Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Data limită pentru depunerea propunerilor: 19 septembrie 2019  

Comisia Europeană , prin Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual de la Bruxelles, invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului ” Corpul european de solidaritate”. Tinerii (18-30 ani) care fac parte din ” Corpul european de solidaritate” trebuie să respecte și să accepte misiunile și principiile inițiativei.
Detalii pe portalul european https://europa.eu/youth/solidarity.ro

Eligibilitate: orice organism public sau privat care deține o acreditare ”Erasmus+” pentru voluntariat sau un certificat de calitate pentru voluntariat valabil la data limită de depunere a cererilor, grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate.

Buget: 1.018.328  €
Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 23 iulie 2019  

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă un risc de radicalizare” a cărei finanțare este prevăzută în programul său de lucru pentru 2019. Această cerere vizează sprijinirea proiectelor din domeniul sportului derulate de organizațiile și federațiile sportive care cooperează cu autoritățile publice (inclusiv municipalitățile), cu actorii locali și cu societatea civilă. Proiectul se va concentra asupra prevenirii radicalizării, în special ajutând tinerii care riscă excluderea și radicalizarea să se integreze mai bine în societatea în care trăiesc. Acțiunile se vor axa pe practicarea sportului și a activității fizice ca instrument de promovare a unei mai bune incluziuni într-un grup sau în societate în ansamblul ei. Se va pune un accent deosebit pe zonele care se confruntă cu probleme sociale.

Titlul cererii:Monitorizarea si îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezinta un risc de radicalizare

Eligibilitate: orice organizație cu personalitate juridică, care este în principal activă în domeniul sportului și care organizează în mod regulat competiții sportive

Buget: 1.900.000 € și maximum 80% cofinanțare 

Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 18 iulie 2019

 Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte ” Erasmus +”, acțiunea-cheie 3 ” Sprijin pentru reformarea politicilor”.

Titlul cererii:  “Tineretul Europei împreună”

Eligibilitate: organizații, asociații și ONG-uri, întreprinderi sociale, organisme publice de la nivel local sau național, asociații ale regiunilor etc..

 Buget: 5.000.000 €; se acordă până la 80% cofinanțare

Fișă de prezentare


Comisia Europeană invită autoritățile publice și părțile interesate să prezinte observații cu privire la aplicarea instrumentelor UE pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale. Observatiile vor reprezenta o contribuție importantă la evaluarea și revizuirea acestor instrumente.

Consultarea este deschisă pâna la 19 iulie 2019, iar formularul online poate fi completat direct în limba româna la adresa electronică: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules/public-consultation_ro 

Contextul actual: Comisia efectuează o evaluare a performanței normelor actuale și va realiza o evaluare a impactului pentru a pregăti viitorul cadru privind ajutoarele de stat. Pentru agricultură, silvicultură și zonele rurale a fost instituit un cadru specific al normelor privind ajutoarele de stat. Cadrul respectiv include atât orientările privind ajutoarele de stat, cât și un regulament de exceptare pe categorii. Cu toate acestea, cele două regulamente vor expira la sfârșitul anului 2020 și trebuie înlocuite cu noi orientări și un nou regulament pentru perioada 2021 – 2027.

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor, iar publicul țintă cuprinde:

1. autoritățile publice responsabile de acordarea ajutoarelor de stat în statele membre ale UE;

2. beneficiarii de ajutoare de stat în sectoarele agricol si forestier si în zonele rurale;

3. organizațiile de agricultori și de silvicultori;

4. părțile interesate de politica agricolă, precum asociațiile din sectorul agricol, industriile din aval, ONG-urile și alte organizații ale societății civile care reprezintă chestiunile agricole, de mediu, de guvernanță și rurale la nivelul UE, național și local, persoane din mediul academic, experți, grupuri de reflecție și societăți de consultanță;

5. publicul larg: persoane și organizații care doresc să contribuie prin exprimarea opiniilor lor în calitate de cetățeni.

Alte informații despre consultare și tema generala a ajutoarelor de stat : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules/public-consultation_ro 

Cei care nu au mai participat la o consultare europeană în ultimii ani și nu au un cont personal sunt obligați să se autentifice, pentru a avea acces la consultare, pe principalul serviciu de autentificare al Comisiei Europene – ECAS

Pentru alte detalii, trebuie contactată direct Comisia Europeană la adresa de email: AGRI-STATE-AIDS-CONSULTATION@ec.europa.eu

 Din motive de transparență, organizațiile și instituțiile interesate să participe sunt rugate să se înscrie în Registrul de Transparenta al UE și să subscrie la codul său de conduită, în cazul în care acest lucru nu a fost făcut deja pentru alte situații.

Detalii în limba română la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .


 

Data limită pentru depunerea propunerilor: 27 august 2019

Direcția generală «Rețele de comunicare, conținut și tehnologie» din cadrul Comisiei europene a deschis recent o linie de finanțare pentru un proiect-pilot care vizează încurajarea și sprijinirea inițiativelor referitoare la educația STEM – educația cu ajutorul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, mai ales în rândul fetelor.

