Skip to main content

BURADA PETRE

PSD

Curiculum Vitae   Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Rapoarte de activitate: Burada Petre 2017 Burada Petre 2016