Oportunități europene


Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Centru de învățare a limbilor străine al Consiliului local al municipalității Vic din Catalonia, Spania, caută parteneri (sau să se alăture unui consorțiu) pentru un proiect Erasmus+.

Vic este un oraș mediu cu 46.214 locuitori și o populație de emigranți de 27.58%, situat în apropierea Barcelonei.

Instituția este un centru de învățământ public loca, care are experiență în proiecte europene, fiind deschisă către alte parteneriate și oportunități/programe ale UE care vizează multilingvismul și educația ca instrumente pentru întărirea coeziunii și dezvoltarea cetățeniei democratice în societățile europene.Centru este deschis, de asemenea, oricărei propuneri de cooperare care vizează fonduri ale viitoarei perioade de programare financiare a UE.

O fișă de prezentare se regăsește în anexă.

Contact pentru detalii și manifestarea interesului: Ester Busquets Poblet, Anna Matavacas Roca- aula@vic.cat .

Fișă de prezentare


Data limită pentru manifestarea interesului: 13 iulie 2020

Asociația greacă non-profit „KEAN”, fondată în 2004 la AtenaGrecia, caută 5 parteneri din toata Europa pentru un proiect „Erasmus+” care implică tinerii. Organizația are ca scop dezvoltarea și implementarea de programe umanitare pentru protecția mediului social și fizic. Scopul său final este îmbunătățirea vieții tinerilor și a grupurilor sociale vulnerabile, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei, promovarea unei societăți mai bine organizate, cu respectarea drepturilor omului și a mediului, promovarea spiritului de voluntariat și familiarizarea cu noile tehnologii.

 • Entitatea are sucursale în alte 3 orașe grecești, 30 de persoane plătite, 40 de membri oficiali și aproximativ 80 de voluntari activi. 
 • Titlul propunerii: „Europa incluzivă” (fișa de prezentare în anexă)
 • Obiectivul general al proiectului este de a contribui la formarea societăților incluzive fără discriminare și a crește participarea socială a grupurilor vulnerabile.
 • Scurtă descriere: Pentru realizarea acestei inițiative, proiectul va încerca să creeze o rețea de organizații de tineret și tineri europeni care să dezvolte acțiuni pentru a combate fenomene precum discriminarea și xenofobia și pentru a asigura egalitatea tuturor în viața cotidiană. Grupurile de ambasadori locali, mobilitatea transnațională a tinerilor, diverse activități de sensibilizare și o platformă de participare online vor duce la un demers cu impact și îndeplinirea rezultatelor dorite.
 • Parteneri: sunt căutați 5 parteneri motivați din țările programului „Erasmus +”, din diferite teritorii situate la Est, Vest, Nord și Sud în Europa, care au experiență în domeniul tineretului și al incluziunii în rândul acestora, precum și o participare activă a grupurilor sociale vulnerabile. Contact: KARKA SOFIA, e-mail: karkaskean@gmail.com, tel: 0030 210 2692880
 • Procedura de aplicare pentru această propunere: Cei interesați de propunere, sunt rugați să depună o aplicație prin completarea formularul de identificare al partenerului (în anexă) cu numărul PIC și toate informatțiile necesare solicitate și trimiterea acestuia la contactul de mai sus, cu subiectul email-ului „European Youth together”. Toate aplicațiile pentru a deveni partener vor fi examinate și, celor selectați le vor fi solicitate mai multe informații.   

ANEXA 1

ANEXA 2

Fișa de prezentare


Perioada de depunere a cererilor: 25 iunie 2020 – 15 iulie 2020

Academia europeană și ibero-americană a Fundației spaniole Yuste (regiunea Extremadura) oferă 200 de subvenții pentru finanțarea taxei de formare universitară pentru patru cursuri ale programului online Campus Yuste, care vor avea loc în septembrie și octombrie 2020 și sunt incluse în cea de-a XXI-a ediție internațională de vară-toamnă a cursurilor Universității din Extremadura.

 • Scopul acestui program de formare este de a dezvolta cursuri și întâlniri multidisciplinare specializate, menite să încurajeze dezbaterea și reflecția în rândul studenților, cercetătorilor și profesioniștilor privind procesul de construcție și integrare europeană, precum și problemele europene actuale și alte aspecte legate de istoria și memoria Europei și a spațiului ibero-american.
 • Ca urmare a situației provocate de COVID-19, care impune restricții de circulație a persoanelor, măsuri preventive și recomandări pentru distanțarea socială, cursurile programate pentru ediția 2020 a Campusului Yuste se vor desfășura în variantă online, astfel că prezența și participarea beneficiarilor subvențiilor acordate va fi telematică.
 • Profilul candidaților: cetățeni sau rezidenți ai UE, care nu au mai beneficiat de granturi ale acestei academii sau pentru un curs similar, înscriși sau absolvenți de cel mult 2 ani ai unui parcurs universitar recunoscut în UE pentru obținerea unei diplome de licență, de profesor, de inginer tehnic sau arhitect, unei diplome de master universitar sau de doctorat.
 • Sunt oferite 50 de granturi pentru fiecare dintre următoarele teme:

1. Politicile de coeziune și solidaritatea în UE”, 14-18 septembrie : https://www.fundacionyuste.org/en/cohesion-and-solidarity-policies-in-the-european-union/ – În cadrul acestui curs, o atenție speciala va fi acordată celor patru aspecte complementare ale acestor politici, care sunt cele mai definitorii și prioritare: (a) coeziunea economică și măsurile de armonizare fiscală; (b) politicile de coeziune socială și promovarea cetățeniei europene; (c) acțiuni pentru coeziunea teritorială și dezvoltarea echilibrată a spațiului european; (c) politicile de solidaritate între generații prin sisteme publice de pensii. Fiecare dintre aceste subiecte va face obiectul sesiunilor de analiză, de lucrări și discuții relevante, într-un format care va include atât prezentarea explicativă contextualizată, cât și un forum corespunzător pentru dialog și dezbatere între vorbitori și participanții la curs.

2. Charles V și Marea: călătoria lui Magellan și Era spațială”, 21-25 septembriehttps://www.fundacionyuste.org/en/charles-v-and-the-sea-the-magellan-elcano-circumnavigation-voyage-and-the-spice-era/ 

3. “Dialoguri iberice șsi transatlantice. Identități în contact”, 29 septembrie – 3 octombriehttps://www.fundacionyuste.org/en/iberian-and-transatlantic-cultural-dialogues-identities-in-contact/

4. Nemultumirea socială și schimbările politice în America Latină: Imperativul ODD-urilor 16 și 17” , 5-9 octombriehttps://www.fundacionyuste.org/en/social-discontent-and-political-changes-in-latin-america-the-imperative-of-sdgs-16-and-17/


Drogheda Community Services – o organizație din Drogheda (Irlanda) care activează pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor – dorește să se implice ca partener în proiecte Europa pentru cetățeni. Mai multe informații despre organizație în documentul atașat.

 • Aplicanții interesați de cooperare sunt rugaţi să contacteze direct organizația.

Fișă de prezentare


În anul 2020, cea mai mare întâlnire anuală de la Bruxelles dedicată politicii de coeziune ”Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor” se va desfășura, cu respectarea regulilor de distanțare socială, sub deviza ”Relansare. Europa. Îmreună” pe trei teme:

 1. 5-9 octombrie 2020: responsabilizarea și participarea cetățenilor;
 2. 12-15 octombrie 2020: coeziune și cooperare;
 3. 19-22 octombrie 2020: Europa ecologică (în cooperare cu evenimentul anual Green Week).
 • Înscrierile pentru participare la seminarii, ateliere și conferințe sunt prevăzute a fi deschise la mijlocul lunii iulie 2020.

Laterna Magică – o organizație nonprofit din Budapesta (Ungaria) – caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.3 Proiecte ale organizațiilor civile. Proiectul cu titlul ”COLORFUL EUROPE. Celebration of Minorities” se adresează grupurilor minoritare din Europa (religioase, lingvistice, etnice, culturale) pentru a consolida cetățenia activă și a promova dezbateri legate de statutul minorităților în societățile europene. Mai multe informații în documentul atașat.

Fisă de prezentare


În data de 28 mai 2020, Comisia Europeană a făcut o nouă propunere pentru bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027. În cadrul acestei noi propuneri, Programul CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) care include și programul Europa pentru cetățeni, are un buget de 761 milioane Euro (pentru 7 ani și toate țările participante la program), comparativ cu propunerea din 2018 care a fost de 947 milioane de Euro.

 • European Civic Forum, rețea transnațională care adună laolaltă peste 100 de asociații și ONG-uri din cele 27 de state membre ale UE, a lansat o scrisoare liderilor europeni ce poate fi consultată și semnată la adresa: https://civic-forum.eu/publications/open-letter/letter-to-eu-and-national-leaders .
 • Vă îndemnăm să vă alăturați tuturor demersurilor întreprinse de diferite organizații europene pentru a influența hotărârile decidenților europeni referitoare la sumele ce se impun alocate proiectelor legate de cetățeni, cetățenia europeană și societatea civilă.

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, vă informează că, marți, 16 iunie 2020, a publicat un corrigendum care aduce schimbări importante documentației aferente schemei de granturi mici Acces la finanțare – 2020. Vă transmitem anunțul spre informare și și totodată vă adresăm rugămintea de a-l disemina colaboratorilor/partenerilor și altor entități interesate de acest apel de proiecte, deoarece ne dorim ca aceste informații să ajungă la cât mai multe autorități publice locale.

 • Schimbări importante în privința apelului Acces la finanțare 2020:
 • Prin intermediul unui corrigendum https://dezvoltare-locala.frds.ro/wp-content/uploads/2020/06/SGM2_2020_CORRIGENDUM.zip publicat marți, 16 iunie 2020, Fondul Român de Dezvoltare Socială a prelungit până la data de 17 iulie 2020 termenul limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului Acces la finanțare 2020 și a adus și alte modificări importante documentației aferente apelului.
 • Astfel, a fost schimbată modalitatea de depunere a proiectelor, acestea urmând a fi transmise prin intermediul unei platforme online, a fost introdusă necesitatea deținerii semnăturii digitale în vederea depunerii dosarului cererii de finanțare și au fost clarificate aspecte cu privire la procesul de consultare comunitară necesar pentru fundamentarea proiectului și cu privire la organizarea evenimentelor de promovare a proiectului, în situații excepționale, precum cele generate de instituirea stării de urgență sau de alertă.
 • Autoritățile locale interesate să depună o cerere de finanțare în cadrul apelului sunt sfătuite să studieze cu atenție toate modificările introduse prin corrigendum, înainte de a finaliza și depune proiectul.
 • Pentru informații complete despre modul în care fondurile pot fi accesate, vă invităm să consultați pagina dedicată apelului Acces la finanțare 2020: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/.

