Skip to main content

BURADA PETRE

PSD

Membru în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Curiculum Vitae  
Rapoarte de activitate: Burada Petre 2018 Burada Petre 2017 Burada Petre 2016