Proiecte de hotărâre

Proiecte de hotărâre supuse aprobărilor în ședințele C.J. Buzău:

Ședința ordinară din 31 august 2017

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Rectificarea a V - a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017

2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

3. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial

4. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Colegiul Național „B.P. Hașdeu” la derularea proiectului  de sărbătorire a 150 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar

5. Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C Brătianu, aflat în administrarea Consiliului judeţean Buzău

6. Punerea la dispoziția Societății Compania de Apă Buzău pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău, în perioada 2014-2020 a unei suprafețe de teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului din pârâul Jgheab, proprietate publică a Județului Buzău

7. Aprobarea inițierii procedurilor de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui bun imobil aparținând Societății Tipogrup Press SRL

8. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

9. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

10. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău

11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

12. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

13. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

14. Aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău

15. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016

16. Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

17. Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

18. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buzău, Berca-Bărbucești şi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL

19. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila–Pîrscov- Buzău şi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL

20. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) - Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL

Ședința ordinară din 28 septembrie 2017

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1 . Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 1;

2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău ;

5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei Buzoiene”, 4-8 octombrie 2017;

6. Modificarea poziţiei nr.22 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

7. Actualizarea valorii de inventar a unui bun din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

 8. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării obiectivului ”Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii, extravilan comuna Vadu Pașii, județul Buzău” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată;

9. Aprobarea documentației tehnico– economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată;

10. Organizarea unei noi sesiuni de finanțare a activității de performanță a structurilor sportive locale – ramura sportivă fotbal feminin;

11. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018;

 12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuție din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Buzău;

13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

14. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ” V. Voiculescu” Buzău;

15. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

16. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018;

17. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2018;

18. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2018;

19. Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

20. Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu;

21. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;

22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și respectiv extraordinară din 16.10.2017;

23. Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 028, Buzău Autogara Sud- Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

24. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

Ședinta extraordinară din 02 octombrie 2017
Ședința ordinară din 26 octombrie 2017

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

5. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

6. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

7. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

9. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

11. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României - 2017 și Sărbătorilor de iarnă

12. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

13. Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

14. Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Județului Buzău în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău

15. Constatarea încetării calității de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata-Monteoru Buzău”

16. Revocarea/validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

17. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău

18. Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

19. Completarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Județului Buzău

20. Actualizarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău

21. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor

22. Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului ”Intâlnirile franco-române pentru turism„ Buzău, 24.11.2017

23. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico­-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 204C, km 60+000 - 84+500, Județ Vrancea - Bisoca – Sărulești - Vintilă Vodă, județul Buzău" promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

24. Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.220/28.09.2017 pentru aprobarea documentației tehnico­-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 - 50+000, Cozieni - Bozioru – Brăești, județul Buzău„ promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Localaă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

25. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

26. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

27. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

28. Numirea doamnei Ioniță Maria-Mirela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

29. Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Pleșcoi-Berca­-Ojasca-Buzău, operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL

30. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat - ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat-Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat- Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat-Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat - Râmnicelu - Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria)

31. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” - post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin

NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI:

1. Nota privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

2. Informare privind stadiul implementării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018

Ședința ordinară din 27 noiembrie 2017

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Muzgoci Constantin Doru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUȘCU ALEXANDRU

3. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 2

4. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău

10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

12. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judeţului Buzău

13. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată

14. Aprobarea preluării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Vintilă Vodă, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintilă Vodă

15.* Aprobarea unor măsuri organizatorice în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

16. Aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”

17.* Aprobarea modificării Planului de Acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020

18. Aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Operațiunea B – Clădiri Publice”

19. Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”

20. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56, promovat spre finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA

21.** Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ”Expertiză tehnică clădiri proprietatea publică a județului Buzău – Centrul Militar Județean Buzău, strada Bistriței, nr. 45, Buzău și a măsurilor de intervenție asupra clădirilor

22. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău

23. Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău

24. Actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău

25. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

26. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

27. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

28. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

29. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată

30. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău

31. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău a domnului BÂSCEANU MARIUS – MIHAIL

32. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

33. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul judeţean Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

34. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

35. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier Trans Expres SRL

36. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Căldărăști – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

37. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina – Smeeni și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

38. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori

39. Acordarea unui titlu de „Cetățean de onoare al Județului Buzău”

SUPLIMENTAR:

40. Completarea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri județeni

 

* Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Buzău.

** Proiectul de hotărâre de la pct. 21 a fost retras de către inițiator.

Ședința ordinară din 21 decembrie 2017

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

5. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018

8. Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

9. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori

10. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Județului Buzău în care ăși desfășoară activitatea

11. Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău

12. Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

13. Aprobarea modificării Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, respectiv Muzeului Județean Buzău aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 274 și 235/2016

14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

15. Aprobarea formei actualizate a  statului de funcții al ”Teatrului ”George Ciprian” Buzău

16. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

17. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018

18. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău - familia ocupațională ”Administrație”

19. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională ”Administrație”

20. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău - familia ocupațională ”Administrație”

21. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

22. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

23. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

24. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

25. Stabilirea indemnizației administratorului unic și a grilei de salarizare a personalului la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

26. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoanbe prin curse regulate speciale pe traseul Pleșcoi - Berca - Ojasca - Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Millenium Trans SRL

27. Aprobarea organizării și funcționării Comisiei speciale județene pentru siguranța circulației

28. Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2018-2019

29. Alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 Unităților Administrativ Teritoriale Municipiul Rm Sărat și Comuna Vintilă Vodă

30. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016-forma actualizată 3

31. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Merei în proprietatea privată a județului Buzău a unui teren situat în stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei, județul Buzău

32. Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2017, Mânăstirii Rătești

Ședința extraordinară din 11 ianuarie 2018