Termen limită de depunere a candidaturilor pentru subprogramul Mediu: 16 iulie 2020 (pentru majoritatea proiectelor), 06 octombrie 2020 (pentru subprogramul Climă)

 • Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiune în domeniul climei. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă. Pentru perioada 2014-2020 bugetul LIFE este de 3,46 miliarde euro, din care 2,59 miliarde euro sunt destinate subprogramului Mediu şi 0,86 miliarde euro subprogramului Acţiune pentru climă.
 • Rata maximă de cofinanțare (RMC) din partea programului LIFE poate ajunge la 55% pentru proiecte de bune practici, proiecte demonstrative sau proiecte pilot precum și pentru proiecte de informare, conștientizare și diseminare. Proiectele LIFE Natură și Biodiversitate au o RMC de 60% dar pot ajunge la o rată de 75% pentru proiecte care abordează specii sau habitate prioritare.
 • Comisia Europeană invită persoanele juridice (entitățile) înregistrate în Uniunea Europeană (UE) să prezinte propuneri pentru apelul de propuneri pentru granturile de acțiune LIFE 2020. Apelul acoperă propuneri pentru ambele subprograme LIFE: LIFE Mediu si LIFE Clima. Termenele limita de depunere de proiecte pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals .
 • Vă rugăm să țineți cont de faptul că termenul limită de depunere a candidaturilor pentru subprogramul Mediu este 16/07/2020 pentru majoritatea proiectelor, în timp ce pentru subprogramul Climă termenul este 06/10/2020.
 • Propunerile pot fi depuse de persoane juridice (entități) înregistrate în Uniunea Europeană. Solicitanții se pot încadra în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) organizații comerciale private și (3) organizații private necomerciale (inclusiv ONG-uri). Pentru informații suplimentare, solicitanții pot consulta„pachetul de depunere a candidaturii” pentru apelul la proiecte LIFE 2020. „Pachetele de depunere si de evaluare a candidaturii” conțin explicații complete și detaliate cu privire la eligibilitate, proceduri, ratele de cofinanțare precum și alte detalii relevante. Acestea pot fi descărcate din link-ul https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.
 • Dacă aveți neclarități sau aveți nevoie de îndrumare, vă încurajăm să contactați  experții Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), mandatată de Comisia Europeană pentru gestionarea programului LIFE. 
 • Puteți trimite întrebările dvs. la adresele de e-mail: EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
  Vă rugăm să începeți titlul email-ului dvs. cu “Romanian proposal…”.
  Vă rugăm să menționați în e-mail-ul dvs. dacă puteți  discuta despre idea dvs. de proiect atât în limba română cât și în limba engleză.
 • Pentru informații generale despre cine poate depune o propunere de proiect, cum se construieste un proiect LIFE și alte întrebări frecvente vizitați site-ul: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals sau consultati filmul de promovare a programului LIFE în limba română  https://www.youtube.com/watch?v=fqO4zhzqspo 
  De asemenea, puteți urmări prezentările din cadrul evenimentelor de promovare a programului LIFE 2020 (de ex. LIFE EU Info Day din data de 30.04.2020), înregistrările webinarelor (în limba engleză) precum și informații despre cum să pregatesti o aplicație de calitate, la adresa https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day
 • Mai multe ghiduri despre cum să scrieți și să implementați cu succes un proiect LIFE găsiți la adresa  http://www.mmediu.ro/categorie/ghiduri-life/224
 • Pentru alte detalii despre Programul LIFE 2020, vă rugăm accesați Punctul Național de Contact LIFE: Marisanda PÎRÎIANU – DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, București, România, Tel.: 004 021-408.95.87, e-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro  ; Carmen Mădălina COZMA: Project Manager proiect ”LIFE – Creșterea Capacității Instituționale”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor București, România, Tel.: 004 021-408.96.09, mobil: +40746248590/ +40733041001; E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro

 

Data limită pentru depunerea candidaturilor: 13 iulie 2020

Informare de presă emisă de Comisia europeană privind lansarea cererii de candidaturi pentru programul „Youth4Regions-programul pentru jurnaliști aspiranți” care ajută studenții la jurnalism și jurnaliștii tineri să descopere ce face Uniunea Europeană în regiunea lor.

 • Această inițiativă oferă instruiri despre jurnalismul și politica regională a Uniunii Europene și șansa de a primi mentorat de la jurnaliștii consacrați din țara de origine;
 • Tinerii jurnaliști vor face vizite la sediile mass-media pentru afaceri europene și la instituțiile Uniunii Europene;
 • Programul „Youth4Regions” oferă oportunitatea unică de a lua parte ca jurnalist în excursiile de presă ale Comisiei Europene în statele membre;
 • Jurnaliști aspiranți vor avea activități alături de jurnaliștii renumiți în cadrul „Săptămânii regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană(ERWC), cel mai mare eveniment european dedicat politicii regionale și proiectelor/inițiativelor de la nivel local/județean/regional care au loc anual la Bruxelles”;
 • Formularul cererii de candidatură este deschis și completat la adresa: https://youth4regions.tw.events/
 • Sursa de informare: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions

Termen limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 13 iulie 2020

Comisia Europeană a lansat cererea de candidaturi pentru programul „Youth4Regions – programul pentru jurnaliști aspiranți” care ajută studenții la jurnalism și jurnaliștii tineri să descopere ce face UE în regiunea lor.


