Oportunități europene


Invitație Smart Village Forum


Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Strategie sustenabila dezvoltare antreprenoriat_POCU_105554


Agenția  Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major « Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România », cod SMIS 120063.
Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 « Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și carte funciară » din Programul Operațional Regional 2014-2020 și este destinat să răspundă obiectivelor Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, privind înregistrarea gratuită în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a tuturor proprietăților din România.
Până la data prezentei au fost finalizate serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în 8 UAT-uri pentru o suprafață de 53.083 ha, iar în 122 UAT-uri sunt în curs de realizare pentru o suprafață estimată de 1.233.144 ha. În prezent sunt în desfășurare două proceduri de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii pentru un număr de 233 UAT-uri, având o suprafață totală estimată de 2.274.657 ha. Pentru restul de 297 UAT-uri, procedurile de achiziție vor fi demarate în perioada imediat următoare.
Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, inclusiv referitor la drepturile și obligațiile părților implicate, pot fi obținute de la Direcția de Înregistrare Sistematică din cadrul ANCPI (e-mail : dis@ancpi.ro), oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară.

Mai multe detalii în materialul atașat.
Program Național de Cadastru și Carte Funciară

 


Departamentul pentru Românii de pretutindeni a elaborat un Ghid de Reîntoarcere, alcătuit din date actualizate aparținând mai multor instituții ale statului român cu competențe în domenii esențiale procesului de reintegrare, pentru a veni în sprijinul conaționalilor plecați în afara granițelor țării.

Ghidul conține informații privind reînoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare precum și posibile oportunități de investiții în România.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați site-ul: http://dprp.gov.ro/web/ghid-de-reintoarcere/

GHID DE REÎNTOARCERE 2021


Comitetul Regiunilor, în parteneriat cu Alianța europeană a cetățenilor transfrontalieri, a deschis, până la 14 martie 2021, o consultare europeană privind viitorul pe termen lung al cooperării transfrontaliere. 
Context:
Regiunile de frontieră interne reprezintă 40% din teritoriul UE, 30% din populația sa
(150 milioane de persoane) și aproape 2 milioane de lucrători transfrontalieri. Instituirea pieței unice și a spațiului Schengen au oferit nenumărate noi oportunități în aceste zone, și, în multe cazuri, aceste regiuni au încetat să mai fie periferii, transformându-se în zone de creștere economică.  Numeroase obstacole persistă încă, cetățenii care locuiesc în regiunile de frontieră confruntându-se și astăzi cu dificultăți în viața de zi cu zi, atât în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă, accesul la asistența medicală, naveta zilnică, cât și depășirea problemelor administrative. La rândul lor, întreprinderile se confruntă cu dificultăți care le împiedică creșterea economică, iar autoritățile locale și regionale (ALR) au de înfruntat obstacole în consolidarea cooperării transfrontaliere, de exemplu în domeniul serviciilor publice transfrontaliere.   
Cine poate participa la consultare : orice organizație sau instituție interesată de subiect sau implicată în cooperarea transfrontalieră.
Chestionarul poate fi completat în limba română la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation  Sursa de informare pentru aceasta comunicare: https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/public-consultation-future-of-cross-border-coop.aspx 
Contact pentru detalii sau nelămuriri:   https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/contactform/longtermfutureCrossborderCooperation   Informații complementare:  Alianța europeană a cetățenilor transfrontalieri a luat ființă în 2020, fiind constituită din Comitetul European al Regiunilor (CoR), Asociația regiunilor frontaliere europene (ARFE), Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) și Serviciul central european pentru inițiative transfrontaliere (CESCI).
Cetățenii interesați care locuiesc în regiunile de frontiera, precum și orice altă persoană interesată de acest subiect, sunt invitați să se alăture Alianței și să semneze recenta declarație care este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE, precum și în sârbă și ucraineană, pe pagina web a CoR. Sunt, de asemenea, invitate să se alăture acestui demers structurile transfrontaliere, cum ar fi grupările europene de cooperare teritorială (GECT) și euroregiunile, precum și autoritățile locale și regionale, ONG-urile și companiile/entitățile private.
Pe baza contribuțiilor obținute prin intermediul Alianței, Comitetul European al Regiunilor intenționează să adopte o rezoluție privind viitorul cooperării transfrontaliere până în 2050, care ar trebui să servească drept contribuție oficială la Conferința privind viitorul Europei.


 

Newsletter-ului nr. 14 al Asociației Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene, document care poate fi vizualizat pe website-ul APPFE la următorul link:

https://www.appfe.ro/_uploads/content/000071/247_899_01_newsletterappfenr14.pdf


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 aprilie 2021

Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale HOME, a lansat cererea de propuneri de proiecte 2020 (ultima din actuala perioadă de finanțare) privind sprijinirea acțiunilor care vizează lupta împotriva consumului de droguri.