Obiectivul general al finanțării: Scopul acestei acțiuni este de a promova și a încuraja predarea subiectelor științifice, de inginerie, tehnologie și matematică (STEM) în rândul fetelor în moduri atrăgătoare și captivante, în vederea combaterii decalajelor actuale de competențe din sectoarele STEM din cadrul UE și, în special, al deficitului de femei și creșterii ratelor de abandon al educației prin STEM la fete.

Eligibilitate: organizatii non-profit publice și private, autorități locale, regionale și naționale, universități, institute de educație, centre de cercetare, companii, organizații internaționale, persoane fizice, etc. 

Bugetul finanțării: 350.000€; Comisia va finanța un singur proiect-pilot

Fișă de prezentare


Comisia Europeană a deschis până la 16 august 2019 o consultare publică referitoare la „Evaluarea sprijinului pe care tinerii îl primesc în obținerea unui loc de muncă prin „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” și „Fondul Social European” (FSE).

Contextul actual:   Comisia europeană dorește să afle opinia cetățenilor și a părților interesate cu privire la activitățile desfășurate de UE începând din 2014 pentru a promova și a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.   Aceste activități au fost realizate prin intermediul „Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” și al „Fondului Social European”.   Informațiile colectate vor fi utilizate pentru evaluarea realizărilor din perioada 2014-2018.  De asemenea, consultarea va ajuta Comisia să tragă  învățăminte cu privire la modalitățile de consolidare a acestui sprijin în viitor, făcându-l mai eficient și mai orientat.  Printre alte subiecte, evaluarea va analiza dacă sprijinul s-a adresat tinerilor care au avut nevoie cel mai mult de asistență (și din punct de vedere geografic), calitatea ofertelor de locuri de muncă și de formare și care tip de sprijin a fost cel mai eficient.
Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Cei care nu au mai participat la o consultare europeană în ultimii ani și nu au un cont personal sunt obligați să se autentifice, pentru a avea acces la consultare, pe principalul serviciu de autentificare al Comisiei Europene – ECAS.
Chestionarul este disponibil online și poate fi completat în toate limbile oficiale ale UE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_ro

Contact direct la Comisia Europeană pentru alte detalii: Enrique.Garcia@ec.europa.eu

Din motive de transparență, organizațiile și instituțiile interesate să participe sunt rugate să se înscrie în Registrul de Transparență al UE și să subscrie la codul său de conduită, în cazul în care acest lucru nu a fost făcut deja pentru alte situații.
Detalii în limba română la adresa: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=ro#ro .


Data limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de subprogram și tipul de acțiune (detalii în fișa de prezentare). 

Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME), anunță deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2019 pentru programul european „Life” 2014-2020. Lansat în 1992, programul LIFE a cofinanțat peste 4.600 de proiecte în UE și în țări terțe, contribuind cu peste 4,2 miliarde € la protecția mediului și a climei.

În perioada actuală de finanțare, 2014-2020, LIFE investește 3,4 miliarde €, fiind în prezent în derulare aproximativ 1.100 de proiecte. În perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune creșterea investițiilor pentru LIFE cu aproape 60 %. Programul are 2 subprograme, respectiv „Mediu” și „Politici Climatice”, iar fiecare dintre acestea are mai multe domenii de acțiune și priorități specifice.  

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată (cu sau fără profit) cu sediul în UE: autorități publice locale, regionale și naționale, companii, organizații non-profit și asociații, agenții de dezvoltare și comunitare, centre de cercetare, IMM-uri, universități, etc.   

Bugetul total estimativ al cererii: 282.660.017 €  

Ca informație generală, pentru cei interesați de acțiunile de mediu la nivel european, anul acesta, Green Week, săptămâna europeană pentru mediu și politici climatice, va avea loc la Bruxelles în perioada 15-17 mai.

Fișă de prezentare


Compania Respect DUO din Serbia caută parteneri pentru construirea unor active de producție în domeniul energiei verzi (parcuri solare, alte active productive pe surse regenerabile de energie). Se asigură fonduri de dezvoltare în cazul în care persoana juridică română este considerată eligibilă de către proprietarul fondurilor.

Eligibilitate: companii și/sau autorități locale.

Informații suplimentare: Imre Ștefan, ministru consilier BPCE Belgrad Belgrad.economic@mae.ro 


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea generală de propuneri de proiecte – subvenții pentru acțiuni în anul 2019 – a programului ”Europa pentru cetățeni”, cu cele două componente: ”Memoria europeană” și ”Implicarea democratică și participarea civică”.

Eligibilitate: entități publice sau organizații non-profit care au personalitate juridică din statele membre ale UE, Albania, FYROM, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Serbia sau din alte state care încheie acorduri bilaterale cu UE în vederea participării. Administrațiile locale și județene din România sunt direct eligibile.

Termene limită pentru depunerea propunerilor, în funcție de măsura sau componenta pe care se aplică: 1 februarie 20191 martie 2019 și 1 septembrie 2019.

Bugetul disponibil estimat: 17.200.000 Euro

Fișă de prezentare