Proiecte de hotărâre

Proiecte de hotărâre supuse aprobărilor în ședințele C.J. Buzău:

Ședința ordinară din 31 august 2017

 

1. Rectificarea a V - a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017

2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

3. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial

4. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Colegiul Național „B.P. Hașdeu” la derularea proiectului  de sărbătorire a 150 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar

5. Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C Brătianu, aflat în administrarea Consiliului judeţean Buzău

6. Punerea la dispoziția Societății Compania de Apă Buzău pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău, în perioada 2014-2020 a unei suprafețe de teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului din pârâul Jgheab, proprietate publică a Județului Buzău

7. Aprobarea inițierii procedurilor de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui bun imobil aparținând Societății Tipogrup Press SRL

8. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

9. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

10. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău

11. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

12. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

13. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

14. Aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău

15. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016

16. Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

17. Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

18. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buzău, Berca-Bărbucești şi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL

19. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila–Pîrscov- Buzău şi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL

20. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) - Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL

Ședința ordinară din 28 septembrie 2017

 

1 . Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 1;

2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017;

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău ;

5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei Buzoiene”, 4-8 octombrie 2017;

6. Modificarea poziţiei nr.22 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

7. Actualizarea valorii de inventar a unui bun din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

 8. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării obiectivului ”Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii, extravilan comuna Vadu Pașii, județul Buzău” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată;

9. Aprobarea documentației tehnico– economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată;

10. Organizarea unei noi sesiuni de finanțare a activității de performanță a structurilor sportive locale – ramura sportivă fotbal feminin;

11. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018;

 12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuție din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Buzău;

13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

14. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ” V. Voiculescu” Buzău;

15. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

16. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018;

17. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2018;

18. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2018;

19. Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

20. Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu;

21. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;

22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și respectiv extraordinară din 16.10.2017;

23. Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 028, Buzău Autogara Sud- Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

24. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

Ședinta extraordinară din 02 octombrie 2017
Ședința ordinară din 26 octombrie 2017

 

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

5. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

6. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

7. Rectificarea și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

9. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

11. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României - 2017 și Sărbătorilor de iarnă

12. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

13. Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

14. Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Județului Buzău în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău

15. Constatarea încetării calității de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sărata-Monteoru Buzău”

16. Revocarea/validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

17. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău

18. Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

19. Completarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Județului Buzău

20. Actualizarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Județean Buzău

21. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor

22. Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului ”Intâlnirile franco-române pentru turism„ Buzău, 24.11.2017

23. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico­-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 204C, km 60+000 - 84+500, Județ Vrancea - Bisoca – Sărulești - Vintilă Vodă, județul Buzău" promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

24. Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.220/28.09.2017 pentru aprobarea documentației tehnico­-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 - 50+000, Cozieni - Bozioru – Brăești, județul Buzău„ promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Localaă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

25. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

26. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

27. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

28. Numirea doamnei Ioniță Maria-Mirela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

29. Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Pleșcoi-Berca­-Ojasca-Buzău, operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL

30. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat - ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat-Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat- Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat-Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat - Râmnicelu - Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria)

31. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” - post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin

NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI:

1. Nota privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

2. Informare privind stadiul implementării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018

Ședința ordinară din 27 noiembrie 2017

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Muzgoci Constantin Doru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUȘCU ALEXANDRU

3. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 2

4. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău

10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

12. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judeţului Buzău

13. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată

14. Aprobarea preluării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Vintilă Vodă, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintilă Vodă

15.* Aprobarea unor măsuri organizatorice în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

16. Aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”

17.* Aprobarea modificării Planului de Acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020

18. Aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Operațiunea B – Clădiri Publice”

19. Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”

20. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56, promovat spre finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA

21.** Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ”Expertiză tehnică clădiri proprietatea publică a județului Buzău – Centrul Militar Județean Buzău, strada Bistriței, nr. 45, Buzău și a măsurilor de intervenție asupra clădirilor

22. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău

23. Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău

24. Actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău

25. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

26. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

27. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

28. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

29. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată

30. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău

31. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău a domnului BÂSCEANU MARIUS – MIHAIL

32. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

33. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul judeţean Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

34. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

35. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier Trans Expres SRL

36. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Căldărăști – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

37. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina – Smeeni și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

38. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori

39. Acordarea unui titlu de „Cetățean de onoare al Județului Buzău”

40. Completarea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri județeni

 

* Anexele pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Buzău.

