Ședință 02.10.2017

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 02 octombrie 2017:

 

Proiectul de hotărâre care a fost supus aprobării:

1. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, promovat spre finanțare prin programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice