Oportunități europene


Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Consultarea online este deschisă până la 21 octombrie 2020

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online privind integrarea și incluziunea socială a migranților, dar și a altor grupuri expuse și defavorizate social.  

Titlul consultării: „Integrarea și incluziunea migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți”  

Context: Comisia Europeană își propune, în programul său de lucru pentru 2020, să adopte un plan de acțiune privind integrarea și incluziunea socială a migranților, ținând cont de faptul că acestea reprezintă elemente-cheie ale „Pilonului european al drepturilor sociale” și ale coeziunii societăților noastre. Totodata, UE ar trebui să consolideze sprijinul acordat actorilor „de pe teren” cu scopul de a se asigura că tuturor persoanelor li se oferă oportunități reale de a participa în societate și economie. Deși UE nu poate armoniza actele cu putere de lege și normele administrative din statele membre referitoare la integrare, ea poate oferi diferite stimulente și forme de sprijin pentru ca statele membre să înregistreze progrese în materie de integrare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul lor. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește, de asemenea, competența UE de a sprijini și completa activitățile statelor membre în ceea ce privește combaterea excluziunii sociale și a sărăciei.   Prin această consultare specifică, Comisia Europeana ar dori să afle părerea cetățenilor și a părților interesate despre adoptarea, în cadrul obiectivului prioritar de promovare a modului nostru de viață european, a acestui plan de acțiune – mai precis, ce noi acțiuni ar putea fi întreprinse la nivelul UE pentru a se promova integrarea și incluziunea socială a migranților și a cetățenilor UE care provin din familii de migranți. Consultarea urmărește să colecteze opinii cu privire la diferite aspecte ale integrării și la rolul specific al UE în acest domeniu. Se acoperă în special subiecte cum ar fi provocările cu care se confruntă migranții în procesul de integrare, rolul diferiților actori, domeniile posibile de acțiune la nivelul UE și tipul de acțiuni concrete, precum și guvernanta și cooperarea în domeniul integrării.

Observațiile pot fi completate în română la pagina web: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12515-Public-Consultation-on-the-integration-and-inclusion-of-migrants-and-people-with-a-migrant-background/public-consultation

Ca în cazul oricărei alte consultări lansate de Comisie, înregistrarea în sistemul ECAS este obligatorie: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


 

Înregistrarile sunt deschise în perioada: 27 august – 27 septembrie 2020

Date înscrieri online: 5-9 octombrie; 12-16 octombrie și 19-22 octombrie 2020

Comisia Europeană a deschis înscrierile online pentru participare la „Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor”(EWRC), manifestare care se va desfășura, în contextul crizei sanitare, sub forma virtuală, pe perioada a 3 săptămâni: 5-9 octombrie; 12-16 octombrie și 19-22 octombrie 2020. Ultima săptămână va fi organizată în paralel cu evenimentul european Green Week.

