si educare, cauta parteneri pentru un proiect în cadrul programului european „Erasmus+”, actiunea-cheie 1 “Mobilitate pentru studentii si personalul din domeniul VET”.

Titlul propunerii: „E-Incubator for EntreComp Entrepreneurship Competences″

Ideea proiectului: E-learning privind competentele antreprenoriale dupa modelul „EntreComp” deja dezvoltat într-un proiect precedent si desfasurat în zona mediteraneana, completat cu „formare de formatori” prin ateliere de instruire pentru formatori si mentori ai programelor de formare pentru antreprenoriat în VET, organisme publice si/sau de consiliere în cariera si centre de ocupare a fortei de munca, de învatamânt superior si secundar si centre de dezvoltare economica.

Parteneri căutați: entități eligibile Erasmus+, interesate de ideea proiectului

Contact direct și informații detaliate pe site-ul oficial: http://www. europeworkexperience.com/  


Perioada27 decembrie 2017- 30 iunie 2018

Comunicat de presă

Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada 27 decembrie – 30 iunie 2018 a unei noi sesiuni de primire a solicitărilor de finanțare prin intermediul submăsurii 4.1a ”Investiții în exploatații pomicole” din cadrul PNDR 2020.

Fondurile europene disponibile pentru această sesiune sunt de 85 milioane de euro.


Comunicat de presă BDPR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat prima versiune a Ghidului bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere.

Această nouă secțiune a Bazei de date cu prețuri de referință pentru silozuri și sere care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile prin submăsurile 6.1 (tinerii fermieri), 6.3 (ferme mici), 4.1 (exploatații agricole) și 4.1a (exploatații pomicole) din cadrul PNDR 2020.


TermenDatele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică sunt detaliate în fișa de prezentare

Fișa de prezentare

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2018 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.

Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă din statele participante poate solicita finanțare în cadrul programului. 


Termen: 01 iunie 2018

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2018 a Inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – proiecte de asistență tehnică și consolidarea capacităților.

Titlul: Inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Asistență tehnică pentru organizațiile de trimitere. Consolidarea capacităților pentru ajutor umanitar ale organizațiilor de primire. 

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, non-profit, înființate în conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul în Uniune; organisme de drept public cu caracter civil; Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.

Bugetul cererii: 7.770.000€


Termen: 19 iunie 2018

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a lansat o nouă cerere de propuneri de proiecte a programului „COSME – Programul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi IMM-urilor” 2014-2020.

Tematica : „Dezvoltarea IMM-urilor europene în afaceri internaționale prin intermediul rețelelor de afaceri”   

Titlul cererii: „Promovarea oportunităților pentru internaționalizarea IMM-urilor prin sprijinirea rețelelor IMM-urilor pentru export” – Solicitare adresată partenerilor din UE ai rețelei „Enterprise Europe Network (EEN)” (de verificat partenerii din România ai EEN – camere de comerț, asociații private, etc. care pot participa la proiect pentru sprijin acordat IMM-urilor locale).   

Eligibilitate: organizații/entități implicate în afaceri care sprijină IMM-urile, atât publice, cât și private sau parțial publice/private, camere de comerț, autorități locale și regionale, asociații comunitare pentru dezvoltare durabilă, etc. Important este ca aceste entități care aplică să fi semnat un acord de parteneriat cu EEN pentru perioada 2015-2020.

Lista punctelor de contact locale din România, disponibilă online la data prezentei note de informare, poate fi vizualizată pe link-ul: https://een.ec.europa.eu/about/branches/romania   

Bugetul cererii: 1.500.000 €; se acordă maximum 90% cofinanțare. 

Data de depunere a aplicațiilor: 19 iunie 2018 

Contact direct pentru detalii: grow-cfp-10479-NESME@ec.europa.eu


Termen: 22 iunie 2018

Fișă de prezentare

Secretariatul Tehnic Comun al Comisiei Europene care gestionează programul INTERREG Europe a deschis la 7 mai a.c. cea de-a 4-a cerere de propuneri de proiecte a programului (ultima a acestei perioade de programare).   

Cele mai importante schimbări față de cererile anterioare:

– Eligibilitate: aria geografică de eligibilitate a fost împărțită în 4 zone (nord, vest, est si sud), iar parteneriatul trebuie să includă cel puțin o țară/partener din cel putin 3 zone;

– Proiecte inovatoare: trebuie demonstrat caracterul inovator al propunerii; se recomandă orientarea către tematicile mai puțin vizate până în prezent în cele 184 proiecte cofinanțate, respectiv energiile regenerabile, calitatea apei și managementul deșeurilor și parteneri din zone care nu au participat încă;

– Implementare: faza a doua din perioada de implementare a fost redusă la numai 1 an;

– Instrumente online utile pentru aplicarepagina de aplicareverificarea relevantei ideii de proiectfeedback individual.   

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 iunie 2018.   

Eligibilitate: autoritățile publice locale și regionale, alte entități publice, organisme private non-profit, companii.   

Bugetul total al cererii: 73.700.000€; se acordă maximum 85% cofinanțare pentru organismele publice și 75% pentru cele private orientate non-profit. Entitatile norvegiene și elvețiene nu au acces la cofinanțările FEDR.


Termen: 22 iunie 2018

Municipalitatea Sant Cugat del Vallès (Spania) caută autorități locale și/sau regionale interesate de afaceri, antreprenoriat și economie socială pentru cooperare în cadrul unui proiect pentru cea de-a 4-a cerere de propuneri a programului INTERREG Europe.

