Oportunități europene


Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


 

 

Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 22 mai 2020

Asociația Asistență pentru Autonomie la Domiciliu (Aambient Assisted Living – AAL), structură responsabilă cu punerea în aplicare a programului Active and Assisted Living a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru anul 2020.
Titlul cererii: ”Îmbătrânire sănătoasă cu sprijinul soluțiilor digitale”
Beneficiari: fiecare stat participant își definește tipul de parteneri eligibili (detalii pentru România în Fișa de prezentare.)


Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 25 mai 2020

Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afacerile Sociale  a Comisiei Europene a lansat o cerere de propuneri de proiecte în cadrul axei PROGRESS din cadrul Programului EaSi – Programul UE pentru Ocupare și Inovare Socială.
Titlul cererii: Incubatoare pentru un antreprenoriat social și incluziv
Eligbilitate: entități publice și private de orice tip; rețea formală de incubatoare de afaceri cu personalitate juridică proprie, consorțiu de mai multe rețele consacrate din statele participante la program și state membre ale UE
Bugetul cererii: 1.300.000 Euro, finanțare maximum 80%

Fisă de prezentare


Termen limită : 31 mai 2020

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte ”Sprijinirea implicării cetățenilor în politica de coeziune”
Eligibilitate: organizațiile societății civile
Bugetul cererii: 25.000 Euro
Contact direct: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu Întrebările vor indica în mod clar referința prezentei cereri de propuneri.
Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2020/02/high-level-conference-engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy 
Informații despre cerere și modul de depunere a unei propuneri: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ 


Termen limită : 03 iunie 2020

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2020 pentru ”Cel de-al treilea program de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății 2014-2020”
Eligibilitate: entități publice constitite legal în țările participante la program; autorități publice locale, regionale și naționale; universități; instituții de sănătate; centre de cercetare
Bugetul cererii: 7.850.000 Euro; cofinanțarea este de 60% din totalul costurilor eligibile, în cazuri de utilitate excepțională, se poate acorda o cofinanțare de până la 80%.

Fișa de prezentare 


Termen limită : 10 iunie 2020

Comisia Europeană a lansat Partea a II-a a cererii de propuneri de proiecte 2020 pentru ”Cel de-al treilea program de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății 2014-2020”.
Prezenta cerere de propuneri are 3 tematici, pentru fiecare există un buget propriu, un solicitant poate participa la mai multe aplicații, urmând să fie finanțat un singur proiect/tematică:
– sprijin pentru reformele din domeniul forței de muncă din domeniu sănătății – Inițiative privind politicile de păstrare a cadrelor din sănătate; bugetul alocat este de 800.000 Euro;
– sprijin pentru reformele din domeniul forței de muncă din domeniu sănătății – Inițiative privind ”deșerturile” medicale; bugetul alocat este de 800.000 Euro;
– sprijin pentru reformele din domeniul forței de muncă din domeniu sănătății – Inițiative privind transferul sarcinilor; bugetul alocat este de 800.000 Euro.
Eligibilitate: entități publice constitite legal în țările participante la program: autorități publice locale, regionale și naționale; universități; instituții de sănătate; centre de cercetare, ONG-uri, asociații de profit, furnizori în domeniul sănătății etc.
Bugetul total al cererii: 2.400.000 Euro; cofinanțarea este de 60% din totalul costurilor eligibile, în cazuri de utilitate excepțională, se poate acorda o cofinanțare de până la 80%.

Fișă de prezentare


Termene-limită pentru depunerea propunerilor: 1 și 10 septembrie 2020

Comisia Europeană deschide în data 5 martie și 1 mai 2020 o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, aria „Provocări societale”, componenta “Energie eficientă, sigură și curată”.