 • Ce presupune participarea publică la EWRC din acest an:
  • – toate sesiunile vor fi organizate practic fără audiență fizică (se acceptă doar prezența fizică limitată a vorbitorilor pentru sesiunile care necesită interpretare);
  • – sesiunile cheie ale EURegionsWeek 2020 – deschiderea si închidere cu participare politică, dialogurile pentru cetățeni și dezbaterile la nivel înalt vor fi transmise în direct, fiind accesibile fără o înscriere prealabilă;
  • – expozițiile vor fi înlocuite cu variante interactive virtuale.
 • Ediția 2020 va fi concepută în jurul a 3 priorități tematice identificate printr-un sondaj public online realizat în ianuarie a.c.. Cele 3 teme decise prin vot de participanții la sondaj sunt:
  • Europa verde;
  • Coeziune si Cooperare;
  • Responsabilizarea cetatenilor.
 • Pentru detalii privind evenimentul în general, pagina oficială este: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en.
 • Înregistrarea participanților și informațiile despre cele circa 500 de dezbateri, conferințe, ateliere de lucru, sesiuni de întrebări și răspunsuri, expoziții virtuale,  etc. sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului:  https://europa.eu/regions-and-cities/news/registration-fully-digital-euregionsweek-2020-now-open_en. Precizăm că UNCJR va participa la acest eveniment,îin cadrul „Confederației Europene a Puterilor Locale de nivel Intermediar”– CEPLI, prin organizarea unei dezbateri privind responsabilizarea cetățenilor și participarea activă a acestora la deciziile publice ale comunităților locale. Această dezbatere va avea loc la data de 5 octombrie a.c. orele 11.30-13.00 (Cod: 5WS1488V). 
 • În programul din acest an, subiecte de dezbatere și/sau parteneri din România vor mai exista și în cadrul următoarelor activități:
  • 13 octombrie – “Young Generation Takes Over the Danube Region” – 14.30-15.30 (cod: 13Pitch1549V) – Danube Strategy Point – Ministerul Lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei din Romania si Danube Strategy Point- orasul Viena (organizatori)
  • 15 octombrie – “Cohesion Policy Brief ROMANIA” – 11.00-12.00 (cod: 15QA1236V) – DG Regio, Comisia europeana (organizator)
  • 20 octombrie – “How can regions enable the Green Deal” – 9.30-11.00 (cod: 20WS1322V) – ADR Bucuresti-Ilfov în parteneriat cu Adeporto – Agência de Energia do Porto (Portugalia), Diputació de Girona (Spania), regiunea Emilia-Romagna (Italia) si ART-ER, Eupportunity (organizatori)
  • 22 octombrie – „Evidence for Industrial Transitions” – 9.30-11.00 (Code: 22WS1364V) – Comisia europeana (organizator)
 • Înregistrarile sunt deschise în perioada 27 august – 27 septembrie 2020.
 • Important! Cei care nu au reușit să organizeze un eveniment în cadrul programului oficial al acestei manifestări europene au la dispoziție posibilitatea de a organiza un Side event (aplicații online până la 2 septembrie a.c.) – https://europa.eu/regions-and-cities/side-events_en

Consultarea online este deschisă până la data de: 23 septembrie 2020.

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online privind Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă.

 • Context: ținând cont de Pactul verde european care include un obiectiv de reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor, până în 2050, Comisia Europeană intenționează să adopte o strategie de îndeplinire a acestui obiectiv și pentru a se asigura că sectorul transporturilor din UE evoluează în direcția unei economii ecologice, digitale, moderne.
 • Cine poate participa la consultare: toate persoanele interesate de acest subiect. Comisia invită de asemenea, administrațiile naționale, regionale și locale; alți actori din sectorul public; organizațiile care reprezință partenerii sociali, societatea civilă, consumatorii și pasagerii; ONG-urile care se ocupă de mobilitate, accesibilitate și mediu; actorii din sectorul privat; instituțiile academice și de cercetare; instituțiile și organizațiile din domeniul educației și al formării profesionale.
 • Posibilii aplicanți interesași de consultare sunt rugați să se adreseze direct organizației.
  MOVE-MOBILITY-STRATEGY@ec.europa.eu

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 15 octombrie 2020.

Europa a deschis o cerere de propuneri prin care se poate obține finanțare pentru inovarea socială în state membre. Programele prin care se acordă această finanțare: FSE(asistență tehnică)- Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.

 • Titlul cererii: Centre de competențe pentru inovare socială
 • Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a sprijini înființarea, dezvoltarea și profesionalizarea organizațiilor care îndeplinesc sau pot asuma funcția de centru de competență pentru inovare socială într-un stat membru UE. Principalele sale atribuții vor fi: întărirea capacității administrative, transferul de cunoștințe, activitatea în rețea, cererea sinergiilor.
 • Eligibilitate: persoane juridice stabilite în mod oficial în statele membre UE sunt eligibile ca solicitanți principali sau co-solicitanți, entități afiliate sau asociate- autorități de management, organizații non profit(private sau publice), centre/instituție de cercetare/ unități de învățământ superior, organizații ale societății civile, organizații ale partenerilor sociali, fundații, etc.
 • Buget: 5.000.000 euro: se acordă până la 80% cofinanțare.
 • Fisă de prezentare
 • Precizare importantă pentru cei ce intenționează să depună o aplicație la această cerere: Anexa III menționată în fișa de prezentare are deja 9 propuneri de parteneriat din Spania, Grecia, Bulgaria, Irlanda, Belgia(regiunea Flandra). Cei care doresc să se înscrie în această anexă pentru a fi vizibili ca potențiali parteneri trebuie să trimită un mail la adresa de contact oficială pusă la dispoziție de Comisia Europeană(detalii în fișa de prezentare).

