Ședința 13.07.2017

Materialele aferente ședinței extraordinare din 13 iulie 2017:

 

Hotărârea nr.160/2017 Aprobarea proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată
Notă pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul art.1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean nr.160/2017
Hotărârea nr.161/2017 Însușirea Acordului de parteneriat pentru îngrijiri medicale și sociale de calitate la domiciliu în județul Buzău, România (2017-2019), încheiat între Provincia Flandra Orientală (Belgia), Fundația Crucea Alb-Galbenă Flandra (Belgia), Consiliul Județean Buzău și Fundația Crucea Alb-Galbenă România – Filiala Buzău