Ședință 21.12.2017

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din 21 decembrie 2017:

 

Proiectele de hotărâre care au fost supuse aprobării:

1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

5. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018

8. Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

9. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori

10. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Județului Buzău în care ăși desfășoară activitatea

11. Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău

12. Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

13. Aprobarea modificării Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău, respectiv Muzeului Județean Buzău aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 274 și 235/2016

14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

15. Aprobarea formei actualizate a  statului de funcții al ”Teatrului ”George Ciprian” Buzău

16. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

17. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018

18. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională ”Administrație”

19. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională ”Administrație”

20. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – familia ocupațională ”Administrație”

21. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

22. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

23. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

24. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație”

25. Stabilirea indemnizației administratorului unic și a grilei de salarizare a personalului la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

26. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoanbe prin curse regulate speciale pe traseul Pleșcoi – Berca – Ojasca – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Millenium Trans SRL

27. Aprobarea organizării și funcționării Comisiei speciale județene pentru siguranța circulației

SUPLIMENTAR:

28. Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2018-2019

29. Alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 Unităților Administrativ Teritoriale Municipiul Rm Sărat și Comuna Vintilă Vodă

30. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016-forma actualizată 3

31. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Merei în proprietatea privată a județului Buzău a unui teren situat în stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei, județul Buzău

32. Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2017, Mânăstirii Rătești