Politica de confidențialitate

Pagina oficială de internet a Consiliului Județean Buzău, http://cjbuzau.ro/, a fost creată din dorinţa de a veni în sprijinul  celor interesaţi, cu informaţii despre instituţia administraţiei publice judeţene, serviciile publice oferite de către aceasta, proiectele şi oportunităţile de cooperare economică şi investiţii din judeţul Buzău. Sperăm că atât informaţiile gestionate şi furnizate direct de noi, cât şi cele la care asigurăm indirect  accesul vă sunt utile şi se ridică la nivelul aşteptărilor dumneavoastră.

Site-ul www.cjbuzau.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de confidențialitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate înainte de navigarea pe aceste site-uri.


Prelucrarea datelor cu caracter personal: Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Noului Regulament de protecție a datelor cu caracter personal GDPR (UE) 2016/679.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul Consiliului Județean Buzău sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: cjbuzau@cjbuzau.ro 


Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. (Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.)


Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal: În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent.

Principiul transparenței prevede că orice informații care se adresează publicului sau persoanei vizate să fie concise, ușor accesibile, ușor de înțeles și să se utilizeze un limbaj simplu și clar.

De asemenea, persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia prin intermediul adresei de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro .


Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita? Potrivit  Regulamentului  UE nr. 679/2016 beneficiaţi de: 

 • dreptul de acces:  puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
 • dreptul la rectificarea datelor: puteți să ne solicitati să modificam datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):  puteți solicita stergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv datele trebuie șterse conform legislației relevante;
 • dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor: în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.  Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional: în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, din motive legate de situația particulară în care se află. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul la retragerea consimțământului: în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ;
 • dreptul de a depune o plângere: în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile;
 • dreptul la o cale de atac judiciară: dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dumneavoastră.

Perioada de păstrare a datelor personale: Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).


Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice: În cazul accesării paginii noastre de internet, browser-ul dumneavoastră de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experientei dvs, pe site. 
Nu colectăm și nu stocăm date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul). 


Securitatea datelor: Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate, precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră.
Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele dumneavoastră de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet. 


Utilizarea fișierelor de tip cookie: Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul dumneavoastră de internet şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dumneavoastră şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră. Pagina noastră web conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dumneavoastră. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile. 


Fișierele cookie vor fi împărțite pe categorii: O vizită pe acest website poate plasa cookie-urile în scopuri de:

 • Cookie-uri esențiale. Sunt necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a oferi funcții specifice site-ului: pentru a detrmina dacă utilizatorul accesează website-ul de pe un computer sau de pe un dispozitiv mobil; stochează starea de consimțământ pentru modul cookie al utilizatorului pentru domeniul curent; păstrează starea sesiunii de utilizatori între solicitările de pagină.
 • Cookie-uri preferențiale. Permit website-ului să își amintească informații care schimbă modul în care se comportă sau arată acesta, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care se află utilizatorul: salvează limba preferată a utilizatorului pe website.
 • Cookie-uri statistice. Ajută înțelegerea modului în care vizitatorii interacționează cu website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
 • Cookie-uri de marketing. Sunt folosite pentru a urmări vizitatorii website-ului: înregistrează un ID unic pe dispozitivele mobile pentru a permite urmărirea pe baza locației GPS geografice; înregistrează un cod unic utilizat de Google pentru a păstra statistici despre modul în care vizitatorul utilizează videoclipuri YouTube; încearcă să evalueze lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate (http://cjbuzau.ro/proiecte-in-monitorizare/); înregistrează un cod unic pentru a păstra statisticile despre ce videoclipuri YouTube au vizualizat utilizatorul.
 • Cookie-uri neclasificate. Sunt modulele cookie în proces de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.
  Cookie-uri de funcționalitate. Nu folosim.
 • Cookie de targetare. Nu folosim.
 • Urmărirea cookie-urilor. Nu folosim.
 • Cookie-uri de optimizare. Nu folosim.
 • Cookie-uri de măsurare a traficului. Nu folosim.
 • Cookie-uri pentru parteneri. Nu folosim
 • Plugin-uri de reţele sociale. Pagina noastră de internet nu utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com).

Site-ul www.cjbuzau.ro nu folosește servicii de analiză și publicitate cum ar fi: serviciul de analiză web Google Analytics; serviciul de analiză web CXENSE; serviciul de analiză web Chartbeat; serviciul de publicitate online GemiusAdOcean; serviciul de publicitate online Zontera.

Consiliul Județean Buzău nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet accesate din portalul nostru.


Politica de colectare cookies: Aceasta politică se referă la cookie-urile paginilor web operate de Consiliul Județean Buzău pe www.cjbuzau.ro .

Ce este un cookie? Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite cookie-urile? Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şiconţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Conțin cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.


Care sunt opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile? În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. 

Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informaţii detaliate despre posibilităţileşi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). 

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web. În acest sens Cookie-urile Esențiale (fără de care site-ul nostru nu mai poate funcționa corect) nu pot fi editate.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.: Internet Explorer; FirefoxChromeSafari; EdgeOpera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelorşi intereselor fiecărui utilizator. 
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţeleşi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare. 

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor:

 • Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii. 
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor. 
 • Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search). 
 • Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. 
 • Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator. 
 • Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul utilizatorilor.
  Întrebari, Sugestii și Reclamații?

Contact: Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă prin e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro . 

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro.