BUȘCU ALEXANDRU

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
Rapoarte de activitate:  

CORCODEL CLAUDIU

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 

Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate:  

DIMITRIU COSTEL

 

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău 

Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate:  

DRAGOMIR IONUȚ-SEBASTIAN

 

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate:  

ENESCU ADRIAN

 

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate:  

GHIVECIU ADRIAN-IULIAN

  Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate:  

HOLBAN CORINA-MONICA

Membru în
Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Rapoarte de activitate:  

IACOB CRISTINA-IULIANA

 

Membru în
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism 

Curiculum Vitae

Rapoarte de activitate:  

IUGA IONUȚ-CIPRIAN

Membru în
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău
și
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Rapoarte de activitate:  

LUNGU ROMEO-DANIEL

Membru în
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Rapoarte de activitate: