Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Studiu privind situația transformării digitale IMM-uri


 

Termen limită pentru Apelul 2.1 : 30 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României)

Termen limită pentru Apelul 3.1 : 08 septembrie 2021, ora 14:00 (ora României)

În cadrul Mecanismelor Financiare SEE și Norveagian 2014-2021 au fost deschise următoarele apeluri de proiecte:


Termen limită pentru depunerea aplicaţiilor: 29 septembrie 2021

Agenţia executivă pentru educaţie şi cultură (EACEA) de la Bruxelles, entitate mandatată de Comisia europeană să gestioneze programul european “Europa Creativă”, a deschis cererea de propuneri de proiecte Platforme europene pentru promovarea artiștilor emergenți”.

 • Cadrul de reglementare pentru programul de finanțare al UE „Europa Creativă” este stabilit prin:
  – Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE-link ataşat pentru versiunea în limba română)  şi
  – actul de bază (Regulamentul pentru Europa Creativă 2021/818, link ataşat pentru versiunea în limba română)
 • Această cerere va sprijini proiectele care vizează creșterea vizibilității și circulației artiștilor și lucrărilor emergente europene în afara propriilor frontiere, în Europa și nu numai. De asemenea, finanţarea urmărește să crească accesul și participarea la evenimente și activități culturale, precum și implicarea și creşterea publicului. Astfel de proiecte sunt, de asemenea, prevăzute a fi concepute pentru a contribui la implementarea priorităților politicii UE în domeniul culturii. În acest sens, circulația artiștilor și a operelor poate contribui la activarea unor spații publice culturale noi și/sau mai sustenabile.
 • Bugetul disponibil: 33.000.000 EUR; EACEA a prevăzut să finanţeze 15 proiecte.
 • Sunt eligibile entităţi publice şi private din statele participante la program; detalii în fişa de prezentare din anexă.
 • Pe platforma de căutare de parteneri ai Comisiei Europene, destinată acestei cereri, sunt înregistrate la momentul prezentei note de informare, 10 entităţi din Albania, Austria, Cipru, Italia, Portugalia, Spania
 • Fișă de prezentare

Termenul limită de depunere a proiectelor: 14 octombrie 2021

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)  a lansat joi, 15 iulie 2021, în cadrul Programului Dezvoltare locală, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, schema de granturi mici”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”

 • Autoritățile publice locale(comune, orașe/municipii) și organizațiile neguvernamentale pot iniția proiecte care abordează necesități identificate într-un mod participativ la nivelul comunității.
 • Activități eligibile: amenajarea și dotarea spațiilor destinate procesului educațional(inclusiv branșamente la rețele de utilități), îmbunătățire a infrastructurii ce asigură accesul copiilor și tinerilor către aceste spații(inclusiv reparații ale mijloacelor de transport utilizate de preșcolari și elevi), înființarea și dotarea de dispensare medicale publice, băi publice, furnizarea de servicii medicale de bază(inclusiv stomatologice), reabilitarea și dotarea locuințelor sociale, conectarea locuințelor individuale la rețele de utilități(inclusiv internet) etc.
 • Suma disponibilă  în cadrul apelului este de 1.647.059 EUR, sumă care provine 85% din Granturile SEE 2014-2021 și 15% din cofinanțare publică.
 • Valoarea minimă a grantului: 20.000 EUR
 • Valoarea maximă a grantului: 50.000 EUR
 • Întreaga documentație aferentă apelului este disponibilă online la adresa: https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/
 • Eventuale solicitări de clarificări pot fi trimise de cei interesați pe adresa de e-mail: info@frds.ro

Comunicare privind o viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE


Termenul limită: 23 septembrie 2021

Comisia Europeană a deschis, până la 23 septembrie a.c., consultarea publică ”Transportul durabil – un nou cadru pentru mobilitatea urbană”. Această consultare publică își propune să colecteze opiniile persoanelor fizice și ale părților interesate pentru a ajuta Comisia să propună un nou cadru al mobilității urbane în UE.