Consultarea online este deschisă până la data de: 7 octombrie 2020

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online privind Foaia de parcurs pentru o nouă inițiativă care vizează protejarea copiilor aflați în situații dificile prin asigurarea unor servicii de bază.


Data limita pentru depunerea propunerilor: 23 septembrie 2020

Titlul cererii : « Erasmus pentru tinerii antreprenori – Global »

 • Actuala cerere de propuneri de proiecte se adresează consorțiilor care doresc sa gestioneze un program de mobilitate al tinerilor antreprenori inovatori din UE în urmatoarele țări terțe: Canada, Israel, SUA, Singapore, Taiwan (China), Coreea de Sud. Aceste organizații vor recruta și asista antreprenorii pentru a participa la program, organizând schimburile în strainatate.
 • Mobilitatea va avea o durata de 1 pâna la 3 luni și se va baza pe experiența de implementare a programului Erasmus pentru tinerii antreprenori (EYE) din actuala perioadă de programare.
 • Eligibilitate: orice entitate publică sau privată implicata în domeniul afacerilor economice si sprijinului pentru întreprinderi.
 • Bugetul total al cererii: 5.581.701 €; 750.000€ maximum/proiect, 75% din totalul costurilor eligibile pentru management.
 • Fișă de prezentare

CDOS Nord – “Comitetul sportiv si olimpic departamental Nord” din regiunea franceza Hauts-de-France, cauta parteneri, inclusiv din România, pentru depunerea unei propuneri de proiect în vederea obtinerii unei finanțări prin programul “Erasmus+”, componenta Tineret. Proiectul propune abordarea unor diferite teme de interes, precum discriminarea, rasismul, alfabetizarea sau radicalizarea.


Termen de depunere a proiectelor: 01 februarie 2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat lista de proiecte selectate pentru componenta 1 Memoria europeană, fiind selectate 49 de proiecte, cu o valoare de 4.422.990 Euro, termen de depunere a proiectelor fiind data de 1 februarie 2020.

 • Din România au fost selectate două proiecte realizate de către Asociația Dominou din Craiova- cu un grant de 57.960 de euro pentru proiectul „HEUROPE- Historical European Union Remembrance nOnformal Public Engagement”, respectiv Filiala din România a fundației Freedom House INC, care va primi un grant de 98.200 Euro- pentru proiectul „Festival of unSettled Ideas”.
 • Mai multe informații se pot obține la următoarea adresă web: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results/european-remembrance-2020-selection-year-2020_en

Comisia Europeană a lansat la 1 iulie 2020, Agenda pentru competente în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței. În urma crizei, mulți europeni vor trebui să se recalifice sau să își îmbunătățească competențele pentru a se adapta la schimbările de pe piața forței de muncă.

 • Noua platformă Europass a fost deja lansată ca prima acțiune implementată a agendei pentru competențe și oferă orientări pentru elaborarea CV-ului, sugerează locuri de muncă și oferă oportunități de învățare adaptate, furnizând informații privind curentele în materie de competențe.
 • Sursa de informare https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196 

Centru de învățare a limbilor străine al Consiliului local al municipalității Vic din Catalonia, Spania, caută parteneri (sau să se alăture unui consorțiu) pentru un proiect Erasmus+.

 • Vic este un oraș mediu cu 46.214 locuitori și o populație de emigranți de 27.58%, situat în apropierea Barcelonei.
 • Instituția este un centru de învățământ public loca, care are experiență în proiecte europene, fiind deschisă către alte parteneriate și oportunități/programe ale UE care vizează multilingvismul și educația ca instrumente pentru întărirea coeziunii și dezvoltarea cetățeniei democratice în societățile europene.Centru este deschis, de asemenea, oricărei propuneri de cooperare care vizează fonduri ale viitoarei perioade de programare financiare a UE.
 • Contact pentru detalii și manifestarea interesului: Ester Busquets Poblet, Anna Matavacas Roca- aula@vic.cat .

Fișă de prezentare


Termen limită de depunere a candidaturilor pentru subprogramul Mediu: 16 iulie 2020 (pentru majoritatea proiectelor), 06 octombrie 2020 (pentru subprogramul Climă)

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiune în domeniul climei. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă. Pentru perioada 2014-2020 bugetul LIFE este de 3,46 miliarde euro, din care 2,59 miliarde euro sunt destinate subprogramului Mediu şi 0,86 miliarde euro subprogramului Acţiune pentru climă.

 • Rata maximă de cofinanțare (RMC) din partea programului LIFE poate ajunge la 55% pentru proiecte de bune practici, proiecte demonstrative sau proiecte pilot precum și pentru proiecte de informare, conștientizare și diseminare. Proiectele LIFE Natură și Biodiversitate au o RMC de 60% dar pot ajunge la o rată de 75% pentru proiecte care abordează specii sau habitate prioritare.
 • Comisia Europeană invită persoanele juridice (entitățile) înregistrate în Uniunea Europeană (UE) să prezinte propuneri pentru apelul de propuneri pentru granturile de acțiune LIFE 2020. Apelul acoperă propuneri pentru ambele subprograme LIFE: LIFE Mediu si LIFE Clima. Termenele limita de depunere de proiecte pot fi consultate aici: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals .
 • Vă rugăm să țineți cont de faptul că termenul limită de depunere a candidaturilor pentru subprogramul Mediu este 16/07/2020 pentru majoritatea proiectelor, în timp ce pentru subprogramul Climă termenul este 06/10/2020.
 • Propunerile pot fi depuse de persoane juridice (entități) înregistrate în Uniunea Europeană. Solicitanții se pot încadra în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) organizații comerciale private și (3) organizații private necomerciale (inclusiv ONG-uri). Pentru informații suplimentare, solicitanții pot consulta„pachetul de depunere a candidaturii” pentru apelul la proiecte LIFE 2020. „Pachetele de depunere si de evaluare a candidaturii” conțin explicații complete și detaliate cu privire la eligibilitate, proceduri, ratele de cofinanțare precum și alte detalii relevante. Acestea pot fi descărcate din link-ul https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.
 • Dacă aveți neclarități sau aveți nevoie de îndrumare, vă încurajăm să contactați  experții Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), mandatată de Comisia Europeană pentru gestionarea programului LIFE. 
 • Puteți trimite întrebările dvs. la adresele de e-mail: EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
  Vă rugăm să începeți titlul email-ului dvs. cu “Romanian proposal…”.
  Vă rugăm să menționați în e-mail-ul dvs. dacă puteți  discuta despre idea dvs. de proiect atât în limba română cât și în limba engleză.
 • Pentru informații generale despre cine poate depune o propunere de proiect, cum se construieste un proiect LIFE și alte întrebări frecvente vizitați site-ul: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals sau consultati filmul de promovare a programului LIFE în limba română  https://www.youtube.com/watch?v=fqO4zhzqspo 
  De asemenea, puteți urmări prezentările din cadrul evenimentelor de promovare a programului LIFE 2020 (de ex. LIFE EU Info Day din data de 30.04.2020), înregistrările webinarelor (în limba engleză) precum și informații despre cum să pregatesti o aplicație de calitate, la adresa https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day
 • Mai multe ghiduri despre cum să scrieți și să implementați cu succes un proiect LIFE găsiți la adresa  http://www.mmediu.ro/categorie/ghiduri-life/224
 • Pentru alte detalii despre Programul LIFE 2020, vă rugăm accesați Punctul Național de Contact LIFE: Marisanda PÎRÎIANU – DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, București, România, Tel.: 004 021-408.95.87, e-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro  ; Carmen Mădălina COZMA: Project Manager proiect ”LIFE – Creșterea Capacității Instituționale”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor București, România, Tel.: 004 021-408.96.09, mobil: +40746248590/ +40733041001; E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro

Termen limită: 21 septembrie 2020

Asociația regiunilor europene de frontieră (AEBR) în cooperare cu Direcția generală REGIO din cadrul Comisiei Europene, a deschis cea de-a 3-a cerere de propuneri de proiecte în cadrul inițiativei b-solutions

