Oportunități europene


Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Termenul limită pentru depunerea aplicației: 19 ianuarie 2021 și 8 iunie 2021.

Comisia Europeană prin intermediul EASME,a lansat cererea de propuneri de proiecte în cadrul COSME-Program pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (2014-2020).

 • Titlul cererii: „Cofinanțarea achizițiilor publice ale consorțiilor inovatoare ”
 • Eligibilitate: autorități locale, regionale și naționale, organizații non-profit publice sau private, universități/instituții de educație, centre de cercetare, companii, etc.
 • Buget: 5.000.000 €- maximum 90% cofinanțare pentru colaborare, pregătirea achizițiilor și activitățile de urmărire a licitației publice; maximum 30% cofinanțare pentru achiziționarea efectivă de soluții inovatoare.

Fișă de prezentare


Ministerul Afacerilor Externe- Direcția Protocol a publicat, în data de 27 octombrie 2020, câteva aspecte referitoare la oficiile consulare conduse de funcționari consulari onorifici, existente în prezent pe teritoriul României.

Atașat se regăsesc doua Anexe: Anexa 1 cu prezentarea atribuțiilor specifice consulilor onorifici și imunitățile și privilegiile acestora și Anexa 2 care cuprinde numele funcționarilor consulari onorifici, datele de contact și adresa sediului oficiului consular pe care îl conduc.

Fișă de prezentare 


În cadrul Programului Orizont 2020, destinat atingerii obiectivelor EU Green Deal / Pactului Ecologic European, se promovează 3 propuneri de parteneriat. 
Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute din Polonia caută parteneri pentru 3 propuneri de proiecte care au în vedere tematicile următoare:

– Tematica 4 – Clădiri eficiente din punct de vedere energetic și al resurselor;
– Tematica 7 – Restabilirea biodiversității și a serviciilor ecosistemice;
– Tematica 8 – Mediu fără poluare, fără toxicitate (Subiectul 1 – Soluții inovatoare, sistemice pentru o poluare zero pentru a proteja sănătatea, mediul și resursele naturale de substanțe chimice persistente și mobile)

 • Biroul de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles a prezentat această cerere pentru finanțare prin propuneri de proiect și condițiile generale de participare în nota de informare din 30 septembrie 2020. Documentul conține detalii despre surse de informare unde sunt publicate toate tematicile cererii, dar și principalele documente necesare unui potențial solicitant.
 • Contact direct pentru cei interesați de un posibil contact rapid cu Łukasiewicz Research Network – Wood Technology Institute: Ewa Kocinska Lange – ewa.lange@ncbr.gov.pl
 • Fișa de prezentare (limba engleză)

Arci Solidarieta Onlus, organizație non-profit situată în Roma, Italia, care desfășoară activități în domeniile „romi și imigrație”, „tineret și copii aflați în situații de excluziune socială”, „femei”, „locuințe și drepturi”, „cultură”, anunță potențialii participanți la finanțările viitorului program „Erasmus” că dorește să facă parte din consorții care vor pregăti propuneri de proiect orientate spre  tematicile menționate.


Termenul limită pentru depunerea propunerilor: 12 ianuarie 2021.

Comisia Europeană a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, aria :” Digitalizare și transformarea industriei și a serviciilor europene (DT)”.

 • Cerere: „Modelarea viitorului digital al Europei”
 • Tematica: „Spațiul de colaborare și inovare al muzeelor europene”
 • Propunerea selectată(finanțarea se va acorda unui singur proiect) va trebui să ofere muzeelor oportunitatea de a colabora cu parteneri creativi și tehnologici, precum și între ele, prin proiecte mici, experimentale, pentru a aplica tehnologiile digitale într-un domeniu de lucru sau activități selectate și într-o manieră inovatoare. Sunt vizate mai ales muzeele mici și mijlocii.
 • Pe pagina oficială a tematicii prezentate se află o platformă de propuneri de parteneriat, fiecare entitate care dorește parteneri se poate înscrie gratuit, anunțându-și ideea/propunerea și profilul. La data redactării actualei comunicări, există 26 de propuneri de colaborare din Austria, Estonia, Bulgaria, Cipru, Germania, Marea Britanie, Italia, Lituania, Danemarca, Belgia, Spania, Polonia, Grecia și Franța.
 • Eligibilitateorice entitate constituită legal în țările participante la program.
 • Buget disponibil: 1.000.000 E, se acordă până la 100% finanțare.
 • Fișă de prezentare

Termenul limită pentru depunerea propunerilor: 12 ianuarie 2021.

