Skip to main content

BURADA PETRE

PSD

   Curiculum Vitae Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti


Rapoarte de activitate: Burada Petre 2016