Ședința 27.07.2017

Materialele aferente ședinței ordinare din  27 iulie 2017:

 

Hotărârea nr.162/2017 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2017 pe cele două secțiuni
Hotărârea nr.163/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
Hotărârea nr.164/2017 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017
Hotărârea nr.165/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr.166/2017 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.167/2017 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 77/2017 pentru aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
Hotărârea nr.168/2017 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, Fundația pentru Tineret Buzău și Asociatia Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 30 a Festivalului de muzica rock „TOP T”
Hotărârea nr.169/2017 Trecerea din domeniul public al județului Buzău în  domeniul public al comunei Mihăilești a imobilului – ”Clădire cămin de bătrâni”, situat în comuna Mihăilești, județul Buzău
Hotărârea nr.170/2017 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău
Hotărârea nr.171/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”
Hotărârea nr.172/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”
Hotărârea nr.173/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specia-litate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”
Hotărârea nr.174/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.175/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.176/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.177/2017 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
Hotărârea nr.178/2017 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr.179/2017 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.180/2017 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.181/2017 Aprobarea  modificării nivelului unor posturi contractuale din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.182/2017 Numirea doamnei Dorobanțu Loredana-Elena în funcția publică de conducere de Director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.183/2017 Numirea doamnei Cojocea Mihaela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct (economic) al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.184/2017 Aprobarea participării în anul 2017 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Hotărârea nr.185/2017 Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 124/2017 privind aprobarea participării în anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Hotărârea nr.186/2017 Modificarea punctului VI din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 148/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – forma actualizată
Hotărârea nr.187/2017 Aprobarea Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2020 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia Județeană Antidrog 2014-2020