Comisia Europeană a lansat la 19 octombrie 2020 o cerere de propuneri de proiecte care vizează creșterea vizibilității realizărilor/investițiilor politicii de coeziune a UE, atât în rândul publicului larg, cât și al părților interesate din domeniu.

 • Titlul cererii: „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE „
 • Eligibilitate: organizații de presă/agenții de presă (televiziune, radio, presa scrisă și online, noi mijloace de comunicare, o combinație de diferite tipuri de mijloace de comunicare), organizații non-profit, autorități publice (cu excepția autorităților de management)- naționale, regionale, locale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare și grupuri de reflecție, entități private etc.
 • Buget disponibil: 5.000.000 Euro, se acordă până la 80% finanțare și maxim 300.000Euro/proiect.
 • Fișă de prezentare

Data de depunere a aplicațiilor: 2 decembrie 2020

Comisia Europeana a deschis finantarea pentru acest an pentru parteneriatele de clustere care doresc sa-si extinda activitatea/sa colaboreze în afara spatiului UE ; finantarea este acordata prin programul „COSME – Programul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor si IMM-urilor” 2014-2020.

 • Titlul cererii: „Clustere orientate spre internationalizare
 • Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu personalitate juridica, constituita legal pe teritoriul UE si în alte tari participante la program, spre exemplu clustere, organizatii de clustere, retele de organizatii/entitati implicate în afaceri care sprijina IMM-urile, atât publice, cât si private sau partial publice/private, din orice domeniu, organizatii non-profit si neguvernamentale, etc.
 • Bugetul cererii: 7.500 000 €; se acorda maximum 90% cofinantare.
 • Pe pagina oficiala de pe portalul Comisiei europene „Funding and tender opportunities” exista la data comunicarii acestei note de informare 11 propuneri de parteneriat din Austria, Belgia, Bulgaria, Franta, Irlanda, Italia, Serbia si Spania.
 • Fișă de prezentare

Comisia Europeană pune la dispoziția celor interesați o platformă de date cu informații din spațiul UE care vizează realizările și finanțările politicii de coeziune în cadrul fondurilor ESI 2014-2020.

 • Platforma vizualizează, pentru peste 530 de programe, cele mai recente date disponibile(decembrie 2018- pentru proiectele încheiate, 31 decembrie 2019- pentru finanțele implementate, actualizări zilnice pentru plățile UE, etc.).
 • Datele pot fi explorate utilizând una dintre cele 4 opțiuni existente- nivel european, tema, țara și fond- acestea permițând și verificarea progresului investițiilor. Seturile de date pot fi vizualizate, încorporate în alte site-uri sau descărcate pentru a fi analizate.
 • Sursă generală de informare: https://ec.europa.eu/newsroom/regio/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=273&lang=default

Comisia Europeană a lansat la 1 iulie 2020, Agenda pentru competente în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței. În urma crizei, mulți europeni vor trebui să se recalifice sau să își îmbunătățească competențele pentru a se adapta la schimbările de pe piața forței de muncă.

 • Noua platformă Europass a fost deja lansată ca prima acțiune implementată a agendei pentru competențe și oferă orientări pentru elaborarea CV-ului, sugerează locuri de muncă și oferă oportunități de învățare adaptate, furnizând informații privind curentele în materie de competențe.
 • Sursa de informare https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196 

Data orientativă a publicării rezultatelor selecției: 16 februarie 2021

Comisia Europeană a deschis la data de 30 mai 2020, o cerere de acreditare pentru viitorul program Erasmus: Programul UE pentru educație, tineret și sport pentru perioada 2021-2027.