 • Administrațiilor publice și structurilor transfrontaliere din statele membre și țările EFTA li se oferă oportunitatea de a primi asistență juridică directă și specializată pentru a găsi soluții la obstacolele juridice și administrative care împiedică cooperarea cu vecinii.
 • Solicitanții trebuie să sublinieze în aplicația lor obstacolele întâlnite și soluțiile replicabile pentru a aborda obstacolele transfrontaliere de natură juridică și/sau administrativă de-a lungul frontierelor interne și terestre ale UE.
 • Cazurile prezentate trebuie să se încadreze în unul din domeniile tematice:
  • Ocuparea forței de muncă
  • Sănătate
  • Transport
  • Multilingvism
  • Cooperare instituțională
  • servicii de informații
  • Guvernare electronică
  • Evidențe de date
 • Contact pentru detalii: b-solutions@aebr.eu Tel: +4930726219763

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 septembrie 2020

Comisia Europeană a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului ”Orizont 2020” prin care se acordă sprijin pentru IMM-urile și companiile de tip start-up inovatoare.

 • Titlul cererii: ”Învățare reciprocă și instrumente și resurse comune pentru schemele naționale/regionale care sprijină proiectele de inovare ale IMM-urilor și start-up-urilor”
 • Pe pagina oficială a cererii se află o platformă de propuneri de parteneriat.
 • Termen limită: 22 septembrie 2020.
 • Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.
 • Fișa de prezentare

Termen limită pentru depunerea propunerilor: 24 septembrie 2020

Comisia Europeană a deschis la 25 iunie a.c. cererea 2020 pentru securizarea spațiilor publice, în special a lăcașurilor de cult/religioase din cadrul programului „Fondul pentru Securitate internă″, măsura “Poliție”. 

 • Propunerile de proiecte depuse în cadrul acestui apel trebuie să îmbunătățească protecția spațiilor publice în conformitate cu planul de acțiune al UE pentru acest obiectiv.
 • Actuala Agendă europeană pentru securitate (2015-2020) reprezintă un răspuns eficient și coordonat la nivel european la amenințări noi și complexe, stabilind modul în care Uniunea Europeană poate aduce o valoare adăugată pentru a sprijini statele membre în asigurarea securității. 
 • Au fost identificate următoarele trei priorități: combaterea terorismului și prevenirea radicalizării, slăbirea criminalității organizate și combaterea criminalității informatice.   
 • Titlul cererii: „Cerere 2020 pentru proiecte de protecție”   
 • Precizare: pe pagina oficială a cererii se află o platformă de propuneri de parteneriat; fiecare entitate care dorește parteneri se poate înscrie gratuit, anunțându-și ideea/propunerea și profilul). La momentul redactării actualei note de prezentare și informare există deja o propunere din Austria. 
 • Eligibilitate: autorități publice, ONG-uri, companii/IMM-uri 
 • Buget disponibil: 12.000.000 €; se acordă până la 90% finanțare.
 • Fișa de prezentare

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 01 octombrie 2020

Uniunea Europeană, prin programul „Europa Creativă” 2014-2020 și rețeaua paneuropeană Europa Nostra, recompensează anual cele mai bune realizări în domeniul prezervării și valorificării patrimoniului cultural. Sunt celebrate excelența și dăruirea arhitecților, meșterilor artizani, voluntarilor, școlilor, comunităților locale, proprietarilor de patrimoniu și mass-media.

