Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Cererea este deschisă până la 21 martie 2019.

Termenul-limita pentru manifestarea interesului: 11 martie 2019

Consiliul departamentului francez Gironde, din regiunea Nouvelle-Aquitaine, caută parteneri europeni pentru a depune, în calitate de lider de proiect, o propunere pentru cofinanțare prin cererea programului « Erasmus+ », acțiunea-cheie 2 – « Parteneriate strategice și schimb de bune practici ».
 În cadrul politicii sale pentru persoanele cu dizabilități, Consiliul departamental Gironde își propune să-și împărtășească, să-și schimbe și să-și reînnoiască practicile privind autismul.
Obiectivul general al proiectului va fi, așadar, schimbul de bune practici în acest domeniu, concentrându-se pe detectare, diagnosticare, tratament şi conștientizare.  
Parteneri căutați: Gironde caută 1-2 parteneri din Europa: autorități locale, grupuri de părinți, organizații profesionale, fundații, etc.
Contact direct pentru manifestarea interesului si detalii despre proiect: dna Marie Talédec, Europe and International Unit, m.taledec@gironde.fr .  

O fișă de prezentare se regăsește în anexă.

Fișă de prezentare


 

Termen-limită pentru depunerea notelor succinte de prezentare a ideilor de proiecte: 29 martie 2019

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2019 a inițiativei “UE pentru tineri”, demers care vizează tinerii din zona Parteneriatului Estic, care se confruntă cu provocari socio-economice comune. Cererea, având în vedere acest context, sprijină propunerile care aduc în prim-plan dezvoltarea antreprenoriatului social, prin dezvoltarea capacității administrative, și susținerea înființării ecosistemului favorabil acestuia. Obiectivul global al prezentei cereri de propuneri este, așadar, stimularea potențialului antreprenorial al tinerilor din regiunea Parteneriatului Estic, în domeniul antreprenoriatului social, în special pentru a contribui la coeziunea socială, ocuparea forței de muncă, incluziune și reducerea inegalităților.  

Buget total: 6.000.000€; cofinanțare între 50 și 90%.

Contact: Întrebările care privesc această cerere pot fi trimise prin e-mail cu maximum 21 de zile înainte de termenul limită de depunere a notelor conceptuale la adresa NEAR-CALL-162818@ec.europa.eu , indicând clar referința cererii de propuneri: EuropeAid/162818/DH/ACT/Multi.    

Fișă de prezentare


Informare de presă emisă de către rețeaua europeană Partenalia, platforma de autorități locale cu care UNCJR colaborează în cadrul CEPLI ( Confederația europeană a autorităților locale de nivel intermediar), privind participarea aleșilor locali și a experților din teritoriu la conferința care va fi organizată în colaborare cu Asociația orașelor europene termale istorice ( EHTTA), la Bruxelles, la 22 martie 2019. Manifestarea va avea loc la Comitetul Regiunilor ( rue Belliard 99-101) și își propune ca obiectiv principal promovarea importanței orașelor termale în Europa secolului 21. Evenimentul este organizat pentru a pune în evidență potențialul semnificativ de dezvoltare al activităților de tip spa și pentru a încuraja renovarea stațiunilor balneare abandonate, mai ales în zonele mai puțin  cunoscute, care au nevoie să cunoască alte exemple de bună practică din Europa, respectiv modele de proiecte europene de succes.
Orice alte detalii despre acest eveniment pot fi obținute direct de la coordonatorul rețelei Partenalia, dl.Nicolas Reynès ( fr, en, es) la tel: +3227336595, gsm, +32475949956 sau la adresa de email coordination@partenalia.eu.

Formular de înregistrare

Prim proiect al programului conferinței 


Metropola Rouen Normandie, organizație locală care reprezintă 71 de orașe din Normandia, Franța, caută parteneri pentru a constitui un consorțiu în vederea depunerii unei aplicații la cererea deschisă URBACT ”Call for action planning network”. Obiectivul proiectului este ca fiecare partener implicat să dezvolte/creeze un plan de acțiuni pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon la nivel local.

Eligibilitate: orașe interesate să lucreze în parteneriat pe tema schimbărilor climatice.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 17 aprilie 2019

Contact pentru detalii și manifestarea interesului: yoann.clouet@normandie.fr , chargé de mission, Bureau de Bruxelles, Région Normandie, tel. +33/231.06.98.17

Fișă de prezentare


Comisia Europeană a dechis o cerere de propuneri de proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetățenie” 2014-2020 care privește finanțarea unor acțiuni de prevenire și combatere a violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor. Proiectele din cadrul acestui apel pot fi naționale sau transnaționale (minimum 2 parteneri).   

Titlul cererii: „Cerere de propuneri pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor – 2019”   

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 13 iunie 2019   

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată orientată nonprofit din UE, Islanda și Serbia, organizații internaționale, companii orientate către profit, dacă sunt în parteneriat cu o autoritate pubică, etc.