 • Prezenta cerere de propuneri este publicată pentru a facilita depunerea cererilor de către potențialii beneficiari ai granturilor. Biroul UNCJR de la Bruxelles va comunica toate aspectele necesare referitoare la adoptare, în cazul în care vor exista modificări la actuala propunere a Comisiei. Acreditarile Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizațiile de învățământ și formare profesională care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.
 • Eligibiliate orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul; solicitanții stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate la program sunt eligibili pentru a depune o cerere de acreditare Erasmus.
 • Nu este necesară o experientă anterioară cu Erasmus+(2014-2020).
 • Procedură de selecție:în mod excepțional, pentru prezenta cerere de acreditare vor fi constituite două proceduri de cerere separate: procedura standard, deschisă tuturor solicitanților eligibili și procedura simplă, deschisă organizațiilor care dețin o carta pentru mobilitate în învățământul profesional și tehnic din cadrul Erasmus+.
 • Condițiile, normele și procedurile detaliateale prezentei cereri de acreditare se regăsesc în regulamentul de depunere a cererilor, la următoarea adresă de internet:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls2020-erasmus-accreditation
 • Agenția Erasmus pentru România este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Comisia Europeană a deschis pâna la 27 noiembrie 2020 o consultare publică „Agricultura ecologică – un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice în UE”.

 • Pot participa la consultare: autorități publice, instituții relevante de la nivelul UE și de la nivel național, părțile interesate de politica referitoare la agricultura ecologică, asociații din sectorul agroalimentar, asociații de consumatori, ONG- uri și alte organizații ale societății civile care se ocupă cu chestiuni legate de agricultură, alimentație și mediu, fermieri, experți.
 • Chestionarul poate fi completat în limba română la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org
 • Răspunsurile vor fi luate în considerare la elaborarea comunicării Comisiei europene care va fi publicată la începutul anului 2021.

Data limită: 05 ianuarie 2021

Danilo Crastolla, reprezentant al unei firme de consultanță din Italia, a adresat următorul apel: „Se caută parteneri pentru 5 proiecte din fișa atașată. Condițiile de eligibilitate sunt detaliate în cadrul fiecărei fișe de proiect. În cazul în care aveți experiență în oricare din domeniile de interes prezentate și dacă profilul dumneavoastră corespunde, puteți să contactați persoana de contact Danilo Crastolla la numărul de telefon 00393930505877, în vederea încheierii unui parteneriat. Fiecare partener poate face parte dintr-un singur proiect.”

Fișă de prezentare- Document în limba engleză


Termen limită: 26 ianuarie 2021

Comisia Europeană a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte în cadrul Programului ”Orizont 2020”, Aria ”Provocări societale”, Componenta ”Energie eficientă, sigură și curată”.

 • Titlul cererii: ”Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă: cercetare și inovare pentru a spijini Pactul ecologic european”.
 • Tematicile de interes pentru autoritățile locale/județene sunt detaliate pe fișa anexată.
 • Pe pagina oficială a cererii se află o platformă de propuneri de parteneriat.
 • Termen limită: 26 ianuarie 2021
 • Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program.
 • Fișa de prezentare

Data limită: 31 decembrie 2021

Comisia Europeană a deschis cererea de finanțare cu titlul ”Acreditare Erasmus în domeniul tineretului” din Programul european ”Erasmus” 2021-2027.

 • Acreditările Erasmus sunt un instrument care poate fi folosit de organizațiile care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier.
 • Eligibilitate: ONG-uri / asociații implicate în activități de tineret, entități publice/private din domeniul educației, formării, tineretului și sportului din statele membre.
 • Aplicațiile se depun la agențiile naționale Erasmus din statele participante la program, detalii pentru România în fișa anexată.
 • Fișa de prezentare

Portalul Uniunii Europene privind achizițiile publice TED (Tenders Electronic Daily) a creat o subpagină specială pentru ofertele legate de Covid-19: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx , pentru a facilita accesul autorităților de sănătate la licitațiile legate de actuala criză sanitară.

 • Lista completă a ofertelor din domeniul echipamentelor medicale este disponibilă, oferind informații clasificate după titlu, țară, data publicării și termenul limită, inclusiv link-uri către specificațiile licitației respective.