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 iulie 2020

Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte pentru finantarea unor actiuni de cooperare între societatea civilă din UE și cea din Statele Unite ale Americii. Fondurile fac parte din Intrumentul de parteneriat pentru cooperare cu țările terțe.

 • Titlul cererii: Să învățăm să cunoaștem Europa, dialogul transatlantic al societății civile și construirea unui parteneriat pentru viitorul ocupării forței de muncă – 2020
 • Context: Efectele combinate ale globalizării, schimbărilor tehnologice, de mediu, climatice și demografice transformă piața muncii. Împreună, UE și SUA reprezintă 50% din PIB-ul global și ambele se confruntă cu provocările și oportunitățile globale care decurg din această transformare. Prin urmare, este important ca diferite părți interesate, inclusiv administrațiile și factorii de decizie, organizațiile societății civile, partenerii sociali, asociațiile profesionale (inclusiv sindicatele/federațiile), cercetătorii și mediul academic din ambele părți ale Atlanticului să facă schimb de bune practici, analize și recomandări, precum și să favorizeze alianțele strategice, completând alte dialoguri politice formale, cum ar fi Grupul de lucru SUA-UE privind ocuparea forței de muncă și problemele legate de muncă/ocupare.
 • Temele abordate de proiecte trebuie să țină cont de prioritățile CE pentru perioada 2019-2024 și de Pactul ecologic european, spre exemplu: energia, economia circulară, biodiversitatea, economia digitală, comerțul și investițiile, democrația și transparența, cooperarea în domeniul reglementării, digitalizarea (impactul noilor tehnologii asupra ocupării forței de muncă, piața muncii, dialogul social, protecția socială și lanțurile globale de aprovizionare într-o lume a muncii în schimbare), schimbarea demografică și îmbătrânirea, noile competențe, educația, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții pentru tranziții pe piața muncii.
 • Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 iulie 2020 ; într-o primă fază, se evaluează doar o notă de concept, urmând ca, după această etapă, să fie solicitată aplicația integrală, doar pentru solicitanții care au primit un răspuns pozitiv (data limită 6 octombrie).
 • Eligibilitate: ONG-uri, organizații non-profit, grupuri comunitare locale, școli și universități, instituții culturale, asociații locale care promovează schimburile socio-culturale de-a lungul Atlanticului, camere de comerț, centre asociative, sindicate și federații, etc.
 • Precizare: cererea este împarțită în 3 priorități concretizate prin 3 loturi. Entitățile din UE sunt eligibile doar pentru loturile 2 si 3. Eligibilitatea ține cont și de aceste loturi, de asemenea, pentru fiecare lot sunt prevăzute anumite tematici la care să se înscrie activitățile proiectului.
 • Buget: 1.600.000 €; se acordă până la 80% cofinanțare.

Fișa de prezentare


Data limită de depunere a aplicațiilor: 28 iulie 2020

Comisia Europeană  a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte pentru finanțarea unor acțiuni de mobilitate, cooperare și schimb de experiență în domeniul tineretuluiCererea face parte din programul european „Erasmus+”, acțiunea-cheie 3 „Sprijin pentru reformarea politicilor”.

 • Titlul cererii: „Tineretul european împreună”
 • Context: Datorită crizei profunde cauzate de pandemia COVID-19 și a efectelor sale asupra societății, azi, mai importante ca niciodatată, sunt: solidaritatea în Europa, disponibilitatea de a colabora, angajamentul tinerilor de a arăta spirit comunitar.
 • Inițiativa urmărește să reunească tineri europeni de pe întregul continent european.
 • Proiectele „European Youth Together” își propun să creeze rețele care să promoveze parteneriate regionale, derulate în strânsă cooperare cu tinerii din Europa (țările eligibile).
 • Buget: 5.000.000€, se acordă până la 80% cofinanțare.
 • Public-țintă : publicul larg (în special tinerii din zonele urbane – elevii, studenții și profesorii), fermierii și părțile interesate care activează în zonele rurale/agricole.
 • Eligibilitate: ONG-uri implicate în activități de tineret, organizații non-profit publice și private și autorități locale, regionale, și naționale din statele membre, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Islanda, Norvegia și Lichtenstein.
 • Precizare: evaluarea și monitorizarea implementării proiectelor care sunt depuse și, eventual, aprobate pentru cofinanțare, se face direct la Bruxelles, de către Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură(EACEA),și nu de către Agențiile Naționale Erasmus+. Această cerere are la bază Programul anual de lucru 2020 al Comisiei pentru programul „Erasmus+”

Fisă de prezentare


Consultarea online este deschisă până la: 30 iulie 2020

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online privind revizuirea Regulamentului care reglementează trasferurile de deșeuri la nivel transfrontalier (RTD)

 • Cine poate participa la consultare: toți cetățenii și comunitatea largă de părți interesate.
 • Consultarea va reuni atât opinii generale ale publicului cu privire la provocările legate de transferul deșeurilor, cât și informații și opinii mai detaliate ale autorităților publice, experților și actorilor privați implicați în transportul și gestionarea deșeurilor.
 • Formularul poate fi completat în română la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WasteShipmentRegulationPublicConsultation?surveylanguage=ro
 • Pentru cei care nu au mai participat la o consultare publică europeană, înregistrarea în sistemul ECAS este obligatorie: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgl
 • Contact direct pentru mai multe detalii despre această consultare și despre acțiunile europene în domeniul transferului de deșeuri: ENV-WASTE-SHIPMENTS@ec.europa.eu 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 30 iulie 2020
 
Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte privind accesul la informare și cooperare în domeniul detașării forței de muncă.
 • Program: EaSI 2014-2020 – Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

Data limită pentru manifestarea interesului: 31 iulie 2020
 
Istanbul Avrupa Araştırmaları Derneği (İAAD), organizație a societăţii civile din Istanbul, a lansat un apel de parteneriat în vederea construirii de consorții pentru participare şi structurării de propuneri de proiecte de calitate pentru viitoarele cereri „ERASMUS+”, componenta Tineret 2020-2027.
 • Prezentarea organizaţiei:IAAD are o experiență în acest domeniu concretizată prin derularea a 13 proiecte ERASMUS+ din 2017 până în prezent (detalii în anexe – fişa PIC a IAAD). Ultimul proiect câștigător, complet conceput şi depus de IAAD, este „B-SPORT+”, implementat de un consorțiu cu 10 parteneri (https://sites.google.com/view/iaad-research/erasmus/hepa-sport/b-sport). În plus, IAAD se dezvoltă în prezent ca o interfață între știință, societate şi companii, pentru domenii precum cercetarea şi dezvoltarea, educația şi formarea, inovația socială şi antreprenoriatul.
 • Scopul propunerii:În ceea ce privește actuala propunere de colaborare, IAAD a primit o serie de solicitări de proiectare, pregătire, organizare şi depunere de propuneri pentru apelurile viitoare ERASMUS +. În acest context, organizația lansează un sondaj şi o căutare mai largă care urmează să fie finalizate până în august 2020 pentru a construi propuneri de proiecte:
  • 1. bazate pe realităţi locale;
  • 2. care să răspundă şi solicitărilor strategiei reînnoite a UE pentru tineret, propusă de Comisia Europeană pentru 2019-2027.
 • După transmiterea pe email a formularului PIC din anexă către persoana de contact menționată, completat cu datele specifice ale potențialului partener interesat, va urma un scurt chestionar trimis de IAAD, pentru a începe procesul de selecție.
 • Contact direct pentru manifestarea interesului: până cel târziu 31 iulie 2020, Bruno SILVA, brunoiaad2015@gmail.com, telefon general: +90 533 432 65 05, Skype: mcelleuropa
 • Anexe1. PIF-ul IAAD; 2. formularul PIF care trebuie completat de către parteneri (după ce ați completat fișierul, salvaţi-l înlocuind cuvântul „Name” cu acronimul sau numele organizației/entității dvs. şi cuvântul „Country” cu Romania).

Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor: 31 iulie 2020

Direcția generală MARE a Comisiei Europene a lansat o cerere de propuneri de proiecte concentrată pe cofinanțarea acțiunilor care vizează întărirea cooperării regionale în materie de colectare a datelor referitoare la pescuit.

 • Cofinanțările sunt prevăzute prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM). În cadrul actualului Regulament al UE privind cadrul pentru colectarea datelor au fost create Grupuri regionale de cooperare (GRC) pentru a facilita colaborarea între statele membre (SM) din aceeași regiune marină sau în anumite activități de pescuit cu privire la colectarea datelor.  
 • Următoarele GRC-uri au fost stabilite de către CE:
  – GCR Baltic (RCG Baltic, acronim în engleză)
  – GCR Atlanticul de Nord (RCG NA)
  – GCR Marea Nordului și Arcticul de Est (RCG NS&EA)
  – GCR Marea Mediterana și Marea Neagra (RCG Med&BS); statele membre ale acestui grup sunt următoarele: Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, Franța, Italia, România, Spania
  – GCR Pescuitul pe distanțe lungi (RCG LDF)
  – GCR Zona pelagică/pescuitul la adâncime (RCG LP).
 • Prin această cerere de propuneri de proiecte se urmărește sprijinirea Grupurilor Regionale de Cooperare cu informații care să corespundă nevoilor din teritoriu, de la nivel local/regional.
 • Eligibilitatea partenerilor care pot face parte din consorțiul de proiect: organizații non-profit (publice sau private), autorități publice locale, regionale și naționale, universități, centre de cercetare, instituții de educație, etc. 
 • Buget disponibil: 1.300.000€; cofinanțare de până la 85%. Comisia estimează să cofinanțeze 6-8 proiecte în valoare de 200.000 €.

Fișă de prezentare


Data limită: 01 septembrie 2020

Sonairte – The National Ecology Centre (din Laytown, Irlanda) dorește să se implice ca partener în proiecte la Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile, pe teme de promovare a solidarității și de dialog intercultural, înțelegere reciprocă și combaterea stigmatizării migranților.

Fișă de prezentare – limba engleză


Data limită: 02 septembrie 2020

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG).


Termene-limită pentru depunerea propunerilor: 1 și 10 septembrie 2020

Comisia Europeană deschide în data 5 martie și 1 mai 2020 o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, aria „Provocări societale”, componenta “Energie eficientă, sigură și curată”.

Fișă de prezentare


Consultarea online este deschisă până la: 11 septembrie 2020

Comisia Europeană a lansat o consultare online privind politica de promovare a PAC care, în această perioadă de programare, a introdus un nou set de instrumente de politică în cadrul primului și al celui de al doilea pilon al său, având ca scop consolidarea unei producții viabile de produse alimentare, performanța de mediu și dezvoltarea teritorială echilibrată a agriculturii UE.

 • Politica de promovare a UE ajută producătorii să își vândă mărfurile pe o piață globală din ce în ce mai competitivă și, în același timp, să creeze locuri de muncă și creștere economică pe plan local.
 • Precizare: baza legală a politicii de promovare a PAC este Regulamentul UE nr. 1144/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1144&from=RO; biroul UNCJR de la Bruxelles a comunicat în fiecare an începând cu 2016, în luna ianuarie, cele 2 cereri de propuneri de proiecte care au urmărit cofinanțări pentru promovare a produselor agricole, sume care, spre exemplu, în 2020 au ajuns la 200 milioane de euro.
 • Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultura și Alimente (CHAFEA) gestionează direct programele de informare și de promovare propuse de mai multe țări („programe multinaționale”), în timp ce statele membre și Comisia Europeana gestionează în comun programele de informare și de promovare propuse de o singură țară („programe simple”).  
 • Actuala consultare publică face parte din evaluarea reformei politicii Uniunii de promovare a produselor agricole. În special, vor fi supuse investigației măsurile adoptate în cadrul programelor anuale de lucru pentru 2016, 2017 si 2018, inclusiv programele de promovare (acțiunile de promovare pe piața UE și în țările terțe, prezentate de organizațiile care formulează propuneri), și măsurile luate la inițiativa Comisiei (misiuni la nivel înalt, târguri comerciale, campanii proprii și servicii de asistență tehnică).  
 • Această consultare publică este realizată de Direcția Generală Agricultura și Dezvoltare Rurală, Unitatea C.4 „Monitorizare și evaluare”.
 • Completarea chestionarului va dura aproximativ 20 minute.  
 • Consultarea online este deschisă până la 11 septembrie 2020, iar formularul poate fi completat în limba română la adresa electronică: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation_Promotion_Survey2020?surveylanguage=ro (înregistrarea în sistemul ECAS al CE este obligatorie: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi).
 • Contact direct pentru mai multe detalii (dacă este nevoie): agri-evaluation@ec.europa.eu
 • Sursa generală de informare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 septembrie 2020

Comisia Europeană a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului ”Orizont 2020” prin care se acordă sprijin pentru IMM-urile și companiile de tip start-up inovatoare.

 • Titlul cererii: ”Învățare reciprocă și instrumente și resurse comune pentru schemele naționale/regionale care sprijină proiectele de inovare ale IMM-urilor și start-up-urilor”
 • Pe pagina oficială a cererii se află o platformă de propuneri de parteneriat.
 • Termen limită: 22 septembrie 2020.
 • Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.

Fișa de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 01 octombrie 2020

Uniunea Europeană, prin programul „Europa Creativă” 2014-2020 și rețeaua paneuropeană Europa Nostra, recompensează anual cele mai bune realizări în domeniul prezervării și valorificării patrimoniului cultural. Sunt celebrate excelența și dăruirea arhitecților, meșterilor artizani, voluntarilor, școlilor, comunităților locale, proprietarilor de patrimoniu și mass-media.

 • Se vor acorda până la șapte Mari Premii (recompensate cu 10.000E) pentru cele mai bune proiecte selectate. Un proiect va primi Premiul „Publicului” pe baza de vot online, realizat pe site-ul web al Europa Nostra.
 • În ediția din anul 2020 se vor acorda premii pentru patrimoniul european/Premiile Europa Nostra, iar în anul 2021 se vor acorda două premii speciale ILUCIDARE: unul pentru inovație în ceeea ce privește patrimoniul și celălalt pentru excelență în relații internaționale bazate pe patrimoniu.
 • Eligibilitate: Autoritățile publice locale și regionale din UE și țările participante la program.
 • Pentru premiile UE pentru Patrimoniul Cutural: asociații, autorități locale și regionale, centre de cercetare, școli, universități, federații și sindicate, ONG-uri, persoane fizice(numai pentru categoria 3) etc., din toate țările participante la programul „Europa Creativă” (inclusiv România).
 • Pentru premiile Europa Nostra se poate aplica NUMAI dacă țara de origine a candidaturii nu se află pe lista țărilor eligibile pentru patrimoniul cultural: Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Sfântul Scaun, Kosovo, Lichtenstein, Monaco, Federația Rusă, San Marino, Elveția și Turcia.
 • O candidatură poate fi depusă de orice persoană strâns legată de proiect, cu condiția includerii în candidatură a autorizației de la proprietarul clădirii sau sitului (pentru categoria Conservare), autorul sau proprietarul studiului sau proiectului (pentru categoria Cercetare și categoria Educație, formare și sensibilizare) sau de la candidat (pentru contribuția exemplară la categoria Patrimoniu).
 • Premiile sunt acordate pe baza a 4 categorii: Categoria 1: ConservareCategoria 2: CercetareCategoria 3: Serviciul dedicat de către persoane fizice sau organizațiiCategoria 4: Educație, formare și sensibilizare.
 • Arii/domenii: situri arheologice, patrimoniul arhitectural, extinderi sau modificări de construcții sau noi proiecte de construcții în zonele istorice, structuri de inginerie și situri industriale, peisaje culturale (medii istorice sau peisaje urbane, orașe, locuri, străzi, parcuri etc.), patrimoniul material (opere de artă și colecții unice sau obiecte de artă istorice), patrimoniul cultural imaterial, situri de patrimoniu religios.
 • Dosarele de candidatură trebuie completate doar în engleză sau franceză.
 • Contact pentru detalii: eb@europanostra.org sau +31 70 302 40 52
 • Sursa de informare și documentația aferentă depunerii candidaturilor: https://www.europeanheritageawards.eu/apply/

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 02 octombrie 2020

Comisia Europeană anunță deschiderea primei cereri de propuneri de proiecte din cadrul ”European Cities Facility”.

 • EUCF abordează două bariere fundamentale pentru investițiile în energie durabilă:
       – Lipsa capacității financiare și legale a autorităților locale
       – Lipsa de agregare a proiectelor mai mici fragmentate și lipsa de atractivitate pentru sectorul financiar.
 • Eligibilitate: municipalități/autorități locale, asociații/grupări ale acestora
 • Buget: 60.000 Euro/proiect 

Fișa de prezentare


Data limită de depunere a aplicațiilor: 28 octombrie 2020

Comitetul European al regiunilor (comisia ECON pentru ”Regiunea Europeană Întreprinzătoare”) anunță reluarea procesului de depunere a aplicațiilor. Această ediție vizează încurajarea regiunilor și orașelor UE să dezvolte strategii de stimulare a antreprenoriatului și a IMM-urilor, ținând cont de impactul crizei Covid-19.

 • Criza sanitară a impus o serie de modificări: – cererile de candidatură s-a redeschis, extinzând implementarea etichetei REI pe doi ani 2021-2022;
 • Tema principală a acestui apel special pentru cereri EER 2021-2022 este ”Antreprenoriatul, pentru o redresare durabilă”.
 • Pentru mai multe informații accesați linkul: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Termenul limită de depunere a cererilor de acreditare Erasmus: 29 octombrie 2020
Data orientativă a publicării rezultatelor selecției: 16 februarie 2021

Comisia Europeană a deschis la data de 30 mai 2020, o cerere de acreditare pentru viitorul program Erasmus: Programul UE pentru educație, tineret și sport pentru perioada 2021-2027.

 • Prezenta cerere de propuneri este publicată pentru a facilita depunerea cererilor de către potențialii beneficiari ai granturilor. Biroul UNCJR de la Bruxelles va comunica toate aspectele necesare referitoare la adoptare, în cazul în care vor exista modificări la actuala propunere a Comisiei. Acreditarile Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizațiile de învățământ și formare profesională care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.
 • Eligibiliate orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul; solicitanții stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate la program sunt eligibili pentru a depune o cerere de acreditare Erasmus.
 • Nu este necesară o experientă anterioară cu Erasmus+(2014-2020).
 • Procedură de selecție:în mod excepțional, pentru prezenta cerere de acreditare vor fi constituite două proceduri de cerere separate: procedura standard, deschisă tuturor solicitanților eligibili și procedura simplă, deschisă organizațiilor care dețin o carta pentru mobilitate în învățământul profesional și tehnic din cadrul Erasmus+.
 • Condițiile, normele și procedurile detaliateale prezentei cereri de acreditare se regăsesc în regulamentul de depunere a cererilor, la următoarea adresă de internet:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls2020-erasmus-accreditation
 • Agenția Erasmus pentru România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Data limită pentru depunerea aplicației: 31 octombrie 2020

Fondul European de Investiții (FEI) și Comisia Europeană a lansat, începând cu 22 aprilie 2020, o nouă facilitate-pilot de garantare în scopul ameliorării accesului la finanțare pentru persoanele și organizațiile care doresc să investească în competențe și în educație (Facilitatea-pilot C&E).

 • Facilitate-pilot C&E va asigura, într-o primă fază, un fond UE de garantare de până la 50 de milioane EUR, sprijint de Fondul European pentru Investiții Strategice(FEIS), prin care se va declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din Europa, în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 milioane EUR.
 • Eligibilitate: instituții financiare, universități și centre de formare profesională sau orice altă entitate publică sau privată care poate îndeplini rolul de intermediar financiar dedicat, care are capacitatea de a crea noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți, organizații educaționale și pentru întrepinderi.
 • Benificiarii finali: studenții/cursanții, organizațiile/entitățile implicate în educație și formare, spre exemplu, creșele și grădinițele, furnizorii de servicii de educație timpurie și alte oraganizații similare, întrepinderi care facilitează și contribuie la eforturile de transformare a competențelor forței lor de muncă.
 • Detalii privind această cerere de exprimare a interesului și sursa de informare: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm

Perioada de desfășurare: 01 mai 2021 – 30 septembrie 2021

Programul Europa pentru Cetățeni este programul comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene care își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.

 • Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.
 • În acest context, Finnish Federation of Graduate Women – FFGW (Federația finlandeză a femeilor cu studii superioare) caută parteneri pentru un proiect pe Măsura 2.3 – Proiecte ale societății civile, ce vizează soluții practice și recomandări de politici, la nivel local și european, prin promovarea de măsuri pentru îmbunătățirea pensiilor și promovarea egalității pensionarilor.
 • FFGW, în calitate de coordonator de proiect, urmărește crearea unui parteneriat format din maxim 4 organizații, scopul principal fiind acela de a promova egalitatea între bărbați și femei, în particular pentru categoria pensionarilor și participarea activă la procesul de reașlizare a politicilor Uniunii Europene în vederea favorizării unor condiții superioare pentru angajarea femeilor, conștientizarea inegalității pensiilor și adoptarea de măsuri care să atenueze distanța între genuri.
 • Proiectul se va desfășura în perioada: 01.05.2021-30.09.2021.
 • Mai multe informații se pot obține la următoarele adrese web: https://europapentrucetateni.eu/https://www.facebook.com/europapentrucetatenihttps://akateemisetnaiset.fi/in-english/ 
 • E-mail: auli.ojala2@gmail.com ; noora.arajarvi@eui.eu 

Portalul Uniunii Europene privind achizițiile publice TED (Tenders Electronic Daily) a creat o subpagină specială pentru ofertele legate de Covid-19: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx , pentru a facilita accesul autorităților de sănătate la licitațiile legate de actuala criză sanitară.

 • Lista completă a ofertelor din domeniul echipamentelor medicale este disponibilă, oferind informații clasificate după titlu, țară, data publicării și termenul limită, inclusiv link-uri către specificațiile licitației respective.

Pe pagina Comisiei Europene https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/europe-citizens-efc-0/europe-citizens-reference-documents a fost postat Programul de lucru anual 2020 al Programului Europa pentru cetățeni (Annual Work Programme 2020) împreună cu anexa corespunzătoare. (Atașat regăsiți cele 2 documente)

Fișă de prezentare (în limba engleză)


În contextul actualei crizei sanitare de Covid-19, pe 5 mai 2020, Comisia europeană a lansat o nouă platformă europeană, al cărei obiectiv este de a ajuta artiștii și profesioniștii din sectoarele culturale și creative să împărtășească idei, inițiative și bune practici pe timpul crizei. Sectoarele culturale au fost profund afectate de Covid-19, fiind printre primele care au fost nevoite să-și întrerupă activitățile și, probabil, printre ultimele care își vor relua o funcționare optimă. 

 • În acest context, Comisia europeană a decis să intervină prin mai multe măsuri luate recent, în concordanță cu atribuțiile care îi revin prin Tratate,ținând cont de faptul că ea doar completează politica culturală a statelor membre, mai ales în ceea ce privește protejarea patrimoniului cultural, cooperarea între instituțiile culturale din mai multe țări și promovarea mobilității profesioniștilor din sectorul cultural.
 • Toate detaliile se regăsesc la adresa: https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-how-eu-responds-outbreak-support-cultural-and-creative-sectors_en.
 • Platforma „CREATIVES UNITE” este organizată pe sectoare de activitate (audiovizual, muzică, patrimoniu cultural, festivaluri, etc.), pe acțiuni (finanțare, bune practici, inițiative, evenimente, etc.) și pe regiuni (Europa sau internațional). Acestă platformă este gestionată de Rețeaua Europeana a Hub-uri pentru „Europa Creativa” și Institutul Goethe, ca parte a Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Patenting, un proiect pilot co-finanțat de UE al cărui obiectiv principal este sprijinirea ecosistemelor sănătoase și durabile pentru industriile culturale și creative – CCI).

Termene-limită pentru depunerea propunerilor: în funcție de tipul de acțiune (detalii conform fișei de prezentare); cu mențiunea că, pentru acțiunea ,,Eticheta de calitate”, cererile pot fi depuse permanent.

Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului ”Corpul European de Solidaritate”, cererea de proiecte 2020 lansată la data de 11 noiembrie 2019.

 • Corpul European de Solidaritate este inițiativa Uniunii Europene care oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a  se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.
 • Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului European de Solidaritate:
  – proiecte de voluntariat;
  – echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată;
  – stagii și locuri de muncă;
  – ”eticheta de calitate”;
  – parteneriate de voluntariat ( acorduri specifice în cadrul cooperării Africa-Caraibe-Pacific 2018-2020).
 • Bugetul estimat al cererii: 117.650.000 €.
 • Eligibilitate: orice organism public sau privat , grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate din cele 28 de state membre ale UE, țări candidate, țări ale Spațiului Economic European și țări partenere (Republica Moldova este eligibilă).
 • Detalii pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro

Fișă de prezentare


Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, „Erasmus+”.

 • Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului; pot solicita finanțare și grupuri de tineri active, care nu sunt constituite în organizații.
 • Bugetul total al cererii 2019: 3.207,4 milioane €; detalii privind cofinanțările și sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.

Fișă de prezentare