Skip to main content

MUZGOCI CONSTANTIN DORU*

PSD

* Încetat mandatul înainte de expirarea duratei normale.   Membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Rapoarte de activitate: Muzgoci Constantin-Doru 2016