 • Se vor acorda până la șapte Mari Premii (recompensate cu 10.000E) pentru cele mai bune proiecte selectate. Un proiect va primi Premiul „Publicului” pe baza de vot online, realizat pe site-ul web al Europa Nostra.
 • În ediția din anul 2020 se vor acorda premii pentru patrimoniul european/Premiile Europa Nostra, iar în anul 2021 se vor acorda două premii speciale ILUCIDARE: unul pentru inovație în ceeea ce privește patrimoniul și celălalt pentru excelență în relații internaționale bazate pe patrimoniu.
 • Eligibilitate: Autoritățile publice locale și regionale din UE și țările participante la program.
 • Pentru premiile UE pentru Patrimoniul Cutural: asociații, autorități locale și regionale, centre de cercetare, școli, universități, federații și sindicate, ONG-uri, persoane fizice(numai pentru categoria 3) etc., din toate țările participante la programul „Europa Creativă” (inclusiv România).
 • Pentru premiile Europa Nostra se poate aplica NUMAI dacă țara de origine a candidaturii nu se află pe lista țărilor eligibile pentru patrimoniul cultural: Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Sfântul Scaun, Kosovo, Lichtenstein, Monaco, Federația Rusă, San Marino, Elveția și Turcia.
 • O candidatură poate fi depusă de orice persoană strâns legată de proiect, cu condiția includerii în candidatură a autorizației de la proprietarul clădirii sau sitului (pentru categoria Conservare), autorul sau proprietarul studiului sau proiectului (pentru categoria Cercetare și categoria Educație, formare și sensibilizare) sau de la candidat (pentru contribuția exemplară la categoria Patrimoniu).
 • Premiile sunt acordate pe baza a 4 categorii: Categoria 1: ConservareCategoria 2: CercetareCategoria 3: Serviciul dedicat de către persoane fizice sau organizațiiCategoria 4: Educație, formare și sensibilizare.
 • Arii/domenii: situri arheologice, patrimoniul arhitectural, extinderi sau modificări de construcții sau noi proiecte de construcții în zonele istorice, structuri de inginerie și situri industriale, peisaje culturale (medii istorice sau peisaje urbane, orașe, locuri, străzi, parcuri etc.), patrimoniul material (opere de artă și colecții unice sau obiecte de artă istorice), patrimoniul cultural imaterial, situri de patrimoniu religios.
 • Dosarele de candidatură trebuie completate doar în engleză sau franceză.
 • Contact pentru detalii: eb@europanostra.org sau +31 70 302 40 52
 • Sursa de informare și documentația aferentă depunerii candidaturilor: https://www.europeanheritageawards.eu/apply/

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 02 octombrie 2020

Comisia Europeană anunță deschiderea primei cereri de propuneri de proiecte din cadrul ”European Cities Facility”.

 • EUCF abordează două bariere fundamentale pentru investițiile în energie durabilă:
       – Lipsa capacității financiare și legale a autorităților locale
       – Lipsa de agregare a proiectelor mai mici fragmentate și lipsa de atractivitate pentru sectorul financiar.
 • Eligibilitate: municipalități/autorități locale, asociații/grupări ale acestora
 • Buget: 60.000 Euro/proiect 
 • Fișa de prezentare

Termen limită: 15 octombrie 2020

Comisia Europeană a deschis cererea de finanțare cu titlul ”Stabilirea și testarea intervențiilor integrate destinate să sprijine persoanele aflate în (cele mai) situații vulnerabile” din Programul european EaSI 2014-2020.

 • Cererea de propuneri are ca scop sprijinirea parteneriatelor existente sau nou constituite pentru testarea abordărilor inovatoare care să sprijine îndeosebi aplicarea principiului 14 al pilonului european al drepturilor sociale: ”Venit minim”.
 • Eligibilitate: autorități sau agenții publice mandatate în scris de autoritățile publice competente să își asume responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acțiunii organizații non-profit (private sau publice), centre / institute de cercetare / unități de învățământ superior, organizații ale societății civile, organizații ale partenerilor sociali la nivel european, național sau regional.
 • Fișa de prezentare

Termen limită: 22 octombrie 2020

Comisia Europeană a deschis o consultare publică privind ”Politica agricolă a UE – evaluarea impactului asupra habitatelor, peisajelor și biodiversității”.


Data limită de depunere a aplicațiilor: 28 octombrie 2020

Comitetul European al regiunilor (comisia ECON pentru ”Regiunea Europeană Întreprinzătoare”) anunță reluarea procesului de depunere a aplicațiilor. Această ediție vizează încurajarea regiunilor și orașelor UE să dezvolte strategii de stimulare a antreprenoriatului și a IMM-urilor, ținând cont de impactul crizei Covid-19.

 • Criza sanitară a impus o serie de modificări: – cererile de candidatură s-a redeschis, extinzând implementarea etichetei REI pe doi ani 2021-2022;
 • Tema principală a acestui apel special pentru cereri EER 2021-2022 este ”Antreprenoriatul, pentru o redresare durabilă”.
 • Pentru mai multe informații accesați linkul: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Termenul limită de depunere a cererilor de acreditare Erasmus: 29 octombrie 2020
Data orientativă a publicării rezultatelor selecției: 16 februarie 2021

Comisia Europeană a deschis la data de 30 mai 2020, o cerere de acreditare pentru viitorul program Erasmus: Programul UE pentru educație, tineret și sport pentru perioada 2021-2027.

