Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Termen limită pentru depunerea aplicației: 29 septembrie 2019

Asociația ” Green” din Bulgaria caută 2 parteneri europeni pentru o propunere de proiectcare vizează mobilitatea tinerilor și urmează să fie depusă ca aplicație la cererea deschisă a programului ”Erasmus”, acțiunea-cheie 1 ”Tineretul în acțiune”.

Titlul propunerii: ”Youth entrepreneurship in rural areas”(Antreprenoriatul tinerilor din mediul rural).

Obiectiv principal: schimbul de tineri și analizarea modului în care aceștia dezvoltă activități economice în zonele rurale.

Eligibilitate: tineri activi cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani capabili să participe într-un proiect european și cu un nivel mediu de cunoaștere a limbii engleze.

Detalii și manifestarea interesului direct la coordonatorul proiectului: Nikolay Petrov, green.association@abv.bg, tel.general +359885544578

Fișă de prezentare (limba engleză)


Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 24 octombrie 2019

Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2019 din cadrul Programului european COSME 2014-2020 ”Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii”.

Titlul cererii: Promovarea dezvoltării durabile a turismului și a capacității IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe.

Eligibilitate: entități publice și private constituite legal în țări ale UE sau participante la programul ”COSME”.

Fișă de prezentare


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 27 septembrie 2019

Comisia Europeană a deschis recent cererea de propuneri de proiecte „Schema de mobilitate pentru artiști și/sau profesioniști din domeniul culturii” din cadrul programului european „Europa Creativă”, subprogramul „Cultura”.

Eligibilitate: autorități publice (naționale, regionale, locale), ONG-uri, universități, centre de cercetare, organizații internaționale, instituții de educație, companii, IMM-uri, etc.

 Buget: 1.500.000 €; se acordă maximum 60% finanțare

Fișă de prezentare


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 25 septembrie 2019  

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte „Acțiune pregătitoare 2019 – Cinematografele ca centre de inovare pentru comunitățile locale”. Inițiativa vine în contextul în care cinematografele locale reunesc comunitățile, îmbunătățesc viața culturală locală și joacă un rol important de incluziune socială. Ele oferă oportunități de educație și contribuie la economia locală, fiind un vector pentru dezvoltarea urbană pe termen lung. În ciuda impactului lor cultural, social și economic, investițiile în cinema au fost trecute cu vederea în multe zone din Europa, în special în orașele mai mici.  

Eligibilitate: autorități publice (naționale, regionale, locale), ONG-uri, universități, centre de cercetare, organizații internaționale, instituții de educație, companii, IMM-uri, etc.

 Buget: 2.000.000 €; se acordă maximum 80% finanțare

Fișă de prezentare


Termen limită pentru depunerea candidaturilor: 29 octombrie 2019, ora 17:00 CET 

Comisia Europeană a lansat cea de-a 3-a ediție a ”Premiului Altiero Spinelli” pentru comunicare. Vor fi recompensate lucrările care aprofundează înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene și sporesc nivelul de asumare a proiectului european.

Se vor acorda până la 16 premii, fiecare în valoare de 25 000 EUR.

Eligibilitate: cetățeni UE (persoane fizice, fără limită de vârstă) și entități juridice neguvernamentale care au fost înființate și au sediul într-un stat membru al UE.

Toate informațiile relevante pentru candidatură sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_en .   


Data limită pentru depunerea propunerilor: 19 septembrie 2019  

Comisia Europeană , prin Agenția Executivă pentru Educație, Cultură și Audiovizual de la Bruxelles, invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul programului ” Corpul european de solidaritate”. Tinerii (18-30 ani) care fac parte din ” Corpul european de solidaritate” trebuie să respecte și să accepte misiunile și principiile inițiativei.
Detalii pe portalul european https://europa.eu/youth/solidarity.ro

Eligibilitate: orice organism public sau privat care deține o acreditare ”Erasmus+” pentru voluntariat sau un certificat de calitate pentru voluntariat valabil la data limită de depunere a cererilor, grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului European de Solidaritate.

Buget: 1.018.328  €

Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de subprogram și tipul de acțiune (detalii în fișa de prezentare). 

Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME), anunță deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2019 pentru programul european „Life” 2014-2020. Lansat în 1992, programul LIFE a cofinanțat peste 4.600 de proiecte în UE și în țări terțe, contribuind cu peste 4,2 miliarde € la protecția mediului și a climei.

În perioada actuală de finanțare, 2014-2020, LIFE investește 3,4 miliarde €, fiind în prezent în derulare aproximativ 1.100 de proiecte. În perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune creșterea investițiilor pentru LIFE cu aproape 60 %. Programul are 2 subprograme, respectiv „Mediu” și „Politici Climatice”, iar fiecare dintre acestea are mai multe domenii de acțiune și priorități specifice.  

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată (cu sau fără profit) cu sediul în UE: autorități publice locale, regionale și naționale, companii, organizații non-profit și asociații, agenții de dezvoltare și comunitare, centre de cercetare, IMM-uri, universități, etc.   

Bugetul total estimativ al cererii: 282.660.017 €  

Ca informație generală, pentru cei interesați de acțiunile de mediu la nivel european, anul acesta, Green Week, săptămâna europeană pentru mediu și politici climatice, va avea loc la Bruxelles în perioada 15-17 mai.

Fișă de prezentare


Compania Respect DUO din Serbia caută parteneri pentru construirea unor active de producție în domeniul energiei verzi (parcuri solare, alte active productive pe surse regenerabile de energie). Se asigură fonduri de dezvoltare în cazul în care persoana juridică română este considerată eligibilă de către proprietarul fondurilor.

Eligibilitate: companii și/sau autorități locale.

Informații suplimentare: Imre Ștefan, ministru consilier BPCE Belgrad Belgrad.economic@mae.ro