** Proiectul de hotărâre de la pct. 21 a fost retras de către inițiator.

Ședința ordinară din 21 decembrie 2017

 

1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

5. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018

8. Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

9. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori

10. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Județului Buzău în care ăși desfășoară activitatea

11. Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău

12. Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

13. Aprobarea modificării Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, respectiv Muzeului Județean Buzău aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 274 și 235/2016

14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

15. Aprobarea formei actualizate a  statului de funcții al ”Teatrului ”George Ciprian” Buzău

16. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

17. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018

18. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău - familia ocupațională ”Administrație”

19. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională ”Administrație”

20. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău - familia ocupațională ”Administrație”

21. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

22. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

23. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

24. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

25. Stabilirea indemnizației administratorului unic și a grilei de salarizare a personalului la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

26. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoanbe prin curse regulate speciale pe traseul Pleșcoi - Berca - Ojasca - Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Millenium Trans SRL

27. Aprobarea organizării și funcționării Comisiei speciale județene pentru siguranța circulației

28. Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2018-2019

29. Alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 Unităților Administrativ Teritoriale Municipiul Rm Sărat și Comuna Vintilă Vodă

30. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016-forma actualizată 3

31. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Merei în proprietatea privată a județului Buzău a unui teren situat în stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei, județul Buzău

32. Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2017, Mânăstirii Rătești

Ședința extraordinară din 11 ianuarie 2018
Ședința ordinară din 31 ianuarie 2018

1. Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău;
2. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău;
3. Aprobarea dării în administrarea Ministerului Justiției a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Buzău în vederea construirii noului sediu al Judecătoriei Buzău;
4. Însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2018;
5. Aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe probleme de tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 230/2017;
6. Înlocuirea reprezentantului desemnat al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societate „Domenii Prest Serv” SRL;
8. Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie – formă actualizată I;
9. Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Județene pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă - formă actualizată I;
10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată I;
11. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;
12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
13. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională „Administrație”;
14. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 328/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău - familia ocupațională „Administrație”;
15. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 329/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
16. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 330/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
17. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 331/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
18. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 332/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
19. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, modificat, Buzău, Gara CFR – Săpoca, strada Rotundă și traseul zona 111, Buzău Gara CRF – Zona industrială – Săpoca, strada Rotundă, în condițiile modificării programului de transport al asociației;
20. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești și traseul zona 117, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești.
 

1. Raport privind accesul la informații de interes public conform Legii nr.544/2001;
2. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie - decembrie 2017.

Ședința ordinară din 16 februarie 2018

 

1. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

2. Aprobarea utilizarii în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie  2017

3. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău

12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău

13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

16. Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018

17. Aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2018

18. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018

19. Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2018

20. Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

21. Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ ­Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău

22. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru următoarele trasee județene: cod 045 Buzău Autogara XXL - Florești, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzău Autogara XXL - Mânzălești, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC - Mărgăritești, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat - Glodeanu Siliștea - Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL

23. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călțuna - Frasinu și retur, operatorului de transport Parmitrans SRL

24. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat - ATRAS de emitere a licențelor de traseu pe traseele Rm. Sărat - Murgești și Rm. Sărat - Rubla.

II. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

NOTA privind plângerea prealabilă formulată de către SC Sancom Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23 din 31.01.2018.

Ședința extraordinară din 27 februarie 2018
Ședința extraordinară din 06 martie 2018
Ședința ordinară din 22 martie 2018

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 1

2. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri

6. Aprobarea alocării de la bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 a unor sume aferente organizării și desfășurării fazei naționale a Olimpiadei de Limba Franceză și a Olimpiadei de Tehnologii precum și a concursului școlar județean „Cupa Nehoiului”

7. Aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a unor bunuri imobile

8. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Ghergheasa a unor suprafeţe de teren din DJ 203A, situate în intravilanul comunei Ghergheasa

9. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 103R, situată în intravilanul comunei Săhăteni

10. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Vernești a unor suprafeţe de teren din DJ 205 și din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Vernești

11. Aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Buzău către OMV Petrom SA pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 200 mp din terenul aferent Minei de Petrol, activ aflat în patrimoniul societății

12. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău

13. Completarea poziției nr. 84 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Buzău

14. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 288/27.11.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Construire sală multifuncţională cu gradene şi funcţiuni conexe pentru persoanele cu dizabilităţi” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56, cu finanţare prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat de Compania Naţională de Investiţii C.N.I.-S.A

15. Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

17. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

18. Aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău – forme actualizate

19. Aprobarea Planului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău

20. Aprobarea unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Buzău

21. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la derularea proiectului de sărbătorire a 180 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar

22. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociația „Grupul de Acțiune Locală Sus Râmnicul”

23. Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1

24. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău

25. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care Județul Buzău este membru asociat

26. Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

27. Aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

28. Constituirea unei comisii de evaluare a furnizării serviciilor sociale specializate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

29. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL-Lopătari, operatorului de transport RIZEA RG SNC

30. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia)

SUPLIMENTAR

31. Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Buzău de a semna, în numele și pentru județul Buzău, Acordul de cooperare cu Comunitatea Autonomă din La Rioja, Spania

 

1. Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2017;

2. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2017

3. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2017

4. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea Județului Buzău în anul 2017

5. Notă privind plângerea prealabilă formulată de către SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.47 din 16.02.2018

6. Declarația Consiliului Județean Buzău de susținere a demersurilor unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova pentru afirmarea aspirațiilor de reîntregire națională

Ședința extraordinară din 04 aprilie 2018
Ședința ordinară din 26 aprilie 2018

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2018, pe cele două secțiuni

2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 2

3. Rectificarea a III–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018

4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău

7. Aprobarea decontării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a contravalorii amenajărilor efectuate de locatar și sublocatar la spațiul cu destinația de imagistică medicală (RMN)

8. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203C, km 17+300 - 19+000,comuna Florica, județul Buzău”

9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 2+200 – 2+350, comuna Berca, Județul Buzău”

10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere DJ 220A, km. 0+300, sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău”

11. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 27+200, comuna Cozieni, județul Buzău”

12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102C, km. 33+832 – 45+209, limită județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN 10), județul Buzău

13. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restabilire condiții de circulație și refacere DJ 204M, km. 0+000 – 6+500, Mînzălești – Jgheab, județul Buzău

14. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203A, km. 13+300 – 15+000, Mărgăritești – Batogu, județul Buzău”

15. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Berca a unor suprafeţe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca

16. Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998

17. Aprobarea Programului festivalului „BUZĂU FEST” ediția a II – a, 31 mai – 03 iunie 2018

18. Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2018

19. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul Internațional de Turism, Spania – Bilbao, 4 – 6 mai 2018

20. Completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 58/2018 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri

21. Aprobarea acordului de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Business, pentru realizarea acțiunii de promovare în mediul on-line a unor obiective turistice din județul Buzău

22. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Județean de Poliție Județean Buzău

23. Aprobarea perfectării unor acorduri de colaborare între UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău – custode al ariilor protejate Penteleu și Siriu și UAT-urile: Nehoiu, Pătârlagele, Gura Teghii, Brăești, Lopătari, Chiojdu și Siriu prin Consiliile locale

24. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată

25. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

26. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Muzeului Județean Buzău

27. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău

28. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

29. Aprobarea modificării numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

30. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene: cod 022, Buzău Autogara Sud – Tăbărăști, Gălbinași – Bentu; cod 043, Buzău Autogara XXL – Cernătești; cod 054, Buzău Autogara XXL – Plaiul Nucului; cod 055, Buzău Autogara XXL – Malul Roșu; cod 078 Buzău Autogara Sud – Stîlpu; cod 083, Buzău Autogara Sud – Țintești – Maxenu, operatorului de transport SC TRANS ADRIAN UTIL SRL

31. Aprobarea menținerii valabilității mandatului de administrator unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău până la numirea Consiliului de Administrație

32.Validarea mandatului de consilier judetean al domnului Botea Marcel

33.Revocarea/ validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Buzău

34. Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017 – centralizat