Titlul cererii:Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă

Tematici de interes pentru autoritățile locale/județene:
Finanțarea investițiilor în eficiență energetică – Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”; bugetul prevăzut este de 16.000.000€; acțiune de coordonare și sprijin (CSA). Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 33 de propuneri de parteneriat.;
Mese rotunde naționale pentru implementarea inițiativei „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente; bugetul prevăzut este de 3.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 41 de propuneri de parteneriat;
 Agregare – Ajutor pentru dezvoltarea de proiecte; bugetul prevăzut este de 16.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 18 de propuneri de parteneriat.;
Stimularea cererii de competențe în domeniul energiei durabile în sectorul construcțiilor”; bugetul prevăzut este de 4.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 35 de propuneri de parteneriat;
Îmbunătățirea inteligenței clădirilor existente datorită inovațiilor pentru echipamente vechi”; bugetul prevăzut este de 8.000.000€; acțiuni de inovare (IA). Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 35 de propuneri de parteneriat.
Noua generație de evaluare și certificare a performanței energetice; bugetul prevăzut este de 6.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 25 de propuneri de parteneriat.
Rolul consumatorilor în schimbarea pieței prin decizie informată și acțiune colectivă”; bugetul prevăzut este de 12.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 150 de propuneri de parteneriat;
Reducerea sărăciei energetice a gospodariilor”; bugetul prevăzut este de 12.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 128 de propuneri de parteneriat;
Sprijinirea autorităților publice în perioada tranziției energetice”; bugetul prevăzut este de 9.000.000€; CSA. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 48 de propuneri de parteneriat;
Aspecte ale științelor sociale și umane (SSH) ale tranziției la energia curată”; bugetul prevăzut este de 10.000.000€; acțiuni de cercetare și inovare (RIA). Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 107 de propuneri de parteneriat;
Cartiere pozitive energetic pentru tranziții de energie urbană”; bugetul prevăzut este de 5.000.000€; acțiune ERA-NET. Cererea are deja anunțate până la data redactării acestei fișe de prezentare 30 de propuneri de parteneriat.  

Precizare: pe pagina oficială a fiecarei tematici prezentate (link atașat la titlul tematicii) se află o platformă de propuneri de parteneriat; fiecare entitate care dorește parteneri se poate înscrie gratuit, anunțându-și ideea/propunerea și profilul)
Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program  
Buget disponibil: 107. 000.000 €; se acordă până la 100% finanțare pentru acțiunile de coordonare și sprijin și până la 70% pentru celelalte tipuri de acțiuni.

Fișă de prezentare


 

Termene-limită pentru depunerea propunerilor: în funcție de tipul de acțiune ( detalii conform fișei de prezentare); cu mențiunea că, pentru acțiunea ,,Eticheta de calitate”, cererile pot fi depuse permanent.

Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului ”Corpul European de Solidaritate”, cererea de proiecte 2020 lansată la data de 11 noiembrie 2019.
Corpul European de Solidaritate este inițiativa Uniunii Europene care oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a  se implica în proiecte în propria țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa.
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului European de Solidaritate:
– proiecte de voluntariat;
– echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată;
– stagii și locuri de muncă;
– ”eticheta de calitate”;
– parteneriate de voluntariat ( acorduri specifice în cadrul cooperării Africa-Caraibe-Pacific 2018-2020).
Bugetul estimat al cererii: 117.650.000 €.
Eligibilitate: orice organism public sau privat , grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate din cele 28 de state membre ale UE, țări candidate, țări ale Spațiului Economic European și țări partenere (Republica Moldova este eligibilă).
Detalii pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro

Fișă de prezentare


Termenele-limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică.

Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a lansat cererea generală de propuneri de proiecte 2020 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport, „Erasmus+”.  
Eligibilitate: orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului; pot solicita finanțare și grupuri de tineri active, care nu sunt constituite în organizații.
Bugetul total al cererii 2019: 3.207,4 milioane €; detalii privind cofinanțările și sumele maxime acordate pe proiect sunt disponibile în ghidul beneficiarului.  

Fișă de prezentare