Fișă de prezentare


Asociația ”Asistență pentru Autonomie la Domiciliu” (Ambient Assisted Living – AAL), structură responsabilă cu punerea în aplicare a programului ”Active and Assisted Living” și cu alocarea și monitorizarea contribuției financiare a Uniunii Europene a deschis cererea sa de propuneri de proiecte pentru anul 2019. 

Titlul cererii2019: ”Soluții inteligente și durabile ca să îmbătrânim bine”

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 24 mai 2019

Eligibilitate: fiecare stat participant își definește tipul de parteneri eligibili: IMM-uri, autorități publice, centre de cercetare, companii, asociații, organizații ale utilizatorilor finali etc.

Bugetul total alocat: 27.725.400 Euro, intervenția CE fiind de 12.815.400 Euro.

Fișă de prezentare


Direcția generală pentru protecție civilă și operații de ajutor umanitar din cadrul Comisiei Europene (ECHO) a lansat recent cerere de propuneri de proiecte 2019 a programului ”Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii”.

Titlu: ”Cerere 2019 pentru proiecte de prevenire și pregătire în protecția civilă și poluarea marină”

Eligibilitate: entități publice și private, organizații internaționale. Administrațiile locale, județene și regionale sunt direct eligibile.

Bugetul total al cererii: 5.700.000 Euro; maximum 85% cofinanțare din totalul costurilor eligibile.

Data de depunere a aplicațiilor04 aprilie 2019

Fișă de prezentare


Autoritățile din orașul Nis, Serbia solicită Ambasadei României din Belgrad ajutor pentru identificarea unui partener român pentru derularea unui proiect SUERD, Axa prioritari 1 – Innovative and Social Responsable Danube Region, Obiectiv 1.2 – Creșterea competențelor pentru afaceri și inovații sociale.

Contact pentru detalii: Ivan Pavlovic, Biroul economic al administrației locale din orașul Nis, Serbia, ivan.paclovic@gu.ni.rs 

Fișă de prezentare


Orașul Agen, regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franța caută parteneri europeni pentru a depune o propunere de proiect la cererea programului european URBACT III dedicată Rețelelor de Planificare a Acțiunii. Agen (35.000 locuitori) și partenerul său german cu care este înfrățit, orașul Dinslaken (70.000 locuitori) caută alte orașe similare ca mărime.

Cererea este deschisă până pe 17 aprilie 2019.

Contact pentru detalii: Olivier Lamouroux, director general adjunct, olivier.lamouroux@agglo-agen.fr

Fișă de parteneriat


Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) a Comisiei Europene a deschis finanțarea 2019 pentru cererea de propuneri de proiecte ”Programe multinaționale – promovarea produselor agricole”

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 aprilie 2019.

Eligibilitate: statele membre ale UE

Fișă de prezentare


Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2019 ”Programe simple – promovarea produselor agricole”

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 aprilie 2019.

Eligibilitate: organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză, organizații de producători și asociații ale acestora sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunilor de informare și de promovare pentru produsele agricole.

Fișă de prezentare


Comisia Europeană a lansat ultima cerere de propuneri de proiecte a programului URBACT III din perioada de finanțare 2014-2020, componenta ”Rețele de planificare a acțiunii”.

Titlul cererii: ”Cerere de propuneri de proiecte pentru crearea a maximum 23 de rețele de planificare a acțiunii”

Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 17 aprilie 2019

Eligibilitate: orașe, arii metropolitane, sectoare/districte, agenții de dezvoltare din statele membre și țări terțe, diferite părți interesate, consilii județene sau administrațiie naționale/regionale, universități și centre de cercetare.

Fișă de prezentare


Compania Respect DUO din Serbia caută parteneri pentru construirea unor active de producție în domeniul energiei verzi (parcuri solare, alte active productive pe surse regenerabile de energie). Se asigură fonduri de dezvoltare în cazul în care persoana juridică română este considerată eligibilă de către proprietarul fondurilor.

Eligibilitate: companii și/sau autorități locale.

Informații suplimentare: Imre Ștefan, ministru consilier BPCE Belgrad Belgrad.economic@mae.ro 


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea generală de propuneri de proiecte – subvenții pentru acțiuni în anul 2019 – a programului ”Europa pentru cetățeni”, cu cele două componente: ”Memoria europeană” și ”Implicarea democratică și participarea civică”.

Eligibilitate: entități publice sau organizații non-profit care au personalitate juridică din statele membre ale UE, Albania, FYROM, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Serbia sau din alte state care încheie acorduri bilaterale cu UE în vederea participării. Administrațiile locale și județene din România sunt direct eligibile.

Termene limită pentru depunerea propunerilor, în funcție de măsura sau componenta pe care se aplică: 1 februarie 20191 martie 2019 și 1 septembrie 2019.

Bugetul disponibil estimat: 17.200.000 Euro

Fișă de prezentare