 • Prezenta cerere de propuneri este publicată pentru a facilita depunerea cererilor de către potențialii beneficiari ai granturilor. Biroul UNCJR de la Bruxelles va comunica toate aspectele necesare referitoare la adoptare, în cazul în care vor exista modificări la actuala propunere a Comisiei. Acreditarile Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizațiile de învățământ și formare profesională care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.
 • Eligibiliate orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul; solicitanții stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate la program sunt eligibili pentru a depune o cerere de acreditare Erasmus.
 • Nu este necesară o experientă anterioară cu Erasmus+(2014-2020).
 • Procedură de selecție:în mod excepțional, pentru prezenta cerere de acreditare vor fi constituite două proceduri de cerere separate: procedura standard, deschisă tuturor solicitanților eligibili și procedura simplă, deschisă organizațiilor care dețin o carta pentru mobilitate în învățământul profesional și tehnic din cadrul Erasmus+.
 • Condițiile, normele și procedurile detaliateale prezentei cereri de acreditare se regăsesc în regulamentul de depunere a cererilor, la următoarea adresă de internet:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls2020-erasmus-accreditation
 • Agenția Erasmus pentru România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Data limită pentru depunerea aplicației: 31 octombrie 2020

Fondul European de Investiții (FEI) și Comisia Europeană a lansat, începând cu 22 aprilie 2020, o nouă facilitate-pilot de garantare în scopul ameliorării accesului la finanțare pentru persoanele și organizațiile care doresc să investească în competențe și în educație (Facilitatea-pilot C&E).

 • Facilitate-pilot C&E va asigura, într-o primă fază, un fond UE de garantare de până la 50 de milioane EUR, sprijint de Fondul European pentru Investiții Strategice(FEIS), prin care se va declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din Europa, în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 milioane EUR.
 • Eligibilitate: instituții financiare, universități și centre de formare profesională sau orice altă entitate publică sau privată care poate îndeplini rolul de intermediar financiar dedicat, care are capacitatea de a crea noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți, organizații educaționale și pentru întrepinderi.
 • Benificiarii finali: studenții/cursanții, organizațiile/entitățile implicate în educație și formare, spre exemplu, creșele și grădinițele, furnizorii de servicii de educație timpurie și alte oraganizații similare, întrepinderi care facilitează și contribuie la eforturile de transformare a competențelor forței lor de muncă.
 • Detalii privind această cerere de exprimare a interesului și sursa de informare: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm

Perioada de desfășurare: 01 mai 2021 – 30 septembrie 2021

Programul Europa pentru Cetățeni este programul comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene care își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.

 • Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.
 • În acest context, Finnish Federation of Graduate Women – FFGW (Federația finlandeză a femeilor cu studii superioare) caută parteneri pentru un proiect pe Măsura 2.3 – Proiecte ale societății civile, ce vizează soluții practice și recomandări de politici, la nivel local și european, prin promovarea de măsuri pentru îmbunătățirea pensiilor și promovarea egalității pensionarilor.
 • FFGW, în calitate de coordonator de proiect, urmărește crearea unui parteneriat format din maxim 4 organizații, scopul principal fiind acela de a promova egalitatea între bărbați și femei, în particular pentru categoria pensionarilor și participarea activă la procesul de reașlizare a politicilor Uniunii Europene în vederea favorizării unor condiții superioare pentru angajarea femeilor, conștientizarea inegalității pensiilor și adoptarea de măsuri care să atenueze distanța între genuri.
 • Proiectul se va desfășura în perioada: 01.05.2021-30.09.2021.
 • Mai multe informații se pot obține la următoarele adrese web: https://europapentrucetateni.eu/https://www.facebook.com/europapentrucetatenihttps://akateemisetnaiset.fi/in-english/ 
 • E-mail: auli.ojala2@gmail.com ; noora.arajarvi@eui.eu 

Data limită: 31 decembrie 2021

Comisia Europeană a deschis cererea de finanțare cu titlul ”Acreditare Erasmus în domeniul tineretului” din Programul european ”Erasmus” 2021-2027.

