Public Announcements

Anunț de participare
Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună oferte în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2019.  (more…)
Publicat in: 22 April 2019
Citeste mai mult...
Ședință 16.04.2019
Materialele aferente  ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 16.04.2019: (more…)
Modificat in: 19 April 2019
Citeste mai mult...
Ședință 28.03.2019
Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 28.03.2019: (more…)
Modificat in: 16 April 2019
Citeste mai mult...
Consultare publică
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice: Proiectul de regulament, formă actualizată, privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău Proiectul poate fi consultat la sediul Consiliului Județean Buzău - Biroul de transport public sau pe website-ul Consiliului Județean Buzău. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de regulament, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Buzău sau prin poștă la adresa: b-dul N. Bălcescu nr.48, Buzău, jud. Buzău sau prin intermediul poștei electronice la adresa cjbuzau@cjbuzau.ro până la data de 21.03.2019.
Modificat in: 16 April 2019
Citeste mai mult...
Consultare publică
Hotărârea nr.43/2019 - Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău Consiliul Județean Buzău supune consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului  modelului de steag al Județului Buzău. Documentul poate fi consultat aici. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat pot fi transmise la adresa de e-mail public.relations.cjbuzau@gmail.com sau la Compartimentul informare și relații cu publicul, camera 21 din cadrul Consiliului județean Buzău, b-dul N. Bălcescu, nr.48. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 27 martie 2019.
 
Modificat in: 16 April 2019
Citeste mai mult...

Lista completă a anunţurilor poate fi accesată in secţiunea Anunţuri


Buzău County Council Meetings

Anunț de participare
Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună oferte în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2019. 
Citeste mai mult...Publicat in: 22 April 2019
Ședință 16.04.2019
Materialele aferente  ședinței ordinare a Consiliului Județean Buzău din data de 16.04.2019:
Citeste mai mult...Modificat in: 19 April 2019

Buzău County Council Decisions

 2018  2017  2016  2015
 2014  2013  2012  2011
 2010  2009  2008  2007
 2006  2005  2004  
       
         

On-line Map of the Buzău County