 • Principalele părți interesate identificate includ orașele și rețelele acestora, părțile interesate care activează în domeniul mobilității urbane și al siguranței rutiere, administrațiile naționale și locale, precum și cetățenii care trăiesc în orașe.
 • Scopul consultărilor avute în vedere este de a obține informații și feedback de la cele mai relevante părți interesate și de la publicul larg cu privire la principalele direcții ale cadrului planificat pentru mobilitatea urbană al UE. Mai precis, consultarea ar trebui să ofere feedback cu privire la modul în care zonele urbane din UE pot:
  – să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și la îndeplinirea altor obiective ale Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, inclusiv la realizarea obiectivului ca 100 de orașe europene să devină neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2030;
  – să îmbunătățească calitatea vieții populației urbane din UE prin abordarea provocărilor legate de mobilitatea urbană, cum ar fi poluarea aerului, congestionarea traficului, zgomotul, accesibilitatea, siguranța rutieră, promovând în același timp activitatea fizică;
  -• să sporească sprijinul acordat celor mai sustenabile moduri de transport (în special transportul public și mobilitatea activă) și utilizarea acestora, precum și logistica urbană cu emisii zero.
 • Contat pentru detalii: Helene.ANSIAUX@ec.europa.eu 
 • Pagina oficială a consultării, versiunea în limba română, este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-Sustainable-transport-new-urban-mobility-framework/public-consultation_ro 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 4 noiembrie 2021

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri deproiecte “Inițiativa europeană de excelență (EEI): consolidarea capacității de excelență în instituțiile de învățământ superior și în ecosistemele înconjurătoare (locale) – acțiuni de coordonare și sprijin“.

 • Scopul acestei cereri este de a sprijini consolidarea capacităților pentru rețelele instituțiilor de învățământ superior și a partenerilor acestora din ecosistemul local, în vederea pregătirii cooperării integrate între instituții.
 • Buget: 30.000.000 Euro; se acordă până la 100% finanțare.
 • Fișă de prezentare

Termen: 18 iunie- 24 septembrie 2021


Termen: 30 septembrie 2021


Perioada de desfășurare a dezbaterilor: 01 iunie – 01 decembrie 2021.

 • Europa Nostra, alături de alte 50 de organizații membre ale Alianței Patrimoniului European, lansează un apel pentru organizarea de dezbateri cetățenești privind viitorul Europei în situri ale patrimoniului cultural.
  Evenimentele au potențialul de a avea o mare vizibilitate europeană și pot avea impact la nivel cultural, turistic, dar și de participare democratică cetățenească în comunitățile locale/regionale.
 • Eligibilitate: toți cetățenii și toate organizațiile sunt încurajați/e să organizeze dezbateri în situri de patrimoniu ( inclusiv situri care au primit un premiu al patrimoniului european/premiul Europa Nostra sau o etichetă a patrimoniului european) pe întregul continent european, asigurându-se, totodată, de respectarea deplină a măsurilor sanitare locale cu privire la pandemia COVID-19.
 • Fișă de prezentare

Comitetul executiv al Conferinței pentru viitorul Europei, format din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene, a lansat platforma digitală multilingvă ”Viitorul este în mâinile tale”, invitând toți cetățenii UE să contribuie la modelarea propriului viitor și a Europei în ansamblu.

 • Platforma este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE, permițând cetățenilor din întreaga Uniune să împărtășească și să facă schimb de idei și opinii prin evenimentele online: Conference on the Future of Europe (europa.eu)
 • Cele 10 subiecte convenite pentru conferință sunt:
  – schimbările climatice și mediul înconjurător
  – sănătate
  – o economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă
  – transformare digitală
  – valori și drepturi, reguli de drept și securitate
  – migrație
  – educație, cultură, tineret și sport
  – UE în lume
  – democrație europeană
  – alte idei
 • Toată lumea, din categoriile sociale și din toate zonele UE, este încurajată să contribuie la modelarea viitorului prin intermediul platformei și, de asemenea, să o promoveze pe canalele de socializare cu hashtagul #TheFutureIsYours.

