Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
Regulamentul Consiliului Județean Buzău privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul Consiliului Județean Buzău precum și aprobarea procedurilor de sistem corespunzătoare