Oportunități europene


Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


 

Consiliul municipal Mula din regiunea spaniolă Murcia, caută parteneri pentru un proiect URBACT III, măsura ”Action Planning Networks” deja aprobat pentru finanțare.

Fișă de prezentare – în limba engleză


Termene-limită pentru depunerea propunerilor: în funcție de tipul de acțiune ( detalii conform fișei de prezentare); cu mențiunea că, pentru acțiunea ,,Eticheta de calitate”, cererile pot fi depuse permanent.

Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului ”Corpul European de Solidaritate”, cererea de proiecte 2020 lansată la data de 11 noiembrie 2019.
Corpul European de Solidaritate este inițiativa Uniunii Europene care oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a  se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului European de Solidaritate:
– proiecte de voluntariat;
– echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată;
– stagii și locuri de muncă;
– ”eticheta de calitate”;
– parteneriate de voluntariat ( acorduri specifice în cadrul cooperării Africa-Caraibe-Pacific 2018-2020).
Bugetul estimat al cererii: 117.650.000 €.
Eligibilitate: orice organism public sau privat , grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate din cele 28 de state membre ale UE, țări candidate, țări ale Spațiului Economic European și țări partenere (Republica Moldova este eligibilă).
Detalii pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro

Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20 martie 2020

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2020 din cadrul Programului ”Orizont 2020”, componenta ”Provocări societale”, ”Transformări socio-economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții industriale” 
Tematici  de interes pentru autorități locale/județene:
”Impactul transformator al tehnologiilor disruptive asupra serviciilor publice”- 11.000.000 €
”Abordări inovatoare pentru dezvoltarea urbană și regională prin turismul cultural”- 8.000.000 €
”Cultura dincolo de frontiere-Facilitarea inovării și a cooperării pentru cercetare între muzeele și siturile europene de patrimoniu”- 6.000.000 €
”Schema de îndrumare pentru școli: integrarea inovației prin răspândirea practicilor didactice avansate bazate pe TIC”- 2.000.000 €
”Îmbunătățirea accesului și utilizării educației pentru a inversa inegalitățile”- 10.000.000 €
Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.
Buget disponibil: 37.000.000€, se acordă până la 100% finanțare, în funcție de tipul de acțiune.

Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 21 ianuarie 2020

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru anul 2020”, inițiativa anuală prin care se are în vedere promovarea beneficiilor PAC considerată o politică pentru toți cetățenii europeni.
Tematica principală a cererii actuale este sustenabilitatea agriculturii.
Programul prin care se acordă finanțare: “Acțiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune” 
Bugetul total al cererii: 4.000.000€, maximum 60% din costurile eligibile
Public-țintă: publicul larg (în special tinerii din zonele urbane – elevii, studenții si profesorii), fermierii și părțile interesate care activează în zonele rurale/agricole.  
Eligibilitate: autoritățile publice locale, județene și naționale, ONG-uri, asociații, agenții, universități, școli, centre de cercetare, companii, etc.

Fișă de prezentare


Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, „Erasmus+”.  
Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului; pot solicita finanțare și grupuri de tineri active, care nu sunt constituite în organizații.
Bugetul total al cererii 2019: 3.207,4 milioane €; detalii privind cofinanțările și sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.  

Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 30 ianuarie 2020

Comisia Europeană prin Direcția Generale Afaceri Interne și Migrație (DG HOME), a deschis o cerere de propuneri de proiecte a ”Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare”.
Titlul cererii: ”Acțiuni transnaționale privind migrația, azilul și integrarea”.
Eligibilitate: entități publice – autorități locale, regionale și naționale, servicii de ocupare, instituții pentru servicii către tineri, instituții de educație, ONG-uri, organizații internaționale și entități private(numai în calitate de parteneri).
Bugetul cererii: 21.500 000 €, se acordă cofinanțare de maximum 80% .

Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 29 ianuarie 2020

Comisia Europeană prin intermediul Direcției Generale HOME, a lansat cererea de proiecte 2019 privind sprijinirea acțiunilor care vizează lupta împotriva consumului de droguri.
Titlul cererii: ”Sprijin pentru proiecte transnaționale în domeniul politicii antidrog a Uniunii Europene”.
Eligibilitate: orice entitate publică, incluzând autorități publice locale, regionale și naționale, asociații, instituții de educație, centre de cercetare, entități private, organizații internaționale.

Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea a aplicațiilor: 29 ianuarie 2020

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte ”CONSTRUIREA UNUI VIITOR CU EMISII REDUSE DE CARBON ȘI REZISTENT LA CLIMĂ” din Programul ORIZONT 2020, tematica ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI INTELIGENTE.
Scopul final al propunerilor de proiecte trebuie să promoveze decarbonizarea, îmbunătățind în același timp calitatea aerului, evaluând de asemenea beneficiile soluțiilor implementate prin evaluarea ciclului de viață și modelarea calității aerului.
Eligibilitate: orice entitate constituită legal pe teritoriul unei țări participante la program.
Bugetul cererii: 55.000 000 €; cofinanțare 70% pentru acțiunile de inovare, 100% pentru organizațiile non-profit.

Fișă de prezentare