Comisia Europeană a adoptat orientările revizuite ale UE privind ajutoarele de stat regionale, care stabilesc normele în temeiul cărora statele membre pot acorda ajutoare de stat întreprinderilor pentru a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate din UE, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile între statele membre. Orientările revizuite vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022.

 • Până la intrarea în vigoare ale orientărilor, statele membre trebuie să-și pregătească hărțile ajutoarelor regionale. Începând din acest moment, acestea pot să notifice Comisia privind viitoarele lor hărți ale ajutoarelor regionale, care vor face obiectul unor decizii individuale.
 • Decizia vine în contextul în care ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Revizuirea a fost necesară prin perspectiva recentului Pact verde european și a strategiei industriale pentru Europa, respectiv a strategiei digitale europene.
 • Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale
 • Anexe la Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale

Comitetul European al Regiunilor îi încurajează pe membrii săi, precum și pe alți politicieni regionali și locali să se angajeze în acest proces și să organizeze dezbateri și discuții pentru a asculta opiniile cetățenilor cu privire la viitorul UE.

 • COR (Comitetul European al Regiunilor) oferă sprijin aleșilor locali pentru organizarea unor astfel de dialoguri cu cetățenii. În fișierele anexate se regăsesc:
  – Descrierea proiectului ”Apropierea Europei de cetățenii săi”
  – Varianta originală a Ghidului pentru organizatorii de evenimente și traducerea în limba română.
 • UNCJR își asumă calitatea de partener, constând în:
  – Transmiterea unui mesaj video sau intervenție online din partea președintelui UNCJR la eveniment
  – Sprijin pentru comunicare/diseminare anterioară și posterioară evenimentului
  – Sprijin pentru identificarea vorbitorilor din partea ministerelor de resort, cât și din partea COR și a Comisiei Europene, rămânând în sarcina Consiliilor Județene, identificarea vorbitorilor din partea societății civile și a actorilor locali relevanți
  – Sprijin în identificarea moderatorului.
 • Aplicația se poate completa exclusiv-online, doar în limba engleză și doar de către Consiliul Județean, la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OnlineLocalEvents2020

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei a lansat pe 19 aprilie 2021, platforma digitală multilingvă a Conferinței privind viitorul Europei.

 • Platforma este organizată în jurul unor teme-cheie: schimbări climatice și mediul; sănătate; o economie mai puternică și mai echitabilă; justiția socială și locurile de muncă; UE în lume; valori și drepturi; statul de drept; securitate; transformare digitală; democrație europeană.
 • Fișă prezentare platformă digitală multilingvă

 • Vă prezentăm un document de poziție privind importanța implicārii provinciilor/județelor în alocarea şi implementarea fondurilor europene ale pachetului « NextGeneration EU » realizat de Provincia Barcelona.
  « Manifestul autoritāților locale intermediare privind distribuirea fondurilor NextGeneration EU » a fost transmis tuturor asociațiilor de autoritāți locale de nivel intermediar din Europa în vederea diseminārii cātre membrii acestora – provincii, departamente, județe sau alte administrații locale similare din statele membre – în contextul în care, autoritățile locale nu sunt luate în considerare în mod corespunzător de cātre guvernele centrale. Cu toate acestea, autoritāțile locale şi cele de nivel intermediar dispun de competențele, cunoştințele şi resursele umane necesare, fiind actori cheie pentru a pune în aplicare în mod corespunzător Planul european de redresare și, mai precis, fondurile NextGeneration EU, având, totodatā, şi legitimitatea acordatā de cetāțeni prin vot.
 • Inițiativa Provinciei Barcelona poate fi sprijinitā prin semnarea acestui manifest de cātre fiecare asociație de autoritāți locale sau autoritate localā interesatā, în cazul nostru UNCJR şi consiliile județene, ulterior, documentul fiind transmis Comisiei Europene.
 • Asociația Spaniolă a Municipalităților și Provinciilor (FEMP), Confederația Europeanā a Puterilor Locale de nivel Intermediar (CEPLI) şi departamentul francez Aude şi-au anunțat deja susținerea pentru acest Manifest lansat la începutul acestei sāptāmâni.
 • Documentul tradus în româna se regaseşte în anexa acestei note de informare:
 • Manifestul autoritāților locale intermediare privind distribuirea fondurilor NextGeneration EU

Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio) din cadrul Comisiei Europene informează despre lansarea „Noului set de instrumentepentru profesori – Subiecte ecologice de abordat în clasă”.

 • Acest set nou de instrumente pentru profesorii din învățământul gimnazial oferă activități care pot fi desfășurate în clasă, date generale privind mediul,exemple de proiecte care să inspire și acțiuni ecologice, pe care elevii le pot aplica în viața cotidiană. Instrumentul este disponibil în toate limbileoficiale ale UE și poate fi accesat pe platforma „Spațiul învățării” .
 • Pe platforma„Spațiul învățării” sunt menționate și rețelele/platformele europene eTwinning și „School Education Gateway” care facilitează colaborarea între școli și profesori și oferă posibilitatea căutării/găsirii de parteneri și idei pentruproiecte europene viitoare.

Termenele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției executive europene pentru educație și cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2021 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, ”Erasmus+”. Programul ”Erasmus+” este recunoscut ca fiind cel mai de succes program european de finanțare, bugetul său fiind aproape dublat pentru perioada 2021-2027.

 • Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: școli, inspectorate școlare, universități, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG uri orientate către sport sau activități de tineret etc.
 • Bugetul total:  al cererii 2021: 2.453,5 milioane EUR
 • Precizare: Agenția Națională ”ERASMUS+” din România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Fiecare entitate interesată să depună o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu această instituție.
 • Fișă de prezentare

Informare preliminară ”INTERREG Europe”
În perioada următoare se va reveni cu o nouă notă de informare, forma finală a programului și prima cerere de propuneri de proiecte.
Această componentă de cooperare europeană teritorială ( finanțare prin FEDR) a prezentat în perioada trecută de finanțare, un mare interes printre membrii UNCJR.


Agenția  Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major « Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România », cod SMIS 120063.

 • Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 « Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și carte funciară » din Programul Operațional Regional 2014-2020 și este destinat să răspundă obiectivelor Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, privind înregistrarea gratuită în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a tuturor proprietăților din România.
 • Până la data prezentei au fost finalizate serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în 8 UAT-uri pentru o suprafață de 53.083 ha, iar în 122 UAT-uri sunt în curs de realizare pentru o suprafață estimată de 1.233.144 ha. În prezent sunt în desfășurare două proceduri de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii pentru un număr de 233 UAT-uri, având o suprafață totală estimată de 2.274.657 ha. Pentru restul de 297 UAT-uri, procedurile de achiziție vor fi demarate în perioada imediat următoare.
 • Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, inclusiv referitor la drepturile și obligațiile părților implicate, pot fi obținute de la Direcția de Înregistrare Sistematică din cadrul ANCPI (e-mail : dis@ancpi.ro), oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară.
 • Mai multe detalii în materialul atașat: Program Național de Cadastru și Carte Funciară

Departamentul pentru Românii de pretutindeni a elaborat un Ghid de Reîntoarcere, alcătuit din date actualizate aparținând mai multor instituții ale statului român cu competențe în domenii esențiale procesului de reintegrare, pentru a veni în sprijinul conaționalilor plecați în afara granițelor țării.

 • Ghidul conține informații privind reînoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare precum și posibile oportunități de investiții în România.
 • Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați site-ul: http://dprp.gov.ro/web/ghid-de-reintoarcere/
 • GHID DE REÎNTOARCERE 2021