 • Titlul cererii: „Sprijin pentru proiecte transnaționale în domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene”
 • Bugetul total disponibil: 2.499.000 €; se cofinanțează maximum 80% din costurile eligibile și sunt eligibile doar proiectele care au un buget de minimum 250.000 €.
 • Eligibilitate: orice entitate publică, incluzând autorități publice locale, regionale și naționale, asociații, instituții de educație, centre de cercetare și formare, școli și universități, etc., entități private, organizații internaționale.
 • Pe platforma pentru căutare de parteneri creată de Comisia europeană,la momentul transmiterii acestei comunicări, sunt deja anunțate 5 propuneri de parteneriat din Italia, Austria, Grecia si Cipru.

Fișă de prezentare


Termenul limită pentru depunerea aplicației: 19 ianuarie 2021 și 8 iunie 2021

Comisia Europeană prin intermediul EASME,a lansat cererea de propuneri de proiecte în cadrul COSME-Program pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (2014-2020).

 • Titlul cererii: „Cofinanțarea achizițiilor publice ale consorțiilor inovatoare ”
 • Eligibilitate: autorități locale, regionale și naționale, organizații non-profit publice sau private, universități/instituții de educație, centre de cercetare, companii, etc.
 • Buget: 5.000.000 €- maximum 90% cofinanțare pentru colaborare, pregătirea achizițiilor și activitățile de urmărire a licitației publice; maximum 30% cofinanțare pentru achiziționarea efectivă de soluții inovatoare.
 • Fișă de prezentare

În cadrul Programului Orizont 2020, destinat atingerii obiectivelor EU Green Deal / Pactului Ecologic European, se promovează 3 propuneri de parteneriat. 
Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute din Polonia caută parteneri pentru 3 propuneri de proiecte care au în vedere tematicile următoare:

– Tematica 4 – Clădiri eficiente din punct de vedere energetic și al resurselor;
– Tematica 7 – Restabilirea biodiversității și a serviciilor ecosistemice;
– Tematica 8 – Mediu fără poluare, fără toxicitate (Subiectul 1 – Soluții inovatoare, sistemice pentru o poluare zero pentru a proteja sănătatea, mediul și resursele naturale de substanțe chimice persistente și mobile)

 • Biroul de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles a prezentat această cerere pentru finanțare prin propuneri de proiect și condițiile generale de participare în nota de informare din 30 septembrie 2020. Documentul conține detalii despre surse de informare unde sunt publicate toate tematicile cererii, dar și principalele documente necesare unui potențial solicitant.
 • Contact direct pentru cei interesați de un posibil contact rapid cu Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute: Ewa Kocinska Lange – ewa.lange@ncbr.gov.pl
 • Fișa de prezentare (limba engleză)

Arci Solidarieta Onlus, organizație non-profit situată în Roma, Italia, care desfășoară activități în domeniile „romi și imigrație”, „tineret și copii aflați în situații de excluziune socială”, „femei”, „locuințe și drepturi”, „cultură”, anunță potențialii participanți la finanțările viitorului program „Erasmus” că dorește să facă parte din consorții care vor pregăti propuneri de proiect orientate spre  tematicile menționate.


Comisia Europeană pune la dispoziția celor interesați o platformă de date cu informații din spațiul UE care vizează realizările și finanțările politicii de coeziune în cadrul fondurilor ESI 2014-2020.

 • Platforma vizualizează, pentru peste 530 de programe, cele mai recente date disponibile(decembrie 2018- pentru proiectele încheiate, 31 decembrie 2019- pentru finanțele implementate, actualizări zilnice pentru plățile UE, etc.).
 • Datele pot fi explorate utilizând una dintre cele 4 opțiuni existente- nivel european, tema, țara și fond- acestea permițând și verificarea progresului investițiilor. Seturile de date pot fi vizualizate, încorporate în alte site-uri sau descărcate pentru a fi analizate.
 • Sursă generală de informare: https://ec.europa.eu/newsroom/regio/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=273&lang=default

Comisia Europeană a lansat la 1 iulie 2020, Agenda pentru competente în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței. În urma crizei, mulți europeni vor trebui să se recalifice sau să își îmbunătățească competențele pentru a se adapta la schimbările de pe piața forței de muncă.

 • Noua platformă Europass a fost deja lansată ca prima acțiune implementată a agendei pentru competențe și oferă orientări pentru elaborarea CV-ului, sugerează locuri de muncă și oferă oportunități de învățare adaptate, furnizând informații privind curentele în materie de competențe.
 • Sursa de informare https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196