Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Termen limită pentru manifestarea interesului: 24 mai 2019

Fundația Jesús Abandonado, organizație spaniolă din regiunea Murcia,Spania,  binecunoscută pentru angajamentul față de persoanele fără locuință, este în căutare de parteneri pentru dezvoltarea unui proiect în cadrul finanțărilor oferite prin programul european “Europa pentru cetățeni”, măsura 2: “Angajament democratic și participare civică”.
Proiectul propune acțiuni prin care se va contribui la creșterea gradului de conștientizare în societate privind situația persoanelor fără adăpost și a altor grupuri vulnerabile și la încurajarea pentru participarea civică a cetățenilor la nivelul UE, prin creșterea gradului de înțelegere a politicilor comunitare despre importanța dialogului intercultural și a incluziunii sociale. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să existe cooperare la nivel local în toata Europa, să fie realizate schimburi de cunoștințe și experiență și să activeze angajamentul civic, toate acestea putând stimula dezbaterile și reflecția asupra acestor teme și să propună soluții practice comune.  
Profilul partenerilor căutați: instituții responsabile pentru persoanele fără adapost; ONG-uri; autorități publice locale și regionale responsabile pentru incluziunea socială, dialogul intercultural, etc.; universități; organizații ale societății civile; instituții culturale și de educație.
Persoană de contact:  Consuelo García , EuroVértice Consulting (Murcia, Spain), consuelo.garcia@eurovertice.eu,
telefon: +34 968 277 845

Fișă de prezentare în engleză


 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 20 iunie 2019

Comisia Europeană a deschis la începutul lunii mai 2019 cererea de propuneri de proiecte „Crearea unei punti între cultura si continutul audiovizual prin mijloace digitale” din cadrul programului european „Europa Creativa”, subprogramul „Cultura”.

Eligibilitate: entități juridice care au o gamă largă de competențe în mai multe sectoare culturale și creative, inclusiv în domeniul audiovizualului: autorități publice (naționale, regionale, locale), ONG-uri, universități, centre de cercetare, organizații internaționale, instituții de educație, companii, IMM-uri, etc.
Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea notelor de concept: 17 iunie 2019  

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Modernizarea zonelor rurale în Republica Moldova „, finanțată prin EUROPEAID – PROGRAMUL UMANITAR AL UE, INSTRUMENTUL PENTRU VECINĂTATE.    

Eligibilitate: entități legal constituite, organizații ale societății civile (CSO), asociații de IMM-uri, organizații de afaceri implicate în regenerare economică, întreprinderi sociale, etc. din statele membre ale UE și Republica Moldova.
Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 25 iunie 2019

Comisia Europeană, Direcția generală “Piața internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri” (DG Grow) a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte privind sprijinirea măsurilor pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și dezvoltarea cooperativelor.

Titlul cererii:  “Reducerea șomajului în rândul tinerilor: înființarea de cooperative pentru a spori oportunitățile de lucru în UE”

Eligibilitate: entități publice sau private – camere de comerț, agenții pentru consiliere în afaceri, instituții de formare/educație, autorități locale, regionale și naționale, ONG-uri, organizații de cooperative, etc.; implicarea organizațiilor de tineri este puternic încurajată.

 Buget: 1.950.000 €; se acordă până la 90% cofinanțare

Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de subprogram și tipul de acțiune (detalii în fișa de prezentare). 

Comisia Europeana, în parteneriat cu Agenția pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME), anunță deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2019 pentru programul european „Life” 2014-2020. Lansat în 1992, programul LIFE a cofinanțat peste 4.600 de proiecte în UE și în țări terțe, contribuind cu peste 4,2 miliarde € la protecția mediului și a climei.

În perioada actuală de finanțare, 2014-2020, LIFE investește 3,4 miliarde €, fiind în prezent în derulare aproximativ 1.100 de proiecte. În perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune creșterea investițiilor pentru LIFE cu aproape 60 %. Programul are 2 subprograme, respectiv „Mediu” și „Politici Climatice”, iar fiecare dintre acestea are mai multe domenii de acțiune și priorități specifice.  

