MOCANU VIOREL

 

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Rapoarte de activitate: Mocanu Viorel 2017

Mocanu Viorel 2016