Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 21 ianuarie 2020.

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru anul 2020”, inițiativa anuală prin care se are în vedere promovarea beneficiilor PAC considerata o politică pentru toți cetățenii europeni.
Tematica principală a cererii actuale este sustenabilitatea agriculturii.
Programul prin care se acordă finanțare: “Acțiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune” 
Bugetul total al cererii: 4.000.000€, maximum 60% din costurile eligibile
Public-țintă: publicul larg (în special tinerii din zonele urbane – elevii, studenții si profesorii), fermierii și părțile interesate care activează în zonele rurale/agricole.  
Eligibilitate: autoritățile publice locale, județene și naționale, ONG-uri, asociații, agenții, universități, școli, centre de cercetare, companii, etc.
Fișă de prezentare


Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, „Erasmus+”.  
Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului; pot solicita finanțare și grupuri de tineri active, care nu sunt constituite în organizații.
Bugetul total al cererii 2019: 3.207,4 milioane EUR; detalii privind cofinanțările și sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.  
Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 30 ianuarie 2020

Comisia Europeană prin Direcția Generale Afaceri Interne și Migrație (DG HOME), a deschis o cerere de propuneri de proiecte a ”Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare”.

Titlul cererii: ”Acțiuni transnaționale privind migrația, azilul și integrarea”.
Eligibilitate: entități publice- autorități locale, regionale și naționale, servicii de ocupare, instituții pentru servicii către tineri, instituții de educație, ONG-uri, organizații internaționale și entități private(numai în calitate de parteneri).

Bugetul cererii: 21.500 000 €, se acordă cofinanțare de maximum 80% .

Fișă de prezentare


 

Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 29 ianuarie 2020

Comisia Europeană prin intermediul Direcției Generale HOME, a lansat cererea de proiecte 2019 privind sprijinirea acțiunilor care vizează lupta împotriva consumului de droguri.

Titlul cererii: ”Sprijin pentru proiecte transnaționale în domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene”.
Eligibilitate: orice entitate publică, incluzând autorități publice locale, regionale și naționale, asociații, instituții de educație, centre de cercetare, entități private, organizații internaționale.
Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 29 ianuarie 2020

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte ”CONSTRUIREA UNUI VIITOR CU EMISII REDUSE DE CARBON ȘI REZISTENT LA CLIMĂ” din Programul ORIZONT 2020, tematica ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI INTELIGENTE.

Scopul final al propunerilor de proiecte trebuie să promoveze decarbonizarea, îmbunătățind în același timp calitatea aerului, evaluând de asemenea beneficiile soluțiilor implementate prin evaluarea ciclului de viață și modelarea calității aerului.
Eligibilitate: orice entitate constituită legal pe teritoriul unei țări participante la program.
Bugetul cererii: 55.000 000 €; cofinanțare 70% pentru acțiunile de inovare, 100% pentru organizațiile non-profit.
Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 12 decembrie 2019

Comisia Europeană a deschis cea de-a 5-a cerere de propuneri de proiecte ”ACȚIUNI URBANE INOVATOARE” (UIA). Actuala cerere de propuneri de proiecte se va axa pe 4 teme care aduc provocări majore la nivel urban: calitatea aerului, economia circulară, patromoniul cultural și cultura, schimbări demografice. 
Eligibilitate: autorități publice locale urbane sau grupuri de administrații cu mai mult de 50.000 locuitori, zone metropolitane, grupări transfrontaliere ale orașelor. Instituțiile, agențiile, partenerii din sectorul privat, asociațiilr pot fi implicate în proiectarea și implementarea proiectului fără a avea un rol activ.
Bugetul cererii: 50.000 000 €; se acordă maximum 80% din totalul costurilor eligibile.
Fișă de prezentare