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată (cu sau fără profit) cu sediul în UE: autorități publice locale, regionale și naționale, companii, organizații non-profit și asociații, agenții de dezvoltare și comunitare, centre de cercetare, IMM-uri, universități, etc.   

Bugetul total estimativ al cererii: 282.660.017 €  

Ca informație generală, pentru cei interesați de acțiunile de mediu la nivel european, anul acesta, Green Week, săptămâna europeană pentru mediu și politici climatice, va avea loc la Bruxelles în perioada 15-17 mai.

Fișă de prezentare


Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 08 iulie 2019

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte privind actualizarea competențelor adulților aflați în dificultate datorită gradului de calificare sau al studiilor insuficiente care nu le permit încadrarea pe piața muncii.

Titlul cererii: ”Sprijinirea dezvoltării unei oferte de învățare personalizată, adaptată la implementarea recomandării europene ”Parcursurile de actualizare a competențelor: Noi oportunități pentru adulți”

Program: ”EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială”

Buget total: 4.000.000 Euro; până la 80% cofinanțare

Fișă de prezentare


Comisia Europeană a dechis o cerere de propuneri de proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetățenie” 2014-2020 care privește finanțarea unor acțiuni de prevenire și combatere a violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor. Proiectele din cadrul acestui apel pot fi naționale sau transnaționale (minimum 2 parteneri).   

Titlul cererii: „Cerere de propuneri pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor – 2019”   

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 13 iunie 2019   

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată orientată nonprofit din UE, Islanda și Serbia, organizații internaționale, companii orientate către profit, dacă sunt în parteneriat cu o autoritate pubică, etc.

Fișă de prezentare


Asociația ”Asistență pentru Autonomie la Domiciliu” (Ambient Assisted Living – AAL), structură responsabilă cu punerea în aplicare a programului ”Active and Assisted Living” și cu alocarea și monitorizarea contribuției financiare a Uniunii Europene a deschis cererea sa de propuneri de proiecte pentru anul 2019. 

Titlul cererii2019: ”Soluții inteligente și durabile ca să îmbătrânim bine”

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 24 mai 2019

Eligibilitate: fiecare stat participant își definește tipul de parteneri eligibili: IMM-uri, autorități publice, centre de cercetare, companii, asociații, organizații ale utilizatorilor finali etc.

Bugetul total alocat: 27.725.400 Euro, intervenția CE fiind de 12.815.400 Euro.

Fișă de prezentare


Autoritățile din orașul Nis, Serbia solicită Ambasadei României din Belgrad ajutor pentru identificarea unui partener român pentru derularea unui proiect SUERD, Axa prioritari 1 – Innovative and Social Responsable Danube Region, Obiectiv 1.2 – Creșterea competențelor pentru afaceri și inovații sociale.

Contact pentru detalii: Ivan Pavlovic, Biroul economic al administrației locale din orașul Nis, Serbia, ivan.paclovic@gu.ni.rs 

Fișă de prezentare


Compania Respect DUO din Serbia caută parteneri pentru construirea unor active de producție în domeniul energiei verzi (parcuri solare, alte active productive pe surse regenerabile de energie). Se asigură fonduri de dezvoltare în cazul în care persoana juridică română este considerată eligibilă de către proprietarul fondurilor.

Eligibilitate: companii și/sau autorități locale.

Informații suplimentare: Imre Ștefan, ministru consilier BPCE Belgrad Belgrad.economic@mae.ro 


Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles, a deschis cererea generală de propuneri de proiecte – subvenții pentru acțiuni în anul 2019 – a programului ”Europa pentru cetățeni”, cu cele două componente: ”Memoria europeană” și ”Implicarea democratică și participarea civică”.

Eligibilitate: entități publice sau organizații non-profit care au personalitate juridică din statele membre ale UE, Albania, FYROM, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Serbia sau din alte state care încheie acorduri bilaterale cu UE în vederea participării. Administrațiile locale și județene din România sunt direct eligibile.

Termene limită pentru depunerea propunerilor, în funcție de măsura sau componenta pe care se aplică: 1 februarie 20191 martie 2019 și 1 septembrie 2019.

Bugetul disponibil estimat: 17.200.000 Euro

Fișă de prezentare