Ședință 11.01.2018

Materialele aferente ședinței extraordinare a Consiliului Județean Buzău din 11 ianuarie 2018:

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării:

 1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2017;

2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018;

3. Aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată II”.

4. Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții << ” Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități ”- municipiul Buzău, str.Horticolei, nr.56>> din municipiul Buzău, județul Buzău