Skip to main content

CRISTESCU MIHAI

ALDE

   Curiculum Vitae Membru în Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Buzău


Rapoarte de activitate: Cristescu Mihai 2016