Documentele cererii sunt deja disponibile oficial pe pagina web: https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ .

Cererea va fi deschisa pe 7 mai si va avea termenul-limita pentru aplicare 22 iunie 2018.

Cererea prevede 4 teme prioritare: 1) cercetare si inovare, 2) competitivitatea IMM-urilor; 3) economia cu emisii scazute de carbon; 4) mediu si eficienta resurselor.

Tematica de interes pentru propunerea municipalitatii Sant Cugat del Vallès: prioritatea 2 – Competitivitatea IMM-urilor

Municipalitatea spaniolă dorește să fie partener în cadrul unui consorțiu care va viza prin proiectul propus oricare dintre următoarele arii de interes: îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici, mai degraba decât a celor mijlocii, prin programe de sprijin/mentorat/retele; parcuri industriale inteligente; retele urbane de afaceri; internationalizarea IMM-urilor; mobilitate eficienta si durabila a parcurilor de afaceri, promovarea Planurilor de mobilitate; abordare de tipul parcurile de afaceri catre centrul orasului si invers pentru integrarea acestora în oras; parcuri industriale pentru sanatate (Sant Cugat este Orasul european al sportului 2018); proiectele sunt concepute pentru a încuraja exercitiile în aer liber în parcurile de afaceri; conectarea talentelor din universitati si companii; accesul la finantare alternativa; economia circulara; Adaptarea Agendei ONU 2030 la Planul Municipal de Actiune.

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: Gerard Mayol, mayolag@diba.cat


Termen pentru manifestarea interesului: 30 iunie 2018

Comisia Europeană a lansat la 11 aprilie a.c. competiția “Capitala europeană a turismului inteligent 2019”, inițiativă care va premia 2 orașe europene care s-au evidențiat prin abordări sustenabile, inteligente, incluzive și inovatoare pentru dezvoltarea turismului. Aceast nou demers prezintă și recunoaște realizările remarcabile ale destinațiilor UE în patru domenii: durabilitate, accesibilitate, digitalizare, precum și patrimoniul cultural și creativitatea.
În plus față de cele 2 capitale, 4 orașe europene vor primi premii tematice pentru turismul european inteligent și realizările lor în fiecare din cele patru domenii enumerate mai sus.
Orașele premiate vor fi prezentate în cadrul unei expoziții speciale la ceremonia de decernare a premiilor de la Bruxelles, pe 7 noiembrie 2018, ca parte a Zilei Europene a Turismului.
În anul 2019, cele două orașe care vor deține titlul de „Capitală europeană a turismului inteligent” vor primi: expertiză de comunicare și sprijin pentru branding pentru un an; acțiuni promoționale concepute pe măsură, menite să stimuleze numărul vizitatorilor; un videoclip promoțional; o sculptură construită în centrul orasului.   

Eligibilitate: Competiția este deschisă oricărui oraș din UE cu o populație de peste 100.000 de locuitori. În țările din UE în care nici un oraș nu are mai mult de 100.000 de locuitori, cel mai mare oraș este eligibil să se aplice.   

Aplicațiile se depun online până la 30 iunie a.c.

Detalii și sursă de informare – pagina oficială: http://smarttourismcapital.eu/   

Contact direct: info@SmartTourismCapital.eu  


Termen: 27 august 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis recent cererea de propuneri de proiecte „Music Moves Europe” din cadrul programului european „Europa Creativă” 2014-2020.

Prezenta cerere vizează finanțarea programelor de formare pentru tineri muzicieni profesioniști, în contextul în care UE dorește să se implice mai mult în valorificarea sectorului muzical european, atât prin investiții în resursele umane, cât și prin sprijinirea producțiilor culturale de gen. 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 27 august 2018   

Eligibilitate: universități, centre de formare, școli, autorități publice locale, regionale și naționale, asociatii, ONG-uri, etc.     

Buget: 550.000 €; 80% cofinanțare și maximum 55.000€/proiect 


Termen: 03 septembrie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea generală de propuneri de proiecte – granturi pentru acțiuni 2018 – a programului „Europa pentru cetățeni″.  

Două componente sunt avute în vedere prin aceasta cerere:

1.      „Memoria europeană″

2.      „Implicarea democratică și participarea civică” (3 măsuri): înfrățiri între orașe/municipalități, rețele de orașe/municipalități și proiecte ale societății civile.  

Autoritățile locale și județene sunt direct eligibile.     

Bugetul disponibil estimat: circa 16.300.000€


Termen04 septembrie 2020

Fișă de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2018 în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale” pe tema implicării autorităților locale și regionale pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea independenței energetice și eficacității utilizării acesteia în Uniunea Europeană.

Titlul cererii: „Sprijin pentru autoritățile publice să implementeze Uniunea Energetică” 

Tematica: „Să construim un viitor rezilient la climă și cu emisii reduse de carbon”   

Context: Autoritățile publice locale și regionale au un rol esențial în stabilirea unor strategii ambițioase de eficiență energetică, de exemplu în cadrul inițiativelor „Pactul primarilor pentru climă și energie”, „Orașe și comunități inteligente” sau „Energie curată pentru toate insulele”. Angajamentul politic la nivel local ar trebui consolidat, iar accentul ar trebui să se îndrepte spre punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a soluțiilor și acțiunilor concrete de eficiență energetică care pot contribui la modernizarea și decarbonizarea economiei europene.   

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 4 septembrie 2018 

Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program   

Buget disponibil: 8.000.000 €


Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.