 • Acreditările Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizațiile care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.
 • Eligibilitate: ONG-uri / asociații implicate în activități de tineret, entități publice/private din domeniul educației, formării, tineretului și sportului din statele membre.
 • Aplicațiile se depun la agențiile naționale Erasmus din statele participante la program, detalii pentru România în fișa anexată.
 • Fișa de prezentare

Portalul Uniunii Europene privind achizițiile publice TED (Tenders Electronic Daily) a creat o subpagină specială pentru ofertele legate de Covid-19: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx , pentru a facilita accesul autorităților de sănătate la licitațiile legate de actuala criză sanitară.

 • Lista completă a ofertelor din domeniul echipamentelor medicale este disponibilă, oferind informații clasificate după titlu, țară, data publicării și termenul limită, inclusiv link-uri către specificațiile licitației respective.

Pe pagina Comisiei Europene https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/europe-citizens-efc-0/europe-citizens-reference-documents a fost postat Programul de lucru anual 2020 al Programului Europa pentru cetățeni (Annual Work Programme 2020) împreună cu anexa corespunzătoare. (Atașat regăsiți cele 2 documente)


În contextul actualei crizei sanitare de Covid-19, pe 5 mai 2020, Comisia europeană a lansat o nouă platformă europeană, al cărei obiectiv este de a ajuta artiștii și profesioniștii din sectoarele culturale și creative să împărtășească idei, inițiative și bune practici pe timpul crizei. Sectoarele culturale au fost profund afectate de Covid-19, fiind printre primele care au fost nevoite să-și întrerupă activitățile și, probabil, printre ultimele care își vor relua o funcționare optimă. 

 • În acest context, Comisia europeană a decis să intervină prin mai multe măsuri luate recent, în concordanță cu atribuțiile care îi revin prin Tratate,ținând cont de faptul că ea doar completează politica culturală a statelor membre, mai ales în ceea ce privește protejarea patrimoniului cultural, cooperarea între instituțiile culturale din mai multe țări și promovarea mobilității profesioniștilor din sectorul cultural.
 • Toate detaliile se regăsesc la adresa: https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-how-eu-responds-outbreak-support-cultural-and-creative-sectors_en.
 • Platforma „CREATIVES UNITE” este organizată pe sectoare de activitate (audiovizual, muzică, patrimoniu cultural, festivaluri, etc.), pe acțiuni (finanțare, bune practici, inițiative, evenimente, etc.) și pe regiuni (Europa sau internațional). Acestă platformă este gestionată de Rețeaua Europeana a Hub-uri pentru „Europa Creativa” și Institutul Goethe, ca parte a Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Patenting, un proiect pilot co-finanțat de UE al cărui obiectiv principal este sprijinirea ecosistemelor sănătoase și durabile pentru industriile culturale și creative – CCI).

Termene-limită pentru depunerea propunerilor: în funcție de tipul de acțiune (detalii conform fișei de prezentare); cu mențiunea că, pentru acțiunea ,,Eticheta de calitate”, cererile pot fi depuse permanent.

Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului ”Corpul European de Solidaritate”, cererea de proiecte 2020 lansată la data de 11 noiembrie 2019.

 • Corpul European de Solidaritate este inițiativa Uniunii Europene care oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a  se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.
 • Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului European de Solidaritate:
  – proiecte de voluntariat;
  – echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată;
  – stagii și locuri de muncă;
  – ”eticheta de calitate”;
  – parteneriate de voluntariat ( acorduri specifice în cadrul cooperării Africa-Caraibe-Pacific 2018-2020).
 • Bugetul estimat al cererii: 117.650.000 €.
 • Eligibilitate: orice organism public sau privat , grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate din cele 28 de state membre ale UE, țări candidate, țări ale Spațiului Economic European și țări partenere (Republica Moldova este eligibilă).
 • Detalii pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro
 • Fișă de prezentare

Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, „Erasmus+”.

 • Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului; pot solicita finanțare și grupuri de tineri active, care nu sunt constituite în organizații.
 • Bugetul total al cererii 2019: 3.207,4 milioane €; detalii privind cofinanțările și sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.
 • Fișă de prezentare